PROBLEM DECYZYJNY SŁUŻĄCY DO OBLICZANIA NAJKORZYSTNIEJSZEGO ROZPLANOWANIA WIELKOŚCI DOSTAW HOMOGENICZNEGO TOWARU POMIĘDZY M DOSTAWCAMI, A N ODBIORCAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZADANIE TRANSPORTOWE to:

problem decyzyjny służący do obliczania najkorzystniejszego rozplanowania wielkości dostaw homogenicznego towaru pomiędzy m dostawcami, a n odbiorcami (na 19 lit.)ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE to:

problem decyzyjny służący do obliczania najkorzystniejszego rozplanowania wielkości dostaw homogenicznego towaru pomiędzy m dostawcami, a n odbiorcami (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROBLEM DECYZYJNY SŁUŻĄCY DO OBLICZANIA NAJKORZYSTNIEJSZEGO ROZPLANOWANIA WIELKOŚCI DOSTAW HOMOGENICZNEGO TOWARU POMIĘDZY M DOSTAWCAMI, A N ODBIORCAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.845

PALLAS, SAKSHORN, PÓŁOŚ, TARAN, HUBARA, PRADRAPIEŻNE, KANALIZACJA ŚCIEKOWA, PAROBEK, PRZYWÓZKA, LOTNIK, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, KWIAT, TRYSKAWKA SZKLANA, ZALICZENIE POCZTOWE, LAGER, PŁYWAK, OCHOTON, TRYSKAWKA, DEKLINACJA MAGNETYCZNA, BAWIDEŁKO, KB, OKRĘT HYDROGRAFICZNY, DAROWNIKOWATE, SZTUCZNY HORYZONT, KUBEK, OGNISKOWA, WIĘŹBA, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, BOLOMETR, INFANTERZYSTA, DEFEKT, AKCENTUACJA, STOPA NARZUTU, WĄSKIE GARDŁO, GAWĘDA SZLACHECKA, WOOD, DOCHÓD NOMINALNY, SONDA, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, MIEDNICOMIERZ, ZAPITKA, SZATANKA, PODATEK LINIOWY, OPOS, WENTYLACJA, UPŁYNNIENIE, LAMPA CROOKESA, BRZUCH, POJEMNOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA, KOJEC, PERKOZ ARGENTYŃSKI, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, IGŁA, HELIOFIZYKA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, WIEK DOJRZAŁY, NAKRYWKA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, WŁAZ, ALTANNIK ZŁOTOKRYZY, RYNKA, INSTRUMENT MUZYCZNY, PŁETWA, FEJS, JELEŃ JAWAJSKI, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PRZYSTAWANIE, ZARZĄDCA INFORMACJI OSOBISTEJ, PRZEWÓD TĘTNICZY, CZUPRYNEK SZATANIEC, PRAWO ADMINISTRACYJNE, SATYRA, DZIENNIK URZĘDOWY, PROM ŚRÓDLĄDOWY, GAWRON, ZALEŻNOŚĆ, INTERMEZZO, STROIK, BANKOWÓZ, WALCZAK, MISKA KLOZETOWA, KOKS, MASCARA, KAUKAZ, KILOBAJT, KLIMAT UMIARKOWANY, STACJA, KOSTKA, STRESIK, NADMIAR, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, PÓŁPUSTYNIA, RURECZNIKOWATE, ROZRZĄD, PĘTCA, APOLOGETA, HERBICYD, RUBEL TRANSFEROWY, PRZEZIERNIK, KOLPOSKOP, ŻÓŁW SĘPI, ABISAL, DALMATYŃCZYK, SALAMANDROWATE, RÓWNANIE FISHERA, MANIA WIELKOŚCI, PERKOZ DWUCZUBY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KOŁOBIEG, SEGARS, DELFIN DŁUGOPYSKI, HURTNICA WSTYDLIWA, PROBLEM DECYZYJNY, KIELICH, SKRZYNIA BIEGÓW, KRUCHAWECZKA, ŚRUBA OKRĘTOWA, PŁAT NOŚNY, CZERNICA, TŁUMIK, BATERIA GALWANICZNA, MNOŻNIK LAGRANGE’A, ROZCIĄGACZ, OPCJA WALUTOWA, KULA ZIEMSKA, RÓG MYŚLIWSKI, OGONEK, OKRĄG CARLYLE'A, LEGALIZACJA PONOWNA, KROTOCHWILA, ŁĄCZÓWKA, OBUSTRONNOŚĆ, TAŚMA, PSEUDOPAŁANKA ZIELONA, POLE FIZYCZNE, BOSFOR KIMMERYJSKI, FASKA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, MOC WYTWÓRCZA, BEJCA, ŚWISTUN ZWYCZAJNY, PROEPIDEMICZKA, PUNKT, FILTR POWIETRZA, TURCZYNEK, SOKÓŁ LEŚNY, WYWIAD, IMPLIKACJA LOGICZNA, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, METEOROLOGIA ROLNICZA, PUNKT PROCENTOWY, JEZDNY, SIERŻANT SZTABOWY, PUSZKA, HORYZONT, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, DEFICYTY BLIŹNIACZE, EDYTOR, DYBY, WZIERNIK OPŁUCNOWY, PŁATEK KOSMETYCZNY, POKRACZKA, WAGON PLATFORMA, KONFRONTACJA, RYBOSOM, ZLEW, GZYMS, AGAL, GRANULACJA, KLUCZ PUBLICZNY, BŁYSZCZYK, MIKROTOM, PRAWO PRYWATNE, BRYGADA, PINGWIN HUMBOLDTA, SERWETKA, ŚRODEK KONTAKTOWY, BŁĄD BEZWZGLĘDNY, NADWYŻKA KONSUMENTA, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, STOSUNEK SPOŁECZNY, PARYTET, PTASZNIK TYGRYSI, PRZEPITKA, NACZYNIÓWKA, KOSMETYK KOLOROWY, LUNETA, FILOZOFIA JĘZYKA, KRENELAŻ, MENAŻKA, SZELKA, STARTER, SYNDYKAT, KOMPAS, HERON, PRZEDZIAŁ, PARTIA, PĘDZLIK, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, UMOWA ŚMIECIOWA, TRAM, STAJANIE, KABOTAŻ WIELKI, KOSZT OCENY JAKOŚCI, TERMOBAROMETR, PRZEGLĄDARKA, JEDNOSTKA, KOSTUREK, KOCIOŁ FLUIDALNY, KOŁO HISTORII, WYNIK FINANSOWY, STRES, FIOLET WZROKOWY, ORKA NAJMNIEJSZA, GLADIATORSTWO, PIECHOCIARZ, TRYSEKCJA KĄTA, RELACJA, WSKAŹNIK MAKROEKONOMICZNY, ASYGNACJA, GASTRAFETES, STILO, GIBONOWATE, WIESZAK, PIEC KUPELOWY, OBJĘTOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA, WOGUŁ, KOLEŚ, PREMIA INFLACYJNA, MIĘSIEŃ NAWROTNY, ŁÓŻKO, OPCJA ZEROWA, SZUKACZ, BAJDEWIND, POLE SKALARNE, PIM, AGROMIASTECZKO, FOTOHELIOGRAF, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, ŚMIECIÓWKA, ŚWIECA STANDARDOWA, KACZKA CZERNICA, STOSUNEK SŁUŻBOWY, TUSZ, HAITI, WCIĄGARKA, STANIK, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, INKLINACJA MAGNETYCZNA, ŚWIATŁO, DEKANTER, CENTRUM, PENETROMETR, REGRESJA, BRZUSZEK, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, SZMATKA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, SCHEMAT SARRUSA, SCHODY RUCHOME, PROM, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, MODEL DECYZYJNY, NACHYLENIE MAGNETYCZNE, TURBINKA KOWALSKIEGO, KOŁEK, CENOWA ZMIANA PODAŻY, TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, FILIACJA, STATEK TRANSPORTOWY, TRANSZA, KRZECZEK POLNY, STRUNOWIEC, DENATURACJA DNA, LASKA JAKUBA, KREWETKA ELEGANCKA, UKŁAD TRAWIENNY, ODCHYLENIE MAGNETYCZNE, MOŹDZIERZOWIEC, ŚRUBSZTAK, SKARANIE BOSKIE, UCHWYT, LUZAK, GRAF PODSTAWOWY, ADRES BAZOWY, CHMURA ŚREDNIA, KOLEJKA, ĆWICZENIE, PRZEPOJKA, PŁUG ODŚNIEŻNY, TELEFONIA, DOCHÓD NARODOWY, PANTOGRAF, FILCAK, DŁUGOŚĆ, KUC ISLANDZKI, WĘZEŁ REFOWY, ?ZADANIE TRANSPORTOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.845 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROBLEM DECYZYJNY SŁUŻĄCY DO OBLICZANIA NAJKORZYSTNIEJSZEGO ROZPLANOWANIA WIELKOŚCI DOSTAW HOMOGENICZNEGO TOWARU POMIĘDZY M DOSTAWCAMI, A N ODBIORCAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROBLEM DECYZYJNY SŁUŻĄCY DO OBLICZANIA NAJKORZYSTNIEJSZEGO ROZPLANOWANIA WIELKOŚCI DOSTAW HOMOGENICZNEGO TOWARU POMIĘDZY M DOSTAWCAMI, A N ODBIORCAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZADANIE TRANSPORTOWE problem decyzyjny służący do obliczania najkorzystniejszego rozplanowania wielkości dostaw homogenicznego towaru pomiędzy m dostawcami, a n odbiorcami (na 19 lit.)
ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE problem decyzyjny służący do obliczania najkorzystniejszego rozplanowania wielkości dostaw homogenicznego towaru pomiędzy m dostawcami, a n odbiorcami (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZADANIE TRANSPORTOWE
problem decyzyjny służący do obliczania najkorzystniejszego rozplanowania wielkości dostaw homogenicznego towaru pomiędzy m dostawcami, a n odbiorcami (na 19 lit.).
ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE
problem decyzyjny służący do obliczania najkorzystniejszego rozplanowania wielkości dostaw homogenicznego towaru pomiędzy m dostawcami, a n odbiorcami (na 23 lit.).

Oprócz PROBLEM DECYZYJNY SŁUŻĄCY DO OBLICZANIA NAJKORZYSTNIEJSZEGO ROZPLANOWANIA WIELKOŚCI DOSTAW HOMOGENICZNEGO TOWARU POMIĘDZY M DOSTAWCAMI, A N ODBIORCAMI sprawdź również:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) ,
o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące ,
murzyńskie osiedle obronne ,
orlean - pomarańczowy barwnik wykorzystywany w przemyśle spożywczym oraz do barwienia tkanin i wyrobu farb ,
samochód ciężarowy przeznaczony do przewożenia gotowego betonu ,
specjalista w dziedzinie niemcoznawstwa, znawca Niemców i stosunków niemieckich ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
błonkówka z grupy żądłówek; wszystkożerna lub drapieżna w Polsce pospolita rudnica ,
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich ,
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża ,
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne ,
zregenerowana część jakiejś maszyny lub przyrządu ,
instytucja zobowiązana do udzielania informacji jednostkom wywiadu finansowego o transakcjach niezgodnych z prawem (praniu brudnych pieniędzy); należą do nich np. banki i fundacje ,
Salticidae - kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę; w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków; w Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków ,
Suillus grevillei - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
urlop na żądanie - dzień lub dni (do 4) wolne, które pracownik może otrzymać bez podania przyczyn ,
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym ,
syn brata ojca ,
zakończenie belki stropowej, wysunięte przed lico muru ,
kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem ,
Eucera tuberculata - gatunek owada z rodziny pszczołowatych ,
... arabska ,
w Kościele katolickim biskup zarządzający diecezją ,
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych ,
muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina ,
dinozaur, którego miednica przypominała pod względem budowy miednicę współczesnych gadów; wśród dinozaurów gadziomiednicznych występowały formy zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, tak dwunożne, jak i czworonożne ,
mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego ,
Egretta dimorpha - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae); występuje na Komorach, Madagaskarze, Majotcie, Seszelach, w Kenii i Tanzanii ,
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami ,
grzybica naskórka wywoływana przez drożdżaki objawiająca się różowymi lub żółtobrunatnymi plamami na skórze

Komentarze - PROBLEM DECYZYJNY SŁUŻĄCY DO OBLICZANIA NAJKORZYSTNIEJSZEGO ROZPLANOWANIA WIELKOŚCI DOSTAW HOMOGENICZNEGO TOWARU POMIĘDZY M DOSTAWCAMI, A N ODBIORCAMI. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast