URZĄDZENIE WEJŚCIA KOMPUTERA SŁUŻĄCE DO STEROWANIA W GRACH, POSIADAJĄCE OKRĄGŁE POKRĘTŁO I JEDEN LUB WIĘCEJ PRZYCISKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PADDLE to:

urządzenie wejścia komputera służące do sterowania w grach, posiadające okrągłe pokrętło i jeden lub więcej przycisków (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE WEJŚCIA KOMPUTERA SŁUŻĄCE DO STEROWANIA W GRACH, POSIADAJĄCE OKRĄGŁE POKRĘTŁO I JEDEN LUB WIĘCEJ PRZYCISKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.517

DROMOS, MOŁODYCA, STRZAŁKA, CZUB, POMPKA INSULINOWA, KOPROWINA, OSTRZAŁ, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, ZALEWA, WNĘTROSTWO, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, JĘZYK, ZASILANIE SIECIOWE, FIRMANCTWO, KAPITUŁA GENERALNA, FACSIMILE, PACJENT URAZOWY, WIATR, AKADEMIA, RASTER, MCHY LIŚCIASTE, GRADUAŁ, WŁAŚCIWOŚĆ, MACICA, UROBEK, TIAZYD, ŻYŁA ŚLEDZIONOWA, SILNIK CZTEROSUWOWY, TAŚMOWY, METEOR, TEST WYSIŁKOWY, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, PALETA, KANTAR, PODSKOK, TROJACZEK, LITOCYST, HANOWER, SPADKOBIERCA, FALA, CABAN, STRONA TYTUŁOWA, ZASUWA, IRRADIACJA, PIEC PŁOMIENNY, SŁUŻBA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, ROŻEK, CHOJAK, ŻABOT, ŻYTO, PERYPATETYK, DWUSTUZŁOTÓWKA, PORA, STOŻEK WULKANICZNY, SERIA, TREPY, KURANT, LITERNICTWO, ARTYKUŁ, MANIFEST, KIBEL, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, WSPÓŁŻYCIE, ANTRYKOT, NARZĄD KRYTYCZNY, FILM S-F, NAVIER, PISMO IDEOGRAFICZNE, TALERZ, AWANS, ZARZUT, KAPTUR, PŁEĆ, ANORAK, DYRYGENTURA, OFICER PRASOWY, ŁATA, ZNAJOMY, WIERTARKA, PRZEWRÓT, ADIANTUM DELIKATNE, PSYCHOSOCJOLOGIA, TOLERANCJA, ROZPRUWACZ, ZAGRYWKA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, AKROPOL, PROPAGANDÓWKA, JEGO WYSOKOŚĆ, PIGULARZ, BLOCZEK, ABSZTYFIKANT, SZABAŚNIK, BĄK, KOCIOŁ EWORSYJNY, KILOGRAM, HIMALIA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ORDA, PRZYBYTEK, TŁO, POLIANDRIA, SECESJONISTA, KOSTKA, POWINOWACTWO, ANALIZA, LINIA ŚREDNICOWA, MEZOATOM, KLISZOGRAF, TWIERDZENIE CEVY, MANTELLOWATE, TYNK, PALIWO KOPALNE, BRYTYJSKOŚĆ, PSYCHOLOGIA, SUBSTANCJA OBCA, POSADZKA, CALLISTO, DYPTYK, BŁONA LOTNA, PLEBS, ZAĆMIENIE, MIKSER, CZWORONÓG, ZWAŁA, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, PIKSEL, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, NORDYCKOŚĆ, FATALIZM, KARTOFELEK, INDYK, PADYSZACH, ŚLĄSKOŚĆ, PARATHA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, WYWIAD, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, PALISADA, APRETUROWANIE, STALLA, ZMIERZCH CYWILNY, PTASIE MLECZKO, KREPON, SKÓRZAK, REGION WĘZŁOWY, TECZKA PERSONALNA, APARAT ABSORPCYJNY, CZERNINA, GŁOWICA, LISTA PROSKRYPCYJNA, OLGA, BEAN, TRANSFER BIEŻĄCY, DŹWIGAR, ZŁODZIEJKA, OBRONA, OBLIGACJA ZAMIENNA, HEL, NÓŻKA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, ROZŁÓG, KONFISKATA, DYFUZJA, TRAMWAJ WODNY, GWAJAK, SZAFLIK, RYNKA, KONTROLA, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, LANDLORD, WALKA, WILCZA PASZCZA, IGLICA, DOMENA MAGNETYCZNA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, KARABINEK, FIŃSKI, PRINCESSA, MARK, BAZAROWICZ, BIEG PRZEŁAJOWY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, KOGUT, PISTOLET, REJESTRANT, BAWOLE OKO, ZATOR PŁUCNY, BATALIA, ONELINER, FRYBURG, KONFISKATA, LANGUSTA POSPOLITA, TONAŻ, KOLUMNA, NALEPKA, SIŁA WYŻSZA, WIELKOŚĆ SKALARNA, TYTUŁ PRASOWY, ROZSZCZEP WARGI, DELIKT KONSTYTUCYJNY, BALSAM KANADYJSKI, ZWROTNIK RAKA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, TOFFI, KIESZEŃ, BRYKLA, DOMINANTA, SUMATOR, SIEKIERA, TALK SHOW, TYLOZOID, FUTRYNA, MARATON, REWERENCJA, KUSAK, STACJA DYSKÓW, MORWA, PUCHAR, HODOWLA PIERWOTNA, SPRAWA, JUBILEUSZ, ŁUPEK ROPNY, CZARKA, PIKOTKA, DZIUPLA, KANCONA, STOPA DOCHODU, ZAPRZĄG, NIEBIOSA, PRZEBITKA, FUGA, ACETAL, CACKO, MIRLITON, KLUCZ PŁASKI, WIĄZANIE, SAŁATA, ANGSTROM, KLASA, WYSTARCZALNOŚĆ, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, KUKIEŁKA LESSOWA, ZBROJENIE, UZIOM, SATELITA, BÓR BAGIENNY, MASZYNA ŻAKARDOWA, CZUB, KLIN, PLEWKA, BOCZEK, ARGUMENT, WITRYNA, ZAKŁÓCENIE, JUJUBA, NAWIS, ZIELENICE, PACHT, FALA, ALBULOWATE, EMISJA, MUSZLA PIELGRZYMIA, KORPUS, CHIRURGIA ESTETYCZNA, MUZYKA PROGRAMOWA, MILLÖCKER, ŁUPEK ILASTY, METAL, DAEWOO, GULASZ IRLANDZKI, PHISHING, RODMAN, MIMETYZM, KORYTO, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, MIEJSCE, KORDONEK, PLUSKWIAK WODNY, DRABINOWIEC MROCZNY, KONTUR, SPARING, DOKUMENT PAPIESKI, PAKA, RYCERZYK, MARTWE POLE, PODATEK KATASTRALNY, BULIONÓWKA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, MURZYSKO, PROMIENNIK, BALAST, SZPATUŁKA, ZŁA PRASA, MYJKA, ?STATUS MATERIALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE WEJŚCIA KOMPUTERA SŁUŻĄCE DO STEROWANIA W GRACH, POSIADAJĄCE OKRĄGŁE POKRĘTŁO I JEDEN LUB WIĘCEJ PRZYCISKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE WEJŚCIA KOMPUTERA SŁUŻĄCE DO STEROWANIA W GRACH, POSIADAJĄCE OKRĄGŁE POKRĘTŁO I JEDEN LUB WIĘCEJ PRZYCISKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PADDLE urządzenie wejścia komputera służące do sterowania w grach, posiadające okrągłe pokrętło i jeden lub więcej przycisków (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PADDLE
urządzenie wejścia komputera służące do sterowania w grach, posiadające okrągłe pokrętło i jeden lub więcej przycisków (na 6 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE WEJŚCIA KOMPUTERA SŁUŻĄCE DO STEROWANIA W GRACH, POSIADAJĄCE OKRĄGŁE POKRĘTŁO I JEDEN LUB WIĘCEJ PRZYCISKÓW sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - URZĄDZENIE WEJŚCIA KOMPUTERA SŁUŻĄCE DO STEROWANIA W GRACH, POSIADAJĄCE OKRĄGŁE POKRĘTŁO I JEDEN LUB WIĘCEJ PRZYCISKÓW. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast