JĘZYK UPROSZCZONY, MAJĄCY FUNKCJĘ POMOCNICZĄ, POWSTAŁY NA PODSTAWIE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY JĘZYKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIDGIN to:

język uproszczony, mający funkcję pomocniczą, powstały na podstawie dwóch lub większej liczby języków (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK UPROSZCZONY, MAJĄCY FUNKCJĘ POMOCNICZĄ, POWSTAŁY NA PODSTAWIE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY JĘZYKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.425

ODSYŁACZ, INTERLUDIUM, UGRUPOWANIE, TOREBKA, OBSESJA, POSTĘPOWANIE KARNE, CZWORONÓG, ANALIZA, WĘGLIK, JODEK, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, WCIERKA, WIECHA, TOCZKOWCE, WAŻNIK, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, DOMICYL, BUTLA, BARANECZEK, KONSOLA, PRZECHYŁKA, EPITALAMIUM, PAPIERZAK, POMADKI, DEBEL, TRANSFLUENCJA LODOWCA, CZERPAK, PANORAMA, HETEROATOM, WĘZEŁ RYBACKI, OSTRZE TRZONECZKOWATE, PUSTAK ŚCIENNY, DOM, BARETKA, IGLAK, KOPARKOŁADOWARKA, FALA, MIEJSCE ŚWIĘTE, SPONGLIJSKI, KAKAO, BĘBEN, KONFIGURACJA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, CZARNY PUNKT, CYZELATORSTWO, SKRYBA, JEMIOŁA, WKLĘSEK, DZIAŁOWIEC, RAMIĘ, TYP WIDMOWY, LODOWIEC ALPEJSKI, ROGER, QUADCOPTER, TOWARZYSZKA BRONI, GÓRA, TEFILIN, PUŁAP, DZIEWCZĘCOŚĆ, DERYWAT ZŁOŻONY, KOSZULKA, MECZ SPARINGOWY, ŻARGON, PROCENT, DACH ŁAMANY, PIEPRZ CZERWONY, OZOREK, MAŁŻEŃSTWO, ZJAWISKO THOMSONA, SZKLIWO CERAMICZNE, POLE, METODA GRADIENTU PROSTEGO, RECEPTARIUSZ, WYPADEK JĄDROWY, BACIK, AZJATA, CHARAKTERYSTYKA, SEMAFOR, ESKONTO, RĘCZNE STEROWANIE, MROZIWO, PICA, KOMBINATORYKA, KREM, CZŁON OKREŚLANY, ANTOWIE, ISTOTA, ZNAK LICZBY, UŚCISK, BUJANIE, ADIANTUM WŁAŚCIWE, JĘZYKI LAPOŃSKIE, GŁOWOCIS, LINIA SPEKTRALNA, MARTA, CEWKA, SERWETKA, SZTUKA DEKORACYJNA, PALIK, APOKATASTAZA, PAS DROGI GRANICZNEJ, FORMACJA, GNIOTOWCE, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, ILOŚĆ REFERENCYJNA, BARYKADA, BRUK, MONOPARTYJNOŚĆ, CHOREG, TECHNIKA GRAFICZNA, KONKURENCJA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, AUTOTEMATYZM, KOMONICA, BLACKOUT, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, LEŃ, APARAT, ZAGRYWKA, JAMRAJ, KAPITALISTKA, PHISHING, REMITENT, SINICA, FUNT-SIŁA, ARTYKULATOR, DZWONY RUROWE, OCULUS, TKAŃCOWATE, KNOT, AURA, WOLUMEN OBROTÓW, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, IDO, MIASTO, OCZKO, KAMELIA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, KLEJ, TRYL, KLERK, PODPINKA, STĄGIEWKA, GAZ ZAMKNIĘTY, KONCENTRAT, OŚWIECICIEL, DIPOL, STROLLER, ODDANIE, DAMA, DEALER, CYSTOSTOMIA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, KET, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, LAMPA METALOHALOGENKOWA, USTERKA, TROPIK, JĘZYK SATEMOWY, BEZWODNIK, OŚWIECICIEL, ŁUPACZKA, HAK, PRÓBA JĄDROWA, FALA ODBITA, PERYPATETYK, AGROWŁÓKNINA, ZNAK, TARCZA, KRA, KOLUMNA, LINIA ZABUDOWY, FACIO, CYTOSTATYK, APSYDA, SIARCZEK, JERSEY, BULLETIN BOARD SYSTEM, DYKTATURA, INGUSZ, BASEN, MINIATURA FORTEPIANOWA, PUSTAK STROPOWY, WYLEW, KINDŻAŁ, DZIANINA, DOLNONIEMIECKI, NASTAWA, HELIOLATRIA, ESPERANTO REFORMITA, KRĄGŁOŚĆ, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, JĘZYCZEK, PROMIEŃ GAMMA, RACHUBA CZASU, ALMANACH, FRAMUGA, SOBÓR, STAW, ACEFALIA, RUCH, ZAZNAJOMIENIE, KIKONGO, KAPLERZ, STOPIEŃ, KARIN, STEK, LOKAL SOCJALNY, KARABIN AUTOMATYCZNY, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, DROGA, BUDKA, SKRZYNKA, GRYS, CZOŁO, WAŁ MORENOWY, WRÓG, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, WÓDKA, SENSUALIZM, WRÓŻBIARSTWO, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, DWUNASTKA, HUBA, SKUNKS, GEMISTA, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, BAKTERIOLIZYNA, OSOWIAŁOŚĆ, KONOTACJA, POCHWIAK OKAZAŁY, UDAR, PARYTET, CHRZEST, CARSTWO, RZEZAK, RÓŻA, WYWROTKA, CHUTOR, POLIPTYK, ELEW, PRZEWIJAK, OKRZYK, OBSZAR WIEJSKI, GROŃ, ASFODEL, KATALOŃSKI, ROZŁOGI, MARK, ANASTOMOZA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, OŚWIETLENIOWIEC, CHOROBA ZAWODOWA, ANTRYKOT, JĘZYK ŻYWY, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, UNIWERSAŁ, TEMNODONTOZAUR, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, MAKROPOR, ZAPACH, OPCJA WALUTOWA, PLURALISTA, SEJSMOGRAF, GALISYJCZYK, ZARZUT, TABLICA, ALKOHOL ROLNICZY, OSZOŁOM, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KARABINEK PNEUMATYCZNY, PRZEMIENNIK AMATORSKI, ZAGRANICZNOŚĆ, AKCJA IMIENNA, CIAŁKO, WŁODARZ, ROZJAZD, LASKA MARSZAŁKOWSKA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, DZIEŁO ROGOWE, PATENT, DIABEŁEK, MOST POWIETRZNY, CZAS TERAŹNIEJSZY, SZTUKA KINETYCZNA, LEW, MINUTA, ŻEBRO, DOMINACJA, SZKŁA, BARCHAN, POWIEŚĆ POETYCKA, AGENT, PŁOMIEŃ, RÓWNOLEŻNIK, MOLESKIN, ?LAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.425 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK UPROSZCZONY, MAJĄCY FUNKCJĘ POMOCNICZĄ, POWSTAŁY NA PODSTAWIE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY JĘZYKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK UPROSZCZONY, MAJĄCY FUNKCJĘ POMOCNICZĄ, POWSTAŁY NA PODSTAWIE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY JĘZYKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIDGIN język uproszczony, mający funkcję pomocniczą, powstały na podstawie dwóch lub większej liczby języków (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIDGIN
język uproszczony, mający funkcję pomocniczą, powstały na podstawie dwóch lub większej liczby języków (na 6 lit.).

Oprócz JĘZYK UPROSZCZONY, MAJĄCY FUNKCJĘ POMOCNICZĄ, POWSTAŁY NA PODSTAWIE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY JĘZYKÓW sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - JĘZYK UPROSZCZONY, MAJĄCY FUNKCJĘ POMOCNICZĄ, POWSTAŁY NA PODSTAWIE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY JĘZYKÓW. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast