CECHA LUB STAN, POLEGAJĄCE NA BYCIU NIERUCHLIWYM, TZN. FLEGMATYCZNYM, ZASIEDZIAŁYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ MAŁO I OSPALE LUB W OGÓLE NIESKŁONNYM DO PODEJMOWANIA RUCHU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIERUCHLIWOŚĆ to:

cecha lub stan, polegające na byciu nieruchliwym, tzn. flegmatycznym, zasiedziałym, poruszającym się mało i ospale lub w ogóle nieskłonnym do podejmowania ruchu (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIERUCHLIWOŚĆ

NIERUCHLIWOŚĆ to:

PEBRYNA (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA LUB STAN, POLEGAJĄCE NA BYCIU NIERUCHLIWYM, TZN. FLEGMATYCZNYM, ZASIEDZIAŁYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ MAŁO I OSPALE LUB W OGÓLE NIESKŁONNYM DO PODEJMOWANIA RUCHU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.850

POLISACHARYD, PARASZKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, SZCZYTNICA, POKRYWA, STRONA TYTUŁOWA, HERMETYCZNOŚĆ, RYTM BIOLOGICZNY, WOSKOWATOŚĆ, BARCZATKA ŚLIWIENICA, BIOCYD, SZARADA, IZOZYM, GRADUAŁ, PLAMKA FORDYCE'A, PĘDRAK, PRZEZIERNOŚĆ, WATRUSZKA, PRZENIKLIWOŚĆ, PIESZCZOCH, SIDA, SOLNICZKA, PRZEKRASKA, NIEGOTOWOŚĆ, PRZEDSIĘBIORSTWO, FRIK, SZCZERBA, POMURNIK, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, ORGIAZM, PAWICOWATE, OSTROKÓŁ, MECHANIKA, ZAUROPODOMORFY, GROŹBA KARALNA, WRZASKLIWOŚĆ, STÓŁ, POJAZD KOŁOWY, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, KLERK, DRAMAT, SMORODINÓWKA, POINTER, PION, PRACE, ANGINA MONOCYTOWA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, DYSPENSER, CHAŁUPNICA, KREACJA, GUERRERO, ONKOLOGIA, TRAUMATYCZNOŚĆ, NIESZLACHETNOŚĆ, WYTWÓR, POMYLENIEC, KRÓLICZARNIA, FELINOLOGIA, MIĘKKI RESET, ÓSEMKA, MORGAN, ODNALAZCA, ZANIK MIĘŚNI, POWIEŚĆ S-F, KASTA, MAGNEZJA, WINA UMYŚLNA, ZEBRA, BUTLA, OGÓREK, GUFFA, POLONISTYKA, WIELKA JEDNOSTKA, WIELKOŚĆ, KLASTER REGIONALNY, KICZ, PIEPRZ, WĄSONÓG, ELEKTRYCZNOŚĆ, PIÓRNIK, BENEFICJENT, LORDOSTWO, KOMUNIKATOR, NIEWYPARZONY JĘZYK, BUKIECIARZ, TEOZOF, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, ZNACHOR, KWAS, OKRĘT FLAGOWY, BRUTALNOŚĆ, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, SKANER, CYNOBER, FILEMONKA, ŁBISKO, ERUPCJA, BERET, TARANOWANIE, WZIĘCIE POD WŁOS, DYREKCJA, WSPOMINKI, UBOŻENIE, SZYFON, KRATOWNICA, ZNIECZULENIE, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, GRANAT, POWSTANIE WARSZAWSKIE, AKADEMIA, PRZEDSIĘBIORCZYNI, KORZYŚĆ, SKARB, ZŁUDZENIE, NIEŚPIESZNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, KLUCZ, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, MATRYLINEARNOŚĆ, PARTIA, DEKLARACJA, TAKSYDERMIA, SEKSTET, MONOGENEZA, ALEJA SZTYWNYCH, JEZIORO POLODOWCOWE, PALIA, EKSTERN, DOKUMENT PAPIESKI, NEKROPOLA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, ZAGADKOWOŚĆ, PŁAWKA, BIEG PŁASKI, SYSTEM ARGENTYŃSKI, KOŁO, ODBÓJ, ZACHŁANNOŚĆ, WERSOLOGIA, MANTYLA, SAMOLOT BOMBOWY, NOŻYK, ZAPALNOŚĆ, NASTAWNOŚĆ OKA, KUCHNIA, WIĘZADŁO OBŁE, KAMIKADZE, WYCZERPYWALNOŚĆ, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, NAGRODZENIE, OBIEG, WYSPA MAN, SKŁADNIK POKARMOWY, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, ELEKTROSTATYKA, TYP, ŚWIATOWOŚĆ, DZIERŻAWCA, BAN, AGRAFON, CIĄGOTY, PRZYWILEJ LOKACYJNY, PROCES BUDOWLANY, BEK, ADIUSTACJA, BEZWSTYD, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, ROZBÓJNIK MORSKI, ŁOŻNIK, POZŁOTNIK, BROKATELA, KĄT WYPUKŁY, KOŁNIERZ, BASKINKA, TABUIZACJA, BYSTROŚĆ, POMOC, PLENNOŚĆ, BLOCZEK, BERCEUSE, POZAMUZYCZNOŚĆ, ROZKRUSZ, MECH JAWAJSKI, IMMUNOPATOLOGIA, METAJĘZYKOWOŚĆ, PRZĘDZIWO, POMINIĘCIE, KASZKIET, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, ŁONO, ZAPLOT, WYKUSZ, BLANKI, SEZONOWIEC, MORZE AZOWSKIE, RYBY DRAPIEŻNE, RUMIAN SZLACHETNY, CUKIER LODOWY, BULLA, GÓRNICTWO, OGIEŃ KRZYŻOWY, MELANCHOLICZNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, ODBÓJ, ABAKUS, ZNAK DIAKRYTYCZNY, SPRZECIW, ELASTIK, RPG, BEZPOWROTNOŚĆ, GALISYJCZYK, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, NAZWA KODOWA, PERSONA, AZOTAN(V), RÓWNANIE RÓŻNICOWE, KILOMETR NA GODZINĘ, AZDARCHY, PRYMITYW, PIEŚŃ, METODA AGLOMERACYJNA, DOROBEK, DOJRZAŁOŚĆ, ZAWIKŁANIE SIĘ, LEK CYTOSTATYCZNY, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, LIBELA, GRA W KARTY, WANIENKA, ASYSTENT, STRAŻ, GOŁOLEDŹ, TAMBURYN, CHCIWSTWO, SYNDROM WILKOŁAKA, POLIP, KRÓLEWICZĄTKO, LEKARSTWO, MAGMA, NAGRODA POCIESZENIA, KRAV MAGA, BYLICA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, ZAPOZNANIE, CHOROBA ZARAŹLIWA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, MARCELIN, ANTECEDENCJA, SYGNIFIKATOR, HALO, POLAROGRAFIA, AKTORKA, DOMOKRĄŻCA, OWOC, KANAŁ, WIERSZ OBRAZKOWY, HUCULSKI, EKSPAT, BROŃ GŁADKOLUFOWA, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, TEMAT, DRAWIDYJSKI, EMBRIOGENEZA, NIENOWOCZESNOŚĆ, KLESZCZOWINA, OLEJEK ETERYCZNY, NIEWIDKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, SUTERENA, PACZKA, NAPOMNIENIE, GAŁKA OCZNA, AUTOMOBILKLUB, LINIA TRAMWAJOWA, GERMAŃSKI, IKONICZNOŚĆ, ŁATKA, MIARA, AGENT, BEZIMIENNOŚĆ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, HELIOFIT, MATKA, BAGNIAK ZDROJOWY, EMISJA, KANOE, SIEĆ, KONSONANS, FITONCYD, PRZESMYK, KONTUR MELODYCZNY, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, KOMŻA, LICENCJA PRAWNICZA, KONSYSTORZ, PUBLIKA, KOSTIUMERNIA, TRYCZNIK, PRZODEK, ?DYNAMICZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.850 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA LUB STAN, POLEGAJĄCE NA BYCIU NIERUCHLIWYM, TZN. FLEGMATYCZNYM, ZASIEDZIAŁYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ MAŁO I OSPALE LUB W OGÓLE NIESKŁONNYM DO PODEJMOWANIA RUCHU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA LUB STAN, POLEGAJĄCE NA BYCIU NIERUCHLIWYM, TZN. FLEGMATYCZNYM, ZASIEDZIAŁYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ MAŁO I OSPALE LUB W OGÓLE NIESKŁONNYM DO PODEJMOWANIA RUCHU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIERUCHLIWOŚĆ cecha lub stan, polegające na byciu nieruchliwym, tzn. flegmatycznym, zasiedziałym, poruszającym się mało i ospale lub w ogóle nieskłonnym do podejmowania ruchu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIERUCHLIWOŚĆ
cecha lub stan, polegające na byciu nieruchliwym, tzn. flegmatycznym, zasiedziałym, poruszającym się mało i ospale lub w ogóle nieskłonnym do podejmowania ruchu (na 13 lit.).

Oprócz CECHA LUB STAN, POLEGAJĄCE NA BYCIU NIERUCHLIWYM, TZN. FLEGMATYCZNYM, ZASIEDZIAŁYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ MAŁO I OSPALE LUB W OGÓLE NIESKŁONNYM DO PODEJMOWANIA RUCHU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CECHA LUB STAN, POLEGAJĄCE NA BYCIU NIERUCHLIWYM, TZN. FLEGMATYCZNYM, ZASIEDZIAŁYM, PORUSZAJĄCYM SIĘ MAŁO I OSPALE LUB W OGÓLE NIESKŁONNYM DO PODEJMOWANIA RUCHU. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x