CHRONIONA PRAWEM NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA, TOWARU, USŁUGI LUB PRODUKTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAZWA HANDLOWA to:

chroniona prawem nazwa przedsiębiorstwa, towaru, usługi lub produktu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHRONIONA PRAWEM NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA, TOWARU, USŁUGI LUB PRODUKTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.759

OBIEG PIENIĄDZA, BABKA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KAPUSTA KISZONA, GRA NA ZWŁOKĘ, SEQUEL, GRAFIKA RASTROWA, DEWIZÓWKA, LICZBA BRINELLA, PAPRYKA, PATRONKA, WIATR, PIRACTWO INTELEKTUALNE, RAJZBRET, TRANSPOZYCJA, ODKAŻACZ, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ALEC, CHMURSKO, PRASA, JAGLANKA, PIERSIÓWKA, CAPRICCIO, MAKOLĄGWA, MIKADO, CYNGIEL, AMPEX, JEDWAB, ANALITYKA MEDYCZNA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, SUPERRAKIETA, JOSE, NIEWYPAŁ, RESKRYPT, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, LAMPA ELEKTRONOWA, WSPÓŁŻYCIE, KAJMAN, KONKURS, NIEOSTROŚĆ, ZABURZENIE, TARNOWIANIN, PROSZEK DO PIECZENIA, BATYST, AHISTORYZM, ARANŻACJA, KOSZTORYS INWESTORSKI, BARONIĄTKO, ZIELONI, SMERF, CZARNUCH, DUŻY FIAT, MIKROOTWÓR, POJAZD SPECJALNY, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, IDIOMATYZM, PŁYTA, PAKLAK, DAWKA DOPUSZCZALNA, HEL, GAŁGAN, MEGALANKOZAUR, OPAŁ, NIDERLANDY, MARUDA, GARBUS, DZIAŁ, WABIK, KUGLARZ, GAPA, TAUKA, ŁÓŻKO, MASKA POŚMIERTNA, WIPOLAN, BRODAWKOWIEC CZYSTY, URYNA, DZIURA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, POCIĄG DROGOWY, ADAPTER, RABAT, FREGATA, CZYTELNIA, WYKŁADOWCA, BRAND, REWERS, BI, BARWA, BUZIA, WIR PIASKOWY, BOMBARDON, PULPIT, WAGON, LAPILLI, PIÓRO, NOWELIZACJA, FUZJA PIONOWA, ENTEROBAKTERIA, PUGILARES, SKALISKO, LUFKA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, PARAPLAKODUS, PIERNICZEK, MISIEK, WPADKA, ZACHŁYST, ZNAJOMY, IDIOSYNKRAZJA, ŚWIĘTY JAN, KRATA KSIĘCIA WALII, TRĄBA JERYCHOŃSKA, FUJARKA, KLAUZULA, ODWAGA, KREACJONIZM, BAMBO, FASOLKA PO BRETOŃSKU, WOOLUNGAZAUR, ZAWIKŁANIE, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KASZA, AJWAR, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, MONETA BULIONOWA, NIETOPERZ, KINO DROGI, PODRZUT, NEOPREN, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, JEDNOSTKA ZALEŻNA, KARTA MOBILIZACYJNA, KOZAK, ANDANTINO, PANOPTIKUM, PUNKT KARNY, PŁATEK, ALLOMETRIA, CHRUST, BRZEZINA, JINFENGOPTERYKS, EFEKT STYKU, METRESA, USZYSKO, SOLIDARNOŚĆ, TEATR, PRACA, DWORZANIN, TRANSLACJA, PEŁZAK, SERIA, KOKOSZKA, OPERACJA LOGICZNA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, MUFKA, ESKADRA, SAMPEL, KAMIENNIK, STRAWIŃSKI, TORT, MORALIZACJA, CZUPRYNA, AKRYL, TRASA ŚREDNICOWA, MAŁŻONEK, TYPOLOGIZACJA, WIDŁY, ZBIÓRKA, HEGEMONICZNOŚĆ, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, ARSENAŁ, OWOC RZEKOMY, METAL CIĘŻKI, KOKTAJL KRABOWY, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, ROZUM, RODZAJ, CHÓR, PLUJKA, BORYS, OBRONA, KONTRABANDA, KONTROLING, FANTAZJA, DOZA, SECIK, TRANSFORMATORNIA, PRZEPAD, BBS, DŻEMIK, PASZPORT PRZEDSIĘBIORSTWA, INDEKSACJA, POTWIERDZENIE, CIOS, KAMPUS, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, SEMINARIUM, HARLEKIN, SZLAUCH, MONOPOL NATURALNY, DYSKALKULIA, MLEKO W PROSZKU, STOCZNIA, KASZUBSKI, PODPORA, KARTACZ, NALEŚNIK WIOSENNY, DEZASEMBLER, SZATRA, CHRZĄSZCZ, POLONIA, NAPIĘCIE, ZATOKA, MIESZEK, KRÓWSKO, PRZEMYTNICTWO, KRATER, KWEBRACZO, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, HEJT, TYGIEL, GROŹBA KARALNA, OGOŃCZA, SEKSIZM, WIELOPŁETWCE, LENIUCH, SŁODKOŚĆ, BIOSKOP, OBROŃCZYNI, NADZÓR INWESTORSKI, UKRAIŃSKI, TRÓJKĄT, MIECH, ŻAGIEL REJOWY, INOZYTOL, BUDKA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, TERMOMETR RNA, TRZYNASTKA, PANGOLIN, KAWAŁ, SZCZAW, RZEZAK, TĘSKNOTA, KOBIETON, DZIEŁO SZTUKI, ROZGRZEWACZ, OBRÓT, ETERIA, SZTUBAK, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, PĘCZAK, STYL, EKRAN, CZŁONEK, SPIĘCIE, LEBERWURSZT, PRZĄDEK, EKSPLANTAT, MAJDANIARZ, FALA MORSKA, CIĄGUTKA, DRAJREP, SAUNA, SYGNATURKA, ROZKRUSZ, TENOR, WIKLINA, KOMŻA, WARTOŚĆ MODALNA, MOTOR, ŁACINA, TŁUMIENIE, USTAWKA, INSTYTUT, LODOWIEC NORWESKI, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ELEW, SCHABOSZCZAK, MOST POWIETRZNY, ECCHI, ŁASKUN, SZLACHCIURA, TOPIEL, OPADY, PREFEKT APOSTOLSKI, BORDER, TONAŻ, MADZIARKA, PRZYCHÓWEK, GOMÓŁKA, LUK ŁADUNKOWY, DŹWIGACZ DACHOWY, ASPIRACJA, SPIEK, UKŁAD, TWIST, ?SUROGATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.759 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHRONIONA PRAWEM NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA, TOWARU, USŁUGI LUB PRODUKTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHRONIONA PRAWEM NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA, TOWARU, USŁUGI LUB PRODUKTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAZWA HANDLOWA chroniona prawem nazwa przedsiębiorstwa, towaru, usługi lub produktu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAZWA HANDLOWA
chroniona prawem nazwa przedsiębiorstwa, towaru, usługi lub produktu (na 13 lit.).

Oprócz CHRONIONA PRAWEM NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA, TOWARU, USŁUGI LUB PRODUKTU sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - CHRONIONA PRAWEM NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA, TOWARU, USŁUGI LUB PRODUKTU. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x