PROBLEM, KŁOPOT, TRUDNA SYTUACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZAMBO to:

problem, kłopot, trudna sytuacja (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZAMBO

SZAMBO to:

podziemny zbiornik zazwyczaj bezodpływowy, wykonany np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych (na 6 lit.)SZAMBO to:

podejrzana, dwuznaczna, niemoralna sytuacja (na 6 lit.)SZAMBO to:

ludzie żyjący w patologii (na 6 lit.)SZAMBO to:

zbiornik na ścieki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROBLEM, KŁOPOT, TRUDNA SYTUACJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 302

PRESJA PŁACOWA, KRAWĘDŹ, WYZWANIE, BĘCKI, KISZKA, BONANZA, SZARPANKA, WPIERDOL, AMBA, KRACH, BEZNADZIEJA, WYŻYNKA, POPELINA, CHLUBNOŚĆ, NIEDOBÓR, ZAGROŻENIE, AMORY, KPINA, ZAWODNOŚĆ RYNKU, PROBLEM, SZKOŁA, SZAMBO, TRUDNOŚĆ, NAWALANKA, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, KOCIEŁ, EGZAMIN, SYTUACJA BYTOWA, BECZKA BEZ DNA, FILOZOFIA JĘZYKA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, BIEDA, ZGRYW, PATOWOŚĆ, DROGA PRZEZ MĘKĘ, ROK NIESKŁADKOWY, SZARPANINA, PRÓBA OGNIA, EWOLUCJA NARCIARSKA, BIGOS, UBOGOŚĆ, NIEWYGODA, ŚLEPY TOR, BAGIENKO, PROBLEM ALKOHOLOWY, PROBLEM, SZAMBO, ZAGWOZDKA, PARADOKS GIFFENA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ZAGADNIENIE, WŚCIEK DUPY, GIPS, STAND-UP, IDIOM, GROTESKA, BENEDYKTYŃSKA PRACA, SODOMA I GOMORA, TOLERASTIA, ARESZT DOMOWY, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, ZDROWIE, NIECHLUBNOŚĆ, SWAR, GOMBROWICZ, WYJĄTEK, WŚCIK DUPY, GÓRKA, DYWANIK, POGODNOŚĆ, PYTAJNIK, DOŁEK, SYTUACJA DECYZYJNA, HORROREK, NIEWOLA EGIPSKA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, ŚCIANA, HORROR, STOSUNKI, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, BEZNADZIEJNOŚĆ, URWANIE, HARD CORE, WZROST ZUBAŻAJĄCY, SYTUACJA, MARAZM, PROBLEM DECYZYJNY, WPIERDOL, KLOPS, POSTKOMUNIZM, KWESTIA, KRAM, ZGIEŁK, GRUPA WSPARCIA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, NADSUBSKRYPCJA, NORMA, BULDER, JAZDA, KOKS, POSTRACH, WĘZEŁ, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, WYŁOM, KANAŁ, KABAŁA, KWADRATURA KOŁA, DYSTANS, ROZTERKA, GODZINA PRAWDY, ANGORKA, SELEKCJA NEGATYWNA, KOCIOŁ, SZARPANKA, DWA OGNIE, ROZSTRZYGALNOŚĆ, ZASTÓJ, ŻYWIEC, PROBLEM BAZYLEJSKI, SYTUACJA BRAMKOWA, KRYZYS, SYTUACJA PODBRAMKOWA, MODEL DECYZYJNY, WPIERDZIEL, UPADŁOŚĆ, DEMONSTRACJA, DWA OGNIE, PYTANIE, TROSKA, PANTOMIMA, PRZECIWSTAWIENIE, BANKRUCTWO, ZBIORNIK, WOJSKO, ŚLEPY ZAUŁEK, NIEZAMOŻNOŚĆ, WĄSKIE GARDŁO, IKAROWY LOT, PRZEDSZKOLE, NOOB, ALTERNATYWA, PARANOJA, LANIE, MĘKA PAŃSKA, BIEDA AŻ PISZCZY, BALKONIK, ZONK, ZADANIE TRANSPORTOWE, OMŁOT, OMŁOT, KUKUŁCZE JAJO, PRZEPRAWA, KŁOPOT, FRASUNEK, PRÓBA, PODWOJENIE SZEŚCIANU, PRZYPAŁ, RÓWNOWAGA RYNKOWA, MODRASZEK REBELA, EKSPOZYCJA, IMPAS, SZAMOTANINA, ARMAGEDON, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, SUBIEKCJA, STAN, DRWINA, KLIN, PRÓBA OGNIOWA, ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, ABSTRAKCJA, PUNKT, SYTUACJA PATOWA, ŻAL, WYCISK, DEMON, NEGATYWNA SELEKCJA, SURREALIZM, NAPARZANKA, ZAWIKŁANIE, PRZYNĘTA, KONCERT ŻYCZEŃ, ZASADZKA, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, CHRZEST, WIDMO, MOTYW, ŁAŃCUSZEK, USTAWKA, MOTYWIK, BĘCKI, NIEBEZPIECZNOŚĆ, OGIEŃ, OKTAWA, ZGRYWA, KLĘSKA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, KICHA, TEŚCIK, SKARANIE BOSKIE, BECZKA ŚMIECHU, DYM, KLINCZ, HEKATOMBA, NIEBEZPIECZEŃSTWO, KLOAKA, NIEPOWODZENIE, AMBARAS, SCHIZOFRENIA, POSTKOMUNA, AMBARAS, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, KASZANKA, AKERMAN, BOWEN, SZAMBO, PUŁAPKA KREDYTOWA, ODPRYSK, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, CIUCIUBABKA, EWOLUCJA, SZAMBO, EKSPEKTATYWA, ZLEWKA, KĄPIEL, PUŁAPKA, POSZLAKA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ZADANIE, ŁOMOT, BAGNO, KONSYTUACJA, ODŚRODKOWOŚĆ, BIEDA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, ZDZIWIENIE, ABRAKADABRA, BRUK, TEST, SZAMBO, KOMPLIKACJA, TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, SPRAWDZIAN, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, MONOPOL NATURALNY, BATY, RULETKA, SZAMOTANINA, REWIA MODY, PASZTET, TRYSEKCJA KĄTA, PROBLEM DECYZYJNY, EWOLUCJA KASKADERSKA, TURBACJA, WPIERDZIEL, SÓL W OKU, BRYNDZA, POŻAR, SCHODY, KWAS, WARUNKI, HACZYK, ŁOMOT, RÓWNIA POCHYŁA, SZALEŃSTWO, REGULACJA KASKADOWA, KONIECZNOŚĆ, UTRAPIENIE, OKOLICZNOŚCI, POŻAR, BATY, NIEWYPŁACALNOŚĆ, KASZANA, CZESKI FILM, DOM OBŁĄKANYCH, NOOBEK, CIĘGI, ROZBIERANKA, POTRZEBA, PAT LEGISLACYJNY, SZARPANINA, ZIELONA FALA, POŻAREK, ZŁA WIARA, EWOLUCJA, DOM WARIATÓW, WĘZEŁ GORDYJSKI, WARIATKOWO, POŻAREK, CIEMNY GRÓB, GORĄCZKA, PRZEGRA, POŁOŻENIE, CIEMNA MOGIŁA, KABARET, OPOZYCJA, BOLĄCZKA, ŚLEPA ULICZKA, PROBLEM DELIJSKI, ?GÓWNIANOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 302 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROBLEM, KŁOPOT, TRUDNA SYTUACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROBLEM, KŁOPOT, TRUDNA SYTUACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZAMBO problem, kłopot, trudna sytuacja (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZAMBO
problem, kłopot, trudna sytuacja (na 6 lit.).

Oprócz PROBLEM, KŁOPOT, TRUDNA SYTUACJA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - PROBLEM, KŁOPOT, TRUDNA SYTUACJA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x