PRAŻONE LUB PIECZONE ZIARNO, NAJCZĘŚCIEJ ŻYTA LUB PSZENICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAŻMO to:

prażone lub pieczone ziarno, najczęściej żyta lub pszenicy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRAŻONE LUB PIECZONE ZIARNO, NAJCZĘŚCIEJ ŻYTA LUB PSZENICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.302

ZŁOCISZ, OCHRONNIK, RYGIEL, BROKATELA, WITAMINA, PREZENT, FIGA, PIEKŁO, OBSTRUKCJA, FALC, JAN, SIODZI, OKULARY, MAZURKI, SUCHOKLATES, SKOMPROMITOWANY, FIGURA RETORYCZNA, GALETA, GRAŻYNA, ELEWATOR ZBOŻOWY, MIESZANIEC, WYWROTKA, KURHAN, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, UKŁAD PLANETARNY, TWIERDZENIE KRULLA, UNCJA, SPOT REKLAMOWY, CHODZĄCY TRUP, DARŃ, PRAŻMO, BEZŻENNOŚĆ, BACIK, KONIUNKCJA, WIŚNIÓWKA, FILOKAKTUS, KRAKOWIACZEK, WYBRYK NATURY, KUSAK, TYTUŁ, MAPA TEMATYCZNA, PERKAL, KĘS, ISTOTA, CIŚNIENIE, KONTAKT, SKRZYNIA, MCHY LIŚCIASTE, KWADRATURA, ZASTRZALIN, ŁUK, PSOR, ATRAMENT SYMPATYCZNY, MITENKI, AGONISTA, TYDZIEŃ, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, NAKŁO, DUMPING, FALA, PROFESOR, SSANIE, MORGA, JAJO, KOLOROWOŚĆ, JAZ, NEUROTRANSMITER, FUTURE, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PRZEDZIAŁ CZASOWY, OBRÓBKA, KANAŁ BURZOWY, UMOWA, KOSZARKA, PASAŻ, PIGMENT, WYNIK, SZKUNA, POWŁOKA GALWANICZNA, KOŁO, NERWICA SPOŁECZNA, SZTUKA ZDOBNICZA, CYGARETKI, SPÓŁKA HOLDINGOWA, ŚMIERDZIEL, KONFISKATA, SKRZYNIEC, MNISZEK, SIŁACZ, SMAKOŁYK, PLIK GRAFICZNY, ALFABET MORSE'A, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ABOLICJONISTKA, ŁOTEWSKI, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, SAMOOKALECZENIE, BOMBARDA, WYBOROWA, KULTURA STARTEROWA, ZBAWCZYNI, SUPERNOWA, DOSTAWA, SKARB, MOMENT TEORETYCZNY, PRZĄDEK, ROZŁÓG, OPAR, NIKIELINA, IMACZ, CZUBEK, ZEBROID, ANASTYLOZA, SPUSZCZENIE, CZOŁOWNICA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, WYŚCIGÓWKA, EWALUACJA SPLOTOWA, AWIONETKA, LETARG, ETYKIETKA, TAŚMOWY, PARTIA, DODATEK MOTYWACYJNY, POJĘCIE LOGICZNE, KARNIAK, KOMPLEKS, TUBULOPATIA, OKŁADKA, STRATEGIA, ALABASTRON, PINCETA, BĘBEN, ZIĘCIASZEK, SPÓJNIK WYNIKOWY, DZWONNICA, OPŁATA STOSUNKOWA, GWASZ, WERMUT, ARYBALLOS, LICZBA BRINELLA, SPOT, SKŁADKA, BLIŹNIACZOŚĆ, USTERKA, KASA, SILNIK, NIEEFEKTYWNOŚĆ, KLASTER REGIONALNY, SPACER, PLUTON, KLATKA, WODA, DESKA RATUNKU, UPIĘCIE, KONTROLA SKARBOWA, SAMOREALIZACJA, NIELEGAL, PRZETWÓR, ŁUPEK OSADOWY, STEK, ŚLIWA WĘGIERKA, SMERFETKA, MAJKA, ZANIECZYSZCZENIE, CZTEROSUW, GERMAŃSKI, PRZETŁOK, ANTYKWARK, RAKOWATOŚĆ, ANATOMIA, ULEP, SZAL, TELEWANGELIZM, RÓJ, KATOLICKOŚĆ, PIONEK, NEUROPATIA, OUTSIDER, TRZYNASTKA, RUNO, PAROBEK, DRZEWO SOLITEROWE, SER TOPIONY, ZEW, MONOPARTYJNOŚĆ, WZÓR UŻYTKOWY, SKOK, KSIĘGI, SZPETOTA, PRACE KONSERWACYJNE, SŁUP, PILOT, CHAMPIONKA, KOROWAJ, NIEODZOWNOŚĆ, TECZKA, KOSZT POŚREDNI, OPASANIE, APARAT SZPARKOWY, ARTERIA, OTĘPIAŁOŚĆ, EŁK, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, DYREKTOR KREATYWNY, KINETOPLASTYDY, WSPINACZKA SKAŁKOWA, CERKIEW, TRZYKROTNOŚĆ, KOŁTRYNA, OPCJA TERMINOWA, MENZURKA, MASZYNA ENERGETYCZNA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, LICZARKA, AKT, ARTYSTA, SUWNICA, TRENCZ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ŁOWCA GŁÓW, STEP, REPOZYCJA, GONDOLA, BRUK, KUCZKA, PROTEKTORAT, GAD, DOMEK DLA LALEK, CEREMONIAŁ, OSPA, OKLUZJA, CIELICZKA, KOŁACZYK, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, CYRK LODOWCOWY, BEFKA, STROPNICA, METFORMINA, INWENTARZ ŻYWY, TALIB, COŚ NA ZĄB, CUMULONIMBUS, WĄTEK, WZÓR PRZEMYSŁOWY, BRZYDAL, DYWIZJON RAKIETOWY, PRECJOZA, KOREK, TRASZKA GRZEBIENIASTA, MEMBRANA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, ROSYJSKI, WINIETA, OFENSYWA, MONOPOL, AUTOTEMATYZM, DYPTYCH, SIAD RÓWNOWAŻNY, WSPÓŁUCZENNICA, DAKTYLOGRAFIA, IBERYSTYKA, BIEG DYSTANSOWY, PODDAŃCZOŚĆ, CZOŁO, TEUTOŃSKI, KOMENTARZYK, PODWÓJNOŚĆ, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, PRZEBÓJ, PLURALIZM, KOŃ ŁOWICKO-SOCHACZEWSKI, WIRKI, AWERSJA DO RYZYKA, SITEK, MORALIZACJA, OREGANO, SKARGA, INICJATOR, ZAŚLEPIENIE, ODRUCH BEZWARUNKOWY, KARTA WIZYTOWA, FREKWENCJA, POCHWIAK OKAZAŁY, SAKWA, PARAGRAF, MARKIZA, PROFITENT, TRAKTOR, FILAR, NAWALANKA, PRZYCHÓWEK, KLASER, MAGISTRALA, ZASZŁOŚĆ, SZAMEROWANIE, NIEDOTYKALNOŚĆ, MANEŻ, ?CHORAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.302 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRAŻONE LUB PIECZONE ZIARNO, NAJCZĘŚCIEJ ŻYTA LUB PSZENICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRAŻONE LUB PIECZONE ZIARNO, NAJCZĘŚCIEJ ŻYTA LUB PSZENICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAŻMO prażone lub pieczone ziarno, najczęściej żyta lub pszenicy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAŻMO
prażone lub pieczone ziarno, najczęściej żyta lub pszenicy (na 6 lit.).

Oprócz PRAŻONE LUB PIECZONE ZIARNO, NAJCZĘŚCIEJ ŻYTA LUB PSZENICY sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - PRAŻONE LUB PIECZONE ZIARNO, NAJCZĘŚCIEJ ŻYTA LUB PSZENICY. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast