MICROMYS MINUTUS - GATUNEK SSAKA Z RODZINY MYSZOWATYCH (MURIDAE), JEDYNY ŻYJĄCY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU MICROMYS; WYSTĘPUJE W ŚRODKOWEJ, WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ EUROPIE ORAZ W STREFIE KLIMATU UMIARKOWANEGO AZJI, ZAMIESZKUJĄC WILGOTNE ŁĄKI, O WYSOKIEJ TRAWIE, GĘSTO POROŚNIĘTE BRZEGI RZEK I JEZIOR, ZAROŚLA ORAZ UPRAWY ZBOŻOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BADYLARKA to:

Micromys minutus - gatunek ssaka z rodziny myszowatych (Muridae), jedyny żyjący przedstawiciel rodzaju Micromys; występuje w środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej Europie oraz w strefie klimatu umiarkowanego Azji, zamieszkując wilgotne łąki, o wysokiej trawie, gęsto porośnięte brzegi rzek i jezior, zarośla oraz uprawy zbożowe (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BADYLARKA

BADYLARKA to:

gryzoń z rodziny myszowatych, pola i łąki Eurazji: szkodnik (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MICROMYS MINUTUS - GATUNEK SSAKA Z RODZINY MYSZOWATYCH (MURIDAE), JEDYNY ŻYJĄCY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU MICROMYS; WYSTĘPUJE W ŚRODKOWEJ, WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ EUROPIE ORAZ W STREFIE KLIMATU UMIARKOWANEGO AZJI, ZAMIESZKUJĄC WILGOTNE ŁĄKI, O WYSOKIEJ TRAWIE, GĘSTO POROŚNIĘTE BRZEGI RZEK I JEZIOR, ZAROŚLA ORAZ UPRAWY ZBOŻOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.358

OCHRONA REZERWATOWA, BIEL, OBLĘŻENIE, BLASZKOWIEC, SZPIK KOSTNY, TRASZKA WŁOSKA, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, JAŚ, PŁOŻYMERZYK DZIÓBKOWATY, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, KOPEINA, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, KORMORAN CZARNOSZYI, WILKOSZ SUCHOLUB, ŻBIK, NIEWAŻKOŚĆ, RAKIETA PRZECIWPANCERNA, ASOCJACJA PHACE, POTŁUMEK CZERWONAWY, ALGA, KOMBINACJA KLASYCZNA, RUMIAN ŻÓŁTY, ZAMEK KLINOWY, REPUBLIKA MOZAMBIKU, TARPON, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, WARUGA, MILET, ZAĆMA NABYTA, GOŁĄBEK, KRĘPACZEK BIAŁOSZYI, POLICJA POLITYCZNA, FAŁSZYWY TYGRYS, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, ZWÓJKA, ROPUCHA PASKÓWKA, MALINA KAMIONKA, DEPESZA GRATULACYJNA, SARDYNELA EBA, DELFIN AMAZOŃSKI, STOR, KET, PAWIAN OLIWKOWY, SKRĘTEK WĄSKOOTWOROWY, MINISTRANT ŚWIATŁA, DŁUGODZIÓB, SKRZYDŁOLIST KOLUMBIJSKI, KAPUCYNKA WŁAŚCIWA, KIELISZNIK, FRYGOWIE, AUGUST III SAS, TELEWIZJA KABLOWA, KOCZOWNICZKA CZARNA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, KSZYK, PIES LATAJĄCY, BISSEKTIPELTA, ORZEŁ STEPOWY, KULTURA PIEŃKOWSKA, LOTOS, PĄSOGŁÓWKA, NARYS KWIATOWY, JABŁOŃ DZIKA, JĘZYK WIETNAMSKI, EURINOZAUR, BEZSZPARKOWCE, OKLAHOMA, KUMAK NIZINNY, NIEDŹWIEDZIÓWKA HEBE, PRÓCHNICZEK OBUPŁCIOWY, PSI MLECZ, ONAGER, ZASKRONIEC ŻMIJOPODOBNY, AMARANT, BŁONICA SKÓRY, CHAMITA, JASKÓŁECZNIK, PAPIRUS, STAWKA AMORTYZACYJNA, WILGA ZIELONOGŁOWA, GRUBOSKÓRCE, CHOROBA CHARCOTA, RUSAŁKA, KUKLIK WIELKOLISTNY, ZŁOTOGONEK, CHOINA KAROLIŃSKA, CHOWACZE, PUSTKOWIK PLAMKOWANY, BĄCZEK AMERYKAŃSKI, SIT, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, ŚWIAT, KRWIŚCIĄG, SCYNKI WODNE, OBROSTKA, ZMIERACZEK, METAMORFIZACJA, RZEMLIK, RAGI, MĄTWA, OBODRYT, KOSTRZEWA ROZPIERZCHŁA, PLAGIOZAUR, GNOJOWISKO, APEREA, NIKARAGUA, ADIANTUM DELIKATNE, TRÓJLIST ŚNIEŻNY, BOCZNOTRZONOWIEC, CHIROPRAKTYKA, TERMITÓWKA POŁUDNIOWOAZJATYCKA, BAKTROZAUR, PRZEPIÓRKA, GRUBODZIÓB ZWYCZAJNY, DUGOŃ, ZŁOTNIK, ZIZANIA, UKOŚNIK WSPANIAŁY, BAWÓŁ WODNY, ARGENTYNOZAUR, ARBUZ, KOEL, FULMAR, DRZEWOŁAZ ŻÓŁTOPASY, ARAUKARIA CHILIJSKA, WIDŁOZĄB SUDECKI, ŻOŁĘDNICA, REPRODUKCJA KULTUROWA, TRZMIEL OGRODOWY, WIDLICA TEBAŃSKA, ŚWIERZBOWIEC ŚWINKI MORSKIEJ, MRÓWKA PNIAKOWA, MIECZNIK, SZMARAGDÓWKA, ŁOŚ, LENIWIEC DWUPALCZASTY, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, MAKAK TYBETAŃSKI, WORCZAKOWATE, WICEHRABIA, DORYGNAT, KOZIOROŻEC ABISYŃSKI, PAPROTEK RDZAWY, KAJMAN KARŁOWATY, ŻÓŁCIEŃ, PAREJAZAUR, ŻYWOTNIK NIBYOLBRZYMI, ŻYWOTNIKOWIEC, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, MATERIAŁ MORENOWY, EFEKT DOPPLERA, CIMA, DELFIN UZDECZKOWY, DZIKIE RÓŻE, SZYMPANS KARŁOWATY, SALAMANDRA WALTLA, POLE BITOWE, CZOŁOCZUB MODROOKI, SOLANKA, OCELOT, PRACA ORGANICZNA, KAPERKA, OLSZÓWKA, CIAŁO AMORFICZNE, SERBSKOCHORWACKI, FAŁDÓWKA SZARYNKA, ATTENBOROZAUR, ŻÓŁTOOK ZŁOTOPLAMY, TRZMIEL ZAMASKOWANY, SICHRAWA, MARUNA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, ANASAZIZAUR, LATOLISTEK CYTRYNEK, ŚLEPOWRON, SIKORKA, PODKŁADKA, HYDROKSYZYNA, SALAMANDRA, SZYSZAKI, PUDEŁECZNIK TRÓJPASY, CZOŁOCZUB ŻÓŁTOOKI, ŻABKA OZDOBNA, KRÓLIK, BIEDRONKA, FULMAR POŁUDNIOWY, CYKL INWESTYCYJNY, CAPOGROSSI, GÓRALEK ZAROŚLOWY, KACZKA CZUBATA, ALOES NISKI, ŻABA SZPONIASTA KARŁOWATA, BURZYK HAWAJSKI, CZERWONAK, MOA, CHOMIK SYRYJSKI, WYRÓB CUKIERNICZY, KUKAWKA OBROŻNA, MUSTEL, JEDNOKROTNOŚĆ, CZAGRA SENEGALSKA, POTŁUMEK ZIELONAWY, BARCZATKA MIESIĘCZNICA, KARLIK ŚREDNI, GORZKI RYDZEK, AFROTROGON ŻÓŁTOLICY, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, TRAWA PASTEWNA, ZROSŁOGŁOWE, SZAUNIS, LEPIĘŻNIK WONNY, ŻUBR NIZINNY, WANGA CZARNOLICA, TRZYSZCZ, KENNEL, RYDZ PRAWDZIWY, MIODOWIEC CZERWONOLICY, OCZAROWIEC, KRÓLIK BAGIENNY, SŁONACZEK, CYRANECZKA POŁUDNIOWA, GEKON PAZURZASTY, SOSNA ZWYCZAJNA, PARA, KHMERSKI, MIODOŃ MELANEZYJSKI, BABAKOTO, HUTNICTWO, MANNA DUŻA, KORMORAN NAKRAPIANY, MECH, GRZYB KASZTANOWATY, CHOMIK ROBOROWSKIEGO, PETREL MELANEZYJSKI, PIROSMANI, SŁOWIKÓWKA, KOSACIEC BUCHARSKI, LENIWIEC, KRUPCZATKA, CZARECZNIK GRUSZKOWATY, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, AFROTROGON PRĄŻKOWANY, KUMKWAT JAPOŃSKI, ŻÓŁTOLICZKA, KARANKSY, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, CEDRAT, TATAR, BIAŁUCHA, RYBA UKWIAŁOWA, ŻAGIEW KOSMATA, PRZESIĄKRA, STEWIA, IBIS BIAŁOSKRZYDŁY, TAIZZ, RAZBORA BORNEAŃSKA, GŁÓG DWUSZYJKOWY, SZUMOWINA, NARCYZ WIELOKWIATOWY, CIECIER, JĘZYK POLSKI, RYJOSKOCZEK, WYSMUKLICA NYLANDERA, PĘDRAK, PIES MŁOTOGŁOWY, PANDRAK, SOSNA JAPOŃSKA, BONTEBOK WŁAŚCIWY, OGROTEK, MOTYLEK TĘPY, BAMBOCJADA, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, ŻWAWIK CZERWIENIAK, UMOWA O PRACĘ, PANK, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, SZPICAK, WROTYCZ, EBA, KATEGORIA URZĘDNICZA, GWAREK, KRĘPACZEK CZARNOGARDŁY, DANAIDOWATE, PRZYMIOTNO NAGIE, WIELOBARWNOŚĆ, MARTINI, OSNUJA SADZONKOWA, KOSZT SPRZEDAŻY, ASZKENAZYJKA, ROKITA, DĄBROWIANKA, SKOCZKOWIEC, MARABUT JAWAJSKI, SARDELA EUROPEJSKA, FOKA, TENREK PRĘGOWANY, TUNBERGIA, PŁOMYKÓWKA TASMAŃSKA, ?TATŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.358 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MICROMYS MINUTUS - GATUNEK SSAKA Z RODZINY MYSZOWATYCH (MURIDAE), JEDYNY ŻYJĄCY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU MICROMYS; WYSTĘPUJE W ŚRODKOWEJ, WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ EUROPIE ORAZ W STREFIE KLIMATU UMIARKOWANEGO AZJI, ZAMIESZKUJĄC WILGOTNE ŁĄKI, O WYSOKIEJ TRAWIE, GĘSTO POROŚNIĘTE BRZEGI RZEK I JEZIOR, ZAROŚLA ORAZ UPRAWY ZBOŻOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MICROMYS MINUTUS - GATUNEK SSAKA Z RODZINY MYSZOWATYCH (MURIDAE), JEDYNY ŻYJĄCY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU MICROMYS; WYSTĘPUJE W ŚRODKOWEJ, WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ EUROPIE ORAZ W STREFIE KLIMATU UMIARKOWANEGO AZJI, ZAMIESZKUJĄC WILGOTNE ŁĄKI, O WYSOKIEJ TRAWIE, GĘSTO POROŚNIĘTE BRZEGI RZEK I JEZIOR, ZAROŚLA ORAZ UPRAWY ZBOŻOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BADYLARKA Micromys minutus - gatunek ssaka z rodziny myszowatych (Muridae), jedyny żyjący przedstawiciel rodzaju Micromys; występuje w środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej Europie oraz w strefie klimatu umiarkowanego Azji, zamieszkując wilgotne łąki, o wysokiej trawie, gęsto porośnięte brzegi rzek i jezior, zarośla oraz uprawy zbożowe (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BADYLARKA
Micromys minutus - gatunek ssaka z rodziny myszowatych (Muridae), jedyny żyjący przedstawiciel rodzaju Micromys; występuje w środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej Europie oraz w strefie klimatu umiarkowanego Azji, zamieszkując wilgotne łąki, o wysokiej trawie, gęsto porośnięte brzegi rzek i jezior, zarośla oraz uprawy zbożowe (na 9 lit.).

Oprócz MICROMYS MINUTUS - GATUNEK SSAKA Z RODZINY MYSZOWATYCH (MURIDAE), JEDYNY ŻYJĄCY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU MICROMYS; WYSTĘPUJE W ŚRODKOWEJ, WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ EUROPIE ORAZ W STREFIE KLIMATU UMIARKOWANEGO AZJI, ZAMIESZKUJĄC WILGOTNE ŁĄKI, O WYSOKIEJ TRAWIE, GĘSTO POROŚNIĘTE BRZEGI RZEK I JEZIOR, ZAROŚLA ORAZ UPRAWY ZBOŻOWE sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - MICROMYS MINUTUS - GATUNEK SSAKA Z RODZINY MYSZOWATYCH (MURIDAE), JEDYNY ŻYJĄCY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU MICROMYS; WYSTĘPUJE W ŚRODKOWEJ, WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ EUROPIE ORAZ W STREFIE KLIMATU UMIARKOWANEGO AZJI, ZAMIESZKUJĄC WILGOTNE ŁĄKI, O WYSOKIEJ TRAWIE, GĘSTO POROŚNIĘTE BRZEGI RZEK I JEZIOR, ZAROŚLA ORAZ UPRAWY ZBOŻOWE. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x