UGNIATARKA DO TWORZYW SZTUCZNYCH; NARZĘDZIE DO MIESZANIA I UGNIATANIA SKŁADNIKÓW TŁOCZYW, TJ. ŻYWICY SZTUCZNEJ I NAPEŁNIACZA, W CELU UPLASTYCZNIENIA WYTWORZONEJ MIESZANINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GNIOTOWNIK to:

ugniatarka do tworzyw sztucznych; narzędzie do mieszania i ugniatania składników tłoczyw, tj. żywicy sztucznej i napełniacza, w celu uplastycznienia wytworzonej mieszaniny (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GNIOTOWNIK

GNIOTOWNIK to:

kruszarka kołowa - kruszarka, w której materiał rozdrabniany jest przez ciężkie walce toczące się po dnie misy (na 10 lit.)GNIOTOWNIK to:

maszyna rolnicza do wytwarzania paszy (na 10 lit.)GNIOTOWNIK to:

wygniatak - narzędzie do obróbki gwintów poprzez plastyczne odkształcanie powierzchni otworu obrabianego (bez skrawania) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UGNIATARKA DO TWORZYW SZTUCZNYCH; NARZĘDZIE DO MIESZANIA I UGNIATANIA SKŁADNIKÓW TŁOCZYW, TJ. ŻYWICY SZTUCZNEJ I NAPEŁNIACZA, W CELU UPLASTYCZNIENIA WYTWORZONEJ MIESZANINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.780

MAKROPOLECENIE, PRZETACZANIE KRWI, SELEKTOR NEUTRONÓW, DOBRA KONSUMPCYJNE, JEDWAB SZTUCZNY, PRZEZIERNIK, KRAJAK, KURACJA SZOKOWA, PROFILAKTYKA JODOWA, REASORTACJA GENOWA, PRACA, KIJANKA, FUNDUSZE EUROPEJSKIE, SMOK, KROK NAPRZÓD, SZRAF, PYTANIE, TEREBINT, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, GŁADZIK, PARADOKS LEONTIEFA, TATUAŻ AMALGAMATOWY, SPÓJNIK, PRZYBYSZ, STRAŻ MIEJSKA, KLASTER, ŁAŃCUCH MIERNICZY, WYPAD, STROIK, CAPINA, RYSIK, MISJA MEDIACYJNA, PIŁA, NOŻYCE, LICENCJAT, FUNDUSZE UNIJNE, LOOP, MIOTŁA, ESÓWKA, OBSERWACJA, SKROBAK, PRODUKCJA PIERWOTNA, LENTYSZEK, DITHERING, TAKTYKA, FIRMA-WYDMUSZKA, ŚWIETLICA, BYDŁO DOMOWE, EFEKCIARSTWO, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, TROMBOLITYK, SZEREG, CEWKA PUPINOWSKA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, OKRZOSEK, MANIPULATOR, PROSZEK DO PIECZENIA, RIPPER, REFORMACJA, NOŻYCE, JABLONEC, ALGORYTM ZACHŁANNY, SKÓRKA, DIAMENT, POSEŁ, KRAJALNICA, ŁYŻKA, KONWENCJA LITERACKA, ŚRODEK KONTAKTOWY, PROGRAMOWANIE LINIOWE, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, BINDA, REWANŻ, DIALIZOTERAPIA, KAMUFLAŻ, OCHRONKA, POPRAWKA, CEP, KONSERWACJA ZABYTKÓW, MADERYZACJA, PILARKA RAMOWA, TUNNING, TUPET, LEKARSTWO, SATURN, DIAMENTÓWKA, SIEĆ SATELITARNA, LUSTRACJA, MIESZACZ, KLOMIFEN, MIASTECZKO KOMUNIKACYJNE, WYSŁANIEC, KOSTUR, DELEGACJA, ZACZYN, PRZYNĘTA, ROTA, CIĄGNIK BALASTOWY, CHOCHLA, WIDŁY, LAMPKA, WIDEŁKI HERETYKÓW, KOLAMINA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, GRACA, POZYCJA, ZATAPIACZ PŁYWAKA, OPTYKA ADAPTACYJNA, WOLNOMULARSTWO, SNAJPERKA, KOMBINACJA KLASYCZNA, KONFRONTACJA, EKSTRUZJA, BLOKADA EKONOMICZNA, KONTROLA DROGOWA, TEORIA INFORMACJI, ANTROPOLOG KULTURY, DRWINA, STARA PUDERNICA, TRYMER, CEPY, ORGAN, ZASŁONA, DOKTORAT, EWALUACJA BIEŻĄCA, PLAC ZABAW, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ELASTYK, OSTROGA REGULACYJNA, PORÓD FIZJOLOGICZNY, EGZERCYCJA, ŚCIÓŁKOWANIE, SONDAŻ, DECEPCJA, GARNITUR, ARSENAŁ, STOPA FUNDAMENTOWA, POKRĘTKA, WISZER, CHARAKTERYSTYKA, ABLACJA, MULARSTWO, ŚMIECIÓWKA, MANEWR, TAMPON, DERMABRAZJA, DROGA POŻAROWA, MASZYNKA DO GOLENIA, BADANIE PRZESIEWOWE, KAPUSTA KISZONA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, KULTURA STARTEROWA, UŻYŹNIACZ, ŁOPATA, BADANIE, GIPSATURA, SZPRYCA, OPIEKA TERMINALNA, TARLATAN, TAKTYKA, APLIKACJA PROKURATORSKA, OPERACJA LOGICZNA, EDYCJA, OBWÓD WYBORCZY, PRANIE MÓZGU, TRZCINA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, SZUWAKS, INTERWENCJA HUMANITARNA, INTEGRACJA POZIOMA, SZRAF, LIEBIG, MAKIAWELISTA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, MAGDALENKI, INWESTYCJE, CEKOTROFIA, HISZPAŃSKIE BUTY, KONSERWACJA, WICI, NACINAK, LECZENIE CHIRURGICZNE, RYNEK WŁAŚCIWY, KĄPIEL SŁONECZNA, FLIZ, PODRÓŻNICZKA, KOMPOZYCJA, KOŃ POZNAŃSKI, ETIUDA, TRIK, KONTROLA SKARBOWA, FARMA, INTERWIZJA, METODA ZŁOTEGO PODZIAŁU, ŚWIDER, TECHNIKA OPERACYJNA, MONITOR, SĄD DORAŹNY, IMPAKTOWOŚĆ, KRĄŻENIE OBOCZNE, RÓJKA, BUDOWNICTWO WODNE, ONEIRONAUTA, FRYKCJA, DEKAPOLIS, FASCYNATOR, ZUPA NA GWOŹDZIU, WSPINALNIA, ANALIZA KONKURENCJI, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, ABREWIATURA, DRZEWO MASTYKSOWE, METABAZA, WAŁ, BIURO PARLAMENTARNE, KLUB, BAJERANT, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, WCINKA, CHODNIK MINOWY, RATOWNICTWO MEDYCZNE, METABOLIZM ENERGETYCZNY, NAWÓZ ZIELONY, PUPINIZACJA, STOPKLATKA, OSĘK, MŁOTECZEK, SZYBER, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KONWENCJA, RYLEC, INFILTRACJA, KOŁATKA, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, EONIZM, ODCIĄG, SZCZURAS, ROPA, TUJA, FITA, CIOSAK, PARTIA, BRĄZ, TYLCZAK, SKAŁA LUŹNA, DRAPACZ, BRAS, KLESZCZKA, EDUKACJA EKOLOGICZNA, STYPENDIUM, ARCHIWIZACJA, PILOT, KLUBA, GEN REPORTEROWY, BALAST, AGREGATOR, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, DRYBLING, ICE, DISCOVERY, ŚCIANA WSPINACZKOWA, GRZEBIEŃ, WIOSŁO, SKLEPIENIE, KONOTATKA, TEST PASKOWY, MUFKA, KREDYT, FENOPLAST, BŁONA PŁAWNA, KRWIODAWSTWO, ZABAGLIONE, FAJECZKA, CHRAPY, PUKNIĘCIE, GŁADZIK, BICZ, AKAPIT, TERROR, PRECYPITAT, LABORATORIUM, STRUG, NITRO, SITO, ZBIERACZ, HYDROPONIKA, LIZAWKA, PARSER, ORGAN, DZIAŁALNOŚĆ, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, KONSUMPCJA, NASIĘŹRZAŁOWCE, POLITYKA ZDROWOTNA, ABELIT, ?PODCHWYT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.780 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UGNIATARKA DO TWORZYW SZTUCZNYCH; NARZĘDZIE DO MIESZANIA I UGNIATANIA SKŁADNIKÓW TŁOCZYW, TJ. ŻYWICY SZTUCZNEJ I NAPEŁNIACZA, W CELU UPLASTYCZNIENIA WYTWORZONEJ MIESZANINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UGNIATARKA DO TWORZYW SZTUCZNYCH; NARZĘDZIE DO MIESZANIA I UGNIATANIA SKŁADNIKÓW TŁOCZYW, TJ. ŻYWICY SZTUCZNEJ I NAPEŁNIACZA, W CELU UPLASTYCZNIENIA WYTWORZONEJ MIESZANINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GNIOTOWNIK ugniatarka do tworzyw sztucznych; narzędzie do mieszania i ugniatania składników tłoczyw, tj. żywicy sztucznej i napełniacza, w celu uplastycznienia wytworzonej mieszaniny (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GNIOTOWNIK
ugniatarka do tworzyw sztucznych; narzędzie do mieszania i ugniatania składników tłoczyw, tj. żywicy sztucznej i napełniacza, w celu uplastycznienia wytworzonej mieszaniny (na 10 lit.).

Oprócz UGNIATARKA DO TWORZYW SZTUCZNYCH; NARZĘDZIE DO MIESZANIA I UGNIATANIA SKŁADNIKÓW TŁOCZYW, TJ. ŻYWICY SZTUCZNEJ I NAPEŁNIACZA, W CELU UPLASTYCZNIENIA WYTWORZONEJ MIESZANINY sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - UGNIATARKA DO TWORZYW SZTUCZNYCH; NARZĘDZIE DO MIESZANIA I UGNIATANIA SKŁADNIKÓW TŁOCZYW, TJ. ŻYWICY SZTUCZNEJ I NAPEŁNIACZA, W CELU UPLASTYCZNIENIA WYTWORZONEJ MIESZANINY. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast