Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POWSTAWANIE JONÓW DODATNICH LUB UJEMNYCH Z OBOJĘTNEGO ATOMU LUB CZĄSTECZKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JONIZACJA to:

powstawanie jonów dodatnich lub ujemnych z obojętnego atomu lub cząsteczki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWSTAWANIE JONÓW DODATNICH LUB UJEMNYCH Z OBOJĘTNEGO ATOMU LUB CZĄSTECZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.675

JABŁKO, MINUCJA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, RÓJ, ŚCIANKA, OPERA MYDLANA, TYMPANON, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, URYNA, SKONTRUM, WCIĄGARKA, DESKA ŚNIEŻNA, ZAWODOWIEC, TUNIKA, OBIEKT KUBATUROWY, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, SKALNICZEK SIWY, STRZELECTWO SPORTOWE, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, MEGAFON, ŻACHWA, PĘTLA, SKRZYDŁO, HRABINI, ALERT, GAZÓWKA, ROŚLINA OKOPOWA, SZYJA, ELEMENT, WEDETA, ROZGAŁĘZIACZ, WIRKI, BACIK, ZAKOŃCZENIE, PODMIOT, EKSPRES, IDEAŁ PIERWSZY, TROMPA, HANDEL NARĘCZNY, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, DYSCYPLINA NAUKOWA, WÓZEK SZPITALNY, OBŁO, TEKA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, ALPAGA, USZKO, PACHOLĘ, WYZWISKO, RYZYKO OPERACYJNE, KRZYŻÓWKA, MERZYK OBRZEŻONY, UMYWALNIA, LISTA TRANSFEROWA, AALEN, ANOMALIA POLANDA, PUNKT OKOSTNOWY, DRĘTWA, KROPKOWANIE, PODKŁAD, GRZBIET KSIĄŻKI, DOMINIUM, PODMALÓWKA, KRWIŚCIĄG, KAMIEŃ SŁONECZNY, KRYTYCZNOŚĆ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, DZIANINA, PODSADKA, CIĄG, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, HOSTIA, SZYNOBUS, STOWARZYSZONY, LODOWNIA, AKSAMITKA, PUSZCZA, WSKAZÓWKA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, KAMUFLAŻ, KURS, ERPEG, ZŁOŻE GNIAZDOWE, SKIPASS, INSTRUMENT SMYCZKOWY, WARTOŚĆ DODANA, GAZ GENERATOROWY, NIEWYPARZONY PYSK, INSTRUMENT, TYP DZIKI, RUCH PRZYŚPIESZONY, KULFONIK, KOŁKOWNICA, CZARNA KSIĘGA, HISTORIA, HARDTOP, ARKUSZ DRUKARSKI, ŁAŃCUCH, TURMA, ANTRYKOT, DESER, INDEKS RZECZOWY, POBRATYMSTWO, GAŁĄŹ, CHUDOŚĆ, ZMARSZCZKA, SEKRECJA, TRANSPORTOWIEC, ZAPOTRZEBOWANIE, ZŁA PRASA, TARCZA, TIAZYD, CZTEROKROTNOŚĆ, PLAKAT, EPIZOOTIA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, GWAJAKOWIEC, STRACH BIERNY, ABAKUS, KULTYSTA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, ZAPACH, PLOMBA, HALO, GRUSZKA, WYBRANKA, FOTOGENICZNOŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KNEBEL, WYDANIE, CHITON, KRYSTALOMANCJA, KIERUNKOWSKAZ, POMPA INFUZYJNA, KONSERWA, OPIEKUN, DIRCIK, ELASTOMER, UPROWADZENIE, AMPUŁA, BRZOZA CZARNA, SPŁUKIWACZ, BIEG, RYT, PARODIA, ŚMIECIARZ, WAGA, WIBRACJA, FULAR, JAMOCHŁON, INWAZJA, STACJA, TONAŻ, PARTIA, MIASTO, RUCH, RZEKOTKA KRZYŻOWA, WISZOR, CZARCIE NASIENIE, WCIERKA, ADAGIO, ORBITA, REWITALIZACJA, ŻYWOPŁOT, OTWÓR WYLOTOWY, KUREK, PAL, KOLOR, BERLACZ, STOPIEŃ, SŁOWIAŃSKOŚĆ, PIERWSZY OFICER, PYCHOTA, SUROWOŚĆ, SIŁACZ, BARWY NARODOWE, KARDIGAN, LUBASZKA, HERMA, RÓŻANIEC, ARENDARZ, PELA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, CYGAN, INICJATYWA USTAWODAWCZA, PUNKT KARNY, TULEJA, SZOK CENOWY, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, LINIA, WNIEBOWZIĘCIE, KURACJA SZOKOWA, SESJA, DYSHARMONIA, TAKSYDERMIA, BZYGI, ZBIOREK, CYKL METONA, REWERENCJA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, PIĘKNY WIEK, TUBA, TYFTYK, DZIECINNOŚĆ, DZIEWIĄTKA, MENZURKA, USTAWKA, OKTET, KORKI, PRZESZUKANIE, CZŁON SKŁADNIOWY, KASZYCA, POSZKODOWANA, KOLOR LUKOWY, KANTON, FASOLA, LEJTNANT, REWALIDACJA, ABSYDA, ASD, KOMISUROTOMIA, PARYTET, ODNALAZCA, ANTYFONA, STEROLOTKA, DIADEM, MASKA, SYSTEM, WEDUTA, BLINDAŻ, PANGSZURA INDYJSKA, AKCJA, LANE KLUSKI, CEP, KISZKA ZIEMNIACZANA, GRUPA METYLOWA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, RADAR GEOLOGICZNY, NULLIPARA, ZWOLNIENIE, SZTYFT, PAPROĆ DRZEWIASTA, ŁYSIENIE, KASECIAK, SMAKOWITOŚĆ, PLAŻA, OŚCIEŻE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, WĘZEŁ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, POJAZD, SPŁONKA, PRZEMYTNICTWO, DOJRZAŁOŚĆ, UCHWYT, DECEPCJA, PTASZYNA, KOŁPAK, KRZYŻAKOWATE, KIEŁŻ, SZCZAPA, BAJADERKA, BROŃ BIOLOGICZNA, HEGEMON, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, EKSTRUZJA, LEMIESZ, GIPSATURA, MNICH, HIERARCHIA, KARTA MOBILIZACYJNA, MATERIAŁ, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, OKRĄGŁOŚĆ, KUCZBAJA, AGENDA, TALIB, ZASADA REAFERENCJI, ANASTYLOZA, AZOLLA DROBNA, BUZA, AZALIA, TERMOS, LUWERS, KOPROFAGIA, COLCANNON, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, BABULINKA, MARSKOŚĆ, ZNACZENIE, ŚCIANA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, MIR, STRAJK OKUPACYJNY, DEGRADACJA, KREDYT HANDLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.675 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: powstawanie jonów dodatnich lub ujemnych z obojętnego atomu lub cząsteczki, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWSTAWANIE JONÓW DODATNICH LUB UJEMNYCH Z OBOJĘTNEGO ATOMU LUB CZĄSTECZKI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
jonizacja, powstawanie jonów dodatnich lub ujemnych z obojętnego atomu lub cząsteczki (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JONIZACJA
powstawanie jonów dodatnich lub ujemnych z obojętnego atomu lub cząsteczki (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x