UMOWA, STOSOWANA W HANDLU MORSKIM, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST KONKRETNA PARTIA TOWARU, ODRĘBNIE OZNAKOWANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UMOWA BUKINGOWA to:

umowa, stosowana w handlu morskim, której przedmiotem jest konkretna partia towaru, odrębnie oznakowana (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWA, STOSOWANA W HANDLU MORSKIM, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST KONKRETNA PARTIA TOWARU, ODRĘBNIE OZNAKOWANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.676

DWORNOŚĆ, SZKARADA, OTOCZENIE, NIELITOŚCIWOŚĆ, PARADOKS GIFFENA, PALCÓWKA, PRZYCZYNA SPRAWCZA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ANALIZA BILANSU, WINO LIKIEROWE, MUMIA, RACJA, DEKLINACJA NIJAKA, CZERWONKA, PODGŁÓWEK, RUCHLIWOŚĆ, ABSOLUTYZM, WĘGLARNIA, CZERNINA, KOŁO STEROWE, PŁOZA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, KLATKA, KLAUSTROFOBIA, SHERGOTTYT, NADZIEWKA, BURZA MÓZGÓW, SUPERVISOR, ROŚLINY OSIOWE, GRADIENT, PODATEK DROGOWY, FRYBURG, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, TEATR, OLEJARZ, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, MONARCHIA DZIEDZICZNA, PŁOMIEŃ, MINUTA, LICYTACJA, FOTOKSIĄŻKA, OŚMIORNICA, PORZĄDNOŚĆ, DOM DZIECKA, DONOŚNIK, PSOTA, ANGIOTENSYNA, PIERDU PIERDU, SAMOGŁOSKA NISKA, MLECZ, KOLCZATKOWATE, PRZEPUST, WYRAZ POKREWNY, HOMER, OSET, ZNAK KOREKTORSKI, HANDEL ZAMIENNY, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, MATECZNIK, PAS, FIRMA, MEDIANA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, KARA TALIONU, DOBITNOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, ZASADA MACHA, PRESJA PŁACOWA, POMPA STRUMIENIOWA, TAJEMNICA ADWOKACKA, RYCERSKOŚĆ, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, WZROK BAZYLISZKA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, BERYL, TAJEMNICZOŚĆ, PRZEDWIOŚNIE, SZCZURO-WIEWIÓRKA, OPASKA BRZEGOWA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, TWARDE PORNO, POWŁÓCZYSTOŚĆ, MODRASZEK REBELA, NIEUCHRONNOŚĆ, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, SŁODYCZ, MAKI ZŁOTY, GODZIWOŚĆ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, TAGER, DYNAMIKA, LINIJKA, METABOLIT WTÓRNY, CZYN SPOŁECZNY, SZEREG ROZBIEŻNY, UŁAMEK WŁAŚCIWY, FIGHTERKA, DEFERENT, RÓWNANIE FUNKCYJNE, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, KLAUZULA DUALNA, ROSYJSKOŚĆ, OTTER, IDEALIZM OBIEKTYWNY, NIECHLUBNOŚĆ, EUGLENA ZIELONA, KUC CONNEMARA, ASYSTENCJA, OŚMIOKROTNOŚĆ, POLIMORFIZM, POZYTRON, HUBA WIERZBOWA, KRWIOBIEG PŁUCNY, REZERWA WALUTOWA, WYRAZ PODSTAWOWY, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, SPORT KWALIFIKOWANY, RODZIC CHRZESTNY, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, KOTLINA KŁODZKA, ZYSK INFLACYJNY, WZNIOS, WYRÓB, KAJMAK, DYSKIETKA INSTALACYJNA, SYKATYWA, POTULNOŚĆ, BEZROBOCIE AGRARNE, GŁOWICA MAGNETOFONOWA, KRUCHOŚĆ, DIABEŁ WCIELONY, GLACE, PŁONIWOWCE, ŻABY SESZELSKIE, FILOZOFIA RELIGII, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, SALONOWIEC, DIETA KOPENHASKA, WIĄD RDZENIA, CECHA PODZIELNOŚCI, MIÓD SZTUCZNY, PIJUS, SILNIK OBCOWZBUDNY, FILOLOGIA POLSKA, PROBLEM BAZYLEJSKI, PRODUKCJA, CIĄG GEOMETRYCZNY, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, POPRZECZKA, DRUK OFFSETOWY, KSIĄŻĄTKO, POŚLEDNIOŚĆ, ZWOLNIENIE, MULDY PODWÓJNE, OŚ PORTALOWA, PARKIETNIK, OJCIEC, ZEROWOŚĆ, BEZPIEŃKA, HANDLARSTWO, TAJNOŚĆ, MERZYK GROBLOWY, DRZEWO DECYZYJNE, OSIOŁ, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, PINGWIN MAŁY, IDEAŁ PIERWSZY, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, ODSŁONIĘCIE, POWRÓT, NARÓD WYBRANY, RUMSZTYK, STRZĘP LUDZKI, POSTĘPOWANIE KARNE, EKRAN LUMINESCENCYJNY, DITLENEK, DURNOŚĆ, TO COŚ, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, DZIARSKOŚĆ, WARTOWNIA, POKOJOWOŚĆ, SIŁA ROBOCZA, ZAINTERESOWANA, DROGA KOLEJOWA, BIAŁA MAGIA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, KLUCZ SZWEDZKI, SZABLA, POLE JEDNORODNE, PRODUKCJA, KLINKIER, PODGARDLANKA, WYWÓD, ONTOLOGIZM, STEROWANIE HYDRAULICZNE, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, CIEMNOGRÓD, SYMPATYCZNOŚĆ, KONTRALT, BIOLOG MOLEKULARNY, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, WIOSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA, WESOŁOŚĆ, RZEŹBA, DOMINO, ZARADNOŚĆ, DRĘTWOTA, ROZBITEK, PLENER, TOPOLA CZARNA, LENNOŚĆ, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, DOMICYL, PRZEWROTOWIEC, UKŁAD DARLINGTONA, SPADKODAWCA, DUALNOŚĆ, KLON, UGRUPOWANIE, ŻYŁA MACICZNA, FPS, JEDNOKLASÓWKA, SYNERGIZM, SKOK, SILNIK BENZYNOWY, LIGATURA, GODZINA REKTORSKA, ZAIMEK ZWROTNY, ZWARA, BIEDNY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, MIERNIK CYFROWY, NIETYPOWOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, CENTRALNE OGRZEWANIE, SZCZEP, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, MODRASZEK BAGNICZEK, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, PORZĄDNOŚĆ, POŻYCZKA HIPOTECZNA, WYBORY POŚREDNIE, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, LATAWCE, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, KRĘTARZ MAŁY, PROTEROZUCHIDY, ZRZESZONY, MI2, CENTRALNE, METAL PÓŁSZLACHETNY, MITSUKURINA, CZĄSTKA CIĘŻKA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ALFABET MIGANY, KIFOZA, ZABAWOWOŚĆ, KASA OSZCZĘDNOŚCIOWA, ATORWASTATYNA, MIŚ, ŚWIATŁO, KOŃCÓWKA, LENIWIEC, AMFIUMY, CIAMAJDOWATOŚĆ, SKRZYNKA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, SAMORZĄDNOŚĆ, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, DRAPIEŻNOŚĆ, UMOWA KOMPENSACYJNA, JASNOTA GAJOWIEC, PORÓD RODZINNY, HACZEK, PRZYNĘTA, HERBATNICA, WYBIELACZ OPTYCZNY, MIEDZIOWIEC, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, MIEDZIORYT, LINIJKA MENNICZA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, BEZJĘZYKOWE, PRONIEMIECKOŚĆ, KLĘKANY, MISKA, PODŚCIELISKO, ŁASZT, POŚWIST, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, TEMACIK, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, ?MAKI ZŁOCISTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMOWA, STOSOWANA W HANDLU MORSKIM, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST KONKRETNA PARTIA TOWARU, ODRĘBNIE OZNAKOWANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMOWA, STOSOWANA W HANDLU MORSKIM, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST KONKRETNA PARTIA TOWARU, ODRĘBNIE OZNAKOWANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UMOWA BUKINGOWA umowa, stosowana w handlu morskim, której przedmiotem jest konkretna partia towaru, odrębnie oznakowana (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UMOWA BUKINGOWA
umowa, stosowana w handlu morskim, której przedmiotem jest konkretna partia towaru, odrębnie oznakowana (na 14 lit.).

Oprócz UMOWA, STOSOWANA W HANDLU MORSKIM, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST KONKRETNA PARTIA TOWARU, ODRĘBNIE OZNAKOWANA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - UMOWA, STOSOWANA W HANDLU MORSKIM, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST KONKRETNA PARTIA TOWARU, ODRĘBNIE OZNAKOWANA. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast