NARZĘDZIE WIELOOSTRZOWE SŁUŻĄCE DO NACINANIA GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NARZYNKA to:

narzędzie wieloostrzowe służące do nacinania gwintów zewnętrznych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE WIELOOSTRZOWE SŁUŻĄCE DO NACINANIA GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 806

PRZEPLOTNIA, WCIĄGARKA, KONWERSJA , SIEĆ, NOŻYCE, KASOWNIK, KILOF OGRODNICZY, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, PODWIĘŹ, KIMOGRAF, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, PIŁA, ROZRUSZNIK SERCA, RYSIK, MŁYNEK, OKSYMETR, NÓŻ, MANIPULATOR, PASTOFORIA, CZERPAK, PAZUR, ŚWIDER, KOMÓRKA, SZCZĘKONÓŻA, KLUCZ NASTAWNY, ARFA, POPIELNICA, MINIMUM SOCJALNE, BEZPIECZNIK, PRZEPLOTKA, PRZERABIACZ, ZDANIE OZNAJMUJĄCE, RADŁO, RZEŹBA, KOŁO, BROŃ, CHŁODNIA KOMINOWA, STRIPPER, PRZYBORY DO PISANIA, POŁĄCZENIE GWINTOWE, PIŁA CZOPOWA, KOŁO GARNCARSKIE, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, FILET, WYPALARKA, CEP, SZLIFIERKA KĄTOWA, GRACKA, KOŚCIÓŁ ŚCIENNO-FILAROWY, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, DEKANTER, ŻELAZNA DZIEWICA, BIELIZNA STOŁOWA, DŁUTO, KILOFEK, NAPÓR, PIEKARNIA, WRZECIONO, PELWIMETR, DZBANEK NA KWIATY, ZSYP, ŁYŻKA, PUSTAK ŚCIENNY, GĄSIOR, BINDOWNICA, BOCIAN, GŁADZIK, IMADEŁKO, MŁYNEK, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, KRAJAK, SUSZARNIA TUNELOWA, ŻÓŁW NOROWY, USŁUGA OBCA, KOSA, ODTWARZACZ MP3, PINCETA, KRAJAK, SZNUR HACZYKOWY, WYPYCHACZ, KWIAT, SYRENA, SKROBACZKA, KOLUMNA, MOLETA, EKRAN WIZYJNY, TRAŁ, KLESZCZKA, TOMOGRAF, PLOTER SOLWENTOWY, WYPALARKA, PRZECINACZKA, WYKRYWACZ KŁAMSTW, UBIJAK, HAMULEC, REJESTRATOR, OBROTNICA, KRAJARKA, KAGANIEC, PAROWNICA, GRACA, IGIEŁKA, KRAJAK, CIEMNIA OPTYCZNA, WYŚWIETLACZ, KLON, GILOTYNA, MIKSER, RÓWNIAK, PISMO GRECKIE, KIELONEK, FREZ, SZPATUŁKA, NASTAWNICA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, CUKIERNICA, OSEŁKA, WIDŁOZĘBOWCE, WONTON, RYSIK, GRĘPLA, WAŁ, WIERTARKA, KIPA, RZESZOTO, PACA, KOKSIAK, RYZYKO OPERACYJNE, PIERWOMSZAKOWCE, CHWYTNIK, OŚNIK, ŁOPATA, PŁUG, WIDŁY, PODKARMIACZKA, SŁODOWNIA, STRUG, GNIOTOWNIK, POPIELNICZKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, PADDLE, CZYNNIK SYTUACYJNY, ZAWIESIE, PŁUŻYCA, PŁAWA, RAJTKI, TRZCINA, SANTI, KOPACZKA, ZIELE ANGIELSKIE, MŁOTECZEK, ODWRACACZ CIĄGU, MARSPIKIEL, AKCELERATOR ELEKTRONÓW, GRACA, LEGWAN GŁUCHY, AUTOPILOT, SZKANDELA, STRZECHWOWCE, SKROBAK, DARWIN, ŁOPATKA, PŁUŻEK, IGIEŁECZKA, NÓŻ, SPODEK, PLOTER, RYLEC, CÓRKA ŚMIECIARZA, WIDŁY, SYNTETYZER, LATIMERIOKSZTAŁTNE, BAJEREK, DULKA, WEŁNA MINERALNA, BACIK, RING, WODOWSKAZ, BALIA, PISMO CERKIEWNE, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, TARCZA NIPKOWA, WYOBLAK, ROTA, TOPOREK, WYPYCHACZ, PAROWNICA, WIELORAK, KUWETA, SKANER, WAŁEK, SZPACHLA, PEŁZACZE, NAPĘD HYDRAULICZNY, KILOF, SPEKTROMETR MAS, MONITOR BRAJLOWSKI, TRAŁ, BACÓWKA, EKRAN, TUNEL CHŁODNICZY, PILOT AUTOMATYCZNY, CEWKA RUHMKORFFA, OGRANICZNIK, ZATAPIACZ PŁYWAKA, URZĄDZENIE WYJŚCIA, BŁĄD ATRYBUCJI, JAJOWAR, WZIERNIK, RUDEL, BIEŻNIA, CIOSŁA, GŁADZIK, BAT, PORTRET PAMIĘCIOWY, CYBUCH, GRUSZKA, DŹWIGNICA, SSAK, ZNAK NAWIGACYJNY, ABAKA, TALERZ, SZYBKOWAR, PENETRATOR, PUCHAR, PUCÓWKA, DRĘTWA, PODRYWKA, KUFEL, KURAŻ, DALMIERZ LASEROWY, CZAJNIK, TOMOGRAF KOMPUTEROWY, SZPATUŁKA, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, HAMULEC, BINDA, PISTOLET, ODSADKA, SERNIK, KRZESIWO, MGŁAWICA PLANETARNA, ŁZAWNICA, IGIEŁECZKA, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, ROZCINACZ, TALERZ, RÓW IRYGACYJNY, ZSZYWARKA, KWADRANT, HYDROMONITOR, MARKETING TERYTORIALNY, NARZYNKA, CEDZIDŁO, WIERTŁO OBROTOWE, BOCZEK, STACJA, ŁUPNIAK, STRZEMIĄCZKO, ARMATA, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, STRZEMIĘ, NEGATOSKOP, POMPA PRÓŻNIOWA, PATELNIA, GÓRKA ROZRZĄDOWA, STALKA, WOLE, PRZECINARKA, BĘBENEK, SKOPEK, ŁĄCZNIK, WANNA, KILOFEK, PATELNIA, KLESZCZE, POLAROGRAF, LISZAJ BIAŁY, OSĘK, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, OGRÓDEK JORDANOWSKI, TOPÓR, KIJANKA, ŁYŻKA, DRAPACZ, TYLCZAK ŁUKOWY, ŚWIDER, MORFOLOGIA, GRACA, WKRĘTARKA, GENERATOR GAZOWY, DZIADEK DO ORZECHÓW, SZPADEL, WAŃCZOS, ODSYSACZ, KUSTODIA, SONDA, PRÓBNIK, PION, ?MŁOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 806 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE WIELOOSTRZOWE SŁUŻĄCE DO NACINANIA GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE WIELOOSTRZOWE SŁUŻĄCE DO NACINANIA GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NARZYNKA narzędzie wieloostrzowe służące do nacinania gwintów zewnętrznych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NARZYNKA
narzędzie wieloostrzowe służące do nacinania gwintów zewnętrznych (na 8 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE WIELOOSTRZOWE SŁUŻĄCE DO NACINANIA GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - NARZĘDZIE WIELOOSTRZOWE SŁUŻĄCE DO NACINANIA GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x