NOCEK WĄSATEK, MYOTIS MYSTACINUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY; WYSTĘPUJE W NIEMAL CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNEJ SKANDYNAWII, W POLSCE STWIERDZANY BYŁ W WIELU STANOWISKACH, GŁÓWNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEST NAJPOSPOLITSZYM NIETOPERZEM W TATRACH (ZWŁASZCZA ZIMĄ W TAMTEJSZYCH JASKINIACH), NATOMIAST NA POMORZU JEST GATUNKIEM BARDZO RZADKIM I DOTYCHCZAS NIE STWIERDZONO TAM JEGO ROZRODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOCEK WĄSATY to:

nocek wąsatek, Myotis mystacinus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy; występuje w niemal całej Europie z wyjątkiem północnej Skandynawii, w Polsce stwierdzany był w wielu stanowiskach, głównie w południowej części kraju - jest najpospolitszym nietoperzem w Tatrach (zwłaszcza zimą w tamtejszych jaskiniach), natomiast na Pomorzu jest gatunkiem bardzo rzadkim i dotychczas nie stwierdzono tam jego rozrodu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NOCEK WĄSATEK, MYOTIS MYSTACINUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY; WYSTĘPUJE W NIEMAL CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNEJ SKANDYNAWII, W POLSCE STWIERDZANY BYŁ W WIELU STANOWISKACH, GŁÓWNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEST NAJPOSPOLITSZYM NIETOPERZEM W TATRACH (ZWŁASZCZA ZIMĄ W TAMTEJSZYCH JASKINIACH), NATOMIAST NA POMORZU JEST GATUNKIEM BARDZO RZADKIM I DOTYCHCZAS NIE STWIERDZONO TAM JEGO ROZRODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.172

TRASZKA SYBERYJSKA, SALANGANA, KATHARSIS, KOMÓRKA SOMATYCZNA, POPRAD, KOMPRESJA DYNAMIKI, ŻABA SZPONIASTA KARŁOWATA, PRAWORZĄDNOŚĆ, MATOLA, POLICJA DROGOWA, MRÓWKA RUDNICA, NEPOT, JABŁOŃ, JODŁA HISZPAŃSKA, OCZKO W GŁOWIE, TASSIE, FLAWONOID, KRUGER, NIEOBYCZAJNOŚĆ, JAGUAR, JASZCZURKOJAD DUŻY, NATARCZYWOŚĆ, TYMOLEPTYK, DUJKER OGILBY’EGO, DIDGERIDOO, PONOCNICA MIRIKINA, TEREKAJ, FRYZ, BEZINTERESOWNOŚĆ, ALBATROS SIWOGŁOWY, ŁAPCZYWIEC, ANTYKATOLICYZM, DONIECK, RĄCZAK CZERWONONOGI, PĘPAWA MIĘKKA, SZYNSZYLOWATE, PŁASKODZIOBEK DUŻY, UNDERGROUND, OKUPNIK, ZĘBORÓG, WŁÓCZYKIJ, KOTYLORYNCH, SILNIK INDUKCYJNY, ŚWIETLÓWKA, ROŚLINA SOLNISKOWA, ŚWIERK POSPOLITY, BURRITO, PLUWIAŁ, SIOGUN, MASIELNICA, BODY PAINTING, OBWÓD RYBACKI, ODDZIAŁ, ADWOKAT DIABŁA, PORTO, PLASTYCZNOŚĆ, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY, KRET WORKOWATY, BRYDŻ SPORTOWY, TUALETA, OJCIEC, KUKLIK PIRENEJSKI, NULLIPARA, DZIELNICA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, DZIERZBIK STOKOWY, CHŁYST, LICEUM PLASTYCZNE, BOLUS, BRODZIK, PINGWIN MAGELLAŃSKI, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, WIETLICA ALPEJSKA, KALATEA OBRZEŻONA, PASYWIZM, PASCHA, NISZCZUKA KROKODYLA, MIECHUNKA, KLĘKANY, POŚLEDNIOŚĆ, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, DĄB KORKOWY, ZADYCHRA, WZÓR, KARAMBOLA, JODŁA WSPANIAŁA, SOSNA DALMATYŃSKA, GACEK, PODAWACZ, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, LEW, ARMIA ZACIĘŻNA, SEJM ROZBIOROWY, BIELNIK BIAŁY, BIEG JAŁOWY, PRZEKLEŃSTWO, ŻAGIEW TRWAŁA, ZDROWIE, ANTYELEKTRON, MOKRY SEN, FLAMING CHILIJSKI, ASTER KARŁOWATY, KRUSZARNIA, KACIU, POCHUTNIK GÓRSKI, BIOFILIA, KALATEA JADALNA, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, NOC ASTRONOMICZNA, SZYNSZYLA DUŻA, SCENICZNOŚĆ, RELACJA DWUARGUMENTOWA, KOŚĆ CZOŁOWA, ASZKENAZI, WIDELCZYK, RETUSZ, PSZCZOŁA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, GRZYB CHRONIONY, TRAWERS, ŻÓŁW JANGCY, DEIKSA, ŚCIÓŁKARZ PLAMOSKRZYDŁY, LARIOZAUR, BÓR SUCHY, GRUBIANIN, FUNKCJA ZDANIOWA, PŁOSKURNICA, BURZYK WĘDROWNY, MOCZARNIK WYGIĘTY, BILBIL KRESKOUCHY, KOPER OGRODOWY, MLECZNIK, ZUPA Z GWOŹDZIA, GŁUPTAKI, MIODOJAD, GEODEZJA WYŻSZA, KOPUŁKA WYSMUKŁA, PARWENIUSZ, WIBRYSS, PROSTA, PIWIARZ, SYRENA JASZCZUROWATA, MARMOZETA BIAŁA, METAJĘZYKOWOŚĆ, SARDYNELA ATLANTYCKA, LEW MORSKI, ŻÓŁTLICA, BZDURA, ŻUBRÓWKA, PSTRĄŻENICA MARMURKOWA, ŻÓŁWIAKI, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, RUSINKA, RZĄDNOŚĆ, TORBÓWKA, KITAGAWA, INDYGENA, PASZCZAK CYNAMONOWY, NIENARUSZALNOŚĆ, LIGA OKRĘGOWA, PTASZNIK RÓŻOWY, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, WYŚCIG, MARCHWIŃSKI, PRAWO, GRZECHOTNIK WAGLERA, MECHOWCE, SZCZAWIOWA, RODZINA KATYŃSKA, WIĄZACZ MŁYNA, ROŻENIEC KRÓTKOSTERNY, JODŁA SACHALIŃSKA, RZEKOTKA DRZEWNA, STARONORDYJSKI, KULT LUNARNY, FILEMON TANIMBARSKI, PORDZEWIACZ JABŁONIOWY, SZPRYCA, ACENA BUCHANANA, KOCZOWNICZKA CZARNA, WOLSK, HAMULEC WIRNIKOWY, GRETRY, JAŚMINOWIEC BEZWONNY, KOMPLETNOŚĆ, MIODOJADEK BIAŁOGARDŁY, SPROŚNOŚĆ, ŻÓŁW RZECZNY, TAPIRY, KISZKA PODGARDLANA, WILGA ZIELONOGŁOWA, GUJOT, WIECZNE PIÓRO, TUNGTING, ZACHÓD, KSIUTY, ŻWIROWIEC, OTĘŻAŁKOWATE, HOMERYDA, KUC HACKNEY, CONCEPT ART, LORI KUKANG, KOŃ ANDALUZYJSKI, DZWONECZNIK KOŃCZYSTY, ŁAZĘGA, ROM, DALEKOPIS, BARWIENIEC POZIOMKOWY, SINIACZEK PASKOWANY, FICZER, CHWASTNICA DROBNOKŁOSOWA, ŻÓŁWIAK WĄSKOGŁOWY, IDIOFON, TRZMIEL WĄSKOPASKOWY, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, INTENDENT, RAMIPRYL, STRZĘPIAK, NAGÓRNIK, PROTEZA WOKALICZNA, PSIZĄB HOWELLA, VIRGA, KRÓTKOSZEK AKSAMITNY, PSZCZOŁA MACEDOŃSKA, BŁĄD FORMALNY, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, ŻÓŁW DIAMENTOWY, POMROWICOWATE, KORMORAN ATLANTYCKI, MODRZEW DAHURSKI, RYBOŁOWY, FUNKCJONALIZM, PRONIEMIECKOŚĆ, SROKOSZ, ZAMEK, LAMA, CZECHOSŁOWACZKA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, ROZPRAWA, KOLONIA, WILCZE STADO, PŁYWACZOWATE, KOCZKODAN RUDY, ROZŁUPEK WŁOSKOZĄB, FEMTOCHEMIA, EFEKTYWNOŚĆ, AKSAMITKA WZNIESIONA, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, WYSMUKLICA TARCZOWA, PETREL FIDŻYJSKI, KRAJ PODWÓJNIE ŚRÓDLĄDOWY, BANAN, OBŁOŚĆ, PRĄTNIK ŹRÓDLISKOWY, BEZUCZUCIOWOŚĆ, URODYNAMIKA, FORMA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, STOSUNEK, REZUS, JUSZNICA, BIUROKRATA, CZUPURNOŚĆ, OCZYSZCZALNIK, DOBRO PODSTAWOWE, GRZECHOT, WYNIKANIE LOGICZNE, SZAROTA NORWESKA, SKRZYDLIK STUDZIENNIK, PŁANINA, POTŁUMEK DZIÓBKOWANY, PYTON KRWISTY, WOMBAT TASMAŃSKI, WESOŁOŚĆ, DELIA, NAPĘD RAKIETOWY, SYMETRIA, FAZA OŻYWIENIA, HUBA SKÓRKOWATA, LICZBA BRINELLA, CIENKOZĄB STYRYJSKI, TUJOWIEC WŁOSKOLISTNY, NAPĘD, PRZEKAZIOR, KUR DIABEŁ, AFROTROGON PRĄŻKOWANY, ŻUBR NIZINNY, JEZIORO SUPRAGLACJALNE, DZIEŃ REKTORSKI, KŁAJPEDA, ŁOŚ, JEZIORO DYSTROFICZNE, ŚWISTUN, KRUCZYNA MELANEZYJSKA, STRATEGICZNOŚĆ, GRAF SKIEROWANY, CHRZĄSTKA TARCZOWATA, ?RADA PRACOWNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.172 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NOCEK WĄSATEK, MYOTIS MYSTACINUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY; WYSTĘPUJE W NIEMAL CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNEJ SKANDYNAWII, W POLSCE STWIERDZANY BYŁ W WIELU STANOWISKACH, GŁÓWNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEST NAJPOSPOLITSZYM NIETOPERZEM W TATRACH (ZWŁASZCZA ZIMĄ W TAMTEJSZYCH JASKINIACH), NATOMIAST NA POMORZU JEST GATUNKIEM BARDZO RZADKIM I DOTYCHCZAS NIE STWIERDZONO TAM JEGO ROZRODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NOCEK WĄSATEK, MYOTIS MYSTACINUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY; WYSTĘPUJE W NIEMAL CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNEJ SKANDYNAWII, W POLSCE STWIERDZANY BYŁ W WIELU STANOWISKACH, GŁÓWNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEST NAJPOSPOLITSZYM NIETOPERZEM W TATRACH (ZWŁASZCZA ZIMĄ W TAMTEJSZYCH JASKINIACH), NATOMIAST NA POMORZU JEST GATUNKIEM BARDZO RZADKIM I DOTYCHCZAS NIE STWIERDZONO TAM JEGO ROZRODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOCEK WĄSATY nocek wąsatek, Myotis mystacinus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy; występuje w niemal całej Europie z wyjątkiem północnej Skandynawii, w Polsce stwierdzany był w wielu stanowiskach, głównie w południowej części kraju - jest najpospolitszym nietoperzem w Tatrach (zwłaszcza zimą w tamtejszych jaskiniach), natomiast na Pomorzu jest gatunkiem bardzo rzadkim i dotychczas nie stwierdzono tam jego rozrodu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOCEK WĄSATY
nocek wąsatek, Myotis mystacinus - gatunek ssaka z rzędu nietoperzy; występuje w niemal całej Europie z wyjątkiem północnej Skandynawii, w Polsce stwierdzany był w wielu stanowiskach, głównie w południowej części kraju - jest najpospolitszym nietoperzem w Tatrach (zwłaszcza zimą w tamtejszych jaskiniach), natomiast na Pomorzu jest gatunkiem bardzo rzadkim i dotychczas nie stwierdzono tam jego rozrodu (na 11 lit.).

Oprócz NOCEK WĄSATEK, MYOTIS MYSTACINUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY; WYSTĘPUJE W NIEMAL CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNEJ SKANDYNAWII, W POLSCE STWIERDZANY BYŁ W WIELU STANOWISKACH, GŁÓWNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEST NAJPOSPOLITSZYM NIETOPERZEM W TATRACH (ZWŁASZCZA ZIMĄ W TAMTEJSZYCH JASKINIACH), NATOMIAST NA POMORZU JEST GATUNKIEM BARDZO RZADKIM I DOTYCHCZAS NIE STWIERDZONO TAM JEGO ROZRODU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NOCEK WĄSATEK, MYOTIS MYSTACINUS - GATUNEK SSAKA Z RZĘDU NIETOPERZY; WYSTĘPUJE W NIEMAL CAŁEJ EUROPIE Z WYJĄTKIEM PÓŁNOCNEJ SKANDYNAWII, W POLSCE STWIERDZANY BYŁ W WIELU STANOWISKACH, GŁÓWNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEST NAJPOSPOLITSZYM NIETOPERZEM W TATRACH (ZWŁASZCZA ZIMĄ W TAMTEJSZYCH JASKINIACH), NATOMIAST NA POMORZU JEST GATUNKIEM BARDZO RZADKIM I DOTYCHCZAS NIE STWIERDZONO TAM JEGO ROZRODU. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x