TO, CO SIĘ KOMUŚ NIE PODOBA, JEST OCENIANE JAKO MARNE, KIEPSKIE, NIEUDANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUPA to:

to, co się komuś nie podoba, jest oceniane jako marne, kiepskie, nieudane (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUPA

KUPA to:

odchody stałe, kał (na 4 lit.)KUPA to:

bardzo duża ilość (na 4 lit.)KUPA to:

duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 4 lit.)KUPA to:

całość, w której są zgromadzone różne rzeczy, zjawiska materialne lub abstrakcyjne (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CO SIĘ KOMUŚ NIE PODOBA, JEST OCENIANE JAKO MARNE, KIEPSKIE, NIEUDANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.341

PRAWO DŻUNGLI, SZCZUR, URZĄD SKARBOWY, SŁOWACYSTYKA, SINGIEL, POCHŁANIACZ, HOBBISTA, FRYZ, PONĘTA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, NAZWA POZORNA, DRUGA BRODA, ZEGAR MOLEKULARNY, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, WSZECHMOGĄCY, DOBYTEK, MASOŃSKOŚĆ, PENETRACJA GENU, ROSA, JĘZYK SOGDYJSKI, WYWIAD RZEKA, SALSA, STRZELNICA, KRONIKARKA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, SEPTYMOLA, ASYMILOWANIE SIĘ, ILUSTRACYJNOŚĆ, JĘZYKI AŁTAJSKIE, ZUBOŻANIE, LOSOWANIE WARSTWOWE, CUKIER LODOWATY, KONCHYLIOLOGIA, OSAD ABYSSALNY, CYGARETKI, MASZTÓWKA, URZĄD IMIGRACYJNY, OTWÓR STRZAŁOWY, JAŚMIN, MIĘSO, RAJDÓWKA, KOMÓRKA ZWOJOWA, MEDYCYNA LOTNICZA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, WÓZEK INWALIDZKI, UCIECZKA, NIEOKREŚLONOŚĆ, SKŁAD WOLNOCŁOWY, DRIP, FORSYCJA, KUŚNIERCZYK, STREFA EURO, PIŻMAK, WYBUCHOWA ATMOSFERA, ATRAKCJA, BONITO, PAŃSTWO UNITARNE, GRZBIETORODY, ELEKTROFON, PÓŁPRZEWODNIK, OOLIT, PRAWIDŁO, WŁÓKNO SZTUCZNE, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, PIEPRZ CZARNY, QUICKSTEP, KOT, ANKIETOWANY, POLIMER WINYLOWY, BŁYSK, NIERUCHOMOŚĆ, SAMOPAŁ, GAR, POŁUDNIK STRUVEGO, AERODYNAMIKA, SIEMIĘ KONOPNE, HERMETYCZNOŚĆ, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ARTYSTKA, KASZANA, BILARD FRANCUSKI, AMONAL, CZASOWNIK NIEDOKONANY, RECESJA LODOWCA, KOSTUREK, KRETOWATE, NARRATOR, KARMIENIE, GRA, BATERIA, SSAKI ŻYWORODNE, PĘD ROŚLINNY, SZCZĘŚCIARA, ŁOPATA, NAPŁYW, PIĘCIORNIK SIWY, LICHENOLOGIA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, TEMPERATURA NÉELA, PIERWORODNY, KOMORA DEKOMPRESYJNA, BATIK, ODRUCH KOLANOWY, MASZT, ŁADOWNIA PUBLICZNA, TORBA, PAKA, LAING, PASJONAT, ARYJCZYK, DZIWNY ATRAKTOR, UKŁAD PIASECKIEGO, ORTOPEDIA, LIŚCIENIE, INWAZJA, ALEURON, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, ASTRONAUTYKA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, ADAPTOWANIE SIĘ, PILCH, CHALDEJSKI, BAGPIPE, SALWINIA, PORÓD OPÓŹNIONY, NIEUSTANNOŚĆ, AEROZOL, PASMO PRZENOSZENIA, PROTEINA, SZAROTA NORWESKA, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, SKAZA MOCZANOWA, AEROGRAFIA, PIERWORODZTWO, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, LINIA GEODEZYJNA, EDYKUŁ, WSPÓLNOŚĆ, BLACKJACK, BRUTAL, CHAŁTURZYSTA, PLANSZA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, WYSIĘK, KOŁECZEK, NIENARUSZALNOŚĆ, OMACNICA, HOLENDER, ŚWIATŁO CZERWONE, MROŹNIA, MARSZ, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, WYŚMIENITOŚĆ, GURKHA, CZASOWNIK FRAZALNY, SKINIENIE, ŁOŚ, ŁUG, JĘZYK IZOLOWANY, WATA, EURO TRANCE, HOMER, OBIEG SYNODYCZNY, CEREMONIA HERBACIANA, ROŚLINA NACZYNIOWA, ŻÓŁTY KARZEŁ, ZRAZÓWKA, ZATOKA, MĄTWA, SEKSOWNOŚĆ, OGNIWO SREBROWE, MOHORYCZ, MERZYK GROBLOWY, SATYRYCZNOŚĆ, PLEBEJUSZ, DOBRO PUBLICZNE, ZWIERAK MIKROFALOWY, PIES, MŁÓDKA, KAWALER, SKAKUNOWATE, PŁASKORZEŹBA, AGREGACJA, TELEMARK, GRUPA ALGEBRAICZNA, UNDARIA PIERZASTODZIELNA, PROFESJA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, BYDŁO DOMOWE, WARTOŚCIOWOŚĆ, MENEDŻMENT, CHIRURGIA ESTETYCZNA, SZKOLNOŚĆ, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, NAUKA JAZDY, PODCZYSZCZALNIA, AMARANT, BADYLARZ, GAWĘDA SARMACKA, TARANTELA, PRZYGODA, POBIAŁKA, ATOMOWOŚĆ, REPETYCYJNOŚĆ, IMPROMPTU, GEOCHEMIA ORGANICZNA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, RYBA DRAPIEŻNA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, STANIĘCIE, DOBA, ZJAWISKO KERRA, ŻÓŁW OLIWKOWY, NAZAREJCZYK, DIXIELAND, ZAPAŁECZKA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, HULK, DÉJA VU, BYSTROŚĆ, ZAMYKANIE USZU, ANTYSZACHY, WALEC HIPERBOLICZNY, SCENICZNOŚĆ, HAMULEC WIRNIKOWY, LUSTRATOR, ALKOHOLAN, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, KOMA, NIECHLUJNOŚĆ, ŻWAWOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, CIĘŻAR DOWODU, AHISTORYCZNOŚĆ, PORÓD POŚLADKOWY, MUSSET, WZROK BAZYLISZKA, TRAWERS, ZADYCHRA POSPOLITA, TOKARKA KARUZELOWA, PEPPERONI, WULKAN DRZEMIĄCY, PORTUGALSKI, SZEW STRZAŁKOWY, ROŚLINY NACZYNIOWE, LAMPA FLUORESCENCYJNA, ŻART, MOSTEK SCHERINGA, PLANETA TYPU JOWISZ, WYNURT, DUCH OPIEKUŃCZY, REPUBLIKANIN, KURTYNA POWIETRZNA, KRYPTOKOMUNIZM, ARESZT TYMCZASOWY, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, MIASTO WOJEWÓDZKIE, SONDAŻ, LEPNICA, BINDA, NEUROLOGIA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, NIMB, WOSKOWATOŚĆ, HERBATA, EKONOMIA ROZWOJU, SYNTETYK, UZALEŻNIONY, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, FRANKATURA WIELOKROTNA, FAŁSZYWY PROROK, BERBER, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, REJESTR KARNY, WARTOWNIK, STYL CASUALOWY, SZLAK ŻEGLUGOWY, DEKOMPENSACJA, SYNDROM WILKOŁACZY, DYWETYNA, PEJZANKA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, SOFISTA, CEWKA, ĆAKRAM, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, KRYTERIUM CAŁKOWE, ALKA, KARACENA, ALGEBRAIK, WODOROST, LICZBA DOSKONAŁA, CERKIEWSZCZYZNA, PODRZEŃ, LIŚCIOZWÓJ, STYL WIKTORIAŃSKI, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, TELEKOMUTACJA, ?STATEK POWIETRZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.341 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CO SIĘ KOMUŚ NIE PODOBA, JEST OCENIANE JAKO MARNE, KIEPSKIE, NIEUDANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, CO SIĘ KOMUŚ NIE PODOBA, JEST OCENIANE JAKO MARNE, KIEPSKIE, NIEUDANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUPA to, co się komuś nie podoba, jest oceniane jako marne, kiepskie, nieudane (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUPA
to, co się komuś nie podoba, jest oceniane jako marne, kiepskie, nieudane (na 4 lit.).

Oprócz TO, CO SIĘ KOMUŚ NIE PODOBA, JEST OCENIANE JAKO MARNE, KIEPSKIE, NIEUDANE sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - TO, CO SIĘ KOMUŚ NIE PODOBA, JEST OCENIANE JAKO MARNE, KIEPSKIE, NIEUDANE. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x