FIZYK WŁOSKI PIONIER RADIOTECHNIKI (1874-1937); ZBUDOWAŁ RADIOTELEGRAF, UZYSKAŁ POŁĄCZENIE PRZEZ OCEAN ATLANTYCKI, NAGRODA NOBLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARCONI to:

fizyk włoski pionier radiotechniki (1874-1937); zbudował radiotelegraf, uzyskał połączenie przez Ocean Atlantycki, nagroda Nobla (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MARCONI

MARCONI to:

Henryk (1792-1863), polski architekt włoskiego pochodzenia - Hotel Europejski (na 7 lit.)MARCONI to:

Leandro (1834-1919), syn Henryka, architekt, przedstawiciel historyzmu (na 7 lit.)MARCONI to:

Leonard, bratanek Henryka (1835-99), rzeźbiarz i architekt (na 7 lit.)MARCONI to:

Władysław (1848-1915), syn Henryka, przedstawiciel historyzmu - Hotel Bristol (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIZYK WŁOSKI PIONIER RADIOTECHNIKI (1874-1937); ZBUDOWAŁ RADIOTELEGRAF, UZYSKAŁ POŁĄCZENIE PRZEZ OCEAN ATLANTYCKI, NAGRODA NOBLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.848

BEHRING, PARE, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, ZATOROWOŚĆ, LAGUNA, PRZEJŚCIE, SZCZURO-WIEWIÓRKA, MENNONITYZM, LAGUNA, MATERIA AUTOCHTONICZNA, GARYBALDCZYK, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, NAKAZ KWATERUNKOWY, JĘZYK BEMBA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, CINI, CLIO, CZYSTA, CHAIN, DETERMINIZM, ZDANIE WZGLĘDNE, GAUSS, SAMOCHÓD POŻARNICZY, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, STRAŻNICA, HEKSAGONALNE SZACHY POLSKIE, OKUPOWANIE, METYLOTROFIA, KANAŁ ENERGETYCZNY, BESKIDNIK, UMOWA O PRACĘ, GIULIO, JEZIORO POLJOWE, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, BRYLE, APARAT KRYTYCZNY, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, BRENNA, BERIO, PISANO, ŚLUZ SZYJKOWY, SUPERPRZEBÓJ, HETEROTROFIA, OGÓREK MAŁOSOLNY, STAW BIODROWY, ZATOR PŁUCNY, CYTWAR, BOASZKOWATE, ANORAK, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, REALNY SOCJALIZM, MLEKO W PROSZKU, PASO PERUWIAŃSKI, SKRZYDEŁKO, OKO, SUWAK LOGARYTMICZNY, BYLICA CYTWAROWA, SZEPT, POZIOM SPOŻYCIA, DRZEWOŁAZOWATE, KAKAO, GLASHOW, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, NIZIOŁEK, PŁASKLA, HEWELIUSZ, JEŹDŹCZYNI, MONETKA, OFERTA WARIANTOWA, KOPERTA, URANIZM, SKALA RANKINE'A, DŁUŻNIK SOLIDARNY, FUNDUSZ STRUKTURALNY, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, BANDOLET, TAU, ABSOLUTYZACJA, PODOSKI, OBRAZ POZORNY, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, PONTYFIKAT, CHWOŚCIK BURAKA, VALYRIA, RESET, INTROSPEKCJONIZM, USŁUGA OBCA, MLECZNIK, ROFEKOKSYB, GROCH WŁOSKI, WIEDŹMIN, CZARNY MAKAK CZUBATY, VASARI, MYKOTOKSYNA, BEEBE, CIŚNIENIE KRWI, ADAMÓW, ŁUK NADOCZODOŁOWY, CHOROBA GÓRNIKÓW, DELEGATURA, NERUDA, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, WJAZD, KOHEZJA, ŚCIEŻKA HAMILTONA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, RUFFO, BACHATA, LEKCJA POGLĄDOWA, CASSOLA, MARKGRAF, CHYLUS, CIMAROSA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, RYNEK KONSUMENTA, CHOROBA BAKTERYJNA, PRZEPUKLINA UDOWA, SERYCYNA, TWINGO, SIERAK, SYSTEM INSTANCYJNY, STARONORDYJSKI, COSMATI, WELOŃSKI, WIĄZANIE PODWÓJNE, ŁUŻYCKI, MARCONI, KONSULTANTKA, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, WARP, LAGERPETON, MŁYNEK, SPEAKER, PANI, LAPLACE, NOŚNA, SOMATOTOPAGNOZJA, FERMENTACJA PROPIONOWA, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, HERBATA BIAŁA, DIBIASI, LĘK KASTRACYJNY, PASZPORT KONSULARNY, ROWLAND, GRUZIŃSKI, ARDO, KATAKAUSTYKA, KAPIBARA, ANTYNOMIA RUSSELLA, RUM, DIELS, DOROBEK, OSETIA, STACJA KLIENCKA, PODATEK NALEŻNY, DOMINACJA PEŁNA, ALBA, ROK ANOMALISTYCZNY, MOST POWIETRZNY, CECHA RECESYWNA, SYSTEM KAPITAŁOWY, OCEAN, TELEFON, DROGA WOJEWÓDZKA, FALA BALISTYCZNA, ZATRWIAN, PROMIENIOWANIE, OGIEŃ ZAPOROWY, DŁUG TLENOWY, PROSZEK, OWEROL, TWIERDZENIE STOKESA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, RETRANSLACJA, BENIAMINEK, WIELKI SZLEM, PUNKT WĘZŁOWY, FIAT, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, ZANZA, KUŁACTWO, BERMYCA, VANVITELLI, STAŁA CZASOWA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, GRUCHOT, MSZAR, DŻINIZM, GETER, MEKSYKAŃSKI, ORA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, BALSA, CAYLEY, SZKIC POLOWY, LEKCJA MISTRZOWSKA, PILEUS, IPHONE, PŁACA MINIMALNA, PIACENTINI, BRECHT, LAKTACJA, ANTONIONI, TEKA REDAKCYJNA, PUŁAP TLENOWY, BROSZKA, DAMEL, CHOROBA ROŚLINNA, PIOTR APOSTOŁ, WEKSEL TRASOWANY, PERGOLESI, POŁĄCZENIE, PIOTR, CZARCIE KOŁO, THOMSON, PUGET, FORMA PRZESTRZENNA, CZOŁO, FOTOJONIZACJA, RASZPLA, LIPOLIZA, BULLA, FETOSKOPIA, WIBRACJA LABILNA, BAMBOCJADA, LABORATORIUM REFERENCYJNE, LOG, HARFA EOLSKA, JAŚNIA, ŚLAD TOROWY, OGNIWO GAZOWE, SYMULTANA, FALA NOŚNA, GRZEBIEŃ, MANIERKA, TECHNIKA OPERACYJNA, PLATFORMA SATELITARNA, MULTILATERALIZM, KWADRANT, MISJE, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, CHOREG, PACKA, SZWOLEŻER, PRAWO BIOTA-SAVARTA, MONAR, NAGRODA, DOM AKADEMICKI, ANTYBIOZA, TACHISTOSKOP, COSTER, POCISK NIEPENETRUJĄCY, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, KOMPENSACJA, PAPINI, CHRZEST, WYŁADOWANIE ULOTOWE, STAROISLANDZKI, BAGNO, RADA GABINETOWA, WORCZAKOWATE, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, KOK, AMICI, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, MĄCZNIAK RZEKOMY, KATEGORIALNOŚĆ, SZYMBORSKA, OPŁATA PROLONGACYJNA, IMIR, LONG, NOUMEN, DOCZEPA, POETYKA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, JĘZYK JAPOŃSKI, NIKAB, HARACZ, PROMIEŃ ALFA, KOŁNIERZ, ENDERS, POŻYCZKA, IGLISHMEK, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, DORATORHYNCHUS, WOLEC, REGUŁA MINIMAKSU, TRENING, SŁOMA TARGANA, HIPERINFLACJA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, LITERA TEKSTOWA, DZIUPLA, SITCOM, PIONIER, OWAL KARTEZJUSZA, DALMATYKA, KATAROWIE, ?MIEJSCE ŚWIĘTE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIZYK WŁOSKI PIONIER RADIOTECHNIKI (1874-1937); ZBUDOWAŁ RADIOTELEGRAF, UZYSKAŁ POŁĄCZENIE PRZEZ OCEAN ATLANTYCKI, NAGRODA NOBLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIZYK WŁOSKI PIONIER RADIOTECHNIKI (1874-1937); ZBUDOWAŁ RADIOTELEGRAF, UZYSKAŁ POŁĄCZENIE PRZEZ OCEAN ATLANTYCKI, NAGRODA NOBLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARCONI fizyk włoski pionier radiotechniki (1874-1937); zbudował radiotelegraf, uzyskał połączenie przez Ocean Atlantycki, nagroda Nobla (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARCONI
fizyk włoski pionier radiotechniki (1874-1937); zbudował radiotelegraf, uzyskał połączenie przez Ocean Atlantycki, nagroda Nobla (na 7 lit.).

Oprócz FIZYK WŁOSKI PIONIER RADIOTECHNIKI (1874-1937); ZBUDOWAŁ RADIOTELEGRAF, UZYSKAŁ POŁĄCZENIE PRZEZ OCEAN ATLANTYCKI, NAGRODA NOBLA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - FIZYK WŁOSKI PIONIER RADIOTECHNIKI (1874-1937); ZBUDOWAŁ RADIOTELEGRAF, UZYSKAŁ POŁĄCZENIE PRZEZ OCEAN ATLANTYCKI, NAGRODA NOBLA. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x