PROBLEM, KWESTIA WYMAGAJĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA, ROZWIĄZANIA, PRZEMYŚLENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAGADNIENIE to:

problem, kwestia wymagająca rozstrzygnięcia, rozwiązania, przemyślenia (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROBLEM, KWESTIA WYMAGAJĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA, ROZWIĄZANIA, PRZEMYŚLENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 144

PROBLEM DECYZYJNY, SOLO, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, OPTYMIZACJA, WZÓR UŻYTKOWY, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PROBLEM DELIJSKI, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, WĄSKIE GARDŁO, KOLORYSTYKA, WSTAWKA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, ODMIENNY STAN, TRAKTACIK, PROBLEM, KWESTIA, ROZSZERZENIE CIAŁA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, BULDER, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, SKARANIE BOSKIE, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, DESPOTA, ALGORYTM ZACHŁANNY, KOMPLIKACJA, KLĘSKA, ROZSTRZYGANIE, LECZNICTWO STACJONARNE, WDROŻENIOWIEC, ANTYWZORZEC, ZAGWOZDKA, FRASUNEK, BIOGENEZA, BOWEN, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, TRYSEKCJA KĄTA, SYSTEM EMERYTALNY, SZAMBO, PROBLEM DECYZYJNY, KOLORYT, ZWIĄZEK ZGODY, SŁOWO, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, ZAGADNIENIE, ANGORKA, MODEL DECYZYJNY, ZAWIKŁANIE, ALTERNATYWA, BRZYTWA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, PROBLEM BAZYLEJSKI, ZBIORÓWKA, MANIERA, KAZUS, PODWOJENIE SZEŚCIANU, MEDIACJA, KLIN, POMYSŁOWOŚĆ, PYTAJNIK, BALKONIK, TEMAT, WĘZEŁ, DOGRYWKA, ZADANIE TRANSPORTOWE, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, KONCYLIACJA, DEKLARACJA, FILOZOFIA JĘZYKA, WĘZEŁ GORDYJSKI, ŁAMIGŁÓWKA, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, ZADANIE, CYKL GRANICZNY, HELIOFIT, AMBARAS, UCHO IGIELNE, ROZWIĄZALNOŚĆ, SZARADA, PIŁA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, TURBACJA, KONCEPCJA, ODTWÓRCA, KWADRATURA KOŁA, KULTURA MATERIALNA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, KONCENTRACJA, KLOPS, ONE-LINER, GÓWNIANOŚĆ, ALGORYTM REKURENCYJNY, CIAŁO SKOŃCZONE, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, AKLAMACJA, STANOWISKO, CIĄŻA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, BIEDA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, DRUCIARZ, GIPS, HACZYK, MANIERYZM, TEMACIK, SUBIEKCJA, GRA NIESKOŃCZONA, ŁAMIGŁÓWKA, SŁÓWKO, KOKS, ZAWIŁOŚĆ, EWOLUCJA KASKADERSKA, LEADER, STAND-UP, PROBLEM, NIEROZWIĄZALNOŚĆ, WCINKA, ZŁOŻONOŚĆ OBLICZENIOWA, TONACJA, RACJONALIZACJA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, LIDER, GRUPA WSPARCIA, CASUS, KWESTIA, PROCES DECYZYJNY, KWESTIA, ADAT, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, POSTĘPOWANIE, PROBLEM ALKOHOLOWY, POJEDNAWSTWO, PYTANIE, TEORIA PERTURBACJI, WYZWANIE, WIATROWNICA, ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, IDIOM, ONELINER, BÓJ SPOTKANIOWY, ?PUNKT.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROBLEM, KWESTIA WYMAGAJĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA, ROZWIĄZANIA, PRZEMYŚLENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROBLEM, KWESTIA WYMAGAJĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA, ROZWIĄZANIA, PRZEMYŚLENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAGADNIENIE problem, kwestia wymagająca rozstrzygnięcia, rozwiązania, przemyślenia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAGADNIENIE
problem, kwestia wymagająca rozstrzygnięcia, rozwiązania, przemyślenia (na 11 lit.).

Oprócz PROBLEM, KWESTIA WYMAGAJĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA, ROZWIĄZANIA, PRZEMYŚLENIA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - PROBLEM, KWESTIA WYMAGAJĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA, ROZWIĄZANIA, PRZEMYŚLENIA. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x