UCZELNIA WYŻSZA, KTÓRA NIE MA PRAWA DO POSŁUGIWANIA SIĘ NAZWĄUNIWERSYTET - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKADEMIA to:

uczelnia wyższa, która nie ma prawa do posługiwania się nazwąuniwersytet (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKADEMIA

AKADEMIA to:

budynek, siedziba uczelni wyższej (na 8 lit.)AKADEMIA to:

instytucja o charakterze państwowym lub społecznym, która zrzesza wybitnych artystów lub uczonych w celu współpracy (na 8 lit.)AKADEMIA to:

uroczyste okolicznościowe spotkanie społeczności (na 8 lit.)AKADEMIA to:

Platońska lub medyczna (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UCZELNIA WYŻSZA, KTÓRA NIE MA PRAWA DO POSŁUGIWANIA SIĘ NAZWĄUNIWERSYTET". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.445

DYFERENCJACJA, TAKSÓWKARKA, SUKCESYWNOŚĆ, LATO, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ASTRONOMIA POZYCYJNA, CZERWONE ŚWIATŁO, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, DUŃSKI, IPP, WODA PODSKÓRNA, WYŁUDZACZ, KATEGORIA MUSZA, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, AFRYKATA, STRAŻNIK, NET, SPOT, KRYZA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, SYLWETA, INFORMACJA, ŁĄCZNIK, LUSITANO, SEKWOJA OLBRZYMIA, BURSZ, APOKRYFICZNOŚĆ, RAGLAN, FEMTOCHEMIA, WARMIŃSKI, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PUNKT ROSY, NIEKAPEK, OSIEMNASTKA, GUZ KULSZOWY, SYFEK, TOR, UNIWERSYTUTKA, AKADEMIA, APEL, KONCERT, PUNKT ROSY, LEGAR, PUNKT PRZYZIEMNY, NEOREALIZM, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, KOMITET, WYKRZYKNIK, SZYCH, DŻDŻOWNICA, DRUGA NATURA, OGNISKO, MYDELNICZKA, CYFRA, TEREBINT, SPŁATA BALONOWA, GRA WYŚCIGOWA, ERA AFITYCZNA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, ŁUP, WALTORNIA, HELIOFIZYKA, OSSUARIUM, SZARPANKA, SKÓRZAK, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, MUSZLA KONCERTOWA, ŻYCIODAWCA, PRZYGOTOWALNIA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PASO DOBLE, SIEWKA, NAJEZDNIK, EKONOMIA PODAŻY, DALEKOWIDZTWO, BUTELKA, BULIONÓWKA, ZASADA D'ALEMBERTA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, PRZYCISK, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, KOD BINARNY, ZAPALCZYWOŚĆ, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, KUCHTA, OBROŃCZYNI, SZTUKA MYKEŃSKA, SSAKI, STACJA TELEWIZYJNA, ŚCIĘCIE, DEFENSYWA, FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, ARKUSZ DRUKU, MUSSET, DYSZKANCIK, TRZECIE OKO, ZEBRA, PRZYRODNIA SIOSTRA, ŁOSKOT, DOSTOJNIK, ETNOPSYCHOLOGIA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, PRINT, SIMO, ŚLEPY NABÓJ, WIDOWISKO, ŁABĘDZIA SZYJA, ADRES LOGICZNY, PIESZCZOSZEK, SZCZEPIONKA WŁASNA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, EFFIGIA, REGUŁA SAVAGE'A, BIAŁACZKA KOTÓW, PUNKT RÓWNONOCNY, ALGEBRA ALTERNATYWNA, MORZE CZARNE, UMOWA KONTRAKTACJI, IRANIZACJA, PAROLATEK, KAZUISTA, PARNOŚĆ, KOMPLEKS, PIRAT, DOGADZANIE SOBIE, GONIEC BIAŁOPOLOWY, RAKSA, BALONET, FOREMKA, GEOBOTANIKA, CANZONA, PÓŁANALFABETA, ZGRZEBŁO, TWIERDZENIE ZERMELO, SPRAWICIELKA, OGON, TREN, FAWORYTKA, PODGARDLE, ZSTĘPNICA, HÄNDEL, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, KAMIKADZE, LINIA HODOWLANA, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, MODRASZEK REBELA, UBOŻENIE, DRABINA, KANCIASTOŚĆ, TEMPERATURA ZAPALENIA, CIĘŻKA DUPA, ROZBIERACZ, PIKIEL, BROŃ GŁADKOLUFOWA, WYŚCIG, DYPLOMATA, SYGNIFIKATOR, KOZIOŁ, KATAKUMBY, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KOPERCZAKI, DEFINIOWALNOŚĆ, LIPOATROFIA POINSULINOWA, ORGANIZM WYŻSZY, TOWARZYSZKA NIEDOLI, SYZYGIA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, LINIA TRAMWAJOWA, RYNKOWOŚĆ, KAPŁAN, CHOINÓWKA, PARADOKSOGRAF, SZALE, WKŁADKA, KONTRDEMONSTRACJA, BIODRÓWKA, PUDDING, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, MIEDNICA, PRZEPYCHACZKA, MAK OPIUMOWY, PRZEJEZDNA, RĘCZNIAK, KATEDRA, DOKUMENTARZYSTKA, AMFIUMY, AWIZO, APROKSYMACJA, SZCZUR POLINEZYJSKI, BÓSTWO, CRACKER, DANDYSKI, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, KULA, ZAPUSTY, GRAF SPÓJNY, GEN DOMINUJĄCY, LANDSKNECHT, RELING, TRUSIĄTKO, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, ŁOŻE BOLEŚCI, IRREALIZM, GOTÓWKOMAT, STOLICA, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, SAPROFAG, JEDYNY, KASA, FIFKA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, KOALICYJKA, DYSKURSYWNOŚĆ, NARYS KWIATOWY, NIEŻYT, TRYCZNIK, LEJNOŚĆ, ŻÓŁW NOROWY, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, PODYPLOMÓWKA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, IMPRODUKTYW, UNIWERSYTECKOŚĆ, BRODAWKA STÓP, TLENOWNIA, GRUSZKA, LEJNIA, SEMITYSTA, PODŁOGA, ZIARNOJAD, MILCZĄCA ZGODA, RZEKOTKA, UKRAINISTYKA, OWOC, OMNIBUS, CIELENIE LODOWCA, SEITAN, JAJKO PO FRANCUSKU, RIST, FRYGOWIE, KONWOJER, BŁYSTKA OBROTOWA, ROZSADNIK, RADIOGRAFIA, PRZYPŁYW, TORBACZE, FARTUCH, PODAWCA, WYTRAWERSOWANIE, NASTROSZEK BRUCHA, DUPLIKACJA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, DICYNODONTY, FORMAT BINARNY, MURSZ, TOLERANCJA, MIEJSCOWA, SOBACZY LOS, PLAC, OPERATOR KABLOWY, WAN, ROSA, AKATALEKSA, SKOK, PIASKOWIEC KWARCOWY, DANE BIOMETRYCZNE, PRZETWÓR, PENICYLINA PROKAINOWA, MADZIARSKI, PRZYBŁĘDA, HERBATNICA, UPADEK, IDEALIZM, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, BIDUL, ETNOLINGWISTYKA, TRĘBACZE, KLEJOWNIA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, UNIŻENIE, SITAR, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, LAKONICZNOŚĆ, TEMAT, OFIAKODONTY, PRZĘDZIWO, AUDIOTEKST, MAMIDŁO, BURRITO, SŁOMIANY ZAPAŁ, REGENT, PSEFOLOGIA, RÓWNOŚĆ, PRAWO ZATRZYMANIA, NAWIJACZ, ?RUTYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.445 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UCZELNIA WYŻSZA, KTÓRA NIE MA PRAWA DO POSŁUGIWANIA SIĘ NAZWĄUNIWERSYTET się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UCZELNIA WYŻSZA, KTÓRA NIE MA PRAWA DO POSŁUGIWANIA SIĘ NAZWĄUNIWERSYTET
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKADEMIA uczelnia wyższa, która nie ma prawa do posługiwania się nazwąuniwersytet (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKADEMIA
uczelnia wyższa, która nie ma prawa do posługiwania się nazwąuniwersytet (na 8 lit.).

Oprócz UCZELNIA WYŻSZA, KTÓRA NIE MA PRAWA DO POSŁUGIWANIA SIĘ NAZWĄUNIWERSYTET sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - UCZELNIA WYŻSZA, KTÓRA NIE MA PRAWA DO POSŁUGIWANIA SIĘ NAZWĄUNIWERSYTET. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x