SYTUACJA BEZRUCHU, BRAKU DZIAŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARAZM to:

sytuacja bezruchu, braku działania (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MARAZM

MARAZM to:

bierne poddawanie się czemuś, brak woli lub sił do działania (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA BEZRUCHU, BRAKU DZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 855

BÓL ŚWIATA, SZCZUR TUNELOWY, WSTECZNICTWO, METYCYLINA, USTAWKA, ZAGROŻENIE, BĘCKI, BRUK, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, PROCES KONSOLIDACYJNY, KRACH, BIEG, OSOWIAŁOŚĆ, WPIERDZIEL, OPINIA PUBLICZNA, KASZANA, URODYNAMIKA, GRA NA ZWŁOKĘ, PRZEBARWIENIE, SWAR, MARAZM, OPOZYCJA, NIESZCZEROŚĆ, SZTUCZNE SERCE, FRANCISZKANIZM, HALLOTRON, NIEWYDOLNOŚĆ, MYLONITYZACJA, WOJSKO, TAKTYKA, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, ZASTÓJ, KOKTAJL, SZAMBO, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY, ACALVARIA, NIEMOŻLIWOŚĆ, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, CHRZEST, ELASTOMER, PARADOKS GIFFENA, RANA POSTRZAŁOWA, OMDLAŁOŚĆ, PROBLEM, PLAN, ŚPIĄCZKA, TEREN, STRES OKSYDACYJNY, MASZYNA INFORMACYJNA, STRATEGIA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, ZAPALNOŚĆ, EFEKT, ZAKŁADKA, ŻYWOTNOŚĆ, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PROCES DECYZYJNY, GODZINA PRAWDY, KLOPS, CZOŁG POŚCIGOWY, HORROR, FARMAKODYNAMIKA, BAGNO, SIANO W GŁOWIE, BIONIKA, STEREOTYPIA RUCHOWA, GWIAZDA PRZEWODNIA, KOCIEŁ, SUMATOR, PARCIE, ROZTERKA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, TOR, DOMENA, OWRZODZENIE PIERWOTNE, ELEKTROEROZJA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, KONWERSJA, AMATORSKOŚĆ, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, TURBINA CIEPLNA, DELEGAT, GNUŚNOŚĆ, LENIWOŚĆ, POSZKODOWANY, KAMIEŃ U SZYI, USŁUGI NIEMATERIALNE, LAICYZM, OSTROGA, ADHEZJA, PODMIOT LOGICZNY, POSZLAKA, POSTKOMUNA, FUNKCJA, KIOSK, NIECHLUBNOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, STRAJK WŁOSKI, SYFEK, MUS, PRZEPRAWA, ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY, MACHNIĘCIE RĘKĄ, PIERŚCIEŃ ZEROWY, WARUNKI, APATIA, POŻAREK, POSTKOMUNIZM, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, WYJĄTEK, KOCIOŁ EWORSYJNY, ANALIZA LITERACKA, PARAPETÓWA, OSTROŚĆ, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, REAKCYJNA PRAWICA, EROZJA ŚNIEŻNA, GOTOWOŚĆ CYWILNA, SPOSÓB, PRECYZJA, SCHIZOFRENIA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, CZAS TRWANIA, SZANKIER TWARDY, NIEWYGODA, PERFORMATYWNOŚĆ, NADCZYNNOŚĆ, RANA CIĘTA, EGZAMIN, REGULACJA CEN, BAROTROPIA, STRATEGICZNOŚĆ, NIEWYDAJNOŚĆ, SKWAPLIWOŚĆ, TROSKA, POŁOŻENIE, ROZBIERANKA, OGIEŃ, IMPAS, RTS, STRUKTURA, PATOLNIA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, SZARPANKA, NIEPRZEMIENNOŚĆ, OFENSYWA, OPINIA PUBLICZNA, REZULTAT, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PRECYZYJNOŚĆ, ZGNILIZNA DREWNA, IMMOBILIZM, ZLEWKA, EGOCENTRYZM, DZIAŁANIA, OSŁONA, STAN, PRANIE PIENIĘDZY, GEOIDA, ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, FILOZOFIA, SUPERVISOR, SZAMOTANINA, NOWINIARZ, NIERZĄD, PODSEKTOR, FERMENTACJA MLEKOWA, SZALEŃSTWO, UKRZYWDZONY, PASYWNOŚĆ, MIS, NIEPRZYTOMNOŚĆ, GLUTYNA, STABILIZACJA, MATECZNIK, AKERMAN, PASTWA, MAKROOTOCZENIE, HORMON ANTYMILLEROWSKI, DYM, ŻYWIOŁOWOŚĆ, OTWARTOŚĆ, NIEMOŻNOŚĆ, LANIE, BIEDA AŻ PISZCZY, CZAS RZECZYWISTY, SĄD OSTATECZNY, LINKOMYCYNA, MISJA WERYFIKACYJNA, OBRÓT, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, SPECSŁUŻBY, TRIUMWIRAT, KISZKA, SOCJOBIOLOGIA, ZŁA WIARA, NIEŚCISŁOŚĆ, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, LOG, DYSFUNKCJA, POKREWNA DUSZA, NUDA, ARMAGEDON, KPINA, DESER, CZESKI FILM, EMISJA WTÓRNA, NIEBEZPIECZNOŚĆ, TEST, STEROWNIK LOGICZNY, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, SŁUŻBY SPECJALNE, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, MISJA DYPLOMATYCZNA, MOTYWACJA, PRZYKRYWKA, ALBINIZM, DRWINA, ITERATYWNOŚĆ, REZONATOR KWARCOWY, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, EWOLUCJA KASKADERSKA, ALPRAZOLAM, EKOLOGISTYKA, PŁASZCZYZNA, CEFADROKSYL, WIELOKROTNOŚĆ, CIUCIUBABKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, PRZEKONANIE, NAWALANKA, NÓŻ NA GARDLE, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, PLANOWOŚĆ, RADYKALNA PRAWICA, WEKTOR SWOBODNY, PASJONAT, KOSZT NIEZGODNOŚCI, PRZERYWACZ, POTENCJA, BLOKADA, BĘCKI, PRÓBA OGNIOWA, DYNAMIKA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, PUŁAPKA KREDYTOWA, WILCZE STADO, MOTOR, REGOTYCYZACJA, OSŁUPIENIE, REFERENDUM GMINNE, POLE BEZŹRÓDŁOWE, WZROST ZUBAŻAJĄCY, AWARIA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, REWIA MODY, POSTRACH, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, CUKRZYCA, AKTYWNOŚĆ, HENCH, PR, ELEMENT ODWRACALNY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, PĘCHERZYCA, PRZEZORNOŚĆ, CIĘŻAR, MOBILIZACJA ALARMOWA, FACHOWOŚĆ, PRZYMUS, POKRZYWDZONY, DEZYNFEKCJA, TEREN, BEZŁAD, UDERZENIE, AMORY, PROMOCJA, PORFIRIA, WŚCIEK DUPY, ANALIZA RYZYKA, FATALIZM, GLIKOGENOZA TYPU I, FALA, PŁÓD, HORROREK, RATOWNICTWO GÓRSKIE, SMITH, SZTUKA ZIEMI, ŚLEPY TOR, SLOGAN, PODATEK EKOLOGICZNY, OTĘPIAŁOŚĆ, ZAPAŁ, REEDUKACJA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, ?ADMINISTRACJA MORSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 855 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA BEZRUCHU, BRAKU DZIAŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA BEZRUCHU, BRAKU DZIAŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARAZM sytuacja bezruchu, braku działania (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARAZM
sytuacja bezruchu, braku działania (na 6 lit.).

Oprócz SYTUACJA BEZRUCHU, BRAKU DZIAŁANIA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA BEZRUCHU, BRAKU DZIAŁANIA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x