URZĄDZENIE LUB JEGO CZĘŚĆ, SŁUŻĄCE DO ROZDRABNIANIA, MIELENIA NP. PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA PROSZEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MŁYNEK to:

urządzenie lub jego część, służące do rozdrabniania, mielenia np. produktów spożywczych na proszek (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MŁYNEK

MŁYNEK to:

mechaniczne urządzenie AGD służące do mielenia (rozdrabniania) suchych produktów spożywczych (na 6 lit.)MŁYNEK to:

figura wykonywana np. przez sportowców (łyżwiarzy) albo podczas walki mieczem, polegająca na szybkim obracaniu się, wirowaniu, które przypomina obrót młynka (na 6 lit.)MŁYNEK to:

maszyna rolnicza do wstępnego sortowania i czyszczenia ziarna (na 6 lit.)MŁYNEK to:

(hamowniany) rodzaj hamulca powietrznego, stosowany przy hamowaniu silników lotniczych (na 6 lit.)MŁYNEK to:

rozdrabnia pieprz (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE LUB JEGO CZĘŚĆ, SŁUŻĄCE DO ROZDRABNIANIA, MIELENIA NP. PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA PROSZEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.277

KERMES, PLAŻA, PORCELANA STOŁOWA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, CHRYJA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, SZPILKA, ŹREBIĘ, STRATYFIKACJA, KOLUMNA, PRÓBNIK, MNIEJSZE ZŁO, OBUSTRONNOŚĆ, BARWY NARODOWE, INWESTOR, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, CIS POSPOLITY, MOKSA, CZEREMCHA, TRANSGEN, ROZSZCZEPIENIE, NIEMOŻNOŚĆ, PODETAP, SSANIE, PIŻMOWÓŁ, BRAMOWNICA, ALLELUJA, CHWYTACZ, HETERODYNA, NACIĄG, SIATKA GEOGRAFICZNA, SERWETECZKA, TURECKI, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, KAPITAŁOWOŚĆ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, TRZMIEL, INŻYNIERIA TKANKOWA, SZYJKA, BAGGALA, RAUT, BRZYDAL, SUMIK, TKANKA MIĘKKA, TURBINA WIATROWA, ZANZA, ROZWÓJ ZARODKOWY, UŻYTEK, CIERPLIWOŚĆ, ŚLIWKA, DEGENERACJA, TALERZ, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, MŁAK, LODÓWKA, PALIWO KOPALNE, JONKERIA, KRÓTKONOS BRĄZOWY, BATRACHOGNAT, ELEKTROLIT, PREDESTYNACJA, WIZIR, KNEDLIK, ZBROJA KRYTA, QUEBECKI, DERESZ, KREOLKA, WYCHODZTWO, WRZUTA, ANITA, AKWEN, IZOMER KONFORMACYJNY, TENDENCJA, KONSULTANT, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, ŁASKOTKI, PUSZKARZ, ROZŁÓG, PERYFERIUM, STARZENIE MORALNE, SIŁA DOŚRODKOWA, TURECKOŚĆ, SAMIEC, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, SKÓRZAK, PAMIĄTKA, KOŁPACZEK, GLOSA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, ZBAWICIELKA, ZAKŁADKA, GŁOWACZ, BOMBA, JON CENTRALNY, PUNKT ASEKURACYJNY, ŚWIĄTEK, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, ECHINUS, IMMUNOLOGIA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, UJĘCIE, KOSTKARKA, NARODZINY, PARTNERKA, DEZABIL, CEWKA, KOROWAJ, FAŁSZERZ, BOZIA, HUMANIZM, ZEFIR, PIANKA, POLARYZATOR, IPSYLON, BARIERA, SZYSZKA, MODULACJA SKROŚNA, ANTRESOLA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, MADONNA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, POTWORKOWATOŚĆ, DZYNDZEL, KUR, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, MASKA POŚMIERTNA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, CYRYLICA, FALAFEL, ZAWIESIE, PORĘBA, OBUDOWA, ECHIN, KARTA WIZYTOWA, WYBIERAK, KARL, BATALIA, TRZYMAK, OBRAZEK, CZEKOLADA GORZKA, BOLA, MINIATURA, DZIADOWINA, CIASTO PIASKOWE, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, NARYS KWIATOWY, JAŁOWIEC, ANALIZA LOGICZNA, OWOC, TOM, FULAR, TUSZ, RZEZAK, KOLUMNA, GNIAZDKO, BIOCHEMIA, WASABI, OKULIZACJA, PĘD, TŁUK PIĘŚCIOWY, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, EDAMMER, GRECKI, GĄSKA, KAGANIEC, KONSEKRACJA, TAMPON, PIECZEŃ, CHEMIZACJA, ESTAKADA, REWOLTA, BRYLE, NAKO, OCZYSZCZALNIK, SMREKUN, DESKA SEDESOWA, KATAPULTA, KATASTROFA BUDOWLANA, STATYKA, PEŁNOMOCNICTWO, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, SYGNAŁ CIĄGŁY, PRZETWÓRCZOŚĆ, DARŃ, TARLATAN, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, WYSYP, LODOWIEC SZELFOWY, PASIERB, OTWÓR, WIERZĄCY, USTERKA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, PÓŁSIOSTRA, PÓŁKULA, BŁOTNISZEK WEŁNISTY, ZASOBOŻERNOŚĆ, KEFALINA, EDYKUŁA, DRZEWO KAKAOWE, AZJA, KRATOWNICA, CHIŃSKOŚĆ, ANTYCYPACJA, BLOKADA, SZATAN, KOMORA WILSONA, MODUŁ ILORAZOWY, CEMENT STOMATOLOGICZNY, STOŁP, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, SPIKER, WODOROSIARCZEK, GRZEBIEŃ, ANTOWIE, KNECHT, INWALIDA WOJSKOWY, WESTA, PRZEPOJKA, INSTYTUT, REDAKTOR NACZELNY, UCHO ZEWNĘTRZNE, REPREZENTACJA, STAWKA, NIEŚPIESZNOŚĆ, CIĄG DALSZY, DEALER, WOLNOWAR, RÓW, SERBSKOŚĆ, BABULINKA, PODCHWYT, DALEKOPIS, WYSTAWCA, BIOLOGICZNY OJCIEC, MONTESKIUSZ, CYFOMANDRA, OPŁATA KONCESYJNA, CIELĘCINKA, AUTOKEMPING, CZYNNOŚCI DOWODOWE, GLADIUS, BADANIE PODMIOTOWE, CLERK, ENTOMOFAUNA, KAJUTA, DOSIA, NOOB, SEKTOR PUBLICZNY, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, WERYSTA, RAK SYGNAŁOWY, KRĄG, DOBRO, BORZEŚLAD ZWISŁY, NIBYPESTKOWIEC, HEJT, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, LEVEL, ANTIDOTUM, ZLEW, PRZECIWUTLENIACZ, OBUWIE, JEGO WYSOKOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ, PUCHAR, TELEFON, BEZGUŚCIE, SZTAFAŻ, JONIZACJA, KIKS, INTERNACJONALIZM, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, REDUKTOR, RYKOSZET, BARK, RUGI, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PLATON, AKT, SZTYFT, WISKOZA, KONFRONTACJA, WYDZIAŁ, ŁOŻYSKO TOCZNE, BUCHTA, MEDALION, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, EMOTIKON, KOMITET, PENTAPTYK, STERCZYNA, KWADRANT, ŁZAWNIK, AMPUŁKA, ZAKUTY ŁEB, ?ZBIOROWISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.277 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE LUB JEGO CZĘŚĆ, SŁUŻĄCE DO ROZDRABNIANIA, MIELENIA NP. PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA PROSZEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE LUB JEGO CZĘŚĆ, SŁUŻĄCE DO ROZDRABNIANIA, MIELENIA NP. PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA PROSZEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MŁYNEK urządzenie lub jego część, służące do rozdrabniania, mielenia np. produktów spożywczych na proszek (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MŁYNEK
urządzenie lub jego część, służące do rozdrabniania, mielenia np. produktów spożywczych na proszek (na 6 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE LUB JEGO CZĘŚĆ, SŁUŻĄCE DO ROZDRABNIANIA, MIELENIA NP. PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA PROSZEK sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - URZĄDZENIE LUB JEGO CZĘŚĆ, SŁUŻĄCE DO ROZDRABNIANIA, MIELENIA NP. PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA PROSZEK. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast