TAKI JĘZYK, W JAKIM MÓWIĄ HUCULI; UKRAIŃSKI, RUSIŃSKI (KARPATORUSIŃSKI) LUB RUMUŃSKI (W RZECZYWISTOŚCI, W KLASYFIKACJI JĘZYKÓW NIE ISTNIEJE COŚ TAKIEGO JAK JĘZYK HUCULSKI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HUCULSKI to:

taki język, w jakim mówią Huculi; ukraiński, rusiński (karpatorusiński) lub rumuński (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język huculski) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAKI JĘZYK, W JAKIM MÓWIĄ HUCULI; UKRAIŃSKI, RUSIŃSKI (KARPATORUSIŃSKI) LUB RUMUŃSKI (W RZECZYWISTOŚCI, W KLASYFIKACJI JĘZYKÓW NIE ISTNIEJE COŚ TAKIEGO JAK JĘZYK HUCULSKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.474

WEZYRAT, KLERK, SWĘDZENIE, ŁUSKOWIEC, MŁOT, JĘZYK KHMERSKI, PŁEĆ, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, KONTRPOCHÓD, OŚCIEŻE, NAZWA SYSTEMATYCZNA, PORNOGRAFIA, RUMUŃSKOŚĆ, DOBA, ASEKURANTKA, DWUDZIESTY SIÓDMY, SIOSTRA KRWI, SIMO, WIELORYBNICTWO, REKOLEKCJE, NIESPEŁNIALNOŚĆ, INDUKTOR, TERYTORIUM POWIERNICZE, VIOLA BASTARDA, SALWA BURTOWA, APRETURA, MEDIANTA, HIPSOMETRIA, FONDUE CZEKOLADOWE, BOŚNIACKI, PRZYWŁASZCZENIE, ZGADYWACZ, ZAPOZNANIE, SKAŁA OSADOWA, BABINIEC, ZATOKA, PĘDRAK, SEZON, DEMENTI, PTASZYNA, ODSKOK, DYFERENCJA, ZASTRZAŁ, ELEGIA, POSTOJOWE, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, METR, POSEŁ NIEZRZESZONY, APROKSYMACJA DIOFANTYCZNA, LEJBIK, PSYCHOLOGIA, APERIODYCZNOŚĆ, OŚNIK, TEREN ZIELENI, DESKA SEDESOWA, MARYNATA, INNSBRUCK, NOC KAIRU, PRZYSTRÓJ, FRAGMENTARYZACJA, ANGLIC, AUTOBUS PRZEGUBOWY, EDAMMER, ROLETKA, RÓŻA BARYTOWA, PLOMBA, FILTR GĄBKOWY, KREM, STARA DUPA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, PRAWO HOOKE’A, GRA, KANU, BLOCKERS, USTNIK, KIOSK, OTCHŁAŃ, ANOMALIA TERMICZNA, PUKLERZ, LAPARENTOZAUR, WADA, HEBRAJSKI, RAGOUT, STRZELNICA SPORTOWA, MECHOWCOWE, JEŁOP, ODWROTNOŚĆ, ŻYLAK, LIFTING, GNIAZDO, POWŁOKA, GUZ ŁAGODNY, KAMELEON, BUKWICA, ŁUPEK DACHOWY, ASYMETRIA, JEMIOŁA, FANTASTYK, OWOC ZBIOROWY, KLECANKI, LOTOS, WIDOWNIA, FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, DNI OTWARTE, KOTEW, ROBOTY DROGOWE, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, ZŁOŻE, BROŃ KLASYCZNA, ŻYWIEC, HENTAI, SREBRZENIE, BUŁGARSKI, POZAŚWIAT, KONTYNGENT CELNY, ZYSK INFLACYJNY, EMPORA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, DEMONSTRACJA, TOKSYNA SINICOWA, MIESIĄC SMOCZY, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, SPRAWNOŚĆ, CYKL, UKŁAD ODOSOBNIONY, RÓWNOWAGA, DOPING, CAPRI, STAROBIAŁORUSKI, DYSPENSA, ZBITOŚĆ, JASKÓŁCZE GNIAZDO, KURCZAK TIKKA MASALA, GRUPA NILPOTENTNA, MUMIA, CZARODZIEJ, ŻYCIE, GACEK SZARY, MAKABRYCZNOŚĆ, WARZONKA, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, BAKTERIOLIZYNA, LINIA CZYSTA, KRIONIKA, PERKAL, POLEMICZNOŚĆ, SPŁUKIWANIE, DIABEŁ, SASZETKA, KIERAT, PORZĄDEK LINIOWY, COSBUC, ZAMIANA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, ANTYCYPACJA, KURZA PAMIĘĆ, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, ANIMACJA KOMPUTEROWA, KARTUSZ, KOŁNIERZYK, FETYSZ, ZAJĘCZA WARGA, PIERWOTNOŚĆ, SŁÓJ, BUTLA, KOŁOMYJKA, LICZKO, FILEMONKA, MŁÓDKA, TARANTELLA, OPRAWKA, AZALIA, BRYŁA SZTYWNA, ULOTNOŚĆ, GARNITUR, CHŁOPOWINA, FATALIZM, BRAND, PASKUDNIK, ŚREDNIA WINSOROWSKA, SKŁADNIK POKARMOWY, FOTOJONIZACJA, SNIFFER, LANDARA, PRZEWÓD, DIVA, LABIRYNT, FRONTALE, DEPILACJA, LICYTACJA, ZIARNO, OBSADA, PIEPRZ CZERWONY, GÓRA PODWODNA, POJĘCIE MATEMATYCZNE, TRZECI PLAN, POSREBRZANIE, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, REZYDENT, NAŚLADOWCA, SAŁATA LOLLO, FECHTY, BUCHTA, DIABELSKOŚĆ, MARCHWIANE RĘCE, KONOTACJA, GUZDRAŁA, PIERWSZA DAMA, LOKACJA, TECZKA PERSONALNA, ARCHIWOLTA, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, ŻÓŁW NOROWY, PÓŁSKÓREK, ANA, NIEMOŻEBNOŚĆ, ABERRACJA, KARPLE, CZAS OCHRONNY, CZWÓRKA, ZOONOZA, KATAR SIENNY, CELIBAT, CZŁON PODRZĘDNY, SOWIECKOŚĆ, ŁASKUN, OKROPNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, LIKTOR, WSZARZ, ANALIZA LOGICZNA, GŁOWACZ, WTÓRNY ANALFABETYZM, NIEDYSPONOWANIE, GANGSTERSTWO, BIEG DYSTANSOWY, AGNOSTYCYZM, AFGAŃSKI, ADALINA, ŻABA LEOPARDOWA, DOMEK, LEKKOZBROJNY, WĄŻ, TON, RACHUNEK CAŁKOWY, ZŁĄCZE, PŁOMYK, PISTOZAUR, HELIOFIT, STAN WOLNY, RZUT, PRZEPROST, KLUCZ, ŁAŃCUSZEK, OSZCZĘDNOŚCI, PANDRAK, AŁUN, COKÓŁ, PAPIER ŚCIERNY, RAKSOLOTY, SYLWETA, MANTY, DZIURA, ZŁOCIEŃ, INDAGATOR, TWARDE LĄDOWANIE, OSA, OSADA, GUZ, WTRYSK, BOCIANIE GNIAZDO, LALA, RAMPA, STRAŻ, WODOPÓJKI, WIRKI, LEK CYTOSTATYCZNY, IMPEDIMENTA, BOHATER POZYTYWNY, MLEKO, POLICJA, KERO, JĘZYKI CELTYCKIE, WIĘZADŁO OBŁE, BRZOSKWINIA, SZESNASTY, SYNDETIKON, METAFRAZA, IVAN, DWÓJKA, OBRONA KLASYCZNA, KRANIEC, SOFCIK, GREKA, ?MAORI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.474 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAKI JĘZYK, W JAKIM MÓWIĄ HUCULI; UKRAIŃSKI, RUSIŃSKI (KARPATORUSIŃSKI) LUB RUMUŃSKI (W RZECZYWISTOŚCI, W KLASYFIKACJI JĘZYKÓW NIE ISTNIEJE COŚ TAKIEGO JAK JĘZYK HUCULSKI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAKI JĘZYK, W JAKIM MÓWIĄ HUCULI; UKRAIŃSKI, RUSIŃSKI (KARPATORUSIŃSKI) LUB RUMUŃSKI (W RZECZYWISTOŚCI, W KLASYFIKACJI JĘZYKÓW NIE ISTNIEJE COŚ TAKIEGO JAK JĘZYK HUCULSKI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HUCULSKI taki język, w jakim mówią Huculi; ukraiński, rusiński (karpatorusiński) lub rumuński (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język huculski) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HUCULSKI
taki język, w jakim mówią Huculi; ukraiński, rusiński (karpatorusiński) lub rumuński (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język huculski) (na 8 lit.).

Oprócz TAKI JĘZYK, W JAKIM MÓWIĄ HUCULI; UKRAIŃSKI, RUSIŃSKI (KARPATORUSIŃSKI) LUB RUMUŃSKI (W RZECZYWISTOŚCI, W KLASYFIKACJI JĘZYKÓW NIE ISTNIEJE COŚ TAKIEGO JAK JĘZYK HUCULSKI) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TAKI JĘZYK, W JAKIM MÓWIĄ HUCULI; UKRAIŃSKI, RUSIŃSKI (KARPATORUSIŃSKI) LUB RUMUŃSKI (W RZECZYWISTOŚCI, W KLASYFIKACJI JĘZYKÓW NIE ISTNIEJE COŚ TAKIEGO JAK JĘZYK HUCULSKI). Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast