MATERIAŁ, DO PRODUKCJI KTÓREGO UŻYWA SIĘ ODPADÓW, POWSTAŁYCH PODCZAS UZYSKIWANIA TARCICY (TROCINY, WIÓRY, GAŁĘZIE DRZEW) ORAZ PAŹDZIERZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY to:

materiał, do produkcji którego używa się odpadów, powstałych podczas uzyskiwania tarcicy (trociny, wióry, gałęzie drzew) oraz paździerzy (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MATERIAŁ, DO PRODUKCJI KTÓREGO UŻYWA SIĘ ODPADÓW, POWSTAŁYCH PODCZAS UZYSKIWANIA TARCICY (TROCINY, WIÓRY, GAŁĘZIE DRZEW) ORAZ PAŹDZIERZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.024

AMFIBIJNOŚĆ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, KONFEDERACJA, FIŃSKI, RZEŹBA, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, NAKAZ, KLISZA, TARTAN, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, SPOŻYCIE, FALA DŹWIĘKOWA, OLEJ MIGDAŁOWY, NIRWANA REZONANSOWA, POLEWA, TEORIA POTENCJAŁU, CZAKRAM, OBJĘTOŚĆ, JASKINIOWIEC, LUNETA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, RAJA DWUPLAMA, SNUTKA GOLIŃSKA, KĘDZIERZYN-KOŹLE, KLEJOWNIA, TRYNITARYZM, PEDOSFERA, LICZBA WYMIERNA, MOCARZ, AMUNICJA JĄDROWA, MOHORYCZ, JĘZYK ŻYWY, SUFFOLK PUNCH, SKIP, KARPLE, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, GNIAZDO PROCESOROWE, OSIEDLE MIESZKANIOWE, PRASA, CEROWNIA, TRZMIEL PARKOWY, ŁAPADŁO, HUBA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, MAMUT KARŁOWATY, UNDERGROUND, CYPROHEPTADYNA, KLOAKA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, ŻYLETA, KOTONINA, SUPERMOCARSTWO, PŁYN STAWOWY, FIREWALL, KOREAŃCZYK, KWARTET FORTEPIANOWY, ZJAWISKO FIZYCZNE, ŻABA NILOWA, KOSZT UTOPIONY, SAKI, CZERPACZ, ASPIRATA, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, ZALANIE PAŁY, OGIEŃ I WODA, PRZYDANKA, RAJ UTRACONY, SZCZĘŚCIARA, NANDU ANDYJSKIE, EMULSJA, MONOETANOLOAMINA, RÓŻANIEC, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ENERGIA GEOTERMALNA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, INTROJEKCJA, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, ZŁOTY DESZCZ, WOLTYŻER, PRZYŚPIESZACZ WULKANIZACJI, GALARETKA, PŁASZCZKA NAGA, TATAR, DZIDA, DRZEWKO, KNAJPA, ZERÓWKA, SUTASZ, OGNISKO, EGALITARYZM, GNOJOWNIK, WSPARCIE, OPĘTANIE, WIATR POZORNY, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, TROCINY, MONOCHROMATYZM, MELUZYNA, SKŁADANKA, STRZELNICA SPORTOWA, RODZINA JĘZYKOWA, SEGMENTACJA, SCRATCHING, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, SAMOGŁOSKA, ŚWIADEK, WIETLICA SAMICZA, FOWIZM, POCHLEBSTWO, KOŁATEK, ŻERDNIK, KĘDZIERZAWKA, BOCZNICA, STAND, WYKRÓJ, BAJKOPIS, KUSKUS SZARY, CZŁOWIEK ŚNIEGU, ZLEWKA, ŁÓDŹ PODWODNA, TEREN, BUKIECIARZ, KOSZAROWOŚĆ, ROBAK, DYLĄŻ, BATAT, ANTROPOLOGIZM, ANARCHIA, CZERWONY KRZYŻ, MATRONA, LINIA TRAMWAJOWA, GOŁĄBEK, KRAINA MITOLOGICZNA, MANIPULATOR, DZIWONOS SZAROBOCZNY, ALFABET GRECKI, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, ERA EOFITYCZNA, JOŁOP, BUTONIERKA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, TUBA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, RANA, SNIFFER, WĘGLIK SPIEKANY, BEANIA, SROKOSZ, MOGIROTACYZM, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, KATEDRA, STREFA PERYGLACJALNA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, ULTRAMARYNA, BYDLEŃ, TANY, MAGAZYN ILUSTROWANY, KORAL, MARABUT, KOLOKWINTA, HOMO NOVUS, KOPALNIA, CZARCIA MIOTŁA, OŚRODEK POROWATY, SENTYMENTALNOŚĆ, PAS WŁĄCZENIOWY, PRESJA INFLACYJNA, ZATYKANIE USZU, PODSZYCIE, KOŃ JOMUDZKI, ACHAJA, AGREGATY MONETARNE, KACZKA NOROWA, DIZAJNER, HEKSAPLOID, OKULIZACJA, ŻÓŁTODZIÓB, STIUK, ŚREDNIA KWADRATOWA, PROPAGACJA, TOŃ WODNA, ODKRYWANIE DUSZY, OBRZEŻE, SZEREG HARMONICZNY, WADA DREWNA, KOKILKA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, ŚLIZG, KONTRETYKIETA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, SŁONIOWATOŚĆ, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, FIZYKA MOLEKULARNA, BUDYŃ, PRZEDSIĘBIORCZYNI, SATANISTKA, UTLENIANIE, POLIPEPTYD, STRZAŁKA MAŁA, STADION, DZIENNIK OKRĘTOWY, CHMURA KONWEKCYJNA, PUNKT KARNY, MĄŻ ZAUFANIA, MIESZANKA STUDENCKA, COLEMANIT, GRZYB, EKSPERTKA, PIGMEJKA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, PRZĄDKI, KROK ŁYŻWOWY, ARAKAŃCZYK, ANTOWIE, CZERWONY SZLAM, BARCZATKA, ELIMINACJE, SZARMANT, NIENOWOCZESNOŚĆ, KRYNICZANIN, NAWIJACZ, PROFESJA ZAKONNA, PRZETWÓRSTWO, DETEKTOR JONIZACYJNY, GARNUSZECZEK, MAMMOLOGIA, ROŻEK BASETOWY, RYGIEL, ALGEBRAIK, MONOPOL, FRUCZAK BUJANKOWIEC, WIĘZADŁO, BANKRUCTWO, RADIOMECHANIK, WIECZERNIK, SEJM, STILON, ENDOSZKIELET, PRANKO, WYRÓB CUKIERNICZY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, PLAN ZDJĘCIOWY, CHODNIKOWIEC, OTWORZENIE SERCA, RÓJ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SŁONIOWATE, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, POJAZD KOŁOWY, SUNDAJCZYK, NARYS KLESZCZOWY, POKŁAD PANCERNY, TRAFIKA, DOMINIUM, BRANIE WZORU, PŁYWACZEK, ODPÓR, RUPIA INDYJSKA, KAPOTAŻ, SINGIEL, PARTIA HISZPAŃSKA, SOCJOPSYCHOLOGIA, TABU, WSPINACZKA SKAŁKOWA, POLESIE, NADZIENIE, ŚWIECIDEŁKO, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, JON HYDROKSYLOWY, ZAMRÓZ, CYNOBER, OBŁOK SREBRZYSTY, PARALAKSA, GAMA, EDYTORSTWO NAUKOWE, POINTER, DRZEWO RÓŻANE, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ŚMIETANKA, NYSA, CZARNY FILM, PODZIAŁ, TERPEN, NIL, BLISKOŚĆ, KRYSTALIZACJA, DROZD OLIWKOWY, KONDOR, ZŁOTY DEWIZOWY, TOR WODNY, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, CZUWAK, KARTACZ, POŚWIĘCENIE, AUTOBUS SZYNOWY, ENEOLIT, APEL, ?SSAK ŻYWORODNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.024 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MATERIAŁ, DO PRODUKCJI KTÓREGO UŻYWA SIĘ ODPADÓW, POWSTAŁYCH PODCZAS UZYSKIWANIA TARCICY (TROCINY, WIÓRY, GAŁĘZIE DRZEW) ORAZ PAŹDZIERZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MATERIAŁ, DO PRODUKCJI KTÓREGO UŻYWA SIĘ ODPADÓW, POWSTAŁYCH PODCZAS UZYSKIWANIA TARCICY (TROCINY, WIÓRY, GAŁĘZIE DRZEW) ORAZ PAŹDZIERZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY materiał, do produkcji którego używa się odpadów, powstałych podczas uzyskiwania tarcicy (trociny, wióry, gałęzie drzew) oraz paździerzy (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY
materiał, do produkcji którego używa się odpadów, powstałych podczas uzyskiwania tarcicy (trociny, wióry, gałęzie drzew) oraz paździerzy (na 22 lit.).

Oprócz MATERIAŁ, DO PRODUKCJI KTÓREGO UŻYWA SIĘ ODPADÓW, POWSTAŁYCH PODCZAS UZYSKIWANIA TARCICY (TROCINY, WIÓRY, GAŁĘZIE DRZEW) ORAZ PAŹDZIERZY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - MATERIAŁ, DO PRODUKCJI KTÓREGO UŻYWA SIĘ ODPADÓW, POWSTAŁYCH PODCZAS UZYSKIWANIA TARCICY (TROCINY, WIÓRY, GAŁĘZIE DRZEW) ORAZ PAŹDZIERZY. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x