POTOCZNE OKREŚLENIE MATERIAŁU O NAZWIE HANDLOWEJ VELCRO; WYNALAZEK MAJĄCY POSTAĆ TAŚMY POKRYTEJ MAŁYMI HACZYKAMI, KTÓRE WCZEPIAJĄ SIĘ W DRUGĄ POKRYTĄ MECHATĄ TKANINĄ TAŚMĘ, TWORZĄC RAZEM POŁĄCZENIE ŁATWE DO ROZPINANIA I ZAPINANIA, WYKORZYSTYWANE W PRODUKCJI ODZIEŻY, SPRZĘTU SPORTOWEGO I INNYCH PRZEDMIOTÓW POWSZECHNEGO UŻYTKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RZEP to:

potoczne określenie materiału o nazwie handlowej Velcro; wynalazek mający postać taśmy pokrytej małymi haczykami, które wczepiają się w drugą pokrytą mechatą tkaniną taśmę, tworząc razem połączenie łatwe do rozpinania i zapinania, wykorzystywane w produkcji odzieży, sprzętu sportowego i innych przedmiotów powszechnego użytku (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RZEP

RZEP to:

owoc (niełupka) łopianu, który pokryty jest kolcami/haczykami, dzięki którym wczepia się w futro zwierząt, roznoszących w ten sposób jego nasiona (na 4 lit.)RZEP to:

czepia się psiej sierści (na 4 lit.)RZEP to:

koszyczek łopianu (na 4 lit.)RZEP to:

koszyczek kwiatu łopianu (na 4 lit.)RZEP to:

czepia się psiego ogona (na 4 lit.)RZEP to:

intruz na psim ogonie (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTOCZNE OKREŚLENIE MATERIAŁU O NAZWIE HANDLOWEJ VELCRO; WYNALAZEK MAJĄCY POSTAĆ TAŚMY POKRYTEJ MAŁYMI HACZYKAMI, KTÓRE WCZEPIAJĄ SIĘ W DRUGĄ POKRYTĄ MECHATĄ TKANINĄ TAŚMĘ, TWORZĄC RAZEM POŁĄCZENIE ŁATWE DO ROZPINANIA I ZAPINANIA, WYKORZYSTYWANE W PRODUKCJI ODZIEŻY, SPRZĘTU SPORTOWEGO I INNYCH PRZEDMIOTÓW POWSZECHNEGO UŻYTKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.368

LIEBERMANN, SUCHY PROWIANT, SZTANGA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, ALIKANT, ZSYP, WĘZEŁ RYBACKI, KARTOWNIK, RÓJ METEORÓW, PSZCZOŁY ROJNE, MARCONI, LAICKOŚĆ, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, WYSPA BARIEROWA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, KONSTRUKCJA SOCHOWA, ZĘBATKA, KOPALNIA, KAWALERIA, BRZDĄC, TECHNIKA OLEJNA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, KUJNOŚĆ, FORMALISTKA, DZIADZIA, MINIMALIZM, STYL CASUALOWY, OSKARŻENIE, ENERGIA ROZPADU, BEDŁKA, FUNDUSZE, GARNEK, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, INICJATYWA PRYWATNA, BIAŁY TRĄD, WYMIOCINY, SINGIEL, PUB, MŁYNEK, GEODEZJA, PRZEŁAWICENIE, NARYS KLESZCZOWY, LAKTAM, KARLIK KUHLA, LARWA, AMBITNOŚĆ, STRETCH, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, ARACHOLOGIA, AKTORKA, ROBUSTA, BUKACIARNIA, PEDOFIL, OFENSYWA, ILUZJA, DIAFRAGMA, BAJKA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, NARKOTYK TWARDY, JĘZYK TAMILSKI, KLASA BETONU, RĘCZNOŚĆ, NASIENNIK, SADYSTA, OSPAŁOŚĆ, PATCHWORKOWIEC, CHOROBA SOMATYCZNA, LIGA, BUŁCZARKA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, BECZKA BEZ DNA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, ROZMOWY W MAGDALENCE, ŻERDZIOWINA, OC, ABORCJONISTKA, AKCENT PRZECIĄGŁY, SUCHORYT, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, ŚMIECIUCH, PRAWO WAGNERA, RYCERZ, POWINNOŚĆ, ZWÓJKA SOSNÓWKA, PROMIEŃ, DZIADZIENIE, SZTYCHARSTWO, DRÓB, NENCKI, SKŁADNIK POKARMOWY, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, JĘZYK DRAWIDYJSKI, WZROST ZUBAŻAJĄCY, TRZYMADŁO, SUBKONTRAKT, LAMUCKI, ANTAGONISTA, GONG, STAROHISZPAŃSKI, KLIKER, FIZYKA MATEMATYCZNA, GARNIZON, PODSTAWCZAK, ODLEWARNIA, RYBA ŁAWICOWA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, BABA-CHŁOP, FILM WOJENNY, ZASIEK, EKSPRES PRZELEWOWY, KONTO, CZARA, WIARA, TUŁACZ, DROGI ODDECHOWE, PRZERWANIE, ROZMIĘKANIE, TURYSTYKA WYJAZDOWA, TAKT TRÓJDZIELNY, KOŁO GARNCARSKIE, OBSERWATORKA, KLUSKI, KASTANIETY, ZIELE, IDEAŁ MAKSYMALNY, ADHEZJA, SZKATUŁKA, STAN POSIADANIA, METODA TERMICZNA, ZAUWAŻALNOŚĆ, UMBRA, KOCHANEK MUZ, POLONISTYKA, EPISTOLOGRAFIA, TOLERASTA, CYKLOTYMIA, WSUWKA, EKSTERNISTA, SAMOUCZEK, SYGNAŁ, DAMA DO TOWARZYSTWA, SETO, KURA DOMOWA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, TONGA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, TERYNA, STULENIE USZU, ZESPÓŁ DRAVET, ZAKRYSTIA, RETOROMANIN, NIEKOMPETENTNOŚĆ, WŁÓKIENNICTWO, TRIADA CHARCOTA, KARMAN, FACH, PUNKT RÓWNONOCNY, WOLUMEN OBROTÓW, IKAR, WIELOPŁETWIEC, ŁADOWNIA PUBLICZNA, GALAKTYKA, AGONIA, POSUNIĘCIE, BĄK, GIPS, DAMA DO TOWARZYSTWA, POLEWA, UŁAMEK ZWYKŁY, ELFICKI, STEP, KRESY, RYBIE OKO, ROTUNDA, MUSZLA KONCERTOWA, GASKONADA, PROMIEŃ, GRABEN, LINIA GŁOWY, OŚ PORTALOWA, NARKOLEPSJA, FLASZKA, MOTOR, RYMOPIS, ALGEBRAIK, PĘDNIK, PIZZERIA, BIZANT, BOA CZARNOBRZUCHY, ENIGMATYCZNOŚĆ, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, PANEK, ZATYKANIE USZU, RYZYKO KONWERSJI, SEJM, CAMORRA, CHORÓBKA, FUTRO, ALFABET ŁACIŃSKI, MOSTEK, SCHLANIE SIĘ, APORT, REFREN, NERECZNICA VILLARA, OSTRONÓG, MIESZALNIK, SUNDAJKA, ZWODNICZOŚĆ, OWCZA WEŁNA, TECHNOKRATA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, BRUSTASZA, APLIKACJA ADWOKACKA, ŻERDNIK, CYKL MIESIĄCZKOWY, NOWOGWINEJKA, FIZYKA, ACEFALIA, POJEMNIK, ANGIELKI, KONWIKCJA, DWUPRZODOZĘBOWCE, ZADRAPANIE, OBRONA, DOLICHOCEFALIA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, GAWRON, ZWARTOŚĆ, KRAJE KOMUNISTYCZNE, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, PSALTERIUM, POMORSKI, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, PRZENIKLIWOŚĆ, SEMITOLOG, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, ŻYWA MOWA, STAGNACJA, NAWALENIE SIĘ, ŻEGLARZ, PTASZNIK GOLIAT, WĘDRÓWKA, FIRMAMENT, NOEMAT, BEGINKI, BROŃ WODOROWA, CZASOPISMO, KULTURA KRETEŃSKA, LUDY TURAŃSKIE, RACHUNEK KOSZTÓW, RYNEK HURTOWY, WĘŻOWIDŁA, BIURO MATRYMONIALNE, FIN DE SIECLE, WSTYD, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, CHAŁTUROWIEC, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, PROROK, PARSYZM, POCIĄG ROBOCZY, FIAT, KOB NILOWY, BUTNOŚĆ, WIELKI ATRAKTOR, GARNUSZECZEK, PIEKARNIA, CNOTLIWA ZUZANNA, KOLCZATKA, MAŁA OJCZYZNA, POCZĄTEK, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, STYLISKO, PALEC ŚRODKOWY, GUZIK, WYRĘB, PAPIRUS, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, CHROMOSOM, GŁADKOMÓZGOWIE, PAKARZ, KECZUA, ANTARKTYKA, POSZKODOWANY, ELEKTORAT, BEZROBOCIE JAWNE, TYPIZACJA, GRUSZLA, JELEŃ WSCHODNI, TAKTYCZNOŚĆ, ÓSMY CUD ŚWIATA, EKOLOGIA, ŁUSKOWCE, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, ADRIATYK, PILON, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, ŚMIESZKA, MORENA SPIĘTRZONA, ?ŻURNALISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.368 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTOCZNE OKREŚLENIE MATERIAŁU O NAZWIE HANDLOWEJ VELCRO; WYNALAZEK MAJĄCY POSTAĆ TAŚMY POKRYTEJ MAŁYMI HACZYKAMI, KTÓRE WCZEPIAJĄ SIĘ W DRUGĄ POKRYTĄ MECHATĄ TKANINĄ TAŚMĘ, TWORZĄC RAZEM POŁĄCZENIE ŁATWE DO ROZPINANIA I ZAPINANIA, WYKORZYSTYWANE W PRODUKCJI ODZIEŻY, SPRZĘTU SPORTOWEGO I INNYCH PRZEDMIOTÓW POWSZECHNEGO UŻYTKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTOCZNE OKREŚLENIE MATERIAŁU O NAZWIE HANDLOWEJ VELCRO; WYNALAZEK MAJĄCY POSTAĆ TAŚMY POKRYTEJ MAŁYMI HACZYKAMI, KTÓRE WCZEPIAJĄ SIĘ W DRUGĄ POKRYTĄ MECHATĄ TKANINĄ TAŚMĘ, TWORZĄC RAZEM POŁĄCZENIE ŁATWE DO ROZPINANIA I ZAPINANIA, WYKORZYSTYWANE W PRODUKCJI ODZIEŻY, SPRZĘTU SPORTOWEGO I INNYCH PRZEDMIOTÓW POWSZECHNEGO UŻYTKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RZEP potoczne określenie materiału o nazwie handlowej Velcro; wynalazek mający postać taśmy pokrytej małymi haczykami, które wczepiają się w drugą pokrytą mechatą tkaniną taśmę, tworząc razem połączenie łatwe do rozpinania i zapinania, wykorzystywane w produkcji odzieży, sprzętu sportowego i innych przedmiotów powszechnego użytku (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RZEP
potoczne określenie materiału o nazwie handlowej Velcro; wynalazek mający postać taśmy pokrytej małymi haczykami, które wczepiają się w drugą pokrytą mechatą tkaniną taśmę, tworząc razem połączenie łatwe do rozpinania i zapinania, wykorzystywane w produkcji odzieży, sprzętu sportowego i innych przedmiotów powszechnego użytku (na 4 lit.).

Oprócz POTOCZNE OKREŚLENIE MATERIAŁU O NAZWIE HANDLOWEJ VELCRO; WYNALAZEK MAJĄCY POSTAĆ TAŚMY POKRYTEJ MAŁYMI HACZYKAMI, KTÓRE WCZEPIAJĄ SIĘ W DRUGĄ POKRYTĄ MECHATĄ TKANINĄ TAŚMĘ, TWORZĄC RAZEM POŁĄCZENIE ŁATWE DO ROZPINANIA I ZAPINANIA, WYKORZYSTYWANE W PRODUKCJI ODZIEŻY, SPRZĘTU SPORTOWEGO I INNYCH PRZEDMIOTÓW POWSZECHNEGO UŻYTKU sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - POTOCZNE OKREŚLENIE MATERIAŁU O NAZWIE HANDLOWEJ VELCRO; WYNALAZEK MAJĄCY POSTAĆ TAŚMY POKRYTEJ MAŁYMI HACZYKAMI, KTÓRE WCZEPIAJĄ SIĘ W DRUGĄ POKRYTĄ MECHATĄ TKANINĄ TAŚMĘ, TWORZĄC RAZEM POŁĄCZENIE ŁATWE DO ROZPINANIA I ZAPINANIA, WYKORZYSTYWANE W PRODUKCJI ODZIEŻY, SPRZĘTU SPORTOWEGO I INNYCH PRZEDMIOTÓW POWSZECHNEGO UŻYTKU. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast