PRZYRZĄD DO PRZYTRZYMYWANIA PRZEDMIOTÓW W CZASIE OBRABIANIA LUB SZLIFOWANIA PRZEDMIOTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRZYMADŁO to:

przyrząd do przytrzymywania przedmiotów w czasie obrabiania lub szlifowania przedmiotów (na 9 lit.)TRZYMAK to:

przyrząd do przytrzymywania przedmiotów w czasie obrabiania lub szlifowania przedmiotów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRZYMADŁO

TRZYMADŁO to:

przyrząd do przytrzymywania przedmiotów w czasie obrabiania lub szlifowania przedmiotów (na 9 lit.)TRZYMADŁO to:

uchwyt, rękojeść (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD DO PRZYTRZYMYWANIA PRZEDMIOTÓW W CZASIE OBRABIANIA LUB SZLIFOWANIA PRZEDMIOTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.153

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, STYL, KOSA, CHRUST, LUMBALIZACJA, ISKRA ELEKTRYCZNA, CYTADELA, SZKANDELA, REFLEKS, DIADEM, BEZGUŚCIE, FILTR, KONNICA, DOKUMENT, OLEJ PALMOWY, MASYW GÓRSKI, WYPEŁNIENIE, KREACJA, WYZWOLICIEL, SŁONINA, TAŚMA, BROSZURKA, POMOST, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, WCINKA, MGŁA, KLAUZULA UMOWNA, DEMOTYWATOR, ODSTĘPSTWO, IRLANDZKOŚĆ, LUK ŁADUNKOWY, OWCE, FRAZA, PRECYPITACJA, TAMPON, MONARCHIA DESPOTYCZNA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, ZAŻALENIE, MŁAKA, BETONOSKOP, UFNOŚĆ, RAK, OBSŁUGIWANIE, WSZECHŚWIAT, BINDA, GETRY, LIGATURA, REKWIZYT MUZYCZNY, ATONIA, AKROBATYKA SPORTOWA, EDYCJA, MANSZETA, SESJA, KOMORA, TROMPA, OLIWA Z OLIWEK, IMACZ, LUGER, PASTA CURRY, DRĄŻEK KIEROWNICZY, BAŻANT, ŻONA LOTA, BEZCZYNNOŚĆ, NIECHLUJA, POWTÓRZENIE, PATRZAŁKI, WŁOSY TETYDY, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ZBLIŻENIE, PIWO, ZBRODNIA, ŚWIECKOŚĆ, WIELKOŚĆ, LEKCJA, KNOTNIK ZWISŁY, ETERIA, TONACJA, MASZKARA, PRZEWAGA, KUDŁACZ, PRACA DOMOWA, TEST, KOMÓRCZAK, SIECIÓWKA, POŻYTEK, OWOCNIK, BRZOZA CZARNA, GADŻECIARSTWO, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, TEATR, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, DOŻYWOTNOŚĆ, WYCINEK, ŻYŁA, SKŁAD, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, INFUZJA, KAMIKADZE, ZBIÓRKA, KOZIOŁ, DEZAKTYWACJA, KLUCZ, MIKROSKOP WARSZTATOWY, RYNEK, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, WYLĘGARNIA, SKARGA, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, PIKT, EMERYTURA POMOSTOWA, SZADŹ, POCISK ARTYLERYJSKI, ROZCIĄGACZ, BAGAŻOWY, PRZERÓB, PEONIA, DZIEDZICZENIE, ANEMOMETR, POJEDYNEK, TURZYCA, WERBENA, PROWINCJA, BESTIARIUSZ, MONIZM, DRUHNA, PREFORMACJA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, COKÓŁ, WIKARY, GAŁKA, CZĄSTECZKA, TEMBLAK, WIR PIASKOWY, BRĄZOWNIK, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, LISTA TRANSFEROWA, ŚMIERDZIEL, BADANY, GRUBOŚĆ, STARA MALUTKA, HALA, WŁOCHACZ, JADZICA, ALEC, OPŁATA ADIACENCKA, GIRLANDA, PARA 0, OPTOMETR, FALA WZROSTOWA, ŁUK, AMUR, REŻYSER, SCHABOWY, BILANS BRAMKOWY, MGŁAWICA, CZABAN, SCENKA RODZAJOWA, NAJDUCH, PRZEDŁUŻACZ, NIEMOŻEBNOŚĆ, KOPUŁA LODOWA, OROGENEZA ALPEJSKA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, TYMPAN, POMADKI, HALO, ANTONI, MONETYZACJA, SPARRINGPARTNER, CHOROBA PROMIENNA, LICZARKA, PANICZ, BĄBEL, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, SKANDYNAWSKOŚĆ, MATNIA, KAMIEŃ, BYLINA, RODZICIELSKOŚĆ, LIPA, KURKA ŻÓŁTA, MOBBING, KOŁNIERZ, PIERWSZA DAMA, KULFONIK, LURA, POSTERUNEK, NASTURAN, TEREN ZIELENI, GUARANA, TRANSURANOWIEC, TRYL, PLAKAT, TRANSFUZJA KRWI, GROŹBA KARALNA, HELISA, EFEKT SORETA, METFORMINA, KONDYCJONALIZM, KORDON SANITARNY, MONOLOG WEWNĘTRZNY, KANAŁ, BETON JAMISTY, CHARAKTER, CZOŁOWNICA, PACYFIKAŁ, OMER, KONCENTRACJA, ŁONO, EGZOCENTRYZM, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, LISTA, AKOMODACJA, HALA, KUPA, INFORMACJA, WYCHODŹSTWO, KET, PORZECZKÓWKA, KOŃ, KOPROFAGIA, STARY BYK, REDAKTOR TECHNICZNY, OSTATNIE POŻEGNANIE, SIŁA WYŻSZA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SPODENKI, OBÓZ ZAGŁADY, TYP, PREMIERA, SIŁA, ENERGOELEKTRYK, TYŁÓWKA, ANTROPOZOONOZA, USTRÓJ, ABOLICJA, MONTOWNIA, DOMINANTA, OKULARY, OBRĘCZ, REOLOGIA, NIEISTOTNOŚĆ, KONSOLA, KOPARKA, REN, MOGISYGMATYZM, KSIĘŻNICZKA, GETTO TRANZYTOWE, DEALER, GEOFIT CEBULOWY, URNA, DRYBLAS, TEMAT, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, BULION, SURDYNKA, ARKADA, LEK CYTOSTATYCZNY, ŚLIWKA, EMBRIOGENEZA, PROCH, ŻUREK, WYŁAPYWACZ, STRUMIENIOMIERZ, RACZYNA, ETYKIETA, PEŁNE MLEKO, PASER, OŁTARZYK, ROSTBEF, SZMAJSER, ZASKARŻENIE, ABIOGENEZA, SPŁYW, SZKLARKA, BLUES, ZASIŁEK PORODOWY, PRZYDZIAŁ, PŁATKI ŚNIADANIOWE, KŁUSAK FRANCUSKI, OZNAKA, GULASZ IRLANDZKI, SZKLANKA, MENU, DODATEK AKTYWIZACYJNY, KAPITUŁA, PRZÓD, CZEK PODRÓŻNICZY, KB, OBCY, LAS, SZPRYCA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, TRENCZ, WITACZ, DANA, OBRONA, POWIEŚĆ SCI-FI, ?SIÓDMA WODA PO KISIELU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.153 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD DO PRZYTRZYMYWANIA PRZEDMIOTÓW W CZASIE OBRABIANIA LUB SZLIFOWANIA PRZEDMIOTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD DO PRZYTRZYMYWANIA PRZEDMIOTÓW W CZASIE OBRABIANIA LUB SZLIFOWANIA PRZEDMIOTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRZYMADŁO przyrząd do przytrzymywania przedmiotów w czasie obrabiania lub szlifowania przedmiotów (na 9 lit.)
TRZYMAK przyrząd do przytrzymywania przedmiotów w czasie obrabiania lub szlifowania przedmiotów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRZYMADŁO
przyrząd do przytrzymywania przedmiotów w czasie obrabiania lub szlifowania przedmiotów (na 9 lit.).
TRZYMAK
przyrząd do przytrzymywania przedmiotów w czasie obrabiania lub szlifowania przedmiotów (na 7 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD DO PRZYTRZYMYWANIA PRZEDMIOTÓW W CZASIE OBRABIANIA LUB SZLIFOWANIA PRZEDMIOTÓW sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PRZYRZĄD DO PRZYTRZYMYWANIA PRZEDMIOTÓW W CZASIE OBRABIANIA LUB SZLIFOWANIA PRZEDMIOTÓW. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x