RODZAJ ZAPISU DOTYCZĄCEGO ZAZWYCZAJ JAKICHŚ ŚWIADCZEŃ LUB SZCZEGÓŁÓW WŁASNOŚCI, PRAW DO CZEGOŚ, Z KTÓREGO WYNIKA, ŻE DANE ŚWIADCZENIE LUB WŁASNOŚĆ, PRAWO DO CZEGOŚ SĄ DOŻYWOTNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOŻYWOCIE to:

rodzaj zapisu dotyczącego zazwyczaj jakichś świadczeń lub szczegółów własności, praw do czegoś, z którego wynika, że dane świadczenie lub własność, prawo do czegoś są dożywotnie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOŻYWOCIE

DOŻYWOCIE to:

kara dożywotniego pozbawienia wolności (na 9 lit.)DOŻYWOCIE to:

rodzaj umowy, na mocy której jedna ze stron oddaje drugiej własność w postaci nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie; współcześnie umowę tę reguluje art. 908-916 Kodeksu cywilnego (na 9 lit.)DOŻYWOCIE to:

czas życia, który komuś pozostał (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ZAPISU DOTYCZĄCEGO ZAZWYCZAJ JAKICHŚ ŚWIADCZEŃ LUB SZCZEGÓŁÓW WŁASNOŚCI, PRAW DO CZEGOŚ, Z KTÓREGO WYNIKA, ŻE DANE ŚWIADCZENIE LUB WŁASNOŚĆ, PRAWO DO CZEGOŚ SĄ DOŻYWOTNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.155

TEATR MUZYCZNY, PRZEZWISKO, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, STRAJK OKUPACYJNY, PALCZYCHA, STAN WYJĄTKOWY, BEZPŁCIOWIEC, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, RĘKA, ŁOWCA, KOCIOŁ WIROWY, GROT, WIĄZANIE, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, LIPOID, ODCZYN TUBERKULINOWY, ASDIC, ARCHEOWENATOR, FILM DROGI, WĄŻ, ROZMIAR, ŚLIWA WĘGIERKA, HARDTOP, SPOIWO BUDOWLANE, STWORZENIE NIEBOŻE, MUR OPOROWY, MINIATURA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, RUMUN, CIĄG POLIGONOWY, SKALISKO, ROKOKO, KANAŁ, KOPIA, ZABURZENIE, INFORMACJA POUFNA, REZONATOR KWARCOWY, DOMICYL, DOWÓD ONTOLOGICZNY, OŁTARZYK, WARDZANKA, CIAŁO STAŁE, MAGNESIK, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, PRZECIWSTAWIENIE, REJESTRANT, ZNAK DIAKRYTYCZNY, MALARSTWO RODZAJOWE, MECHANIZM ODPALAJĄCY, SKARBNICA, SZAŁ DUPY, GIERKA, ELEKTROLIT, OSIEC, POCZWARA, IRRADIACJA, SESJA EGZAMINACYJNA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, OWALNICA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, POWŁOCZNIK, ŚWIDROWIEC, GOLONKA, NALEPIANKA, WIERZCHNICA, WIELKOŚĆ SKALARNA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, MECHANIKA KWANTOWA, NORWESKI, WAMS, KRYTERIUM ULICZNE, PRAWO ADMINISTRACYJNE, POSMAK, MARGINESOWOŚĆ, WOLANT, DRUK, LANGOSZ, DANA, DZWONECZNIK, KWAŚNICA, HAMULEC TARCZOWY, ŻAGIEW, ŁACINA, SIAD, ŻAGIEL, KAŁAMASZKA, SKOCZE, AMFIPRION, PŁYN INFUZYJNY, BENEFIS, BOCZNOTRZONOWIEC, BIOREMEDIACJA, GLORYFIKATOR, ŁOPATONOS, ŁUK KLASYCZNY, WOLLEMIA SZLACHETNA, EGRETA, WODA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, GUZIK, WAGON POCZTOWY, MARCHWIANE RĘCE, ASPIRANT, CHUDOŚĆ, BALDACHIM, KLASTER DYSKOWY, DROMOS, SOSNA, PODPIS CYFROWY, ANALITYKA MEDYCZNA, POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, RAWKA BŁAZEN, PODTRZYMYWACZ, PRZĘSŁO, PIEPRZ, RYNEK NIEFORMALNY, BEZCIELESNOŚĆ, SAMBAR, MALOWNICZOŚĆ, PARAFRAZA, KRYPA, ZAPIS, PAŁKA WYSMUKŁA, MOTOR, JAWAJKA, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, GLINA MORENOWA, BOURBON, KAMAMBER, POKRZYWDZONY, EDYCJA, OLEJ KONOPNY, WYJCE, PRÓBÓWKA, PRZYKASÓWKA, KAJMAKAM, KOSKINOMANCJA, PSALM ALFABETYCZNY, OPERA, REALIZM, MIKOZA, ANATOMIA, PYZA, TALERZ, FURGON, SZAMPION, SZAMBELAN PAPIESKI, SZTUCER, STRONNOŚĆ, DYPTYCH, PAROWANIEC, MAJONEZ, SZUM, ANIOŁECZEK, UMOWA UBEZPIECZENIA, SENIORAT, PROJEKCYJNOŚĆ, MOHER, TRZONOWIEC, UBOŻENIE, PIERWSZA DAMA, PAPROTNICA GÓRSKA, CEREMONIAŁ, HERBICYD, PODGRUPA NORMALNA, OKLUZJA, WOLANT, PORĘCZ, DOM WCZASOWY, NAPYLANIE, ZAJĄC, GIRLANDA, SUCHORYT, UNIEWAŻNIENIE, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, NAŚLADOWCZOŚĆ, CHRUST, BRUZDKOWANIE, CZARNY PUNKT, SŁOWIAŃSKI, ARIADA, PODOBLENIE, HOKEJ, NOWA KLASYCZNA, ANOMALIA, PŁYTKA, DRĄGAL, DELIKT KONSTYTUCYJNY, TOCZEK, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, KAPELUSZ STOSOWANY, SILNIK WODNY, RZEKA EPIZODYCZNA, POCHODNIK, SZERYF, PIERÓG KARELSKI, ŁUGOWNICA, PLAKIETA, TUSZ, AKRECJA, MÓŻDŻEK, REGION STREFOWY, RZEŹ, GÓRKA, DIABELSKOŚĆ, POWTÓRZENIE, KOKPIT, ŁAŃCUSZEK, KONSOLETA, SCHAB, BAJKOWOŚĆ, LOTNISKO, JĘZYK POMOCNICZY, PREFEKT APOSTOLSKI, IZBA, SINUS HIPERBOLICZNY, PICA, RETENCJA, RDZA, REZERWA WALUTOWA, GREK, ISKRA, WAHADŁO, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, KLIMAKS, DZIAŁ, MENZURKA, LUDWIK, LADA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, PRAWO KARNE PROCESOWE, STARZĘŚLA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, SZTURMAK, ABANDON, DATOUZAUR, DEFENSYWNOŚĆ, RÓWNONOGI, MAPA WYOBRAŻENIOWA, WYCINEK, WISZOR, DYSZEL, ISKRA, BARIERA TECHNICZNA, KARŁOWATOŚĆ, SUWAK, KLAMRA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, BILON, KSIĘŻULEK, UKŁAD, SZEŚĆSETKA, CZECZOTKA, LEWIZUCH, FILODENDRON, ZŁOTOGŁÓW, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, DZIAŁKA, SSAK, WYROCZNIA, AMBASADORKA, FANDANGO, TENUTA, NOROSZ, NADŻERKA, PRÓBA, KCIUK NARCIARZA, WYROCZNICA, DEIZM, PANAS, SZCZENIACZEK, SAMOPAŁ, KLUCZ UNIWERSALNY, PRZEJRZYSTKA, CZWORONÓG, LICENCJA, SCENICZNOŚĆ, MI, SKRZYNIEC, CIASTO MAKARONIKOWE, SZLAM, SKARPETKA, CHESTER, KAWAŁEK, NAKAZ, BARANECZEK, DZIÓB, OSTROMLECZ, ZIOŁA, BLISTER, LIDER, MACIERZ, EKOGROSZEK, CICHY WSPÓLNIK, WIĄZKA, JEZIORO GORZKIE, MASOŃSKOŚĆ, ?IZBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.155 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ZAPISU DOTYCZĄCEGO ZAZWYCZAJ JAKICHŚ ŚWIADCZEŃ LUB SZCZEGÓŁÓW WŁASNOŚCI, PRAW DO CZEGOŚ, Z KTÓREGO WYNIKA, ŻE DANE ŚWIADCZENIE LUB WŁASNOŚĆ, PRAWO DO CZEGOŚ SĄ DOŻYWOTNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ZAPISU DOTYCZĄCEGO ZAZWYCZAJ JAKICHŚ ŚWIADCZEŃ LUB SZCZEGÓŁÓW WŁASNOŚCI, PRAW DO CZEGOŚ, Z KTÓREGO WYNIKA, ŻE DANE ŚWIADCZENIE LUB WŁASNOŚĆ, PRAWO DO CZEGOŚ SĄ DOŻYWOTNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOŻYWOCIE rodzaj zapisu dotyczącego zazwyczaj jakichś świadczeń lub szczegółów własności, praw do czegoś, z którego wynika, że dane świadczenie lub własność, prawo do czegoś są dożywotnie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOŻYWOCIE
rodzaj zapisu dotyczącego zazwyczaj jakichś świadczeń lub szczegółów własności, praw do czegoś, z którego wynika, że dane świadczenie lub własność, prawo do czegoś są dożywotnie (na 9 lit.).

Oprócz RODZAJ ZAPISU DOTYCZĄCEGO ZAZWYCZAJ JAKICHŚ ŚWIADCZEŃ LUB SZCZEGÓŁÓW WŁASNOŚCI, PRAW DO CZEGOŚ, Z KTÓREGO WYNIKA, ŻE DANE ŚWIADCZENIE LUB WŁASNOŚĆ, PRAWO DO CZEGOŚ SĄ DOŻYWOTNIE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - RODZAJ ZAPISU DOTYCZĄCEGO ZAZWYCZAJ JAKICHŚ ŚWIADCZEŃ LUB SZCZEGÓŁÓW WŁASNOŚCI, PRAW DO CZEGOŚ, Z KTÓREGO WYNIKA, ŻE DANE ŚWIADCZENIE LUB WŁASNOŚĆ, PRAWO DO CZEGOŚ SĄ DOŻYWOTNIE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x