WYSTĘPUJĄCE W OKRESIE PŁODOWYM POŁĄCZENIE POMIĘDZY PNIEM PŁUCNYM A POCZĄTKOWYM ODCINKIEM AORTY ZSTĘPUJĄCEJ, SŁUŻĄCE DO OMINIĘCIA KRĄŻENIA PŁUCNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEWÓD BOTALLA to:

występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego (na 14 lit.)PRZEWÓD TĘTNICZY to:

występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSTĘPUJĄCE W OKRESIE PŁODOWYM POŁĄCZENIE POMIĘDZY PNIEM PŁUCNYM A POCZĄTKOWYM ODCINKIEM AORTY ZSTĘPUJĄCEJ, SŁUŻĄCE DO OMINIĘCIA KRĄŻENIA PŁUCNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.058

ROBAK, CENAR, KOKIETNIK, TALERZ, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, GENERATOR GAZOWY, PRZYROST DEMOGRAFICZNY, TĘTNICA KREZKOWA GÓRNA, SALAMANDRA, GOBIZAUR, OPIEKA PERINATALNA, PARWIKURSOR, JEZIORO AŁASOWE, JĘZYK ŚREDNIOPERSKI, NIPPONOZAUR, DZWON NURKOWY, DZWONEK, LICA, SUBLIMATOR, POŁĄCZENIE, KOMPLEKS ELEKTRY, MAŚLAK, SZOPA, SKOK WARSTWIC, STOMIA, SPLĄTANIE, LINIA, JARYZACJA, TATIZAUR, KARONGAZAUR, BIAŁE NOCE, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, PRZEWÓD SCHEMATOWY, NIEROZŁĄCZKA, KOLUMNA, MANIPULATOR, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, EGRETA, PRASA GADZINOWA, ZESPÓŁ REWASKULARYZACJI, MLEKO, KAMERA VIDEO, NIGERZAUR, MILLERETTA, WYPIÓR, MIKROHADROZAUR, SEGMENT SZYJNY, RYFLA, ODDZIAŁYWANIE FUNDAMENTALNE, ŁUB, TĘTNICA KREZKOWA DOLNA, WŁOSIE, PRZEWÓD ODGROMOWY, RADŁO, TAJNE NAUCZANIE, BRYTFANKA, MEZZOSOPRAN KOLORATUROWY, PEŁZACZE, TIENSZANOZAUR, TRANSMITER, NARZYNKA, LASKA JAKUBA, PISANOZAUR, STAJE, KARMANIOLA, BÓR WILGOTNY, LÓD DENNY, PRZEWÓD ODBOJOWY, TALERZ, ANALIZA DYSKRYMINACJI, MONSTRUM, CHOROBA CANAVAN, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ODLEGŁOŚĆ, ROZSTAW OSI, TĘTNICA KREZKOWA, REMIZA, ŻÓŁTACZKA WSZCZEPIENNA, WYBIJACZ, HYDROMONITOR, KOLOR, BROŃ GŁADKOLUFOWA, EMBRIOPATIA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, WEDY, KRĄŻENIE DUŻE, DEKANTER, ABROZAUR, SIDEROPS, STRĄGA, PRZECINACZKA, GÓRKA ROZRZĄDOWA, KOŚĆ ŁZOWA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, BASEN SEDYMENTACYJNY, STOPER, TAMPER, KASA REJESTRUJĄCA, KAMPUCZA, KWIATEK, KOMPAS ŻYROSKOPOWY, SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE, ZAWIESIE, ESÓWKA, SPLOT, ŁUK MADZIARSKI, GAZ ELEKTRONOWY, MASKOWIK PSTROGŁOWY, WENET, STOSUNEK SŁUŻBOWY, SYNONIMICZNOŚĆ, RYNEK WTÓRNY, ARCHEOWENATOR, WYCIĄG, OBIEG PIENIĄDZA, DZIOBOROŻEC, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, SZKANDELA, SIEĆ CYTOKINOWA, MITCHELL, ALIANS STRATEGICZNY, STRUNOWIEC, ALTISPINAKS, SYNTETAZA, RDZEŃ KRĘGOWY, UZIOM, ŁĄCZNIK, KLAMELIZAUR, BIERKA SZACHOWA, ODBIORNIK RADIOFONICZNY, PRZEWÓD KOMINOWY, STERYLIZATOR, OGRANICZNIK, NACZYNIE OZDOBNE, DRAMAT SATYROWY, MIODOJADEK SREBRNOUCHY, BRZUCH, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, AGNOSFITYZ, CZUBUTIZAUR, PRZEKĄSKA, PARKAN, PŁYTKA MOTORYCZNA, ALIENACJA RODZICIELSKA, BEJDEWIND, DIAPAUZA LETNIA, KANALIK, SZANJANGOZAUR, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, GRĘPLA, PLAZMODESMA, SKRADANKA, PRZESTRZEŃ ZEWNĄTRZOTRZEWNOWA, TUNEL FOLIOWY, ZNAK NAWIGACYJNY, KORYTO, BUGENAZAURA, TELEFONIA, SZYMURA, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, CZAJNIK, HAMULEC CIERNY, DROŻNOŚĆ, MONITOR BRAJLOWSKI, ODCHYLENIE, LEKKI LOTNISKOWIEC, CZOŁOCZUBY, OKNO, SINUS, DZIEŃ POLARNY, PRANERCZE, KONWEJER, ZACISK, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, COKÓŁ, KABEL, WIBRATOR, KIEŁKOWNIK, BŁĄD BEZWZGLĘDNY, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, CZERPAK, PIEŃ TRZEWNY, ZĄB PRZEDTRZONOWY, KOLEKTOR, ALETOPELTA, AGATIS MOCNY, ROK GWIAZDOWY, PIEPRZNIK, PRÓBNIK, INTERFEJS SIECIOWY, PTERANODONY, DYSONANS, ARMATKA WODNA, DYMNIK, CHWYTACZ, KLIMAKONWEKTOR, ILOŚĆ REFERENCYJNA, STRUNOWCE NIŻSZE, SERVET, TRANCE, NAWA, KRYZA, PEDOFILSTWO, EMIR, STENOPELIKS, POŁĄCZENIE WCISKOWE, DERMODAKTYL, TENSOR SZTYWNOŚCI, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, KRATER, LEASING ZWROTNY, KOMEDIA ROMANTYCZNA, LEGIONY, PRZYRZĄD POMIAROWY, TAJNE KOMPLETY, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, KUFEL, RYSIK, LINIA GŁOWY, OSCYLOSKOP, KACZKA CZERNICA, SYNTETYZER, PODIUM, NASTAWNICA, CEZURA, KONDORRAPTOR, ROK SYDERYCZNY, KUCHENKA MIKROFALOWA, SZYDEŁKO, KOŁO GARNCARSKIE, UMOWA HOTELOWA, KASOWNIK, PROTANDRIA, DRĘTWA, OROGENEZA HERCYŃSKA, FRONT STACJONARNY, KĄT PADANIA, REANIMACJA, MONITORING PRZYRODNICZY, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, KONSOLETA, SYNTETYZATOR, LOKALIZATOR, ROK ZWROTNIKOWY, MERMOZ, KOŚĆ KLINOWA, POŚREDNIK, CENA NAIWNA, PIERWSZY ŚWIAT, NARZECZONY, RUBEL TRANSFEROWY, ODCHYLENIE MAGNETYCZNE, CHWYTNIK, ADAPTER, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, NEGATYWIZM, LUFT, ŁUK AORTY, ORNITODESM, CIŚNIENIE ROZKURCZOWE, GŁADYSZKA, WCIĄGARKA, PRZEWÓD BOTALLA, MIKROWELA, UDAR, KONFLIKT SEROLOGICZNY, WERNALIZACJA, ASZARYZM, TRAMWAJ WODNY, ZEA, PRZEWÓD SYMETRYCZNY, KWANTAZAUR, KOLEŻKA, HELIOGRAF, WAPIEŃ ROGOWCOWY, WANNA, SPEKTROMETR MAS, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, SKOPEK, ALTERNATA, MIRISZJA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, DOBRO NIEMATERIALNE, EUFONIA, KRĄŻENIE PŁUCNE, ODDYCHANIE TKANKOWE, OTĘŻAŁKOWATE, PRZEDTRZONOWIEC, GNIAZDKO, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, TARYFA CELNA, MAGDYNO, PISMO CERKIEWNE, PRÓBA, PRAWO WEBERA-FECHNERA, RAKS, LIKORYN, ?DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.058 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSTĘPUJĄCE W OKRESIE PŁODOWYM POŁĄCZENIE POMIĘDZY PNIEM PŁUCNYM A POCZĄTKOWYM ODCINKIEM AORTY ZSTĘPUJĄCEJ, SŁUŻĄCE DO OMINIĘCIA KRĄŻENIA PŁUCNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYSTĘPUJĄCE W OKRESIE PŁODOWYM POŁĄCZENIE POMIĘDZY PNIEM PŁUCNYM A POCZĄTKOWYM ODCINKIEM AORTY ZSTĘPUJĄCEJ, SŁUŻĄCE DO OMINIĘCIA KRĄŻENIA PŁUCNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWÓD BOTALLA występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego (na 14 lit.)
PRZEWÓD TĘTNICZY występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEWÓD BOTALLA
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego (na 14 lit.).
PRZEWÓD TĘTNICZY
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego (na 15 lit.).

Oprócz WYSTĘPUJĄCE W OKRESIE PŁODOWYM POŁĄCZENIE POMIĘDZY PNIEM PŁUCNYM A POCZĄTKOWYM ODCINKIEM AORTY ZSTĘPUJĄCEJ, SŁUŻĄCE DO OMINIĘCIA KRĄŻENIA PŁUCNEGO sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - WYSTĘPUJĄCE W OKRESIE PŁODOWYM POŁĄCZENIE POMIĘDZY PNIEM PŁUCNYM A POCZĄTKOWYM ODCINKIEM AORTY ZSTĘPUJĄCEJ, SŁUŻĄCE DO OMINIĘCIA KRĄŻENIA PŁUCNEGO. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x