OBJAW WYSTĘPUJĄCY W PRZEBIEGU CAŁKOWITEGO USZKODZENIA NERWU PROMIENIOWEGO, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ZGIĘCIA GRZBIETOWEGO RĘKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RĘKA OPADAJĄCA to:

objaw występujący w przebiegu całkowitego uszkodzenia nerwu promieniowego, charakteryzujący się brakiem możliwości zgięcia grzbietowego ręki (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBJAW WYSTĘPUJĄCY W PRZEBIEGU CAŁKOWITEGO USZKODZENIA NERWU PROMIENIOWEGO, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ZGIĘCIA GRZBIETOWEGO RĘKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.448

ELEKTRONOWOLT, WYKŁADZINA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, POSTERUNEK, TEOLOGIA WYZWOLENIA, PLUJ-ZUPKA, WIETRZENIE MECHANICZNE, DOKUMENTACJA BUDOWY, BROMOLEJ, INWERSJA, DEALPACK, WOMBAT, GIEŁDA SAMOCHODOWA, ABSOLUTYZACJA, CHOKER, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, CHAMEOFIT, SUPERNOWA TYPU IB, TOKARKA KŁOWA, TRYBADYZM, BURGER, DIALIZOTERAPIA, PIĘKNODUCH, MISKA SOCZEWICY, MATERIA, FANDANGO, WERBOWNIK, OBWAŁ, GALAKTYKA, ŁAŃCUSZEK, SZYLD, FOWIZM, PLAC, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, GRUPA KETONOWA, ANTIFA, ŻURFIKS, NABOJKA, NIEUDOLNOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, FASKA, DAGLEZJA SINA, FALOWNIK NAPIĘCIA, BLACKJACK, KOROŁAZ CIEMNY, MRUKOKSZTAŁTNE, AKUMULATORY, PERŁOZ, STRATEG, NAJDA, KABINA STEROWNICZA, UPOJENIE SENNE, DRZEWOŁAZ ZŁOCISTY, LOGIKA MATEMATYCZNA, ALFA-BLOKER, GŁUPTAK, REFORMATOR, JOGIZM, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, GATUNEK POGRANICZNY, ANALITYK, OSZCZĘDNIŚ, WYKRZTUSZANIE, LUZAK, FACH, DYSTORSJA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, PRAWO JOULE'A, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, SZKOŁA SPECJALNA, NIENOWOCZESNOŚĆ, DANDYSKI, GEN DOMINUJĄCY, PLICHTA, MIKROWENTYLACJA, PRECESJA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, STRESIK, KAMICA NERKOWA, INDIAŃSKI, STAGNACJA GOSPODARCZA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, WSPOMNIENIE, TWÓRCZOŚĆ, WAR, KOD DWÓJKOWY, ABSTRAKCJONISTA, WŁOS, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, FACHMAN, STRZAŁA AMORA, MEDIUM, POJNIK, TELEWIZJA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, BARWINEK, PERSEWERACJA, CHOROBA GAMSTORP, OKRĘT LINIOWY, PARNAS, ALBIGENSI, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, POCIĄG METRA, PRZESZUKANIE, KRATKA, UKŁAD ADAPTACYJNY, NEONTOLOGIA, SAMOUPROWADZENIE, NEPALI, MIASTECZKO ROWEROWE, TERAPIA REINKARNACYJNA, IMMUNOGLOBINA E, SZWARCOWNIK, SIEDZIBA, ZLEWKA, FOXTROT, UNIŻENIE, ROŻEN, KARŁO, PRZECIWNIK, LEMING ŚNIEŻNY, NAKŁAD POŁOWOWY, JĘZYK, SUŁTANIT, DZIEŁO SZTUKI, TRANSFUZJOLOGIA, MASZYNOWNIA, SEJM KONWOKACYJNY, GAR, KAMIEŃ SŁONECZNY, KOBRA, PODCHLEBSTWO, PSYCHOHIGIENA, KULA, PASYWIZM, DWA ŚWIATY, FRANCISZKANIZM, RZYGI, SWAWOLNIK, SSAKI ŻYWORODNE, MISTRZ, FOTOGRAFISTA, FOKUS, PODWÓJNA HELISA, JEDENASTKA, MORA, KREOLKA, SOGDYJSKI, KOCIOŁ, KOSTNIAK KOSTNAWY, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, PĘDRAK, ENTEROBAKTERIA, NASOSZNIK TRZĘŚ, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, SEPARACJONIZM, SOCJOLOGIA MIASTA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, SHORT TRACK, MATKA-POLKA, OSKARŻONY, ROZPIĘTOŚĆ, LUKIER, DWUWARSTWOWOŚĆ, PRALUDZIE, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, NASTROSZ, DOSTĘP, WIGILIA, KIFOZA, ALEJA SZTYWNYCH, PSYCHOLOGIA, LEPKOŚĆ CEN, PODOLOGIA, LEWOSKRĘT, DRABINKA, DOMINIUM, WIELKOMIEJSKOŚĆ, SOLUCJA, DABOJA LEWATYŃSKA, ULICA, ŚLIZGACZ, ICHTIOBIOLOGIA, PAPTOREK GÓRSKI, NORWESKI, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, AŁMATY, NIMFAJON, AKOMODACJA, POSTRZEGALNOŚĆ, STYLIKÓWKI, FACHURA, EKSTERN, WAPER, EFEKT DOPPLERA, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, POŚCIELÓWA, POMPA GŁĘBINOWA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, ZAJĄKNIĘCIE, PRZYWODZICIEL WIELKI, CUKRÓWKA, KAMICA MOCZOWA, RYBA ŁAWICOWA, ŻÓŁW LEŚNY, KWADRATURA, SĄD KOŚCIELNY, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, CUKIER ZŁOŻONY, SZOK POPORODOWY, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, MUSZLOWCE, PAJAC, PĄCZKOWCE, ESTRADA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, PŁYTKA NAZĘBNA, CHOROBA SEITELBERGERA, FILOLOGIA ANGIELSKA, ŻABA MOCZAROWA, NARTA WODNA, POTERNA, NACHLANIE SIĘ, WASAL, WYPRZEDAŻ, NARZĄD ROZRODCZY, MIĘSO, GRUPA ACETYLOWA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, OLBRZYMKOWCE, REGLAN, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, URZĄDZENIE RADIOWE, IMPUTOWANIE, TROGLOBIONT, SRACZKA, BŁONA PŁYWNA, TRASZKA GÓRSKA BOŚNIACKA, KUPEREK, DZBANEK DO ŚMIETANY, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, ZASTAWKA, AREOGRAFIA, WYGŁAD TEKTONICZNY, OCEL, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, ROPUCHA ŻYWORODNA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, UMOWA ADHEZYJNA, PEJZANKA, ITAKA, FLUID, JEMIOŁA, ZĘBOWCE, KOPROFAG, BACKGROUND, SĄD GRODZKI, MUZYKA KONKRETNA, BIEGUN POTYLICZNY, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, POTÓWKA, RODZAJ MĘSKI, AUTOHEMOTERAPIA, KESON, SEMESTR ZIMOWY, OPOŃCZYKOWCE, ZWINNOŚĆ, EPKA, POWIEŚĆ BRUKOWA, KORAL SZLACHETNY, MIŚ, PRZODEK, MAGICZNA GÓRKA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, MADŻONG, ZAKON SZPITALNY, ZASIEKI, DOJŚCIE, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, GEKON PASKOWANY, PSYCHIATRYK, SĄD OPIEKUŃCZY, OWADOŻERNOŚĆ, TUNICZKA, JELEŃ MILU, PODPAŁ, KONCERT, OSTOJA, PSALM ALFABETYCZNY, HANIEBNOŚĆ, RESZTKA, MAMIDŁO, AWIATYKA, LB, CEREMONIA HERBACIANA, OBLECH, ?ZAKRYSTIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.448 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBJAW WYSTĘPUJĄCY W PRZEBIEGU CAŁKOWITEGO USZKODZENIA NERWU PROMIENIOWEGO, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ZGIĘCIA GRZBIETOWEGO RĘKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBJAW WYSTĘPUJĄCY W PRZEBIEGU CAŁKOWITEGO USZKODZENIA NERWU PROMIENIOWEGO, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ZGIĘCIA GRZBIETOWEGO RĘKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RĘKA OPADAJĄCA objaw występujący w przebiegu całkowitego uszkodzenia nerwu promieniowego, charakteryzujący się brakiem możliwości zgięcia grzbietowego ręki (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RĘKA OPADAJĄCA
objaw występujący w przebiegu całkowitego uszkodzenia nerwu promieniowego, charakteryzujący się brakiem możliwości zgięcia grzbietowego ręki (na 13 lit.).

Oprócz OBJAW WYSTĘPUJĄCY W PRZEBIEGU CAŁKOWITEGO USZKODZENIA NERWU PROMIENIOWEGO, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ZGIĘCIA GRZBIETOWEGO RĘKI sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - OBJAW WYSTĘPUJĄCY W PRZEBIEGU CAŁKOWITEGO USZKODZENIA NERWU PROMIENIOWEGO, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ZGIĘCIA GRZBIETOWEGO RĘKI. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x