OSOBA LUB FIRMA, KTÓRA POŚREDNICZY W SPRZEDAŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DILER to:

osoba lub firma, która pośredniczy w sprzedaży (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DILER

DILER to:

człowiek, który rozprowadza i sprzedaje narkotyki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA LUB FIRMA, KTÓRA POŚREDNICZY W SPRZEDAŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.650

PRZEKŁADOWCA, CEBULARZ, GEOGRAFIA REGIONALNA, SMUŻKA, PŁAWACZKA, RULETKA, NIEMOŻNOŚĆ, KANAŁ ENERGETYCZNY, BOKS GARAŻOWY, PRZEDSZKOLE, GAŁĘZIAK, ELASTOMER, KONSTABL, FETA, CHARTER, PIECHUR, KĄT UJEMNY, PILOT, MIESZACZ, JEJMOŚĆ, MAŁGORZATKA, ARKUSZ DRUKU, UFNOŚĆ, POR, SOSNA GÓRSKA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, MURZYN, KOZACZKA, TEŚCIK, ABAKUS, RETRANSMISJA, KRZEŚCIJAŃSTWO, LUZAK, HAŁASOWNIK, CHIMICHANGA, PASTERZ, NARY, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, KRZYŻYK, OFICJEL, KONKURENCJA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, PARTIA, PRZÓD, SILNIK PNEUMATYCZNY, KONIK, SMOCZA KREW, PRZESTĘPCA, DACH HEŁMOWY, WYCIERACZKA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, TASIEMCE, TWORZYWO SZTUCZNE, TREPANG, METODA ODCHYLEŃ, KOMBINATORYKA STOSOWANA, OGROM, PRZETWÓRCZOŚĆ, LAVABO, ŚLEPY NABÓJ, PRZECIWNAKRĘTKA, GRAFOMAN, PRÓBA NUKLEARNA, PRZEPRÓCH, MĘTY SPOŁECZNE, CHOROBA PROMIENNA, BOHATER, NERWIAK, PIRAMIDKA, FIGURACJA HARMONICZNA, CIOS, SKONIA, SKLEROZA, REKOGNICJA, STRZAŁ, GĘŚ, STRZAŁA, KONKURENCJA, SPULCHNIACZ, CYMBAŁ, MINUCJA, ELEMENT ODSTAJĄCY, PŁATECZEK, KAFEL, KAPITANA, PODSEKTOR, HUCUŁ, MÓR, WEDUTA, SER, METODA KASOWA, TRZYKROTNOŚĆ, WAFEL, TURNIA, BEDŁKA, ABSTRAKCJONISTA, ESPADRYLA, MONK, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, KALATOS, JĘZYK ALEUCKI, ROŚLINA GÓRSKA, METALIK, KARTUSZ HERBOWY, POJAZD ZABYTKOWY, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, BIAŁA BIERKA, KAMICA MOCZOWA, LEJTNANT, KARP BEZŁUSKI, WPADKA, ŁYKACZ, ANTEPEDIUM, ODKRYCIE, SKARYFIKACJA, BAK, PRZEZIERNIK, SKRZYDŁO, MIKSER, MINBAR, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, ŻYDOWIN, CENOTWÓRCA, PRZEMYTNIK, WNIEBOWZIĘCIE, KONSULTANTKA, CIĄG, KABLOBETON, KITESURFER, FEERIA, KUPON, FOTOJONIZACJA, BLANK, KOD IDENTYFIKACYJNY, PIERÓG, GETRY, NIEPOKOJENIE SIĘ, ZAMSZ, MARKIZETA, WYLEW, FARMAKOTERAPIA, PLIK DŹWIĘKOWY, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, KAWLATA, KANTOREK, LIST KREDYTOWY, SNAJPER WYBOROWY, ŚPIĄCA, PLURALIZM, MŁOT, SKUPINA, TWARDE LĄDOWANIE, PORTUGALSKI, KARTAUN, DYFERENCJA, TECHNIKA ANALOGOWA, HYDROFIT, PRZEKĄSKA, SAMOTOK, WADA DREWNA, MORWA, SIOSTRZYCZKA, SKAŁA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, OPAD, BAZA TRANSPORTOWA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, MATKA CHRZESTNA, SER, FRONTON, TRZMIELINA, KSZTAŁCICIEL, BATON, ZAŚLEPIENIE, NIEGOTOWOŚĆ, POMYŁKA FREUDOWSKA, JUJUBA, INTERWENCJA, ADOLF, ANIOŁECZEK, ZBIERACZKA, CHODZĄCY KOŚCIOTRUP, MEMORANDUM, TOP, POKŁAD STATKU, IMPOST, LITEWSKOŚĆ, REPREZENTACJA, LICZBA BRINELLA, POTOP, LASERUNEK, ARCHIKONFRATERNIA, RUSYCYSTKA, KRÓCICA, PÓŁZAWODOWIEC, BAJT, DYWDYK, PRZESMYK, WĘGIERKA, PRODUCENTKA, ŁOWIECTWO, DEROGACJA, KONTROLER, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, FUNKCJA NAZWOWA, PŁONINA, ANTYBIOTYK, PARADOKS, GWIZDEK, INWESTOR, PRACZ, ZNAK OCHRONNY, GAUGUIN, ZBROJA PEŁNA, DZIECKO ULICY, AKREDYTACJA, TRANSLACJA, NAJDUCH, CHAŁUPNICZKA, SATELITA, TUMAN, MAZUR, ZADANIE, PODZIEMIE, SŁUŻALEC, ŁOWCA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, LEBERWURSZT, MSZA, KUDŁACZ, GÓWNIARA, CENA ADMINISTRACYJNA, ANALIZA, DYL, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, TRANSPORTOWIEC, NASŁANIEC, KORUPCJA, FOKA, WIELOETATOWOŚĆ, KRĘG, MIERZENIE, WIADRO, PANEGIRYSTA, KOLORYSTYKA, ZACHŁYŚNIĘCIE, ADIANTUM WŁOSY WENERY, ZAKOPCENIE, HOSTIA, TYP, PASTISZ, WRZECIENNIK, SZKLIWO, SUSZ, SARNA, BIAŁA SZKOŁA, BAWOLE OKO, MYŚLISTWO, PRZĄDEK, NACISK, CZOŁOWNICA, DOKTOR HABILITOWANY, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, CZYTELNIK, WERMUT, JAJA, EMANACJA, LISTOPAD '89, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, ORBITA POLARNA, NACIEK, PRZYBŁĘDA, KONNICA, AURA, KRATKI, WYROŚLE, PIWNICA, ROTMISTRZ, PRZECZULICA SKÓRNA, BELKA, ZASTRZALIN, STOPA DOCHODU, IWO, RUGBY, KLASA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, KRĄGŁOŚĆ, OGRODNIK, PAWILON, SKANIA, BLASTODERMA, APOLLIŃSKOŚĆ, PLUJKA, LODY, ODPRAWA POŚMIERTNA, POCZĄTKUJĄCA, ELEKTROLUMINESCENCJA, RZADKOŚĆ, DYMKA, ?KULT ŚWIĄTYNNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.650 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA LUB FIRMA, KTÓRA POŚREDNICZY W SPRZEDAŻY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA LUB FIRMA, KTÓRA POŚREDNICZY W SPRZEDAŻY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DILER osoba lub firma, która pośredniczy w sprzedaży (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DILER
osoba lub firma, która pośredniczy w sprzedaży (na 5 lit.).

Oprócz OSOBA LUB FIRMA, KTÓRA POŚREDNICZY W SPRZEDAŻY sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - OSOBA LUB FIRMA, KTÓRA POŚREDNICZY W SPRZEDAŻY. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x