OBIEKT, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ ZWIERZĘTA I ROŚLINY EGZOTYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EGZOTARIUM to:

obiekt, w którym trzyma się zwierzęta i rośliny egzotyczne (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBIEKT, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ ZWIERZĘTA I ROŚLINY EGZOTYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.029

TYMOTKA KOLANKOWATA, TECHNIKA ŚWIETLNA, MACIERZ SCHODKOWA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, EURYBIONT, KLIENT, CIAŁO MIGDAŁOWATE, STRUNA ŚCIĘGNISTA, ARONEK, ALGOLOGIA, PAPROTNIK BRAUNA, OBIEKT MOSTOWY, SYNTETYK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, PALEOKLIMATOLOG, WSPOMAGACZ, KONFEDERACJA, BRUDNICA NIEPARKA, BOCIAN, WIELOBÓJ, PELAGIAL, DZIDZIA-PIERNIK, PŁOMYCZEK, CIERNIOGŁOWY, BIUSTONOSZ, LITERATURA PIĘKNA, OBORNIK, PRZYLEPNOŚĆ, HETEROSFERA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, KONCERT, KICZUA, KOŁOWROTEK, MASZT, PRZEMYTNIK, ZAKOPCENIE, BĄBEL SPEKULACYJNY, PRZYBYTEK, DIETA, SPRAWDZIAN, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, GOSPODARKA MIESZANA, PIERWOTNIAK, SPŁYW, BEDŁKA, KONTRAPUNKT, KLIMAT MONSUNOWY, GÓRNICTWO MORSKIE, KONWENCJONALIZM, PŁAZY OGONIASTE, KRWAWNIK POSPOLITY, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, TLENOCHLOREK, KLĘK PROSTY, TALENT, WNIEBOWZIĘTA, SIEĆ WAN, KOLEJKA GONDOLOWA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, SOFISTA, KOŃ LOKAJSKI, JĘZYK WIETNAMSKI, OBWAŁ, OBSUWA, OLEJOWIEC, STREFA CZASOWA, DYPTYCH, PIERÓG KARELSKI, SKOK, DROGA LOTNICZA, BLOK, MINI-ALBUM, HEKSAMETR, OSOBISTOŚĆ, ŹRÓDŁO, SPEKTROSKOPIA, KORYTO RZEKI, PROCESOWICZ, FILM ANIMOWANY, OSTROGA PIĘTOWA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, STATYSTYKA OPISOWA, CHONDRYT, CYBORIUM, MIŚ, BIAŁA NIEDZIELA, ATAK, FUTURE, KSIĄŻKOWOŚĆ, ZGIEŁK, BD, POJAWIENIE SIĘ, NEOFITA, MIKROFON STYKOWY, KOKPIT, KARMIDEŁKO, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, ŻONA LOTA, ZĄBEK, MŁOTNIK, BRUNELLESCHI, SZARPANINA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, PÓŁKRUCHE CIASTO, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, HISTORIA, SZKARŁUPNIE, WALIDACJA KRZYŻOWA, CZAKRAM, ROZETKA, POZER, SAMOOCZYSZCZANIE, POZIOMKA JAPOŃSKA, WSPÓŁUCZENNICA, SŁUCHAWECZKA, SEMITA, OPÓR WZNIESIENIA, BIOLOG MOLEKULARNY, BYLICA PURSHA, KŁĄB PSZCZELI, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, KOŃ TROJAŃSKI, HEIMAT, POLISA UBEZPIECZENIOWA, BURSZ, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, WIERNI, EFEKCIARSTWO, ASOCJACJA, HELIOFIZYKA, KIERUNEK, CIAŁKO KIERUNKOWE, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, HEDONIZM ETYCZNY, ASFALT, ZAWIKŁANIE, PRINCESSA, OPERA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, STRZELEC POKŁADOWY, SĄD APODYKTYCZNY, ŻELE, MOWA ZALEŻNA, MAKIAWELISTA, SZYBKOWAR, KANNA, PERLICZKA, GETTO TRANZYTOWE, ŁÓŻECZKO NADZIEI, PŁASTUGA, KRWIŚCIĄG KANADYJSKI, KLUSKA KŁADZIONA, LUKSEMBURSKI, ASTER GAWĘDKA, CZESALNIA, ANAKREONTYK, EPIKUREIZM, PYCHA, CHOROBA GOODPASTURE'A, WYPRYSK KONTAKTOWY, DYSTYCH, SILNIK PAROWY, TEF, RYNEK PRACY, BACKGROUND, PARANOJA PIENIACZA, KUŹNIA, STOPNIOWALNOŚĆ, DYSCYPLINA POKAZOWA, POSTAĆ BIBLIJNA, OSTROKÓŁ, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, PIKIEL, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, SKORPIONY, INSIMBI, ANAMORFOZA, POMPELA, EPIZOOTIOLOGIA, FREATOFIL, HODOWCA, HAMLETYZM, PAPU, POKŁAD DOLNY, KIKUTNICE, INFORMATYKA, BERGMAN, HAK, BAŃKA SPEKULACYJNA, HOLENDER, CZARNA REAKCJA, KAPUSTA CUKROWA, GRADACJA, CHOROBA FAZIO-LONDE, PROWANSALSKI, BEZDOTYKOWIEC, SILNIK SYNCHRONICZNY, KULTURA PIEŃKOWSKA, ŻAŁOBA, WIBRATO, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, KARDIOLOGIA, KOKORYCZ DŁUGOOWOCKOWA, EGZOTYK, MIGDAŁ, SKURCZ, GRA WSTĘPNA, HIPOTEZA KNUDSONA, LITEWSZCZYZNA, FRANCA, STYL TOSKAŃSKI, FEROMON, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, INTERESOWNOŚĆ, MAORYSKI, KUKIEŁKA, STANOWISKO OGNIOWE, ALBAŃSKI, SPOTKANIE OPŁATKOWE, GONIEC BIAŁOPOLOWY, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, BETONKA, JAGIELLON, DROGA KOLEJOWA, PAMELO, MUZYKA KLASYCZNA, RUCH PRZYŚPIESZONY, ZAMRÓZ, PACZKA, SZEW PODNIEBIENNY, NIUCHACZ, NARZUT, ZARZEWIE, MIRAŻ, TERAPENA, RADIESTETA, OLEJARNIA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, MENISK, ZMARZLUCH, KALATEA LANCETOLISTNA, OBIEG PIENIĄDZA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, HARMONIA, ODSKOK, OGON, IDIOFON, SORABISTYKA, KOCZKODAN, INWERSJA, WYCHODNIA, RAUBITTER, SPRZECIW, HANAFITA, PUSZKA, MONARCHIA STANOWA, JELEC, LODOWIEC HIMALAJSKI, PORZĄDEK DORYCKI, POTWÓR, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, REFLUKS, OBIEKT, EKSPEDYTURA, ADWENTYZM, SIWERT, ASTRONAUTYKA, GRAF DOSKONAŁY, UNIWEREK, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, DZIENNIKARZ, ALFABET GRECKI, ZŁOŻENIE UKŁONU, PISMO SYLABICZNE, KROKIEW, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, NEOKLASYCYZM, SYSTEM REPARTYCYJNY, DELFIN, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, SAMOREALIZACJA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, INDYWIDUALIZM, LISOWCZYK, LONGER, PROLEK, WERBOWNIK, KOŁATKA, POMURNIK, GALINSTAN, DAMULA, ŻÓŁTODZIÓB, PRZYCHODNIA, PIEPRZ CZARNY, MYŚLIWY, METALOGIKA, ?CERAMIKA SZNUROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.029 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBIEKT, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ ZWIERZĘTA I ROŚLINY EGZOTYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBIEKT, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ ZWIERZĘTA I ROŚLINY EGZOTYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EGZOTARIUM obiekt, w którym trzyma się zwierzęta i rośliny egzotyczne (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EGZOTARIUM
obiekt, w którym trzyma się zwierzęta i rośliny egzotyczne (na 10 lit.).

Oprócz OBIEKT, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ ZWIERZĘTA I ROŚLINY EGZOTYCZNE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OBIEKT, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ ZWIERZĘTA I ROŚLINY EGZOTYCZNE. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast