COŚ, CO STANOWI POZYTYWNIE NACECHOWANE ZWIEŃCZENIE JAKIEGOŚ DZIAŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DESER to:

coś, co stanowi pozytywnie nacechowane zwieńczenie jakiegoś działania (na 5 lit.)DESEREK to:

coś, co stanowi pozytywnie nacechowane zwieńczenie jakiegoś działania (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DESER

DESER to:

potrawa (najczęściej słodka) jadana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie (na 5 lit.)DESER to:

coś, co stanowi pozytywnie nacechowane zwieńczenie jakiegoś działania (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO STANOWI POZYTYWNIE NACECHOWANE ZWIEŃCZENIE JAKIEGOŚ DZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.337

SMAK, STANICA WODNA, PŁYTKA, NADCZUŁOŚĆ, ROZWIĄZALNOŚĆ, FALA, SZORSTKOŚĆ, SUSPICJA, UKRZYWDZONY, WIDZOWNIA, ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY, LOGIKA, EKSPLANACJA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, POLICYJNOŚĆ, STRONA, DOCIEPLENIE, ZNAK ZAPYTANIA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, PIERWSZA JASKÓŁKA, ELEMENT FLORYSTYCZNY, KOZAK, SENSACJA, UCIECZKA, ROCZNICA, ESTRADOWOŚĆ, MONARCHIA PATRYMONIALNA, ADMINISTRACJA MORSKA, KOLEKCJONER, STRUGACZ, FERMENTACJA MLEKOWA, ADHEZJA, SZKARADNOŚĆ, METODA SANGERA, NIKCZEMNOŚĆ, FRAZA NOMINALNA, KŁOPOTANIE SIĘ, SAMORZĄD, GENEZA, PAKA, STARUNEK, AKCEPTACJA, POPRZEDNIK, IMPRESYWNOŚĆ, EDYKUŁA, MACIERZYSTOŚĆ, KLUCZ, UPOJNOŚĆ, PUDDING, PATOLNIA, PRZECHOWANIE, INWARIANT, WYDMUCH, WYJĄTEK, BŁAHOSTKA, CIŚNIENIE, NIEZGRABIASZ, DOSKONAŁOŚĆ, RETRAKCJA, BÓL GŁOWY, GIBANIE, ENTROPIA, AUTOMAT, NIENOWOCZESNOŚĆ, PRZYMUS, PIERWOTNOŚĆ, WYMIAR, NIESPŁACALNOŚĆ, NARZĘDZIE, ZAOBLENIE, KWATERUNEK, WIZJONER, ODBIERACZ, TAPETA, REPELENT, ZŁOTE RUNO, SIEĆ, WOLICJONALNOŚĆ, PRZEDMIOT, PASTWA, MODELOWANIE MATEMATYCZNE, SŁOWIAŃSKOŚĆ, OBCIĄŻNIK, TENDENCJA, RAJD CENOWY, WŁAŚCIWOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, OKOLICA, AFRYKAŃSKI, PEWNOŚĆ, MUS, POZIOM, DAWNOŚĆ, SYNTEZA, WIDZOWNIA, ŻARLIWOŚĆ, PASTYŁA, DINGS, IRONIA, ORGAN, ODPÓR, PŁYWAK, ZAPALNOŚĆ, DEGRADACJA, KOGEL-MOGEL, GRODZA, WŁOSKOŚĆ, JEDNOLITOŚĆ, ZDROWOTNOŚĆ, KRÓL, PRZERYWACZ, RADA, ZDANIE, WIELOETAPOWOŚĆ, ZBIORÓWKA, OKROPNOŚĆ, SMAKOWITOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, MISYJNOŚĆ, KOMENTARZYK, ANIWERSARZ, KULTYSTA, APEL, ALLOMETRIA, FETYSZ, STARA, JUGOSŁOWIAŃSKI, INWENTOR, OPIEKUŃCZOŚĆ, BEZCELOWOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, CHLUBNOŚĆ, PRZECIWSOBNOŚĆ, AKCJA, PRZYGOTOWANIE, OPIS, IGŁA, NIEDOKŁADNOŚĆ, ZBAWCZYNI, WYRZUTY SUMIENIA, WYPRAWA, WZNIOS KAPILARNY, DWORNOŚĆ, DOMENA, EGOISTYCZNOŚĆ, PROSTOŚĆ, KWASIOR, TEATR, PROPEDEUTYK, REJESTRATOR, OBOWIĄZYWALNOŚĆ, NAWÓJ, ZAKŁAD PRODUKCYJNY, NIEAKTUALNOŚĆ, BIELNIK BIAŁY, GALARETKA, DYSKWALIFIKACJA, MORFOLOGIA, ZASOBNIK, PROPAGANDÓWKA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, BLOKADA, WILIA, DEZAKTYWACJA, NIEPODATNOŚĆ, TELEOLOGIZM, ŁAJDACKOŚĆ, NIEDOZWOLONOŚĆ, ZGNILIZNA DREWNA, POTENCJA, PAPIEREK LAKMUSOWY, NAJWYŻSZY CZAS, CZĄSTKOWOŚĆ, PANORAMA, BRZYDOTA, TRÓJKA, POSZKODOWANY, OSTATNI DZWONEK, OHYDZTWO, INTEGRALNOŚĆ, MONITORING PRZYRODNICZY, SYSTEMIK, ZAKONNICZKA, BRZEMIĘ, DYSTANS, ULEP, FRONT ZOKLUDOWANY, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, PRZECHOWANIE, PASKUDZTWO, BROŃ, NIEPOKOJENIE SIĘ, NIEDORZECZNOŚĆ, OKUPOWANIE, SERCE, LINIA, LINEARNOŚĆ, PRÓG, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, PĘCHERZYCA, SMALCZYK, SOLIDARNOŚĆ, ZAPAS, OTWARCIE, EREKCJA, GŁUPTAKOWE, SEKSOWNOŚĆ, TWÓR, PIERDOLNIK, OBRZYD, NIEDOROZWÓJ, PRACOBIORCA, MOSTEK H, KRETYŃSTWO, ZATROSKANIE, CELOWOŚĆ, ODBICIE, BARANECZEK, POSZKODOWANA, GLINIASTOŚĆ, ZABYTEK, BLISKOŚĆ, PLUS DODATNI, PROGRAM, KUZYNKA, RATING, RÓG, KOMBINACJA NORWESKA, MIERNIK, NIEMĘSKOŚĆ, STANDING FINANSOWY, ZAJOB, PONĘTA, TYKA, DRĘTWOTA, ZAJOB, BRUTALNOŚĆ, SULFAMETOKSAZOL, PATOLA, BEZPIECZNIK, ENTUZJAZM, OBRAZ, ANTURAŻ, OSŁONOWOŚĆ, WINNA, PLATFORMA, ARENDARZ, GACEK BRUNATNY, NIEPOKORNOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PLAC, HARMONIJNOŚĆ, RAMA, ŻYWIENIE WIARY, NIEMOŻLIWOŚĆ, KONTRAPUNKT, PIONIERSKOŚĆ, GRADIENT, WINNY, BEZBOLESNOŚĆ, SPRZECZNOŚĆ, KOŁNIERZ, EKRANIZACJA, NIEZGRABA, UZDRAWIACZ, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, SPOSTRZEŻENIE, GRANDA, SASZETKA, OWOCNOŚĆ, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, CENTRUM, WYBIERACZ, BALOWICZKA, LODY, ŚMIERDZIEL, WYPADEK PRZY PRACY, ZADANIE, INERCYJNOŚĆ, ODKAŻACZ, TEREN, CHLOREK HEMATYNY, ZBIERACZKA, TAJNOŚĆ, DYDAKTYCZNOŚĆ, MAMIDŁO, ROZSADNIK, SIUREK, BECZKA PROCHU, SILNIK CZTEROTAKTOWY, SUSZARKA, DOWOLNOŚĆ, POŁOŻENIE, SYTUACJA PODBRAMKOWA, INSZA INSZOŚĆ, OFIARODAWCZYNI, STYL, TUBYLEC, PIĘKNO, ?WŁAŚCICIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.337 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO STANOWI POZYTYWNIE NACECHOWANE ZWIEŃCZENIE JAKIEGOŚ DZIAŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO STANOWI POZYTYWNIE NACECHOWANE ZWIEŃCZENIE JAKIEGOŚ DZIAŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DESER coś, co stanowi pozytywnie nacechowane zwieńczenie jakiegoś działania (na 5 lit.)
DESEREK coś, co stanowi pozytywnie nacechowane zwieńczenie jakiegoś działania (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DESER
coś, co stanowi pozytywnie nacechowane zwieńczenie jakiegoś działania (na 5 lit.).
DESEREK
coś, co stanowi pozytywnie nacechowane zwieńczenie jakiegoś działania (na 7 lit.).

Oprócz COŚ, CO STANOWI POZYTYWNIE NACECHOWANE ZWIEŃCZENIE JAKIEGOŚ DZIAŁANIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - COŚ, CO STANOWI POZYTYWNIE NACECHOWANE ZWIEŃCZENIE JAKIEGOŚ DZIAŁANIA. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x