POLACY LUB LITWINI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NARÓD to:

Polacy lub Litwini (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NARÓD

NARÓD to:

wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości jej członków (na 5 lit.)NARÓD to:

tłum, dużo ludzi (na 5 lit.)NARÓD to:

Polacy (na 5 lit.)NARÓD to:

Czesi (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLACY LUB LITWINI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.182

SCHAB, BLOKADA EKONOMICZNA, MROK, KREACJA PIENIĄDZA, ZEWŁOK, PIANKA, OPAŁ, HUMORESKA, FRYWOLITKA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, CIAŁO, BŁONICA NOSA, STRZĘP LUDZKI, KOMORA WULKANICZNA, HEL, PYCHOTA, STRZAŁ, ODCIEK, CZAPRAK, SYMPTOM, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, HARCERKA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, LEJBIK, HIPERTONIA, WYŻYNY, KARA, COASTER, FILIŻANKA, KARRUKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, EMISJA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, NOMOKANON, SYLWETKA, WRZASKLIWOŚĆ, OCET, PROMIEŃ, BUDOWLA OBRONNA, TRANSLACJA, MAKATA, AUSZPIK, DENDRYT, HUBA SIARKOWA, DRUK, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, HOSTIA, OWAD, DWUDZIESTY PIĄTY, FUNKCJA ZDANIOWA, WIEŻA STRAŻNICZA, ZIMNE NÓŻKI, CALYPSO, KOEGZYSTENCJA, OPONA, CUKIER, SZYDLARZ, SYMPTOMAT, CEBULARZ, BOZIA, RAMIĘ, ENERGIA ELEKTRYCZNA, ŚLIWA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, PELAGIAL, PODUSZKA POWIETRZNA, CUKIER WANILIOWY, NORMALIZACJA, DODATEK STOPOWY, MATOŁ, ŁOWCA GŁÓW, CUGOWIEC, FASETKA, STEMPEL, ADADŻIO, TRZMIELINA, GLIZA, PAWILON, TORPEDA, BLOK ENERGETYCZNY, ELEKTROLUMINESCENCJA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, ŚWIĄTEK, SLAJS, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, WIATR, BIOKOMINEK, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, PLEBS, DRAMATOPISARSTWO, OŁADKA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, NIEŚMIAŁOŚĆ, DZIAŁANIE, TUBA, POPIELNIK, DZIELNICA, STARZEC, KREDYT HANDLOWY, GLOSA, FRAZA, WYŁAPYWACZ, ROSYJSKOŚĆ, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, OLAF, CUGANT, STRONA TYTUŁOWA, KHMER, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, MEMBRANA, MIMEZJA, LENIWOŚĆ, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, KOLOR, OSTROGI, IMPLEMENTACJA, STRACCIATELLA, WZIĘCIE POD WŁOS, PLEWA, KOOPERANT, WIEŚ PLACOWA, DZIEWUSZKA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, GREGORIANKA, LAMPA LUTOWNICZA, SZPONTON, ZAŁOM, UGRUPOWANIE, EWALUACJA, ETEZJA, ARYTMOMETR, PRZEBITKA, ODTWÓRCA, SKŁAD, TABLICA EPITAFIJNA, FORMANT, POŚWIĘCENIE, SOLIDARYZM, BROKAT, KWASZONKA, STEROWNIK, EMOTIKONA, PORT MORSKI, ŻÓŁW MALOWANY, KARMELEK, CIASTO, MAKINTOSZ, AZOTAN, ISTOTA ŻYWA, KARKÓWKA, KOSZT POŚREDNI, JĘZYK, NAZWA ZWYCZAJOWA, RĘKAWICA, BASEN, SKARB, LODOWIEC NORWESKI, CHORWACKOŚĆ, KINDŻAŁ, SYGNAŁ ANALOGOWY, REZULTAT, KOMISANT, ROTOR, STARA MALUTKA, ZAWRÓT, EBOLA, MIASTO, SĄD I INSTANCJI, BRYTYJSKOŚĆ, INKUBATOR, ZNACZNIK, CIĘŻKA ARTYLERIA, JON CENTRALNY, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, BATYST, ŚLEPA AMUNICJA, GRÓB SKRZYNKOWY, WANIENKA, AUTOCASCO, PERKAL, STRAPONTEN, TĘCZA, PROCH BEZDYMNY, EKSPONENT, LEW, REJESTR, BOMBA TERMOJĄDROWA, UCIECZKA, DOBRO POZYCJONALNE, OTWOREK, MUSLI, JODEK, SUMATOR, SZADŹ, PRZECZULICA SKÓRNA, JAZGOT, RENTA INWALIDZKA, WAGNER, CUKIER WANILIOWY, PLAN MOBILIZACYJNY, NEANDERTALCZYK, NIERÓWNOŚĆ, IZBA ROZLICZENIOWA, OWOCNIA, PODBIERACZ POKOSÓW, DZIELNIK, PIANISTYKA, KAULIKARPIA, WĄTPLIWOŚĆ, ALARM SZALUPOWY, CHOROBA ZARAŹLIWA, ESCALIVADA, UBRANIE OCHRONNE, PANEKLA, PARKA, SOŁTYSOSTWO, NIEDOŻYWIANIE, CZWARTY, TECHNIKA ANALOGOWA, POWÓD, FASETA, ETERIA, PAPAD, EPOKA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, GAZ SPALINOWY, PIEGUS, TYRAŃSTWO, PIĘTRO, ANIMACJA KOMPUTEROWA, PROLIFERACJA, AFISZ, BROŃ BIAŁA, BRUDAS, KOMISJA REWIZYJNA, JĘZYK GEOGRAFICZNY, SYFON, PRZEMYT PLECAKOWY, PASSEPIED, LEADER, KAKAO, ARTYKUŁ, KOMAT, TANTALIT, OBSŁUGA, KONDOMINIUM, SIEDLISKO, GŁOS, BYDLAK, WSTĘŻNICE, KRATA ROZDZIELNA, KOCIOŁ, KLON, CZŁON PODRZĘDNY, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, PŁATKI ZBOŻOWE, HELIKAZA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, SEPARACJA, DEGRADACJA, ANDANTINO, KISZONKA, OKO, FALA, WZÓR, ANTYMONARCHISTA, MAKAGIGI, PRZERYWACZ, ZNACZEK, JASKÓŁKA, PĘCHERZ, SYNAPIZM, KRĄG POLARNY, STROLLER, TARANTELA, PAŁĄCZEK, POWTÓRZENIE, CYNK, RZYMSKI, JEŻ MORSKI, URYNA, KIERAT, DRĄG, PĘCHERZYK, ALBAŃSKOŚĆ, PORCJA, PLANETA SKALISTA, DOBROSĄSIEDZTWO, KRYSZTAŁ, DWUDZIESTY ÓSMY, CIS, DEKALKOMANIA, JALAPENO, STYMULATOR, ZANIECZYSZCZENIE, TIPI, LEJTNANT, ?PRZESTRZEŃ DYSKRETNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.182 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLACY LUB LITWINI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLACY LUB LITWINI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NARÓD Polacy lub Litwini (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NARÓD
Polacy lub Litwini (na 5 lit.).

Oprócz POLACY LUB LITWINI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - POLACY LUB LITWINI. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast