PRZYRZĄD DO PRANIA; DREWNIANE NARZĘDZIE DO WYBIJANIA BIELIZNY PODCZAS PRANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIJANKA to:

przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania (na 7 lit.)PRALNIK to:

przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIJANKA

KIJANKA to:

postać larwalna płazów, która po pewnym czasie przekształca się w dorosłego płaza, jednak przed całkowitym przeobrażeniem fizycznym prezentuje wiele cech typowych dla ryb - prowadzi wodny tryb życia, porusza się, odżywia i wygląda podobnie do ryby, oddycha skrzelami, ma ogon pionowo otoczony płetwą, stanowiący główną siłę napędową (na 7 lit.)KIJANKA to:

przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania (na 7 lit.)KIJANKA to:

GŁOWACZ; słodkowodna larwa płazów bezogonowych; oddycha skrzelami (na 7 lit.)KIJANKA to:

larwa żaby (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD DO PRANIA; DREWNIANE NARZĘDZIE DO WYBIJANIA BIELIZNY PODCZAS PRANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.553

ZASTAWA STOŁOWA, ANEMOGRAF, RAKSOLOTY, ASTROMETR, BŁOTNIARKA, WODOWSKAZ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PŁUŻEK, INSTRUMENT, GETA, SONDA, POZIOMICA, AMBRAZURA, PROCH BEZDYMNY, KWADRANT, MIS, GIGATONA TROTYLU, WAŁ BRZEGOWY, CZERPAK, GŁOWICA FREZOWA, KRZYŻ MODLITEWNY, WBIJAK, SONDA RĘCZNA, LIŚCIAK, BALANSJER, PENETROMETR, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, KOSA, KONWERSJA GENÓW, ŁAŃCUCH MIERNICZY, LUNETA, MOTYLEK, MONOCHORD, REST, OPASKA, ŻAKIET, DESU, KINO DROGI, GRACA, BECZKA, ANEMOSKOP, ŚWIADEK, TARAN, WYCINAK, TERMOBAROMETR, TELESKOP, KOŃ, SZKIC POLOWY, BIAŁA NOC, EKSKAWATOR, WRZECIONO, MAGNEZJA, NASTAWNICA, HALKA, RYFLA, CZERPACZ PATALASA, MELOGRAF, FAJECZKA, DOSIA, DAWKA DOPUSZCZALNA, ATMOMETR, SEN, KORYTKO, KLUCZ, ŚWIAT ASTRALNY, BUDŻET PAŃSTWA, ZASADA D'ALEMBERTA, PUNKT ASEKURACYJNY, SPEKTROGRAF ASTRONOMICZNY, AMPEROMIERZ, OSTRZE LIŚCIOWATE, GRAD, TRAMPOLINA, PACHOŁEK, STAŻ, KRYSTALIZACJA, NARZYNKA, BACIK, FROTKA, KOLBA LUTOWNICZA, WÓZ KEMPINGOWY, JUNKERS, KOMPARATOR BŁYSKOWY, KLUCZ, ROZPORNICA, LASECZKA, IMAK NARZĘDZIOWY, OLEJ FUZLOWY, AKT PŁCIOWY, RYSIK, UPRZĄŻ, ŚCINACZ, GRACA, RÓG MYŚLIWSKI, TURNIKIET, KOŁO, UOGÓLNIENIE MAPY, ŚWIECA, USTNIK, LOTH, GENERALIZACJA KARTOGRAFICZNA, WIDEŁKI HERETYKÓW, WYSOKOŚCIOMIERZ, WABIK, BRONA, SKROBAK, HELIOTROP, PAJĄK, KĄTOWNICA, KILOF, SZPRYCA, WULKAN EKSPLOZYWNY, SKIASKOP, BŁYSTKA OBROTOWA, KREPA CHIŃSKA, TEATR, CZERPACZ, WYCIĄGACZ, PUŁAPKA, NARZĘDZIE, KARBORYZATOR, EWANGELIA, BALIA, KOMA, FOTOHELIOGRAF, OCZEPINY, PRÓBA SAMOBÓJCZA, BIAŁA ARMIA, PERKOZ CHILIJSKI, FITA, UROMETR, NYLON, KROSNO, CIOSŁA, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, MONOCHORD, STANIK, KLAKA, MESEL, TARCIE, IMADEŁKO, LICZNIK KILOMETRÓW, TACHISTOSKOP, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, WCINAK, FALAKA, CZERWONA GWARDIA, ŁYŻKA, WIELORAK, PRANKO, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, RĘKAWEK, WZÓR CIOŁKOWSKIEGO, WIDZENIE SENNE, LAWA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, WĘZEŁ TKACKI, DIAMENT, RASTRAL, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, FILAKTERIE, SZPADEL, MAJTKI, OŚNIK, JĘZYK WEHIKULARNY, MIKROPRZEŁĄCZNIK, BRAMKA HONOROWA, MIERNIK KONDUKTANCJI, PŁUG WIELOSKIBOWY, WIDMO ABSORPCYJNE, FIVE O'CLOCK, OBRAZ KLINICZNY, OPIEKA PERINATALNA, NAWIGRAF, PLAN ASTRALNY, LEZIWO, DIODA, AERATOR, ŁAMACZ BLOKADY, KOLIMATOR, PRZYRZĄD NAWIGACYJNY, ROZWÓRKA, ATLAS, KĄTOMIERZ, ŚWIATŁO POSTOJOWE, KLUCZ, BULGOTNIK ŁAZIENKOWY, RIDE, WERANDA, INSIMBI, PUSTY DŹWIĘK, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, ŁOPATA, ŁOPATA, CEBER, PRZYRZĄD MIERNICZY, ŁOŻYSKO SZTYWNE, TRZYMAK, PERYPATETYK, PRASKA, OPTOFON, SZOP, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, OSŁONA, POŚLAD, SZPATUŁKA, OŁOWIANKA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, RÓWNIAK, EWAPOROMETR, MONITOR, MŁOT, SKOPEK, GABCZASTOŚĆ MÓZGU, ZEGAR PIASKOWY, WTYCZKA, WARTOWNIK, WIATROMIERZ, DESZCZ, RYLEC, WAGA, PRZYRZĄD POMIAROWY, MAGNETOSKOP, DRABINKI, PÓŁNOC, IGIEŁECZKA, NÓŻ, GNIOTOWNIK, BAWOLE OKO, TRYMOMIERZ, STOPKLATKA, KIJANKA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, FLETROWERS, WIELKI WYBUCH, EFRAIM, MATURKA, SKROBAK, GŁOWACZ, JÓZEF SZWEJK, PRZEGLĄDARKA, DIMERKAPROL, IZOTERMIA, KORONOGRAF, GRÓB, HUNWEJBINI, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ZOLNIK, TRZEPACZ, ODMULACZ, PRÓBNIK, GRACKA, HELIOGRAF, CIĄGUTEK, PODRYWKA, IGIEŁKA, PRZECINARKA, KOLEKTA, SPRAWDZIAN, OCEL, OBIEG, BUSOLA, WIDEOREJESTRATOR, SIEKIERA, TRZCINA, SZYDEŁKO, PIRANOMETR, GRAJCAR, ROZDANIE, WYKROJNIK INTROLIGATORSKI, GRADUAŁ, SIODŁO WESTERNOWE, UBIJAK, PŁYWAK, PUMEKS, STOP-KLATKA, WYCZESEK, LICYTACJA, BIPRYZMAT, GRZEBYK, SFERA ARMILARNA, ŚCISKACZ, HAMULEC LUZOWANY, GILOTYNA, AUTOBUS CZŁONOWY, UGNIATARKA, PŁUG, BAR MICWA, SPÓD, GALWANOMETR ELEKTROSTATYCZNY, BULGOTNIK WANIENNY, DOSIA, KASK WSPINACZKOWY, MONITOR SCENICZNY, IPERYT, OŚNIK, SKATOLOGIA TELEFONICZNA, ?MBIRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.553 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD DO PRANIA; DREWNIANE NARZĘDZIE DO WYBIJANIA BIELIZNY PODCZAS PRANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD DO PRANIA; DREWNIANE NARZĘDZIE DO WYBIJANIA BIELIZNY PODCZAS PRANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIJANKA przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania (na 7 lit.)
PRALNIK przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIJANKA
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania (na 7 lit.).
PRALNIK
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania (na 7 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD DO PRANIA; DREWNIANE NARZĘDZIE DO WYBIJANIA BIELIZNY PODCZAS PRANIA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PRZYRZĄD DO PRANIA; DREWNIANE NARZĘDZIE DO WYBIJANIA BIELIZNY PODCZAS PRANIA. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast