JEDEN Z TRZECH DZIAŁÓW SEMIOTYKI (OBOK SEMANTYKI I SYNTAKTYKI), KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ KWESTIE STOSUNKÓW MIĘDZY ZNAKAMI SŁOWNYMI A INTERPRETATORAMI (LUDŹMI JE WYPOWIADAJĄCYMI LUB SŁUCHAJĄCYMI), KTÓRE ZACHODZĄ W PROCESIE KOMUNIKACJI SŁOWNEJ, ORAZ ZALEŻNOŚĆ ZNACZENIA WYRAŻEŃ OD KONTEKSTU, W KTÓRYM SĄ UŻYTE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAGMATYKA to:

jeden z trzech działów semiotyki (obok semantyki i syntaktyki), którego przedmiotem badań są kwestie stosunków między znakami słownymi a interpretatorami (ludźmi je wypowiadającymi lub słuchającymi), które zachodzą w procesie komunikacji słownej, oraz zależność znaczenia wyrażeń od kontekstu, w którym są użyte (na 10 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRAGMATYKA

PRAGMATYKA to:

każdy akt prawny regulujący kompetencje, zasady hierarchii służbowej a także prawa i obowiązki pracowników administracji publicznej (na 10 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z TRZECH DZIAŁÓW SEMIOTYKI (OBOK SEMANTYKI I SYNTAKTYKI), KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ KWESTIE STOSUNKÓW MIĘDZY ZNAKAMI SŁOWNYMI A INTERPRETATORAMI (LUDŹMI JE WYPOWIADAJĄCYMI LUB SŁUCHAJĄCYMI), KTÓRE ZACHODZĄ W PROCESIE KOMUNIKACJI SŁOWNEJ, ORAZ ZALEŻNOŚĆ ZNACZENIA WYRAŻEŃ OD KONTEKSTU, W KTÓRYM SĄ UŻYTE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.080

BRAMA TRIUMFALNA, GROŃ, RAK BŁOTNY, WIKLINA, MACIERZ KLATKOWA, SZPEKUCHA, NISKOŚĆ, BALON, OBROSTKA MURÓWKA, RUMUNKA, MARINA, PAPROĆ DRZEWIASTA, PROSTE SKOŚNE, DRENAŻ KIESZENI, TRZMIEL OZDOBNY, BIAŁE TANGO, SYSTEM ARGENTYŃSKI, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, ULTRAMARYNA, SUWNICA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, SAROS, KOMUNIA, NIEŻYWOŚĆ, HONORARIUM, NORMALNOŚĆ, OPINIA, WARTOŚĆ NOMINALNA, COŚ, TITAN, BREZYLKA, MUTACJA PUNKTOWA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, TERMOLUMINESCENCJA, DEFERENT, PRZĘŚL, ZMIANA, MENZURA, KLAUZULA HORNA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, DOM SZEREGOWY, HARMONIJKA, NIENARUSZALNOŚĆ, KAPONIERA, ZNAJDA, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, OBROTNIK, WERTEKS, NOK, STADIONIK, TROISTOŚĆ, GĄGOŁ KRZYKLIWY, GÓRKA, SPECJAŁ, PARNIK, KOŚĆ STRZAŁKOWA, URAZ, UPOWAŻNIENIE, MEGALOPOLIS, EFEKT SNOBIZMU, JINFENGOPTERYKS, ARTEFAKT, KOŃ NA PATYKU, SPÓŁKA, FREGATA, ZDZIADZIENIE, BULLA, POJEDYNEK SĄDOWY, ARAGOŃSKI, SCHODY, WSPÓŁKATEDRA, NATYWIZM, NOSTRYFIKACJA, NÓŻ MYŚLIWSKI, KRESCYTYWA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, TRYUMWIRAT, SAMOUNICESTWIENIE, KLUZA, REGENERATOR, CEGŁA DZIURAWKA, MANES, BUKMACHERKA, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, KLAUZULA GENERALNA, WISIELCZY HUMOR, FLUIDYZACJA, WAŁ, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, SKRĘT, ALNIKO, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, PAWĘŻ, NIEDOŻYWIANIE, PRESKRYPTYWIZM, MONTAŻOWNIA, SYNDROM WILKOŁAKA, NIDERLANDZKI, PODWÓJ WIELKI, BANACHIEWICZ, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, NOCEK OSTROUSZNY, GAJ, FALAFEL, SOCZEWICA, KLEJNOT HERBOWY, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, KLAUZULA UMOWNA, LITEWSKOŚĆ, LISTEK, TEKA, PIENIĄDZ TOWAROWY, USTERZENIE MOTYLKOWE, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, PECORINO, LOBELIOWE, MELODIA, MAJĘTNOŚĆ, LASKA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, WIGILIA, KORMORAN MAŁY, TURBINA GAZOWA, PERKOZEK, CZUJNIK INDUKCYJNY, KWINTA, KRAJ WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA, WIERZBINA, PLEJADA, SZCZUR, KLER, ORLĘ, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, ŻÓŁW HEŁMIASTY, ROSA MIODOWA, PRZYSPOSOBIENIE, WIEK, BEZKLASOWOŚĆ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, FALA, LINIA, JEDEN CZORT, ZMORA, ŁUK KOLANKOWY, NUTRIETY, BOTY, CERKIEWSZCZYZNA, MARKETING TERYTORIALNY, EMBRIOGENIA, ŁUPEK MARGLISTY, KUCHNIA, SKRZYNECZKA, ANTYKACZYZM, PALPACJA, DYSJUNKCYJNY OPERATOR BINARNY, DIALOG OBYWATELSKI, TAKTY, GIGANT, SMUŻKA, OFIAKODON, CZAPKA FRYGIJSKA, KOSA, SYMETRIA FIGURY, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, PREDYKACJA, BOKS GARAŻOWY, MUSZLA PIELGRZYMIA, SKLEPIENIE PALMOWE, INDUKTOR, TYMBALIK, ALIDADA, POPRZECZKA, GRAFIKA, TRAGEDIA, SZACHY AKTYWNE, MGŁAWICA, SZEREG PRZEMIENNY, WARUNEK DOSTATECZNY, BENEFICJANT, IAPETUS, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, OSIEMNASTKA, AKTYWA, LITERATURA PIĘKNA, HOSTIA, PODWÓJNA HELISA, TRUP, POSTĘPOWANIE, KNAJPA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, TRYGONOMETRIA, MUSZLA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, MIMIKA, SYMBOL NIEOZNACZONY, GOŹDZIENIEC, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, SIŁA WYŻSZA, SYFON, AMBASADOR, BADYL, NEUROMEDIATOR, SMOCZEK, MIĘDZYŻEBRZE, DROGOMISTRZ, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, LOKATOR, CHROMOSOM Y, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, EFEKT MAJĄTKOWY, PETEINOZAUR, LIŚCIEC, PLECHA, STYLIKOODWŁOKOWE, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, ZŁOTA RENETA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, BEEBE, SONDA INTERNETOWA, NARYBEK, RĘKAWICZNIK, TACZKA, ŁUPACZKA, NAWA, BOMBA TERMOJĄDROWA, PURUSZA, STARZENIE MORALNE, HARUSPIK, BABINIEC, ZAĆMIENIE, HRABIĄTKO, ADRES WZGLĘDNY, WABIK, KLON, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, PŁOTEK, KLAKA, WYKŁAD, SPARRINGPARTNER, DEROGACJA, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, ŚCIĘCIE, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, KOKCYDIOZA, ŻABA MOCZAROWA, NONAJRON, KIRK, GWIAZDKA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, GIGLI, DOSADNOŚĆ, INTERPRETATOR, LODOWIEC WISZĄCY, ODKRYCIE, ZGRED, KLIRING, DRESSING, DATOWANIE RADIOWĘGLOWE, MIMAS, AMBASADORKA, DNI, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, PROSTOWNIK SELENOWY, PRAWICA, REALIZM, TWIERDZENIE TANGENSÓW, DYFUZJA KULTUROWA, HANDEL NARĘCZNY, OSADA, STAN OSTRZEGAWCZY, KOTLINA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, KLEPKA, KAFEL, EFEKT SORETA, KREOL, AGRESJA, KACZKA, STONOGA MUROWA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, ABSORPCJA, IZM, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, UGRUPOWANIE, MYŚL, TRASZKA KEYSERLINGA, REFLEKS, PLEŚŃ, BLEJTRAM, NAWÓZ SZTUCZNY, PSTROKÓWKA NADOBNA, KWAS TLENOWY, CHARYZMATYK, MUCHA SUCHA, KURANT, GŁOŻYNA, ŚLUZICOWATE, ?OBSERWATORKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.080 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z TRZECH DZIAŁÓW SEMIOTYKI (OBOK SEMANTYKI I SYNTAKTYKI), KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ KWESTIE STOSUNKÓW MIĘDZY ZNAKAMI SŁOWNYMI A INTERPRETATORAMI (LUDŹMI JE WYPOWIADAJĄCYMI LUB SŁUCHAJĄCYMI), KTÓRE ZACHODZĄ W PROCESIE KOMUNIKACJI SŁOWNEJ, ORAZ ZALEŻNOŚĆ ZNACZENIA WYRAŻEŃ OD KONTEKSTU, W KTÓRYM SĄ UŻYTE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z TRZECH DZIAŁÓW SEMIOTYKI (OBOK SEMANTYKI I SYNTAKTYKI), KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ KWESTIE STOSUNKÓW MIĘDZY ZNAKAMI SŁOWNYMI A INTERPRETATORAMI (LUDŹMI JE WYPOWIADAJĄCYMI LUB SŁUCHAJĄCYMI), KTÓRE ZACHODZĄ W PROCESIE KOMUNIKACJI SŁOWNEJ, ORAZ ZALEŻNOŚĆ ZNACZENIA WYRAŻEŃ OD KONTEKSTU, W KTÓRYM SĄ UŻYTE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAGMATYKA jeden z trzech działów semiotyki (obok semantyki i syntaktyki), którego przedmiotem badań są kwestie stosunków między znakami słownymi a interpretatorami (ludźmi je wypowiadającymi lub słuchającymi), które zachodzą w procesie komunikacji słownej, oraz zależność znaczenia wyrażeń od kontekstu, w którym są użyte (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAGMATYKA
jeden z trzech działów semiotyki (obok semantyki i syntaktyki), którego przedmiotem badań są kwestie stosunków między znakami słownymi a interpretatorami (ludźmi je wypowiadającymi lub słuchającymi), które zachodzą w procesie komunikacji słownej, oraz zależność znaczenia wyrażeń od kontekstu, w którym są użyte (na 10 lit.).

Oprócz JEDEN Z TRZECH DZIAŁÓW SEMIOTYKI (OBOK SEMANTYKI I SYNTAKTYKI), KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ KWESTIE STOSUNKÓW MIĘDZY ZNAKAMI SŁOWNYMI A INTERPRETATORAMI (LUDŹMI JE WYPOWIADAJĄCYMI LUB SŁUCHAJĄCYMI), KTÓRE ZACHODZĄ W PROCESIE KOMUNIKACJI SŁOWNEJ, ORAZ ZALEŻNOŚĆ ZNACZENIA WYRAŻEŃ OD KONTEKSTU, W KTÓRYM SĄ UŻYTE sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - JEDEN Z TRZECH DZIAŁÓW SEMIOTYKI (OBOK SEMANTYKI I SYNTAKTYKI), KTÓREGO PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ KWESTIE STOSUNKÓW MIĘDZY ZNAKAMI SŁOWNYMI A INTERPRETATORAMI (LUDŹMI JE WYPOWIADAJĄCYMI LUB SŁUCHAJĄCYMI), KTÓRE ZACHODZĄ W PROCESIE KOMUNIKACJI SŁOWNEJ, ORAZ ZALEŻNOŚĆ ZNACZENIA WYRAŻEŃ OD KONTEKSTU, W KTÓRYM SĄ UŻYTE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast