JEDEN Z TRZECH DZIAŁÓW SEMIOTYKI (OBOK SEMANTYKI I SYNTAKTYKI), KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ KWESTIE STOSUNKÓW MIĘDZY ZNAKAMI SŁOWNYMI A INTERPRETATORAMI (LUDŹMI JE WYPOWIADAJĄCYMI LUB SŁUCHAJĄCYMI), KTÓRE ZACHODZĄ W PROCESIE KOMUNIKACJI SŁOWNEJ, ORAZ ZALEŻNOŚĆ ZNACZENIA WYRAŻEŃ OD KONTEKSTU, W KTÓRYM SĄ UŻYTE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAGMATYKA to:

jeden z trzech działów semiotyki (obok semantyki i syntaktyki), którego przedmiotem badań są kwestie stosunków między znakami słownymi a interpretatorami (ludźmi je wypowiadającymi lub słuchającymi), które zachodzą w procesie komunikacji słownej, oraz zależność znaczenia wyrażeń od kontekstu, w którym są użyte (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRAGMATYKA

PRAGMATYKA to:

każdy akt prawny regulujący kompetencje, zasady hierarchii służbowej a także prawa i obowiązki pracowników administracji publicznej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z TRZECH DZIAŁÓW SEMIOTYKI (OBOK SEMANTYKI I SYNTAKTYKI), KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ KWESTIE STOSUNKÓW MIĘDZY ZNAKAMI SŁOWNYMI A INTERPRETATORAMI (LUDŹMI JE WYPOWIADAJĄCYMI LUB SŁUCHAJĄCYMI), KTÓRE ZACHODZĄ W PROCESIE KOMUNIKACJI SŁOWNEJ, ORAZ ZALEŻNOŚĆ ZNACZENIA WYRAŻEŃ OD KONTEKSTU, W KTÓRYM SĄ UŻYTE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.080

ROZROST, KAMIEŃ NAGROBNY, DOBYTEK, PROSEKTORIUM, DEPORTACJA, KOMÓRECZKA, SIATKOWIEC, SONOMETR, RUMUN, MOCHWIAN BŁOTNY, POMOC, PRZEJAW, HODOWLA PIERWOTNA, PÓŁKWATERKA, WSZECHŚWIAT, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, BOMBARDON, ROZTWÓR KOLOIDALNY, PODKŁADKA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, KRÓLOWA MATKA, CYBORIUM, SKIALPINIZM, SFEROLIT, UKŁAD ZBIOROWY, PLENNOŚĆ, POŚWIST, WSKAZÓWKA, CZERPAK, AMFIUMY, SPLOT TRZEWNY, NOBEL, SZAŁOT, ODSUWACZ, BALDACH, KANU, ALLELUJA, GANC EGAL, TRASZKA PAZURZASTA, CZASZA, EURO TRANCE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, SPOKÓJ, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KAFETERIA, KOCZKODANOWATE, RAKIETA, CYBORG, SŁOWNIK, STRZAŁ, MIĘSO, STANFORD, CZART, GAŚNIK, OBJĘTOŚĆ SKOKOWA, ZŁOTOROST, REDINGOTE, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, MASŁO, BORDER, HAMULEC TAŚMOWY, KOŁO RYCERSKIE, BRZUSIEC, BĄBEL, KSIĘGA PARAFIALNA, STRZAŁA, ORBITA, MISJA STABILIZACYJNA, BOMBONIERKA, KRAŃCÓWKA, WŁOSY WENUS, KONNICA, PECORINO, KWARTA, PEAN, PRZEMYTNICTWO, PAPILOT, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, ZIARNO, PLEWA, NERCZYŁUSK, GRYS, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, CENA DETALICZNA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, KANCLERZ, ŁAPACZ, AKTORKA, SYR, BIEGUN, WYPŁYW, BARONIĄTKO, PIERWSZOŚĆ, SPACJA, ŚRÓDGŁOS, FUGA, KORPUS, MIKROFON KWASOWY, NIEWYDOLNOŚĆ, SIORKA, DRENAŻ MÓZGÓW, PRZENOSICIEL, LATIMERIOPODOBNE, GRAFIKA, HIDŻAB, KALKA CERAMICZNA, GZIK, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, OŁADKA, ANTYKWARK, HORROREK, SYNDETIKON, PRZEZIERNIK OLCHOWIEC, WYBIEG, KOMENTARZYK, PROWINCJA, STAROISLANDZKI, BACIK, CYTOWALNOŚĆ, GŁOŚNIK JONOWY, TEMNODONTOZAUR, RYNEK, PIASECZNICA, OLEJARSTWO, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, RAMA, KITAJ, MASA SPOCZYNKOWA, SZKARADA, BARWY, DOJRZAŁOŚĆ, ATMOSFERA, ODSTĘPCA, GNIAZDOWNIK, TORNADO, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, AGREGATY PIENIĘŻNE, ASTRA, BAJKAŁ, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, PIRACTWO, OWALNICA, CIEŚŃ AORTY, FILOLOGIA ROMAŃSKA, SKALA INWERSJI, PORTFEL, PLEWA, NIEBIOSA, CYKL GRANICZNY, STRUNOWIEC, SZPITALNICY, BARIERA ODŁAMKOWA, PROTOAWIS, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, PALISADA, PARA UPORZĄDKOWANA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, REMIZA, PODATEK, LISTEK, TARCZKA, PRZĘSŁO, NIEBIOSA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, TALIB, JODEK, STYLIKOODWŁOKOWE, DRAJREP, ROZDŹWIĘK, MARKETING AFILIACYJNY, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, SUKA, ZDERZAK, PAPIEROCH, ZGAR, MIGRACJA, KULTYSTA, SKARGA KASACYJNA, AKT, JERZY, CHOROBA GENETYCZNA, LATARNIA UMARŁYCH, SZKIELET, OBSERWATORKA, AROMAT, HEPATOLOGIA, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, PAVAROTTI, ISKRA ELEKTRYCZNA, ROZRABIACZ, CEMBROWINA, JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI, STEREOTYPIA, LUZACKOŚĆ, ARSENIAN(III), KANTOŃSKI, WARSTWA KULISTA, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, WIRUS POLIO, MANIPULATOR, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, CYNIA, KIERUNEK, KOSMONAUTA, RASZPLA PLAMISTA, PRZEDMURZE, KREPA, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, TABOR, KORONA, PLEZJOZAURY, PĘDNIK CYKLOIDALNY, LAMBADZIARA, VADEMECUM, METAFORYZACJA, PŁYWIK, MACEDONIA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, RUMUŃSKOŚĆ, DOMY, PŁÓTNO, PATRZAŁKI, ADRES, EPOLET, JAGODOWISKO, ZASILANIE, JAKOŚĆ ŻYCIA, UNION, CZEKAN, MIKOŁAJKI, ŻEGLUGA PROMOWA, ICHTIOZAURY, WŁOCHACZ, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, SKŁADNIK MINERALNY, WAPIENNIK, DEWELOPER, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KRZYWUŁA, ZARZUELA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, MANGANIAN, ŻABA ORANŻERYJNA, KONWERSJA , ROŻEK BASETOWY, MORENA BOCZNA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, PRZEDJĄDRZE, PANTOMIMA, UŁAMEK WŁAŚCIWY, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, DANIO, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, AUTOTRANSFUZJA, NIEZNAJOMY, CZARNY DĄB, NIEBIOSA, ALIT, TOWIANIZM, PROFESOR ZWYCZAJNY, HOBBYSTA, STROLLER, KATASTROFA, BRZYDACTWO, NUROGĘŚ, ZAPARZACZ, LUSTRO, ART DECO, MELIORACJA WODNA, NAGOŚĆ, JEGOMOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, SARONG, ANEMOSTAT, PAPIER WELINOWY, GUJOT, INICJATYWA OBYWATELSKA, RAK, LEJEK, KOPIA, DROBNICA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, INDYK, MUSLI, KAPUZA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, KRATY, BRYCZKA, DYKTATURA, KARTAN, EPISKOPAT, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, FLUNITRAZEPAM, PRZETARG, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, ?ATRAPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.080 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z TRZECH DZIAŁÓW SEMIOTYKI (OBOK SEMANTYKI I SYNTAKTYKI), KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ KWESTIE STOSUNKÓW MIĘDZY ZNAKAMI SŁOWNYMI A INTERPRETATORAMI (LUDŹMI JE WYPOWIADAJĄCYMI LUB SŁUCHAJĄCYMI), KTÓRE ZACHODZĄ W PROCESIE KOMUNIKACJI SŁOWNEJ, ORAZ ZALEŻNOŚĆ ZNACZENIA WYRAŻEŃ OD KONTEKSTU, W KTÓRYM SĄ UŻYTE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z TRZECH DZIAŁÓW SEMIOTYKI (OBOK SEMANTYKI I SYNTAKTYKI), KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ KWESTIE STOSUNKÓW MIĘDZY ZNAKAMI SŁOWNYMI A INTERPRETATORAMI (LUDŹMI JE WYPOWIADAJĄCYMI LUB SŁUCHAJĄCYMI), KTÓRE ZACHODZĄ W PROCESIE KOMUNIKACJI SŁOWNEJ, ORAZ ZALEŻNOŚĆ ZNACZENIA WYRAŻEŃ OD KONTEKSTU, W KTÓRYM SĄ UŻYTE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAGMATYKA jeden z trzech działów semiotyki (obok semantyki i syntaktyki), którego przedmiotem badań są kwestie stosunków między znakami słownymi a interpretatorami (ludźmi je wypowiadającymi lub słuchającymi), które zachodzą w procesie komunikacji słownej, oraz zależność znaczenia wyrażeń od kontekstu, w którym są użyte (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAGMATYKA
jeden z trzech działów semiotyki (obok semantyki i syntaktyki), którego przedmiotem badań są kwestie stosunków między znakami słownymi a interpretatorami (ludźmi je wypowiadającymi lub słuchającymi), które zachodzą w procesie komunikacji słownej, oraz zależność znaczenia wyrażeń od kontekstu, w którym są użyte (na 10 lit.).

Oprócz JEDEN Z TRZECH DZIAŁÓW SEMIOTYKI (OBOK SEMANTYKI I SYNTAKTYKI), KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ KWESTIE STOSUNKÓW MIĘDZY ZNAKAMI SŁOWNYMI A INTERPRETATORAMI (LUDŹMI JE WYPOWIADAJĄCYMI LUB SŁUCHAJĄCYMI), KTÓRE ZACHODZĄ W PROCESIE KOMUNIKACJI SŁOWNEJ, ORAZ ZALEŻNOŚĆ ZNACZENIA WYRAŻEŃ OD KONTEKSTU, W KTÓRYM SĄ UŻYTE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - JEDEN Z TRZECH DZIAŁÓW SEMIOTYKI (OBOK SEMANTYKI I SYNTAKTYKI), KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ KWESTIE STOSUNKÓW MIĘDZY ZNAKAMI SŁOWNYMI A INTERPRETATORAMI (LUDŹMI JE WYPOWIADAJĄCYMI LUB SŁUCHAJĄCYMI), KTÓRE ZACHODZĄ W PROCESIE KOMUNIKACJI SŁOWNEJ, ORAZ ZALEŻNOŚĆ ZNACZENIA WYRAŻEŃ OD KONTEKSTU, W KTÓRYM SĄ UŻYTE. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x