JEDNA Z KONKURENCJI W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM, W 2005 R. WPROWADZONA PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ FEDERACJĘ NARCIARSKĄ (FIS), SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO PRZEJAZDU SLALOMU ORAZ SKRÓCONEGO ZJAZDU (LUB Z SUPERGIGANTA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUPERKOMBINACJA to:

jedna z konkurencji w narciarstwie alpejskim, w 2005 r. wprowadzona przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), składająca się z jednego przejazdu slalomu oraz skróconego zjazdu (lub z supergiganta) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z KONKURENCJI W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM, W 2005 R. WPROWADZONA PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ FEDERACJĘ NARCIARSKĄ (FIS), SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO PRZEJAZDU SLALOMU ORAZ SKRÓCONEGO ZJAZDU (LUB Z SUPERGIGANTA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.638

RAJA BIAŁOPLAMA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, BEZGŁOŚNOŚĆ, KOMPARYCJA, NIEWYPAŁ, FRANCUSKOŚĆ, OSMOZA, KRYMINAŁ, CENA ADMINISTRACYJNA, SZCZOTECZKA, ELIPSOIDA OBROTOWA, NEOTENIA, EKONOMISTA, GĘDZIOLENIE, TACOS, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, MELANIZM, DOLARÓWKA, MEANDER, ETEROFON, GŁOWNIA, NESTOR, OCIOS, HYDROLAT, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, GUNIAK, ROŚLINA TRUJĄCA, GRUPA NILPOTENTNA, ŁUK SKRZELOWY, SZESNASTKA, KOK, EFEKT SNOBA, MAGIEL, ELEKTRORADIOLOGIA, SPARRING, BOMBA LOTNICZA, ATAWIZM, ROZEJM, WICEDZIEKAN, DIABEŁEK, JERZY, EMALIA, NALEŚNIK GUNDEL, CZIRLIDERKA, GIDRAN, PORÓD RODZINNY, MIŁOŚĆ, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, LIGATURKA, MONITORING, TURYSTYKA SEKSUALNA, WICEHRABIA, CHOROBA GILCHRISTA, SZEPT, CHRZEST PRAGNIENIA, PYCHA, REZYDENCJA, MOZART, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, PIRACTWO, PROCESOWICZ, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ZNAJDEK, STAROISLANDZKI, PUDLINGOWANIE, STATUS MATERIALNY, RACJONALIZM, RZEMIOSŁO, NIEPEWNOŚĆ, MECHANIZM OBRONNY, UŚMIECH LOSU, OBÓZ WĘDROWNY, TRĄBKA SYGNAŁOWA, PROJEKT UNIJNY, LEUMAFIT, BINDA, REZONATOR, DŻIHAD, SZAFLIK, GRUPA ALGEBRAICZNA, JEDNORAZOWOŚĆ, PAPROTNIK, KAPROZUCH, ARTRETYZM, KIESZEŃ, WIECZERNICA GÓROLUBKA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, RYBY DRAPIEŻNE, LASERUNEK, DYKTATOR, NORWID, GASTROLOG, IRRADIACJA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, SERECZNIK, JEDENASTY, ODDYCHANIE, KONCERNIAK, LÓD FIRNOWY, PEDOGONEZA, DZIELNOŚĆ, ŁACINA, PRZEPLOTNIA, UDAWANIE, KOMISUROTOMIA, VALYRIA, NEUROTRANSMITER, KIELISZNIAK, ENERGOELEKTRYK, CHRZĄSTKA SZKLISTA, AGENEZJA, EPISKOPAT, BACHMISTRZ, FORSOWANIE, SPRAWNOŚĆ, RUMIENIDŁO, TAROT, PŁETWA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, GNIOT, PIĘTKA, STELMACH, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, CIŚNIENIE, AEROZOL, BILET POWROTNY, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, ŻARTOWNIŚ, KOLOKWINTA, KAMIKADZE, DELIRKA, FIRMAMENT, PAPIEREK, ZABAWA, KLASYFIKACJA ABC, PRZYCHÓWEK, BECZKA, HAIN, KOSODRZEWINA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, EWALUACJA SPLOTOWA, KORKOWIEC, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, ALGOLOGIA, WSPÓŁBRZMIENIE, JAZDA, DIDŻEJ, OBSŁUGA, ZEBRA, GRUBA ZWIERZYNA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, GEN WĘDRUJĄCY, STROFA ALCEJSKA, WASABI, JELARANG, SPRĘŻYSTOŚĆ, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, SKAŁA OSADOWA, ZNANOŚĆ, HAMULEC KLOCKOWY, DZIABA, INGRESJA MORSKA, CUMULUS, MNIEJSZOŚĆ, NIESZPUŁKA JADALNA, BUTWA, BEHAWIORYZM, CZASOPISMO TEMATYCZNE, BABIZM, KONTEMPLATOR, ARABSKI, OMAM, EKSPERT, KOŃ OLDENBURSKI, PIT, DAWCA, POWIEŚĆ SCI-FI, LAWENDA FRANCUSKA, URNA, CHRZAN, GOŁĘBIĄTKO, EWANIELIA, EPOKA INDUSTRIALNA, ARAKAŃCZYK, SEMKOW, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, MIKOTOKSYNA, MLECZARKA, IMPROMPTU, WŁÓCZNIA, WIGILIA, GOŁĄBECZEK, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, BOKSERKA, KURECZKA, OKRUSZEK, KLAKA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, QUENDË, ZACHOWANIE, KROK, ZAUROPSYDY, LARWA, ABISAL, KROWA MORSKA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, TWARZOWIEC, ANTENA KIERUNKOWA, WYRÓB CUKIERNICZY, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, BLASK, OBLEGA, DYWERGENCJA, KOŃ, SER PODPUSZCZKOWY, POCENIE, WYWIAD, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, ZAPARZACZKA, PARAFRAZA, SYROP, ZSTĘPNICA, BULWA, TEREN, ZAGNIEŻDŻENIE, KIESA, KABINA, INTERWENCJA POSELSKA, ODRUCH, LEWOSKRĘT, ASNYKOWIEC, BŁYSK, HYPERBATON, METODA AGLOMERACYJNA, JAMRAJ, ALFAPROTEOBAKTERIE, SZLACHTA CHORĄGWIANA, BISIOR, WOSKOWNIA, ŻAGIEW, DRACENA, ARCYDZIELNOŚĆ, SZALKA, IMPERIUM VALYRII, KATALOG DZIAŁOWY, NOMINALNOŚĆ, BLENDA, SZTUKA DEKORACYJNA, AHISTORYZM, KOŃ JONAGUNI, HELISA, WYBLINKA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, CZANKA, KONGLOMERACJA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, SPOINA, WEDYZM, ANITA, MIGOTANIE GWIAZD, DWUPŁCIOWOŚĆ, GĘSTOŚĆ, HIPOPOTAMOWATE, NIEPOKORNOŚĆ, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, OWOC SZUPINKOWY, MODERNIZM, KUC SZETLANDZKI, KREW, OKLEPIEC, WYSZYWANKA, HEROD-BABA, GIEZŁO, JODO-SHU, URANIZM, PRZEMYSŁ HUTNICZY, SOMALIJSKI, KOMPENSACJA, BATERIA AKUMULATOROWA, CIOSNA, DYSOCJACJA TERMICZNA, FITOEKDYSON, WEKTOR, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, DŻAMAHIRIJJA, ROZJAZD, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, WĘZEŁ, WIWAT, HIPOTROFIA, ŻYŁA OCZNA DOLNA, ŚCIĘCIE, CYKL GOSPODARCZY, MAŁPA, SYGNATURKA, TAKSON MONOFILETYCZNY, LITOSFERA KONTYNENTALNA, ?MALUNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.638 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z KONKURENCJI W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM, W 2005 R. WPROWADZONA PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ FEDERACJĘ NARCIARSKĄ (FIS), SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO PRZEJAZDU SLALOMU ORAZ SKRÓCONEGO ZJAZDU (LUB Z SUPERGIGANTA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z KONKURENCJI W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM, W 2005 R. WPROWADZONA PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ FEDERACJĘ NARCIARSKĄ (FIS), SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO PRZEJAZDU SLALOMU ORAZ SKRÓCONEGO ZJAZDU (LUB Z SUPERGIGANTA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUPERKOMBINACJA jedna z konkurencji w narciarstwie alpejskim, w 2005 r. wprowadzona przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), składająca się z jednego przejazdu slalomu oraz skróconego zjazdu (lub z supergiganta) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUPERKOMBINACJA
jedna z konkurencji w narciarstwie alpejskim, w 2005 r. wprowadzona przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), składająca się z jednego przejazdu slalomu oraz skróconego zjazdu (lub z supergiganta) (na 15 lit.).

Oprócz JEDNA Z KONKURENCJI W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM, W 2005 R. WPROWADZONA PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ FEDERACJĘ NARCIARSKĄ (FIS), SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO PRZEJAZDU SLALOMU ORAZ SKRÓCONEGO ZJAZDU (LUB Z SUPERGIGANTA) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - JEDNA Z KONKURENCJI W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM, W 2005 R. WPROWADZONA PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ FEDERACJĘ NARCIARSKĄ (FIS), SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO PRZEJAZDU SLALOMU ORAZ SKRÓCONEGO ZJAZDU (LUB Z SUPERGIGANTA). Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

x