STOSOWANA GŁÓWNIE W MARKETINGU METODA STEROWANIA OPINIĄ PUBLICZNĄ PRZY POMOCY POZORNIE SPONTANICZNYCH, OBYWATELSKICH ORGANIZACJI CZY INICJATYW PODEJMOWANYCH W CELU WYRAŻENIA POPARCIA LUB SPRZECIWU DLA CZEGOŚ (IDEI, POLITYKA, USŁUGI, PRODUKTU CZY WYDARZENIA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASTROTURFING to:

stosowana głównie w marketingu metoda sterowania opinią publiczną przy pomocy pozornie spontanicznych, obywatelskich organizacji czy inicjatyw podejmowanych w celu wyrażenia poparcia lub sprzeciwu dla czegoś (idei, polityka, usługi, produktu czy wydarzenia) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOSOWANA GŁÓWNIE W MARKETINGU METODA STEROWANIA OPINIĄ PUBLICZNĄ PRZY POMOCY POZORNIE SPONTANICZNYCH, OBYWATELSKICH ORGANIZACJI CZY INICJATYW PODEJMOWANYCH W CELU WYRAŻENIA POPARCIA LUB SPRZECIWU DLA CZEGOŚ (IDEI, POLITYKA, USŁUGI, PRODUKTU CZY WYDARZENIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.964

STAUROPIGIA, LATOPIS, SPRZEDAŻ, STAN NIETRZEŹWOŚCI, CENA MAKSYMALNA, PLASTYKA, DYSPOZYTURA, ODPŁATA, CHOROBA DYPLOMATYCZNA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, IZBA, ORBITA PARKINGOWA, DUCH OPIEKUŃCZY, JOGGING, DZIEWCZYNA, RUSEK, TAKSYDERMIA, KABINA, KALETA, KANOE, SZLIF BRYLANTOWY, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, SSAK, JARZĘBINA, MARENGO, ZNAK PRZESTANKOWY, STANDING FINANSOWY, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, SIEĆ, PUNKT ODNIESIENIA, BELKA, MONUMENTALIZACJA, OPIŁKI, AGRESJA, MUSZLA, KLIPER, POWIEŚĆ REPORTAŻOWA, ŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE, SPIĘCIE, SUBSKRYPCJA, UPADŁOŚĆ, ATRAMENT SYMPATYCZNY, WRÓG, PALEOKLIMATOLOGIA, PARWOWIROZA PSÓW, LIŚCIARKA, GATUNEK MIESZANY, ROSYJSKOŚĆ, WYMIANA, BUTELKA MIAROWA, ZASTRZYK, REAKCJA JĄDROWA, RENTGENODIAGNOSTYKA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, DOBRO KOMPLEMENTARNE, FUNT, BOCZNOTRZONOWIEC, ALBINOS, PARTYJKA, AKRYLONITRYL, RZEMIOSŁO, PRZECIWNIK, TEREN ZIELENI, NARÓD, REDA, MODERATOR, SKALEŃ AWENTURYNOWY, MEGAFON, ARKUSZ DRUKARSKI, LICZEBNIK, TRÓJNIAK, BOROWIK, REWERENCJA, PACHOLĘ, NIEJASNOŚĆ, OBRÓBKA, KARLIK ŚREDNI, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, ZALESZCZOTEK, PIGMALIONIZM, APTECZKA, WŁĄCZNIK, JAKOŚĆ RYNKOWA, KONFEDERACJA, TARCZKA, DUCH, LINIA PRZEMIANY, KANTONISTA, KUCHCIK, STYLING, MOC WYTWÓRCZA, DAO, KRZYŻYK, RÓWNINNOŚĆ, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, OBTŁUCZENIE, AULA, WIEŚ, PIĘTA ACHILLESA, KOSZYK, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KANOPA, PAWĘŻ, WIELKIE NIEMCY, MASZYNOWNIA, DOBRE SŁOWO, GAMBIT, ŁOTOK, IDIOTYCZNOŚĆ, TEMPERATURA MROZU, EKSPEDYCJA, SIEDLISKO, KONKURENCJA, KORONATOR, SYMBOL, CZAS, POCENIE, URLOP WYCHOWAWCZY, APROKSYMACJA, NORMA OSTROŻNOŚCIOWA, OBRAZ, STRZĘPIEL, BIOLIT, DRESZCZE, PLAŻA, KOPROFAGIA, MIECZ SZYBROWY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, KHMERKA, SILNIK INDUKCYJNY, RUCH, WIEŻA SZYBOWA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, RĘKA, MINIATURKA, PIERWSZOŚĆ, NIERÓWNOŚĆ, CIĘŻAREK, NOSACIZNA, ANTEFIKS, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, GIROSKOP, GŁOWA KOŚCIOŁA, MIZOPEDIA, POCZET SZTANDAROWY, KEPLER, PIĘŚCIARSTWO, NIEKONKRETNOŚĆ, WATYKAŃSKA RULETKA, FUTRO, MILA MORSKA, AGROTURYZM, PIOTROWO, TARGANIEC, GRZYWACZ, HALOGENEK, ŚCIĘCIE, UNCJA MIĘDZYNARODOWA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, PRALNIA CHEMICZNA, ZEW KRWI, KANCONA, JANKA, WIATROWNICA, CMOKIER, POMORSKI, SZABAS, KLATKA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, ZAPAS, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, PŁYTKA POSADZKOWA, TYP ANTROPOLOGICZNY, SNIFFER, MATERIALNOŚĆ, DRZAZGA, SKAŁA, GADŻETOMANIA, WYWÓD, CANZONETTA, ADIUTANT PRZYBOCZNY, BAMBO, ENERGOELEKTRYK, KRATKA KSIĘCIA WALII, DROŻDŻE, CONFIT, ALPAGA, WALENCJA, PERFUZJA, JĘZYK MANSYJSKI, GAUS, IKOS, ŁAPCE, KLESZCZ POSPOLITY, KUDŁACZ, SKANER, BALON, HOSTEL, PODPINKA, ŁOŻE, ROŚLINA TRANSGENICZNA, LAMPA KSENONOWA, ANIMACJA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, MNICH, LIZAK LOGOPEDYCZNY, BIS, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ŁUK SKRZELOWY, TWIERDZENIE KRULLA, KOMENDA, DWUWARSTWOWOŚĆ, NARRACJA HISTORYCZNA, PIGWA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, RUMFORD, GAPA, PÓŁKA SKALNA, GRZYB, POZIOMNICA, MEDAL, CHŁONNOŚĆ, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, ŚWIETLICA, DYSCYPLINA NAUKOWA, PISTOLET, IMPLIKACJA, GLORIA, ANONIMIZACJA, ZAWISAK, BARWIENIE, UKŁAD ADAPTACYJNY, SYNSEPAL, PRZEŚLADOWANIE, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, AJWAR, KORUPCJOGENNOŚĆ, POLER, APOSTAZJA, RESKRYPT, SZAŁWIA, UMOWA ŚMIECIOWA, SZAŁAS, POZYCJONOWANIE, REWIZJONIZM, TEST ATOMOWY, WOLUNTARIAT, CHŁOPSKI ROZUM, BRONA, IKONA, PUKLERZ, ZACHOWANIE, KASA ZAPOMOGOWA, SZYSZEŃ SOSNOWY, POKAZ, WYPRAWA, RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA, ALGEBRA, MEANDER, ŁĄCZNICA, KLESZCZE, WYBIJACZ, GŁOS, WŁADCZOŚĆ, ALAIN, ZAŁOŻENIE, SPRZĘŻAJ, OTĘPIAŁOŚĆ, BRUK, ŻYWOPŁOT, DYPTYCH, KATASTROFA, OBROŻA, AKSAMITKA, TOPSEL, CUDACZEK, KAPUŚCIANA GŁOWA, WILCZA PASZCZA, PRZETOKA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, POZIOM, ŻABKA, DIADEM, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, DRYBLING, WĘDRÓWKA, ZAPŁON, ŁAWA KOMINIARSKA, ŻAGIEW, ŚLEPE RYBY, KILIM, REWERS, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, STANCA, CHARAKTER, PALCAT, ?ALARM LOTNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.964 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOSOWANA GŁÓWNIE W MARKETINGU METODA STEROWANIA OPINIĄ PUBLICZNĄ PRZY POMOCY POZORNIE SPONTANICZNYCH, OBYWATELSKICH ORGANIZACJI CZY INICJATYW PODEJMOWANYCH W CELU WYRAŻENIA POPARCIA LUB SPRZECIWU DLA CZEGOŚ (IDEI, POLITYKA, USŁUGI, PRODUKTU CZY WYDARZENIA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOSOWANA GŁÓWNIE W MARKETINGU METODA STEROWANIA OPINIĄ PUBLICZNĄ PRZY POMOCY POZORNIE SPONTANICZNYCH, OBYWATELSKICH ORGANIZACJI CZY INICJATYW PODEJMOWANYCH W CELU WYRAŻENIA POPARCIA LUB SPRZECIWU DLA CZEGOŚ (IDEI, POLITYKA, USŁUGI, PRODUKTU CZY WYDARZENIA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASTROTURFING stosowana głównie w marketingu metoda sterowania opinią publiczną przy pomocy pozornie spontanicznych, obywatelskich organizacji czy inicjatyw podejmowanych w celu wyrażenia poparcia lub sprzeciwu dla czegoś (idei, polityka, usługi, produktu czy wydarzenia) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASTROTURFING
stosowana głównie w marketingu metoda sterowania opinią publiczną przy pomocy pozornie spontanicznych, obywatelskich organizacji czy inicjatyw podejmowanych w celu wyrażenia poparcia lub sprzeciwu dla czegoś (idei, polityka, usługi, produktu czy wydarzenia) (na 12 lit.).

Oprócz STOSOWANA GŁÓWNIE W MARKETINGU METODA STEROWANIA OPINIĄ PUBLICZNĄ PRZY POMOCY POZORNIE SPONTANICZNYCH, OBYWATELSKICH ORGANIZACJI CZY INICJATYW PODEJMOWANYCH W CELU WYRAŻENIA POPARCIA LUB SPRZECIWU DLA CZEGOŚ (IDEI, POLITYKA, USŁUGI, PRODUKTU CZY WYDARZENIA) sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - STOSOWANA GŁÓWNIE W MARKETINGU METODA STEROWANIA OPINIĄ PUBLICZNĄ PRZY POMOCY POZORNIE SPONTANICZNYCH, OBYWATELSKICH ORGANIZACJI CZY INICJATYW PODEJMOWANYCH W CELU WYRAŻENIA POPARCIA LUB SPRZECIWU DLA CZEGOŚ (IDEI, POLITYKA, USŁUGI, PRODUKTU CZY WYDARZENIA). Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x