CELOWO WYTWORZONE POŁĄCZENIE ŚWIATŁA NARZĄDU WEWNĘTRZNEGO ZE SKÓRĄ; W PRZYPADKU POŁĄCZEŃ MIĘDZY NARZĄDAMI POWSTAŁYCH WSKUTEK PATOLOGII LUB POWIKŁAŃ, UŻYWA SIĘ SŁOWA PRZETOKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOMIA to:

celowo wytworzone połączenie światła narządu wewnętrznego ze skórą; w przypadku połączeń między narządami powstałych wskutek patologii lub powikłań, używa się słowa przetoka (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOMIA

STOMIA to:

zabieg wykonania stomii - połączenia światła narządu wewnętrznego ze skórą (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CELOWO WYTWORZONE POŁĄCZENIE ŚWIATŁA NARZĄDU WEWNĘTRZNEGO ZE SKÓRĄ; W PRZYPADKU POŁĄCZEŃ MIĘDZY NARZĄDAMI POWSTAŁYCH WSKUTEK PATOLOGII LUB POWIKŁAŃ, UŻYWA SIĘ SŁOWA PRZETOKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.785

ALARM BOJOWY, KIESZEŃ, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, ŁAKNIENIE SPACZONE, WYROBNICA, DOWÓD WPROST, UCHWYT ŚLIZGOWY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, DEFICYT, DWUDZIESTY SIÓDMY, CZARNY DĄB, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, PRZYJEZDNY, LABORATORIUM, GUFFA, PLEŚŃ, LEGWAN GŁUCHY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, DINGO, FUTRO, STRUKCZASZY, GLIKOLIPID, GNIAZDO ZAWOROWE, LOT KOSZĄCY, BORDER, GRUCHOT, ROZKŁAD, NIEGOTOWOŚĆ, ROMANTYZM, MERSYTEMA, PODWOZIE, MODYFIKACJA, KIJ, PATAGOZAUR, POSKROMICIEL, FALA, GRAMOWID, SAKPALTO, PAKLON, WĘGIERKA, JEZIORO POLODOWCOWE, GALERIA, ZJAWISKO SEEBECKA, MOGIROTACYZM, BEZCZYNNOŚĆ, KRATKA VICHY, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, KUBECZEK, AUTOKRATYCZNOŚĆ, CIĄŻA MNOGA, DUBELTÓWKA, ZAGROŻENIE, FILTR RODZINNY, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PIEC WANNOWY, GWAŁTOWNOŚĆ, GRUCZOŁ DOKREWNY, WYŁAPYWACZ, ZMORA, PILOT, FURIOSO, POJAZD LĄDOWY, MUCHA, WIZAŻYSTKA, WYLĘG, KABEL, SŁUŻKA, ZASTRZAŁ, ENZYM, PTASZNIK GIGANT, DISNEY, JARZĘBINÓWKA, SPRAWNOŚĆ, OBJĘTOŚĆ, DOKTOREK, REWANŻ, ZMARZLUCH, SOGDYJSKI, ELEKTORAT, WĘDRÓWKA, TELEMARK, WŚCIEK DUPY, PORADLNE, DIAKON, MASZYNOWNIA, OSTROWIANKA, PRACOWNIK LEŚNY, AMFIUMY, KANIKUŁA, AUTOMORFIZM, TUSZ, SINGEL, KLASA, WIZJER, KLUCZ, PRZEMYTNICTWO, ASTROSPEKTROSKOPIA, SZYNA, RÓJ, ZEA, OBSERWACJA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, DWUDZIESTKA, WAPER, METYS, STRZELEC POKŁADOWY, KASA, TREŚĆ, ŚWIDOŚLIWKA, DOJŚCIE, AZYMUT GEOGRAFICZNY, AGAMIA, OSŁONA, SORBET, PLANETARIUM, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, BRZYDACTWO, DRABINKA, ROZDŹWIĘK, MULTIKULTURALIZM, CENZURA, KUKIEŁKA LESSOWA, TUBKA, KIERAT, ANATOMIA KLINICZNA, TŁOCZARNIA, KRAJKA, KRZYŻÓWKA, KONCENTRACJA, ZAĆMIENIE, GRAFITYZACJA, ŁĘG OLSZOWY, IMPLIKACJA MATERIALNA, UNIK, ŁAŃCUSZEK, ŁUK BLOCZKOWY, KÓŁKO, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, ZAŚCIANEK, FILIGRAN, NENCKI, FARBOWANIE SIĘ, ANTYCYPACJA, WANIENKA, GENIUSZEK, ANTOWIE, ARABSKI GREYHOUND, JELEC, TĘSKNOTA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, SPEAKER, WF, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, RUCH PROSTOLINIOWY, NA JEŹDŹCA, KONSULTANT, DESIGNER, BŁYSKOTKA, OWOC RZEKOMY, KLOSZ, WIROPŁAT, DOWCIPNIŚ, TOUROPERATOR, FLAGRUM, ROZKOJARZENIE, BROKER UBEZPIECZENIOWY, GARDEROBIANA, PLUTON, ABOLICJONISTKA, GOŚĆ, EWALUACJA, STAW OSADOWY, PRZEMYT, PLEWA, MAJORAT, REZONANS, SAMOOKALECZENIE, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, KONSENSUALNOŚĆ, METYLOTROFIA, WYKONANIE, PRZYSŁONA, AMBARCYMIAN, SFERA BIOTYCZNA, SELEKCJA, PAJACYK, ZMOWA, SZOK TERMICZNY, FILOZOF PRZYRODY, PIĘCIOGROSZÓWKA, JARZENIÓWKA, PODUSZKA, KLATKA, SPIRYTUS, MEANDER, WIDMO RENTGENOWSKIE, DRYFTER, MAGNEZJA, PAMIĄTKA, WOKABULARZ, UDRĘCZENIE, ADRES INTERNETOWY, DESZCZ, SPRAWNOŚĆ, KORKOWIEC, POWIEŚĆ SCI-FI, STARUNEK, OSŁONKA, GRUCZOŁ ŁZOWY, KREDYT KONSOLIDACYJNY, PODSYP, GENERAŁ, LINIA, CZTERNASTY, ZAJĘCZA WARGA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, PRZÓD, PANNA, ANTAGONIZM, NOCEK BECHSTEINA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, NAJEM OKAZJONALNY, NIEDROŻNOŚĆ JELIT, DZIEDZICZNOŚĆ, OMYŁKA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, KSIĘGA, CNOTLIWA ZUZANNA, TROP, AŁMA ATA, PRZEKŁADNIA CIERNA, KROK SKRZYŻNY, AZYMUT, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, PARAPETÓWA, DŻDŻOWNICA, POLISACHARYD, SILNIK PNEUMATYCZNY, DZIEWCZĘCOŚĆ, CYKL MIESIĘCZNY, SZACHY KORESPONDENCYJNE, FILIŻANKA, RETARDACJA, PIRACTWO, DYLATACJA, ŻABA Z JUNIN, TRZECI, HAMERNIA, PUNKT POMIAROWY, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, PREPARAT CHEMICZNY, ROPOMOCZ JAŁOWY, DRĘTWOTA, BRUTAL, HASŁO WYWOŁAWCZE, TAJEMNICA, ADAMITA, URLOP WYCHOWAWCZY, CHOROBA WRZODOWA, MIŚ, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, KOSZT KONTROLI, KOSMOGONIA, KARP PO POLSKU, ATTYKA, LAMPROFIR, MARTWE POLE, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, FILET, OKARYNA, NEONTOLOGIA, DOBROTLIWOŚĆ, RYNNA, WIZJER, PRZEDZIAŁ, NIEDOMYKALNOŚĆ, CHEMOTROPIZM UJEMNY, APARAT SZPARKOWY, PŁYTA, KOPERTA, ISKRA, DECYMA, TEORIA KOLEJEK, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, NAUKA JAZDY, PEAN, RĘKA SZPONIASTA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, RAWA, ROWER, ASOCJACJA GWIAZD, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, MARZENIE SENNE, ANKA, WINDA, ASYSTENCJA, ?PRZECIER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.785 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CELOWO WYTWORZONE POŁĄCZENIE ŚWIATŁA NARZĄDU WEWNĘTRZNEGO ZE SKÓRĄ; W PRZYPADKU POŁĄCZEŃ MIĘDZY NARZĄDAMI POWSTAŁYCH WSKUTEK PATOLOGII LUB POWIKŁAŃ, UŻYWA SIĘ SŁOWA PRZETOKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CELOWO WYTWORZONE POŁĄCZENIE ŚWIATŁA NARZĄDU WEWNĘTRZNEGO ZE SKÓRĄ; W PRZYPADKU POŁĄCZEŃ MIĘDZY NARZĄDAMI POWSTAŁYCH WSKUTEK PATOLOGII LUB POWIKŁAŃ, UŻYWA SIĘ SŁOWA PRZETOKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOMIA celowo wytworzone połączenie światła narządu wewnętrznego ze skórą; w przypadku połączeń między narządami powstałych wskutek patologii lub powikłań, używa się słowa przetoka (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOMIA
celowo wytworzone połączenie światła narządu wewnętrznego ze skórą; w przypadku połączeń między narządami powstałych wskutek patologii lub powikłań, używa się słowa przetoka (na 6 lit.).

Oprócz CELOWO WYTWORZONE POŁĄCZENIE ŚWIATŁA NARZĄDU WEWNĘTRZNEGO ZE SKÓRĄ; W PRZYPADKU POŁĄCZEŃ MIĘDZY NARZĄDAMI POWSTAŁYCH WSKUTEK PATOLOGII LUB POWIKŁAŃ, UŻYWA SIĘ SŁOWA PRZETOKA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CELOWO WYTWORZONE POŁĄCZENIE ŚWIATŁA NARZĄDU WEWNĘTRZNEGO ZE SKÓRĄ; W PRZYPADKU POŁĄCZEŃ MIĘDZY NARZĄDAMI POWSTAŁYCH WSKUTEK PATOLOGII LUB POWIKŁAŃ, UŻYWA SIĘ SŁOWA PRZETOKA. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast