SÓL LUB ESTER KWASU WINOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WINIAN to:

sól lub ester kwasu winowego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WINIAN

WINIAN to:

sól kwasu winowego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SÓL LUB ESTER KWASU WINOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.518

STYL ARCHITEKTONICZNY, MASKOWANIE, IRYGATOR, TRAGIZM, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, SZACHY KORESPONDENCYJNE, BROŃ OBUCHOWA, IMMUNOSUPRESANT, PRZEKŁADNIA, STOPIEŃ, HB, CHOINKA, OTWOREK, POLIGAMIA, ETOLA, OSAD DELUWIALNY, WARTOŚĆ MODALNA, JEDEN, GARNITUR, LINIA DEMARKACYJNA, LOBOTOMIA, EKSPLOATATOR, PODSTRYSZE, SPIRYTUS, PAJĄCZEK, WĘZEŁ, STANOWISKO PRACY, ODSTĘP, KALWARIA, ADWOKAT DIABŁA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, MRÓWCZAN, ŁATKA, MŁYN WODNY, GOTOWALNIA, ROPA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, ALGEBRA LIEGO, OSTROKÓŁ, IRANIZACJA, SOWIECKOŚĆ, CAP, GICZ, KRAJKA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, BASILEUS, BRYTFANNA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PRZYPOŁUDNIK, GLINIAN, ROLNIK INDYWIDUALNY, WCIOS, LICZARKA, KASZKIET, BENTO, KOMIK, WIEŻA KOŚCIELNA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, LEGITYMACJA PROCESOWA, KLERK, KOPIA, REGENERACJA, TITR, ANODA, KOŁPAK, ZWAŁY, PODWÓJNOŚĆ, TULEJA, NUKLEOPROTEID, HOL, POLER, KATASTROFISTA, CZĄBER, MAKINTOSZ, NIEZDARSTWO, CZASZA, AUTOMAT, LATANIE, SEQUEL, RUBASZNICA, FUTRÓWKA, ZAPRZĄG, BEZWŁADNOŚĆ, PÓŁWEŁNA, PRAWO, DWUCYFRÓWKA, PRZECIWNIK, KOZAK, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, PODODDZIAŁ, KAPRYS, WELON, BODMERIA, OPERACJA, PASTA CURRY, TYMPANON, AHA, KARZEŁEK, LODÓWKA, GALON, BEFSZTYK, UZIOM, PARATHA, GRENADYNA, KASETA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, KOCIE OKO, ZANZA, LUNETA, SZTURMAK, SZEŚĆSETKA, ZAPARZACZ, MIĘSO, OBSZAR WIEJSKI, DZIEWIĄTKA, ELANA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, SPONDYLOSOMA, DUCHOWY OJCIEC, BURKA, ZEGAR WIEŻOWY, WIZJONER, UDŹWIG, HRABINA, MAFIJNOŚĆ, TAROK, KUBRAK, FIAKIER, OSTRZAŁ, ZAWŁOKI, DWUDZIESTY ÓSMY, OKSYDAZA, ŚLIWA WĘGIERKA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, RUCH OPORU, RETRAKCJA, APARAT, TONGA, SPRAWA, NUMEREK, SEMAFOR, CHLOREK SODOWY, SKUTEK PRAWNY, PREFEKT APOSTOLSKI, ŁAPACZ, EPIDEMIOLOG, GRZEBIEŃ, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, KROSNO, TUBA, SKALA, ADADŻIO, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ZACIESZ, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, GEN LETALNY, APRETURA, EUTEKTYKA, KARTAN, WZÓR JAWNY, GŁUPEK, CHRUST, KLUCZ, ANON, ALLELOPATIA, CHWYTNIK, OSTINATO, DODATEK STOPOWY, AZOTAN(III) POTASU, HAUST, ZAMKNIĘCIE CELNE, SPODENKI, ŁAJNO, CHLOREK SREBRA, KRZEMIAN, KRA, AMPUŁKA, KAMIEŃ SŁONECZNY, KARP PO POLSKU, WŁOSY TETYDY, ZEW KRWI, TRYBUT, REMULADA, AKCENCIK, PLEWKA, CIEMNOŚĆ, RELIKWIE, KOT, DOSADNOŚĆ, TELEGRAM, GOSPODARSTWO TOWAROWE, OCTAN, ARKUSZ POETYCKI, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, CHÓR, BOB, KABINA, PREZENTACJA, OKULARY, DULKA, ROLNIK RYCZAŁTOWY, TENUTA, KOŃCÓWKA, CUMULONIMBUS, KONWENT, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, DOMINANTA, WSPÓŁKRÓL, OSTANIEC DEFLACYJNY, WIĄZ, HIPSOMETRIA, CUDEŃKO, PRADZIADEK, ZGRZEBŁO, WIERZBINA, ZNAK LEGITYMACYJNY, ŚMIECH, PAKIET POMOCOWY, MATECZNIK, CZĘSTOKÓŁ, OSOWIAŁOŚĆ, KANAŁ, CZAPKA WĘGIERSKA, WULGARYZM, NIEWIERNOŚĆ, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, NASYCANIE, ŁUPIEŻ PSTRY, WPADKA, SALICYLAT, WZÓR PRZEMYSŁOWY, DRZEWOSTAN NASIENNY, UDERZENIE, MYSZ, SET, APLIKACJA, KOPALINA SKALNA, DAKTYLOGRAFIA, ALPAKA, FLANELA, RÓJ, ODRUCH, FANTAZJA, FINAŁ, KLOSZ, TRZYDZIESTY, OKA, AGENT, EMBLEMAT, SEKSTURYSTYKA, KLEPKA, SŁODZIAK, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, ORATORIUM, POMOST, BANIECZKA, TĘSKNOTA, DYSPOZYTURA, ZROZUMIAŁOŚĆ, LENIWKA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, PŁYWACZEK, MRÓWKA, CIASTO MAKARONIKOWE, KOTLINA, ANNA, KREW, ZMYWACZ, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, TELESKOP, MANIERA, RESET, ŚCIANA, DYSTANS, C, PENTAPTYK, LAMPERIA, HIPERWENTYLACJA, KĘS, OKRZOS, KLAWISZ, PODUSZKA, SZYSZKA, RENTA INWALIDZKA, PLAFON, ANTIDOTUM, MAKINTOSZ, TERMINAL, MIŃSZCZANKA, RAKSOLOTY, MARKIZA, NIMFA, RZUT WOLNY, SNIFFER, TACZKA, ?PANGSZURA INDYJSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.518 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SÓL LUB ESTER KWASU WINOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SÓL LUB ESTER KWASU WINOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WINIAN sól lub ester kwasu winowego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WINIAN
sól lub ester kwasu winowego (na 6 lit.).

Oprócz SÓL LUB ESTER KWASU WINOWEGO sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - SÓL LUB ESTER KWASU WINOWEGO. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast