OTOCZONA MUREM TWIERDZA W KRAJU MUZUŁMAŃSKIM, MAJĄCA ZA ZADANIE STRZEC GRANIC PAŃSTWOWYCH, POSIADAJĄCA SALĘ MODLITW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RIBAT to:

otoczona murem twierdza w kraju muzułmańskim, mająca za zadanie strzec granic państwowych, posiadająca salę modlitw (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RIBAT

RIBAT to:

ufortyfikowany klasztor muzułmański, położony zwykle w pobliżu granicy (na 5 lit.)RIBAT to:

ufortyfikowany klasztor muzułmański położony zwykle w pobliżu granicy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTOCZONA MUREM TWIERDZA W KRAJU MUZUŁMAŃSKIM, MAJĄCA ZA ZADANIE STRZEC GRANIC PAŃSTWOWYCH, POSIADAJĄCA SALĘ MODLITW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 859

OBRĘB EWIDENCYJNY, BEZBRZEŻE, BŁONIE, SECANS, KRWIODAWSTWO, PRZESZUKANIE, SUROWIEC MINERALNY, NAMIESTNIK, ERADYKACJA, SZPIK KOSTNY, MAZIÓWKA, LICZBA ZŁOŻONA, ROZMOWY W MAGDALENCE, JĘZYK OBCY, ORDYNARIAT POLOWY, LATARNIA, VIOLA D'AMORE, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, KONTRASYGNATURA, MENDOZA, METABAZA, MASADA, IMIGRACJA ZAROBKOWA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, BARCZATKA NAPÓJKA, DACH, OSOBA ZAGRANICZNA, ZIARENKOWIEC, WALUTA MIĘKKA, IMIGRANTKA, SKARB PAŃSTWA, KOMÓRKA KOŚCIOGUBNA, CZESUCZA, SATYNA, ANIOŁ STRÓŻ, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, NAPÓJKA ŁĄKÓWKA, WIZJER, PORTWEIN, EISNERZ, SMUŻKA STEPOWA, GACEK SZARY, UCHODŹSTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, MODEL, WYWIAD, SOFT PORNO, ZAMSZ, BARCZATKA RYMIKOLA, USŁUGA POWSZECHNA, KAZBA, MISYJNOŚĆ, LEGAT PAPIESKI, KONFEDERACJA KAPTUROWA, WARSTWA ŚCIERALNA, TERAPEUTA, WSPÓŁDZIAŁANIE POZORNE, DYREKCJA, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, KONSUL, TAMA, DYJAMENT, WYSŁUGA EMERYTALNA, WSPORNIK, AŁMA ATA, KRANIOMETRIA, WYCHODŹSTWO, EDYCJA, TEATR ULICZNY, MISKA, RYZYKO KONWERSJI, SPOŁECZEŃSTWO, KAPISZONÓWKA, TYROLKA, DUBELTÓWKA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, CYTADELA, KARAKAŁPAKSTAN, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, GACEK BRUNATNY, ŁAMIGŁÓWKA, MACIERZYSTOŚĆ, SALDO DOCHODÓW, TOWER, SYFON, AUCKLAND, REWIZJA, LITERATURA PRODUKCYJNA, RODAK, PHOHANG, STANOWISKO ROBOTNICZE, APOTROPAIZM, PIERŚCIENICA JABŁONIOWA, KARACZI, OKRYWA KWIATOWA, POLNIK PÓŁNOCNY, SZELMOSTWO, MBABANE, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, OPIEKA TERMINALNA, SZOGUN, MULTIKULTURALIZM, BRZYDULA, NOCEK OSTROUCHY, MARSZAŁEK POLNY, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, LUFA, WYBOROWA, ZADANIE, MAKAK ARUNACHALSKI, WOMBAT TASMAŃSKI, OSLO, PSYCHOTERAPEUTA, CZESZCZYZNA, MIESZAK, HARAM, FRYSZTAT, KLASA POSIADAJĄCA, ALOES NISKI, KRYZYS WALUTOWY, ISFAHAN, ZIOMKOSTWO, WALUTA, ASPIRACJA, SEKUNDOGENITURA, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, APLIKACJA PROKURATORSKA, MEKSYK, WIELOKULTUROWOŚĆ, NOCEK BECHSTEINA, EMBRIOPATIA CUKRZYCOWA, FILOZOFIA MATEMATYKI, PROGRAMOWANIE GENETYCZNE, OGÓŁ, BRODAWKA STÓP, BEZKLASOWOŚĆ, HIPOCENTAUR, ROMANCA, STARÓWKA, POSTERUNKOWA, OBCOKRAJOWIEC, STRAŻ GRANICZNA, SHABA, TEST CIS-TRANS, RECEPTOR, MIKOŁAJCZYK, NORKA, HIPERMOCARSTWO, ROBOT PRZEMYSŁOWY, FANGA, SIDEFILL, WIZA IMIGRACYJNA, AGENT, PRAWNICTWO, AZYL, LUSTRO, MAPUTO, CHOROGRAFIA, BIEGUN, WOJSKA LĄDOWE, MIĄŻSZ, ESBJERG, ZADASZENIE, EWALUACJA EX-ANTE, LIBEREC, TEAM, CEREMONIA HERBACIANA, MIKROFAZA, POLOWIEC, DZIESIĘCIOGRÓD, PATROL, ŚCIEG GAŁĄZKOWY, SZAMPANIA, WYCHODŹSTWO, CUDZOZIEMKA, DUCHOWNY, NASTURAN, KORONKA, PRZEŚMIEWKA, KULKA, PORTALIK, PARABOLOIDA HIPERBOLICZNA, WIZA POBYTOWA, FETOPATIA CUKRZYCOWA, WIETLICA SAMICZA, KRZYŻAK OGRODOWY, KOTYLION, MANNHEIM, SALZBURG, BREWIARZ, EKSPATRIACJA, DOKTÓR, NATURALIZM, MOBILIZACJA ALARMOWA, POLITYKA KURSOWA, JEJSK, CIUPAGA, PRAWO, TERYTORIUM, MAŁOPOLSKA, DIAMENT, WENTYLACJA, SEC, SZYNEL, SZAMBELAN PAPIESKI, EWALUACJA BIEŻĄCA, POZYCJA TESTOWA, TWIERDZA, KONTRAMARKA, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, WSPÓŁZIEMIANIN, DOKTOR HABILITOWANY, POLNIK BURY, PLEBISCYT, DODATEK BRANŻOWY, TURBINKA KOWALSKIEGO, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, KREACJA PIENIĄDZA, ŁAMIGŁÓWKA, EPISKOPAT, OPIEKA PALIATYWNA, MAMELUK, HANKO, DWUDZIESTOPAROLATEK, APARAT, NORNIK PÓŁNOCNY, WOJSKOWY, UŚCIE NAD ŁABĄ, TALLINN, CENTAUR, ZADANIE, LAICYZM, LEGO, MOC WYTWÓRCZA, STAL DAMASCEŃSKA, ZDROWIE, KORPUS DYPLOMATYCZNY, MISJA DYPLOMATYCZNA, KLEJNOTY KORONNE, MEDELLIN, KOMANDYTARIUM, AUGSBURG, ARBITRAŻ SPOŁECZNY, MARSZAŁEK POLOWY, ŁAZY, MAGISTER, KUCHNIA, PORTWAJN, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, SOCZI, STANISŁAW MIKOŁAJCZYK, ATTACHÉ WOJSKOWY, INDUSTRIALIZACJA, BOŻA RĘKA, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, MISJONARZ, WIETLICA ALPEJSKA, DEPORTACJA, PRZESZUKANIE, BIUST, PRINCEPS, SZWADRON ŚMIERCI, SYSTEM REPARTYCYJNY, BAZYLEA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA, METYLEN, SEJM ROZBIOROWY, JASNOWIDZĄCA, RURA, BRODAWKA ZWYKŁA, MUSAN, STABILIZACJA, KONSULENT, WEHRLEŃSKI, THRASH, TEMA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, HIPERBOREJCZYK, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, UPRZEMYSŁOWIENIE, AGENCJA, ODBIÓR, KOMÓRKA ROŚLINNA, HÄNDEL, WYROCZNIA, CUDZOZIEMIEC, DWURURKA, DROGA EKSPRESOWA, MINUSIŃSK, WIATRÓWKA, CIAŁO LOTNE, UNIA REALNA, HEGEMON, OTWARTOŚĆ, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, POMOC PUBLICZNA, BIJSK, KOSZYK WALUTOWY, ?ESTEMMENOZUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 859 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OTOCZONA MUREM TWIERDZA W KRAJU MUZUŁMAŃSKIM, MAJĄCA ZA ZADANIE STRZEC GRANIC PAŃSTWOWYCH, POSIADAJĄCA SALĘ MODLITW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTOCZONA MUREM TWIERDZA W KRAJU MUZUŁMAŃSKIM, MAJĄCA ZA ZADANIE STRZEC GRANIC PAŃSTWOWYCH, POSIADAJĄCA SALĘ MODLITW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RIBAT otoczona murem twierdza w kraju muzułmańskim, mająca za zadanie strzec granic państwowych, posiadająca salę modlitw (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RIBAT
otoczona murem twierdza w kraju muzułmańskim, mająca za zadanie strzec granic państwowych, posiadająca salę modlitw (na 5 lit.).

Oprócz OTOCZONA MUREM TWIERDZA W KRAJU MUZUŁMAŃSKIM, MAJĄCA ZA ZADANIE STRZEC GRANIC PAŃSTWOWYCH, POSIADAJĄCA SALĘ MODLITW sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - OTOCZONA MUREM TWIERDZA W KRAJU MUZUŁMAŃSKIM, MAJĄCA ZA ZADANIE STRZEC GRANIC PAŃSTWOWYCH, POSIADAJĄCA SALĘ MODLITW. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x