PRZEGRODA LUB INACZEJ WYODRĘBNIONA PRZESTRZEŃ STOSUNKOWO NIEWIELKICH ROZMIARÓW, W KTÓREJ MOŻNA UMIEŚCIĆ (PRZECHOWYWAĆ) OKREŚLONY PRZEDMIOT (NP. ZDJĘCIA LUB PŁYTY CD W ALBUMIE, SPRĘŻYNY W MATERACU, ZNACZKI WYKORZYSTYWANE NA TABLICY KIESZENIOWEJ ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIESZEŃ to:

przegroda lub inaczej wyodrębniona przestrzeń stosunkowo niewielkich rozmiarów, w której można umieścić (przechowywać) określony przedmiot (np. zdjęcia lub płyty cd w albumie, sprężyny w materacu, znaczki wykorzystywane na tablicy kieszeniowej itp.) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIESZEŃ

KIESZEŃ to:

część urządzenia, do której coś się wkłada, np. kasetę, płytę itp (na 7 lit.)KIESZEŃ to:

doszyty do ubrania, elementu galanterii lub jakiegoś wyrobu tekstylnego kawałek materiału, który tworzy miejsce do chowania przedmiotów (na 7 lit.)KIESZEŃ to:

środki finansowe, jakimi ktoś dysponuje (na 7 lit.)KIESZEŃ to:

wnęka przy scenie teatralnej, w której przechowuje się dekoracje (na 7 lit.)KIESZEŃ to:

w stomatologii: pogłębiona szczelina między dziąsłem a zębem, prowadząca do stopniowego odkrywania powierzchni korzenia zęba, co może skutkować rozchwianiem zęba (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEGRODA LUB INACZEJ WYODRĘBNIONA PRZESTRZEŃ STOSUNKOWO NIEWIELKICH ROZMIARÓW, W KTÓREJ MOŻNA UMIEŚCIĆ (PRZECHOWYWAĆ) OKREŚLONY PRZEDMIOT (NP. ZDJĘCIA LUB PŁYTY CD W ALBUMIE, SPRĘŻYNY W MATERACU, ZNACZKI WYKORZYSTYWANE NA TABLICY KIESZENIOWEJ ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.494

PRZEDSIONEK POCHWY, GONIEC, GŁOWICA BOJOWA, MAKROŚWIAT, BIAŁKO PERYFERYJNE, HIPERTONIA, GRZYB SIARKOWY, LIST PASTERSKI, DIPLOPIA, DANE SENSYTYWNE, NAJEŹDŹCA, FIRMÓWKA, GALÓWKA, HOL, ZASKARŻENIE, MIOTŁA, RUCH, PAKLON, CIĘGNIK, SERWIS, CZYTELNIA, INTERMEZZO, KOMENDA, MER, ZAPONA, WALC ANGIELSKI, OWCA CZTEROROGA, CHOROBA ENDOKRYNOLOGICZNA, DOSTAWCA, GOŁĄBKA, WOLNY, MARSZ, STYMULATOR, KWOTA, KATAPULTA, SUMA PROSTA, SZTURMÓWKA, AFISZOWANIE SIĘ, UKŁAD OPTYCZNY, WICEKAPELMISTRZ, POPARZENIE, AGATA, NEKROMANCJA, PRĄTNIKI, DEKLARACJA, NOWOROCZNIK, TRUTÓWKA, FUNDUSZE EUROPEJSKIE, KAMIEŃ OZDOBNY, AZJATA, UKŁAD WIELOKROTNY, SPEKTROMETRIA MASOWA, BUTELKA MIAROWA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, PANTOGRAF, LABOLATORIUM, ŁAWA, URANOWIEC, MÓR, TAMPON, PIRAMIDKA, KIJEK, KIEROWCA, PIERNICZEK, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, NARRACJA POLIFONICZNA, LIGA, GAŁKA, PTASIE MLECZKO, ZASADZKA, NACIĄG, WIĄZ, RACHUNEK CAŁKOWY, ARYTMOMETR, MIARA, DUPLIKACJA, WROŚNIAK, EKSKLAWA, MAGNESIK, HELLEŃSKOŚĆ, SKAFANDER, TRĄBA POWIETRZNA, PATRONKA, STRZAŁA, ZĄB, PIERÓG, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, PLECIONKA, PLAC APELOWY, KOLOR OCHRONNY, INKORPORACJA, NIEŚMIAŁOŚĆ, SZACHOWNICA PUNNETTA, REKOMENDACJA, POZIOM, SILNIK NAPĘDOWY, HOMOSEKSUALIZM, KLEIK, KIESZEŃ, CHOROBA REFSUMA, BADYL, ROŚLINA TRUJĄCA, PLAN, TERAPIA PRENATALNA, ODTWARZANIE, ABAJA, GRUSZKA BOKSERSKA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, REGENERATOR, TRĘDOWNIK, DŁAWIEC, DYSCYPLINA NAUKOWA, STORCZYKARNIA, KONSOLETA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, BÓB KOŃSKI, TEST NASKÓRKOWY, NACJA, BADACZ POLARNY, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, KET, HEL, ŻABA DARWINA, PRZYDANKA, DYSZKANCIK, JAPOŃSKI, TYMPANON, PODDASZE, DUCHOWY OJCIEC, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, BARONIĄTKO, KONKURENCJA, ŁUPEK MIKOWY, MOSKALIK, STATYW, SKARBNIK, HISZPANKA, ZASOBY, ARABSKI, TRIFORIUM, EPIGRAF, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, PREZESKA, HELIOLATRIA, PIANKA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, PERCEPAN, TRASZKA GRZEBIENIASTA, TERMA, ŁUPEK PARAFINOWY, PADACZKA ODRUCHOWA, CENTRALA, GONDOLA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, NIEISTOTNOŚĆ, SAMOREALIZACJA, MIĘDZYRZĘDZIE, ZAPISOBIERCA, CIAPATY, WYKŁADOWCA, BRAWO, DYSCYPLINA POKAZOWA, CERKIEW, MAH JONG, RZEP, NOSÓWKA, PLASTYKA, DRIBLING, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, WIELKOŚĆ, OCZYSZCZANIE, HAK, SYSTEMIK, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, OŚ ZIEMI, PRAKTYCZNOŚĆ, WARCHOŁ, PIEPRZYK, KRUPNIK, BURT, ALBUMIK, REZYDUUM, PROPAGANDA, RAJSKI PTAK, ATAK, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, UKRAIŃSKI, PIÓRKO, HEMOROID, BARASZKI, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, ZAAWANSOWANIE, KOMBINATORYKA, WARUNEK LOKALOWY, HEAD HUNTER, DOBYTEK, PODATEK ROLNY, FISTUŁA, AKALKULIA, FONDUE MIĘSNE, KOLONIZATOR, DZIKA KARTA, KAZACZOK, NIEMIECKOŚĆ, NAŚLADOWNICTWO, DOKUMENT PAPIESKI, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, MASZYNOWNIA, KACZKA KRAKWA, MADAPOLAM, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, NAMIESTNICZKA, KOMÓRKA, PROMIEŃ, PRZENOSICIEL, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, BACKGROUND, POLITYKA MIESZKANIOWA, KURZYSKO, KONOTACJA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, DIABOLO, MAJORAT, TYRAŃSTWO, ZASIŁEK CELOWY, KONDYCJA FINANSOWA, STOPIEŃ NAUKOWY, GODZ, RÓG, KASKADA TROFICZNA, SZUFLA, KABRIOLECIK, SZNUR, PRZEDZIAŁ, ANATOL, EKSTRUZJA, MASŁO, PRZESŁANKA, WĄTROBIANKA, VIBRATO, MEDALIK, DODATEK STOPOWY, POTWORKOWATOŚĆ, MARSZPIKIEL, NIEPRZYJACIEL, ANTONI, KLUBOWIEC, TWINNING, SUSZ, PODMALÓWKA, ATRYBUCJA, FALKA, MATURA POMOSTOWA, PIWNICA, ŻACHWA, STRZECHWOWCE, SALA, CYMBAŁ, RESORT SIŁOWY, ROZTWÓR WZORCOWY, TUSZKA, PRZEPAŚĆ, ARCHIWOLTA, PIANISTYKA, ŁUPINA, DRĄG, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, PRAWO FARMACEUTYCZNE, TRZYMADŁO, USTĘP, ANIMATOR, GAŁKA BLADA, TAKSON MONOTYPOWY, CYFRONIKA, FOTEL KLUBOWY, UNIZM, RELACJA DWUCZŁONOWA, WNIOSEK, RABA, PLOMBA, WIZYTOWNIK, WIBRACJA LABILNA, FURGON, REWERSAŁ, LOTNICTWO WOJSKOWE, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ZMORA, PUNKT DYMIENIA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, PREPAID, BATERIA, JEZIORO ZASTOISKOWE, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, CZĄSTKA DZIWNA, IMPOTENCJA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, ?TEMPERATURA ZAPALENIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.494 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEGRODA LUB INACZEJ WYODRĘBNIONA PRZESTRZEŃ STOSUNKOWO NIEWIELKICH ROZMIARÓW, W KTÓREJ MOŻNA UMIEŚCIĆ (PRZECHOWYWAĆ) OKREŚLONY PRZEDMIOT (NP. ZDJĘCIA LUB PŁYTY CD W ALBUMIE, SPRĘŻYNY W MATERACU, ZNACZKI WYKORZYSTYWANE NA TABLICY KIESZENIOWEJ ITP.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEGRODA LUB INACZEJ WYODRĘBNIONA PRZESTRZEŃ STOSUNKOWO NIEWIELKICH ROZMIARÓW, W KTÓREJ MOŻNA UMIEŚCIĆ (PRZECHOWYWAĆ) OKREŚLONY PRZEDMIOT (NP. ZDJĘCIA LUB PŁYTY CD W ALBUMIE, SPRĘŻYNY W MATERACU, ZNACZKI WYKORZYSTYWANE NA TABLICY KIESZENIOWEJ ITP.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIESZEŃ przegroda lub inaczej wyodrębniona przestrzeń stosunkowo niewielkich rozmiarów, w której można umieścić (przechowywać) określony przedmiot (np. zdjęcia lub płyty cd w albumie, sprężyny w materacu, znaczki wykorzystywane na tablicy kieszeniowej itp.) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIESZEŃ
przegroda lub inaczej wyodrębniona przestrzeń stosunkowo niewielkich rozmiarów, w której można umieścić (przechowywać) określony przedmiot (np. zdjęcia lub płyty cd w albumie, sprężyny w materacu, znaczki wykorzystywane na tablicy kieszeniowej itp.) (na 7 lit.).

Oprócz PRZEGRODA LUB INACZEJ WYODRĘBNIONA PRZESTRZEŃ STOSUNKOWO NIEWIELKICH ROZMIARÓW, W KTÓREJ MOŻNA UMIEŚCIĆ (PRZECHOWYWAĆ) OKREŚLONY PRZEDMIOT (NP. ZDJĘCIA LUB PŁYTY CD W ALBUMIE, SPRĘŻYNY W MATERACU, ZNACZKI WYKORZYSTYWANE NA TABLICY KIESZENIOWEJ ITP.) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PRZEGRODA LUB INACZEJ WYODRĘBNIONA PRZESTRZEŃ STOSUNKOWO NIEWIELKICH ROZMIARÓW, W KTÓREJ MOŻNA UMIEŚCIĆ (PRZECHOWYWAĆ) OKREŚLONY PRZEDMIOT (NP. ZDJĘCIA LUB PŁYTY CD W ALBUMIE, SPRĘŻYNY W MATERACU, ZNACZKI WYKORZYSTYWANE NA TABLICY KIESZENIOWEJ ITP.). Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast