LUŹNE UBRANIE WIERZCHNIE Z RĘKAWAMI, DZIŚ UŻYWANE JAKO UBRANIE ROBOCZE LUB CZĘŚĆ STROJU LUDOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAFTAN to:

luźne ubranie wierzchnie z rękawami, dziś używane jako ubranie robocze lub część stroju ludowego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAFTAN

KAFTAN to:

u ludów Wschodu: długa, wierzchnia szata (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUŹNE UBRANIE WIERZCHNIE Z RĘKAWAMI, DZIŚ UŻYWANE JAKO UBRANIE ROBOCZE LUB CZĘŚĆ STROJU LUDOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.927

KONGREGACJA, WEŁNIAK, GATUNEK PARASOLOWY, PODSTOPNICA, MARCHEWKA, KONGRUENCJA, BUM, FIGA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, ROLA, GENERALISSIMUS, OKRĘT TRANSPORTOWY, KELT, SKARGA, KORPUS, ZIMNY PRYSZNIC, KOŃ ZIMNOKRWISTY, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, JURYSPRUDENCJA, SZEZLONG, TRANSCENDENTALISTA, PODATEK, MARTWOTA, ŚWIETLIK, RÓŻA BAZALTOWA, OZÓR, OSTENTACYJNOŚĆ, LOK, MISIEK, ADRESAT, SZTUCZNY LÓD, DRENAŻ, UKŁAD PLANETARNY, ZROZUMIAŁOŚĆ, FLAUSZ, NERW, GRUSZKA BOKSERSKA, NOSICIEL, SZWEDZKI, NEUROMEDIATOR, PROTEID, DEVELOPER, ŁAWA FUNDAMENTOWA, RĘKAWICA, KĘS, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, BIEGUN, ZIMNE NÓŻKI, ŚMIECH, HABIT, LUDWINÓW, KOMÓRECZKA, KOTŁOWNIA, LAWABO, STOPIEŃ NAUKOWY, BROŃ BIOLOGICZNA, SCENA, PACKA, NÓŻKA, EKRANOPLAN, TUTOR, PEPIK, CZŁONECZEK, GNOMON, SOCJALDEMOKRATA, LALKARSTWO, JELEC, UKRAIŃSKI, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, ZAPŁOTKI, ŻEBERKA, PASTOFORIA, GORĄCA KREW, ZAKUP, SPÓDNICZKA, SCENARIUSZ, TĘTNICA OCZNA, SZEŚĆSETKA, CYKLAMINAN, MALTA, METALICZNOŚĆ, ROZTWÓR STAŁY, GATUNEK AGAMICZNY, ZAPORA OGNIOWA, KANTOR, SYNAPIZM, CZAS FABULARNY, RDZEŃ KRĘGOWY, DUPKA, SERENADA, TEKST JAWNY, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, BROKATELA, SZYNA, RADA, SAMOPOMOC, NERWICA SPOŁECZNA, KULTYSTA, REDUKCJA, TĘSKNOTA, OPUSZKA WĘCHOWA, FAZA, UDZIAŁ, REMONTANTY, DZIABKA, HOLOWNIK, BIODOSTĘPNOŚĆ, CZÓŁNO, CZYŚCIOCHA, PONCZÓWKA, TRACKBALL, BEŁT, CEBULKA, CZAPKA SPORTOWA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, WIDLICZKA, KASZUBSKI, CUDOWRONKA, STAŁOŚĆ, SZMACIARZ, WESTA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, DEGRADACJA, KOŁO, OKRĘŻNICA, PRZEŁYKANIE, ANTENA YAGI-UDA, SUWNICA BRAMOWA, SPOILER, TERAPIA, ARTEFAKT, KUSAK, KRAN, PĘTLA OCIEKOWA, NAGIEL, ARKADA, DYSONANS, KLIKOWOŚĆ, MONTAŻ, AKT PŁCIOWY, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, ŁADOWANIE, SPÓD, LATARNIA, KIFOZA PIERSIOWA, NADTWARDÓWKA, DRES, DETAL, INSTANCJA, KASZKIET, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, CALYPSO, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, ZASOBY OPERATYWNE, CZOŁO, KOKPIT, EMOTIKONA, MYŚL, FRANCA, CIUPAGA, HOMOSEKSUALIZM, MASZYNA PROSTA, AKCIK, PODWODZIE, PRĄTNIKOWCOWE, DEZETA, HYBRYDA, KORBKA, APARAT REGENERACYJNY, KARCZEK, PALMETA, EUROWALUTA, BOM, REDINGOTE, EGZORTA, SIAD, ŻOŁĄDEK, KLAPA, ADWENTYZM, BOŻA RĘKA, TETRAPOD, DELUWIUM, MINIATURKA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, SINGIEL, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, SOLISTA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, ŁOPATKA, OPATRZNOŚĆ, DANIE ARBUZA, ZDENERWOWANIE, SZTUKATERIA, EŁK, PĘCHERZYK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, ODKAŻACZ, TRAKTOREK, KACZKA DZIENNIKARSKA, ISKRA ELEKTRYCZNA, MAJĄTEK, HOKEJ, GRZYBIARZ, SUPERKUTER, ADIANTUM WŁAŚCIWE, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KAMUFLAŻ, SUPERRAKIETA, HYDROFIT, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, TROLL, PORTUGALSKOŚĆ, EWALUACJA, WYWROTKA, MINIATURA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, WIEŚ, SEKTORÓWKA, PRZEJŚCIÓWKA, POTĘPICIEL, DASZEK, RUBASZKA, GRZECHOTKA, BEJCA, PENIUAR, WULGARYZM, PŁATEK, JERZY, BARWICA, NISKOROSŁOŚĆ, CZWOROLIST, HUCUŁ, SINGEL, SZALONA GŁOWA, KOMPETYCJA, SET, PREZENTER, ASYGNACJA, ALUZJA, AGERATUM, ZNAK DIAKRYTYCZNY, DRACENA, DWUDZIESTY SIÓDMY, PRZEDMIOT PRACY, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, ADAPTOR, MILIRADIAN, LIGATURA, ŁUPEK DACHOWY, WIECHA, JUMPER, NARTA WODNA, PELARGONIA ANGIELSKA, KOŁECZEK, LEGALIZACJA PIERWOTNA, SZTYFT, CZŁON NADRZĘDNY, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, DOBUDOWA, STORYTELLING, GLICYNIA, KREM, TONACJA, PULPA, SCHABOWY, FEDERACJA MIKRONEZJI, FASOLA SOJOWA, FILTR, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, AUTOMOBILISTA, PRACE KONSERWACYJNE, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, LOBELIA, ACETYLOKOENZYM A, REKUPERATOR CIEPŁA, ZAGĘSZCZACZ, WIEŻA KONTROLNA, KSIĘGA HODOWLANA, KAPUSTA KISZONA, MSZA, PRZENOŚNOŚĆ, PIGMALIONIZM, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, SERWER WIDEO, BĄK, NUMEREK, BUDKA, OPARCIE, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, DEZAKTYWACJA, ŻABKA, ILUMINACJA, PRZEPADEK, CHOJAK, ?TRÓJKĄT NAWIGACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.927 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LUŹNE UBRANIE WIERZCHNIE Z RĘKAWAMI, DZIŚ UŻYWANE JAKO UBRANIE ROBOCZE LUB CZĘŚĆ STROJU LUDOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LUŹNE UBRANIE WIERZCHNIE Z RĘKAWAMI, DZIŚ UŻYWANE JAKO UBRANIE ROBOCZE LUB CZĘŚĆ STROJU LUDOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAFTAN luźne ubranie wierzchnie z rękawami, dziś używane jako ubranie robocze lub część stroju ludowego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAFTAN
luźne ubranie wierzchnie z rękawami, dziś używane jako ubranie robocze lub część stroju ludowego (na 6 lit.).

Oprócz LUŹNE UBRANIE WIERZCHNIE Z RĘKAWAMI, DZIŚ UŻYWANE JAKO UBRANIE ROBOCZE LUB CZĘŚĆ STROJU LUDOWEGO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - LUŹNE UBRANIE WIERZCHNIE Z RĘKAWAMI, DZIŚ UŻYWANE JAKO UBRANIE ROBOCZE LUB CZĘŚĆ STROJU LUDOWEGO. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast