POWSTAWANIE JONÓW DODATNICH LUB UJEMNYCH Z OBOJĘTNEGO ATOMU LUB CZĄSTECZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JONIZACJA to:

powstawanie jonów dodatnich lub ujemnych z obojętnego atomu lub cząsteczki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWSTAWANIE JONÓW DODATNICH LUB UJEMNYCH Z OBOJĘTNEGO ATOMU LUB CZĄSTECZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.302

SILNIK INDUKCYJNY, PRZEPOJKA, MUNICYPIUM, GRA HAZARDOWA, ATREZJA ODBYTU, WIATR KATABATYCZNY, TOALETA, PAWIMENT, KSIĘGI, ODKAŻACZ, MÓR, UKŁAD ODNIESIENIA, TARANTELA, RAMIENICOWE, ZRANIENIE, DZIERŻAWCA, KURZA STOPKA, WCINKA, BRAND, DANIO, ZAMIANA, CEMENT, SZTAFAŻ, GANC POMADA, BOLERO, TRYPTYK, SIEDEMNASTKA, MEMORIAŁ, NASTURAN, PARÓWKA, OFENSYWA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, KATAPLAZM, SEROKONWERSJA, ROZWOLNIENIE, TEST, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, TYSIĄCKROTNOŚĆ, PRZYBYTEK, OBSADA, KOMPILACJA, ŚWIĄTEK, AMINOKWAS, FALA, DMUCHAWA, SZMAT, FIRANKA, OCZKO, DRĄŻEK KIEROWNICZY, HEJNAŁ, PLOTER TNĄCY, PARTER OGRODOWY, PROFESOR ZWYCZAJNY, PIERDOLENIE O SZOPENIE, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, KOSZER, BOCIANIE GNIAZDO, DIRCIK, REDUKTOR, PODIUM, ANGIELCZYK, ŚNIEŻNIK, ZACHWALACZ, KOMIZM, JEZIORO WYTOPISKOWE, KASZA, GARDEROBA, RUCH, REKOGNICJA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, PIANOLA, KWASZONKA, PĄK, TOPENANTA, PROGRAM, WZORZEC, REEDUKACJA, ZWROT, ABSZTYFIKANT, DOM JEDNORODZINNY, STYLO, KALKA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, KOLEJKA GÓRSKA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, NOTA PROTESTACYJNA, WEZYRAT, GAL, ADIDASEK, KOŁNIERZ, STOPOFUNT, SALA, BAŻANT, MIASTO, UNISONO, JARZĘBINÓWKA, CUKRZYCA, NOTKA, POMAGIER, SZKODNIK, PEIRESKIA, PUNKT ODNIESIENIA, TECHNIKA GRAFICZNA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MORAWSKI, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, SAMOURZECZYWISTNIANIE, POSTERUNEK, MORWA, GRAFIKA RASTROWA, FARMA, ARGUMENT, PŁATECZEK, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, SASZETKA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, BŁYSK, SIEĆ KRYSTALICZNA, ESENCJA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, GRYBOSZ, DZIEWKA, KLASZTOR, IZOTERMIA, OBRAMIENIE, CEZURA, SEANS, PANTEON, RÓŻA, MYKOHETEROTROF, GAŁĘZATKA, MAJDANIARZ, LIST KREDYTOWY, STRONA WWW, ZAWRÓT GŁOWY, KUPON, HELIOLATRIA, PIĘDŹ, NIEPOKALANEK MNISI, ELIMINACJA, METYS, PASTA, GIEZŁO, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, POMYŁKA FREUDOWSKA, BOHATER POZYTYWNY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, TRAŁ, MAKATKA, KOLOKACJA, DEWALUACJA, ZATROSKANIE, TEST KOMPLEMENTACJI, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, GUMA ARABSKA, MIRAŻ, NAMIESTNIK, STAN, KONFISKACJA, KRUPNIK, CZERWONOSKÓRY, CIEPLARKA, PAWĘŻ, LENA, FALANGA, RESTART, MĄKA, NOK, PIANOGUMA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, SAMPLING, ELEKTRON WALENCYJNY, LITERA, STANDING FINANSOWY, TRÓJKĄT, ROZŁÓG, TURECKOŚĆ, NASYCANIE, AKADEMIA, MOBBING, WIEŻA STRAŻNICZA, WYMIANA, DZWONNICA, RZEZALNIA, WIGOŃ, GIERKA, NEKROMANTA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, METRYKA, STACJA TELEWIZYJNA, LITERATKA, KUGLARZ, GAZYFIKACJA, REFERENCJA, INTELIGENCJA WERBALNA, SOLANKA, KONTRAMARKA, WÓR, NADAWCA PUBLICZNY, CIĄGNIK BALASTOWY, SZABAŚNIK, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PODSKOK, DROGA, SAMIEC, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, LEON, DROŻNOŚĆ, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, PRODUKT TRADYCYJNY, REWALIDACJA, ŁAPANIE, BEZECEŃSTWO, ANTENA YAGI-UDA, BANK DOMICYLOWY, POLIFONIA, DOWÓD RZECZOWY, ANETA, HALA, SKRZYNKA, ZNAK, SYSTEM, RACHUNEK ZDAŃ, DOŻYWOCIE, SZLIFIERKA KĄTOWA, ZROZUMIAŁOŚĆ, SOS SOJOWY, FARSZ, WCIĄGARKA, BOMBA TERMOJĄDROWA, WODA, WŁADZUCHNA, APARTAMENT, BAZAROWICZ, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, SZASZŁYK, WIDMO ROTACYJNE, DASZEK, CZECZOTKA, DYSHARMONIA, LUTNIARZ, ANTYMONARCHISTA, KACENJAMER, ZIEMIA ODNIESIENIA, AMPUTACJA, DERMOKOSMETYK, KIEŁZNO, MUSZKA, ZWIJARKA, LIST ZASTAWNY, HIEROGLIFY, LOT, KURT, HLAK, SCENARIUSZ, WERDIURA, SZUM, KRÓLIK FLORYDZKI, FIZJOLOGIA, WSPÓŁWŁADCA, BULWA, TRÓJKĄT, WIDMO CZĄSTECZKOWE, RASOWOŚĆ, KNAGA, KOPROFAGIA, ZNAK, GÓRNICTWO, KAPUSTA KWASZONA, SKŁAD DRUKARSKI, OKLUZJA, NAWÓZ MINERALNY, IZOLATORIUM, KATAPULTOWANIE, WYCHODZTWO, KRYSZTAŁEK, PUNKT WITALNY, KARAWAN, ADIDAS, CIAŁO, ZOOFAG, PLEBEJUSZ, TRAMWAJ, TRĄBKA SYGNAŁOWA, PIEC INDUKCYJNY, AWARIA, IZOLACJA, LIST, KOTLINA, MASA, PULARES, WÓZ STRAŻACKI, WAGONIK, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, KABAT, BODMERIA, ?STRZELNICA SPORTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.302 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWSTAWANIE JONÓW DODATNICH LUB UJEMNYCH Z OBOJĘTNEGO ATOMU LUB CZĄSTECZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWSTAWANIE JONÓW DODATNICH LUB UJEMNYCH Z OBOJĘTNEGO ATOMU LUB CZĄSTECZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JONIZACJA powstawanie jonów dodatnich lub ujemnych z obojętnego atomu lub cząsteczki (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JONIZACJA
powstawanie jonów dodatnich lub ujemnych z obojętnego atomu lub cząsteczki (na 9 lit.).

Oprócz POWSTAWANIE JONÓW DODATNICH LUB UJEMNYCH Z OBOJĘTNEGO ATOMU LUB CZĄSTECZKI sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - POWSTAWANIE JONÓW DODATNICH LUB UJEMNYCH Z OBOJĘTNEGO ATOMU LUB CZĄSTECZKI. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast