UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, NA MOCY KTÓREGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ PRZEJMUJE NA SIEBIE EKONOMICZNE SKUTKI WYRZĄDZONYCH OSOBOM TRZECIM SZKÓD, POD WARUNKIEM ŻE UBEZPIECZONY JEST ZOBOWIĄZANY DO ICH NAPRAWIENIA NA PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB KONTRAKTOWEJ, W TYM SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ OSOBY, ZA KTÓRE UBEZPIECZONY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWIDZIANĄ PRZEPISAMI PRAWA CYWILNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OC to:

ubezpieczenie majątkowe, na mocy którego zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego (na 2 lit.)UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ to:

ubezpieczenie majątkowe, na mocy którego zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego (na 38 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, NA MOCY KTÓREGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ PRZEJMUJE NA SIEBIE EKONOMICZNE SKUTKI WYRZĄDZONYCH OSOBOM TRZECIM SZKÓD, POD WARUNKIEM ŻE UBEZPIECZONY JEST ZOBOWIĄZANY DO ICH NAPRAWIENIA NA PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB KONTRAKTOWEJ, W TYM SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ OSOBY, ZA KTÓRE UBEZPIECZONY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWIDZIANĄ PRZEPISAMI PRAWA CYWILNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.499

HUTNIK, WILCZUR, PIĘCIORNIK SIWY, KRAJCZY, KURZAWA, PRACOHOLIK, CHOROBA VERNEUILA, WARZĘCHA MAŁA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, MONOTEMATYCZNOŚĆ, SCHRONISKO, TWIERDZENIE TOEPLITZA, CZWARTY, KOD OGRANICZONY, LUK, TORT, KLAWISZ, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, ODGAŁĘZIACZ, ZGROMADZENIE CZYNNE, POWIERZCHNIA WALCOWA, ALPAKA, DENDRYT, KATEGORYCZNOŚĆ, ŻEBRO, SKARBNICA, PRÓCHNICZEK, BUREK, KOKSOWNIA, PRELUDIUM, KOPIA, ETOLOGIA, SZKARADA, BERLACZ, RZEZAK, ANGIELSKOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, EMALIA, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, TRUMNA, YOUTUBERKA, TRIAL ROWEROWY, KRĘGOSŁUP, KRUSZNICA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, FINANSJERA, SKŁADAK, FIGURA RETORYCZNA, FILC, PODSTAWA, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, KAPŁAK, NARY, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, MECHANIKA KONSTRUKCJI, MISIO, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, KOMANDOR, PRZEŚWIETLENIE, OSTRY KURS, PROWENIENCJA, SIEKIERA, DARŃ, ŁUPEK PARAFINOWY, NIEOKRZESANIEC, UDAWACZKA, WŁODARZ, JAŁOWIEC CHIŃSKI, GWIAZDKA, ARNO, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, CRACK, GRUŹLICA ZWIERZĄT, WYKROCZENIE SKARBOWE, WYŚCIGÓWKA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, HUBA SINIAK, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, MARYNARCZYNA, MATURKA, APARAT, SIOSTRZYCZKA, CIĄGNIK, ZEBRA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, FIRMA, PAŁĄK, PEPSI, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, PULPIT, LUZACKOŚĆ, TRANSLOKACJA, ODCZYNNIK, KREDYT KONSOLIDACYJNY, EKSPERIENCJA, KOTLARNIA, PRACA DOMOWA, MYKOLOGIA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, ZAKRĘT, GRZYB SKALNY, ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI, PIĘTRO, KRÓLOWA MATKA, BALANSJER, HENOCHIAŃSKI, DOBRE RZĄDZENIE, PIĄTA WODA PO KISIELU, SŁUPISKO, ELASTOR, KATALIZA, NAWAŁNICA, ZWARCIE, UJŚCIE, BAYES, KROWIA WARGA, KOŃ MECHANICZNY, PROMOCJA, KORDON, FRAGMENTARYZACJA, WYPIERDEK MAMUTA, PĘTÓWKA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, PRE-PAID, AUSZPIK, DOSTĘP, GADACZ, POWIATÓWKA, NAMNAŻANIE, OCZEPINY, ZAKŁAD POGRZEBOWY, BYDLĘ, NIERUCHOMOŚĆ, DOCENT, ZNACZEK, KONCENTRYK, KOORDYNACJA RUCHOWA, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, LAS DZIEWICZY, FARMERYZACJA, ASYSTA, SUPRESJA, ZIARNECZKO, DEASEMBLER, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, POLSKOŚĆ, TRZODA CHLEWNA, PLANT, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, KLIN, FLOTA KAPERSKA, FILTRACJA, HOL, WYRAZISTOŚĆ, WYŻYNA, PROSTOMYŚLNOŚĆ, IZBA ROZLICZENIOWA, UCHO, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PRZEMOC, SZESNASTY, PERFUMKI, ASTMA, RANA, UWŁOSIENIE, DYFUZJA, ŁYCZAK MUSZLOWY, OLSZÓWKA, MASŁO, ŁAPCZYWIEC, JĘZYK EZOPOWY, DZIANET, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KONTROLA SKARBOWA, PACHNOTKA UPRAWNA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, FUNKCJONALIZM, KOT, ALT, KĄTOZĘBNE, ŁEBEK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, HASTA, SZPILECZKA, WSPÓŁZAWODNICTWO, HIPNOTYK, KRUPADA, KOŃ PAROWY, KABEL KONCENTRYCZNY, KONDYCJA, TANTALIT, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ZBOWID, KONURBACJA, OKLUZJA, ZEBRA, KREDYT, CHOROBA STARGARDTA, GALARETA, MIRLITON, TROP, MORENA KOŃCOWA, POSŁANIE, ZELOCI, SĄD SZCZEGÓŁOWY, CZEPIEC, PROMIEŃ BETA, TŁUMACZ, STEP, FARA, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, DUPEK ŻOŁĘDNY, HOBBIT, WYKRĘTAS, SEROWARNIA, MASKOWANIE, JANOSIKOWE, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, RIKSZARZ, CZWOROLIST, SILNIK DOLNOZAWOROWY, PULPIT STEROWNICZY, SZKOŁA, HAPLOID, OPCJA BARIEROWA, STREETBALL, WIERNY, ROZMIĘKANIE, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, SAMOWOLKA, PGR, ŁASKA, PLATFORMÓWKA, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, DEFINITYWNOŚĆ, RZEŚKOŚĆ, KASTRAT, KIEŁZNO, HUBA SKÓRKOWATA, UBOGI KREWNY, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, WYGŁAD LODOWCOWY, STACJA POSTOJOWA, GAŁĘZIAK ZBITY, KWEZAL, KOMPARYCJA, TERYNA, SROMOTNIK WOALKOWY, AMONIT, PUNKT NASTAWCZY, MĘTNOŚĆ, CIENNIK, DROBNIACZKOWCE, KERATYNA, WĄTROBIANKA, FITOEKDYSON, GŁOWNIA, UWAGA, KSIĘSTWO, JAPOŃSKOŚĆ, PROSTY, LEN, LEGOWISKO, BĘBEN, ŚRODEK ADHEZYJNY, AHA, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, DZIWOŻONA, LANDSZAFTA, KULA, PIEPRZ GWINEJSKI, OSŁONKA MIELINOWA, WSTĘGA MÖBIUSA, BYTOWNIT, KLUCHY POŁOM BITE, GOALKEEPER, WKŁAD, OPADY, PUL, JOTTAFLOPS, KRATOWNICA, PRANERCZE, SALAMI, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, ANGLOARAB SHAGYA, HEGEMON, RACJA, PISMO WĘZEŁKOWE, KWADRATNIKOWATE, STOCZNIA RZECZNA, FALA, TALERZ, KOLUMNA, NOŚNOŚĆ, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, POSADZKA, GEOFIT KORZENIOWY, ?ARMILLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.499 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, NA MOCY KTÓREGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ PRZEJMUJE NA SIEBIE EKONOMICZNE SKUTKI WYRZĄDZONYCH OSOBOM TRZECIM SZKÓD, POD WARUNKIEM ŻE UBEZPIECZONY JEST ZOBOWIĄZANY DO ICH NAPRAWIENIA NA PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB KONTRAKTOWEJ, W TYM SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ OSOBY, ZA KTÓRE UBEZPIECZONY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWIDZIANĄ PRZEPISAMI PRAWA CYWILNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, NA MOCY KTÓREGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ PRZEJMUJE NA SIEBIE EKONOMICZNE SKUTKI WYRZĄDZONYCH OSOBOM TRZECIM SZKÓD, POD WARUNKIEM ŻE UBEZPIECZONY JEST ZOBOWIĄZANY DO ICH NAPRAWIENIA NA PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB KONTRAKTOWEJ, W TYM SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ OSOBY, ZA KTÓRE UBEZPIECZONY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWIDZIANĄ PRZEPISAMI PRAWA CYWILNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OC ubezpieczenie majątkowe, na mocy którego zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego (na 2 lit.)
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ubezpieczenie majątkowe, na mocy którego zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego (na 38 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OC
ubezpieczenie majątkowe, na mocy którego zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego (na 2 lit.).
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
ubezpieczenie majątkowe, na mocy którego zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego (na 38 lit.).

Oprócz UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, NA MOCY KTÓREGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ PRZEJMUJE NA SIEBIE EKONOMICZNE SKUTKI WYRZĄDZONYCH OSOBOM TRZECIM SZKÓD, POD WARUNKIEM ŻE UBEZPIECZONY JEST ZOBOWIĄZANY DO ICH NAPRAWIENIA NA PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB KONTRAKTOWEJ, W TYM SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ OSOBY, ZA KTÓRE UBEZPIECZONY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWIDZIANĄ PRZEPISAMI PRAWA CYWILNEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, NA MOCY KTÓREGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ PRZEJMUJE NA SIEBIE EKONOMICZNE SKUTKI WYRZĄDZONYCH OSOBOM TRZECIM SZKÓD, POD WARUNKIEM ŻE UBEZPIECZONY JEST ZOBOWIĄZANY DO ICH NAPRAWIENIA NA PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB KONTRAKTOWEJ, W TYM SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ OSOBY, ZA KTÓRE UBEZPIECZONY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWIDZIANĄ PRZEPISAMI PRAWA CYWILNEGO. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast