ELEMENT SPRĘŻYSTY W POSTACI PRĘTA, RURY LUB WIĄZKI PŁASKOWNIKÓW, KTÓRYCH JEDEN KONIEC JEST UNIERUCHOMIONY W RAMIE LUB W ELEMENTACH NOŚNYCH NADWOZIA, A DRUGI WYKONUJE RUCHY SKRĘTNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRĄŻEK SKRĘTNY to:

element sprężysty w postaci pręta, rury lub wiązki płaskowników, których jeden koniec jest unieruchomiony w ramie lub w elementach nośnych nadwozia, a drugi wykonuje ruchy skrętne (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT SPRĘŻYSTY W POSTACI PRĘTA, RURY LUB WIĄZKI PŁASKOWNIKÓW, KTÓRYCH JEDEN KONIEC JEST UNIERUCHOMIONY W RAMIE LUB W ELEMENTACH NOŚNYCH NADWOZIA, A DRUGI WYKONUJE RUCHY SKRĘTNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.671

PRZENIKLIWOŚĆ, CYWILKI, MIKSTURA, BĘBEN, KOSA, GOŁOLEDŹ, WYKONAWCA, DYPODIA, KONDENSACJA, SZYNA, STAWIDŁO, DEPRESJA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, VAT, BODZIEC, ODSYŁACZ, DYFUZJA, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, GRA STRATEGICZNA, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, ORDYNARNOŚĆ, MIEJSCE ŚWIĘTE, PLUSKWIAK WODNY, OBLADER, ŁATA, BIAŁA SALA, DOBRO SPOŁECZNIE POŻĄDANE, GAMBIR, EKSYKATOR, MRÓWKA, CZŁOWIEKOWATE, REWOLUCJONISTA, IMMUNOSUPRESANT, RUTIODON, ZAKŁADKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, ELKI, GASTROFAZA, RUSKI, PLUTON, TARCZA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, OSTATNIE POŻEGNANIE, ŁUK PÓŁPEŁNY, LIS, POLITYKA SPÓJNOŚCI, ALGORYTM SYMETRYCZNY, EKSPRESOWOŚĆ, KONEWKA, ZADAR, ZGRZEWKA, NIERÓWNOŚĆ, SZTYCH, MOKASYN HIMALAJSKI, PODATEK MAJĄTKOWY, PELHAM, APARAT, AGROFIZYKA, DZIEWIĘTNASTY, HEBAN, BĄCZEK, PRZEWÓD, SAMOODNOWA, STOS PACIERZOWY, PRZEPOJKA, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, SPRAWA, DIAK, GARMAŻERNIA, PODCENTRALA, POWAŻNOŚĆ, MASŁO, BUTLA, SPRZĘŻNICA, GŁOŚNOŚĆ, TWIERDZENIE PITAGORASA, SKLEP, CHOROBA BOSTOŃSKA, STRUDEL, OZONOSFERA, FORMA, KOMITAS, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ŚWISZCZ, DOBRO PRYWATNE, COUPÉ, BEZBRZEŻ, NIEAKTYWNOŚĆ, SEKS ORALNY, INTERFEROMETR MICHELSONA, BAŁYK, FINAŁ, RZECZOWNIK, PŁYWAK, BRANDYS, KWAS TLENOWY, ŁYK, NEK, KWADRUPOL, AUTKO, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, GÓWNOZJAD, RONNE, RASOWOŚĆ, MADAPOLAM, RURA, KOMŻA, BOMBA, PLUTON, POLIMORFIZM, DZIAŁKA, PRÓBA GENERALNA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, GŁUSZEC, DWUCYFRÓWKA, FORMA DWULINIOWA, KALIKO, MINIATURA, ZANZA, BIERZMOWANIE, METKA, STAN PSYCHICZNY, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, PALEOMAGNETYZM, ARTYSTKA, OBRÓŻKA, GEEZ, MATURKA, AKCJA NIEMA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, GAŁĘZIAK ZBITY, FALAFEL, SUKCESIK, PYLICA ALUMINIOWA, NIECIEKAWOŚĆ, PŁONINA, ZAPORA OGNIOWA, JĘZYK ETIOSEMICKI, GROTA OGRODOWA, ANONIM, CZTEROTAKT, ZŁOTOGŁÓW, KUPNO, WĄTROBOWIEC, DOM POSELSKI, DIAKRYT, TONAŻ, MASCAGNI, ENCELADUS, ODJEMNA, KIELICH, SEGMENT, BRODAWKA, RADIOAKTYWNOŚĆ, PANTOGRAF, SPRZEDAWCA, AGREGAT POMPOWY, JOSE, OSTATNIE NAMASZCZENIE, GLORIA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, BEZIDEOWOŚĆ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, IBERYSTYKA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ZBIOROWISKO, WIKARIUSZ, REWITALIZACJA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, PROFIL, RELIKWIA, BIEGŁY SĄDOWY, MAGNEZJA, DWORUS, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, KUR, KOMA, GODŁO HERALDYCZNE, KONSYSTORZ, WAŁEK, SKUBANIEC, PODKŁADKA, POWIERZCHNIA STEROWA, KLEJNOT HERBOWY, GATUNEK MIESZANY, ARABSKI, KUŁAK, POKAZOWOŚĆ, TREMBITA, BLASZKOWIEC, DYNAMICZNOŚĆ, MARKIZA, DYSKALKULIA, PRZEDSCENIE, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, WOŁOSZKA, ZAWIĄZEK, BOROWIK WILCZY, TEMPERATURA ZAPALENIA, BULION, PROFESOR, FORT, PIECHOTA ŁANOWA, OSTATNIA, BRUKSELA, DŻINN, ARYSTOTELES, NAMIAR, PAS DROGI GRANICZNEJ, SITO, BLUZG, STUZŁOTÓWKA, NIEWYPARZONA GĘBA, KORSARZ, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, JERZY, SET, BOMBARDA, ROBOTA, KURKA ŻÓŁTA, ŻURAWIK, GMT, OBSADA, HEDONIZM, CISZA PRZED BURZĄ, GRADUAŁ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, NAZWA TOPOGRAFICZNA, ROGAL, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, TYP DZIKI, DIABEŁEK, PAKA, TARCZKA, PSIANKA, GWIAZDA WIELOKROTNA, JĄDRO, SŁOMA TARGANA, KIJ BEJSBOLOWY, WYKROCZENIE SKARBOWE, ESTRADOWOŚĆ, RAS AL-CHAJMA, KERN, OSPA, NIEDOBÓR, JUNG, AKUMULATORY, AFERKA, JĘZYK PORTUGALSKI, DOPPELGANGER, DOBRO POŚLEDNIE, KARABIN PLAZMOWY, ZGIĘCIE PODESZWOWE, GŁOŚNIK OTWARTY, ZBIERAK, KAUCZUK BUTYLOWY, ZAWŁOKI, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, SZWEDZKI STÓŁ, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, FAZA, ŁAGIEW, DECYMA, ŚCIANA, SYMETRIA, FIZYKA SŁOŃCA, NERKÓWKA, ODMIENNOŚĆ, WALENCJA, KEPLER, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, TOKI, BLOCZEK, KAWAŁEK, PRADZIADEK, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, ALGEBRA, DERYWACJA FLEKSYJNA, TEKTONIKA PŁYT, KLERK, KOLORY NARODOWE, CIĄGNIK, CZEREMCHA, FRANCA, KRAWAT, GATUNEK ZAWLECZONY, SMREKUN, MIMIKA, GRA SINGLOWA, NEBIWOLOL, ZŁOM, ALGEBRA LOGIKI, TEKA, GOOGLE, BORDER, LEKKOMYŚLNOŚĆ, ŚCIĄGACZ, ?TOALETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.671 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT SPRĘŻYSTY W POSTACI PRĘTA, RURY LUB WIĄZKI PŁASKOWNIKÓW, KTÓRYCH JEDEN KONIEC JEST UNIERUCHOMIONY W RAMIE LUB W ELEMENTACH NOŚNYCH NADWOZIA, A DRUGI WYKONUJE RUCHY SKRĘTNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT SPRĘŻYSTY W POSTACI PRĘTA, RURY LUB WIĄZKI PŁASKOWNIKÓW, KTÓRYCH JEDEN KONIEC JEST UNIERUCHOMIONY W RAMIE LUB W ELEMENTACH NOŚNYCH NADWOZIA, A DRUGI WYKONUJE RUCHY SKRĘTNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRĄŻEK SKRĘTNY element sprężysty w postaci pręta, rury lub wiązki płaskowników, których jeden koniec jest unieruchomiony w ramie lub w elementach nośnych nadwozia, a drugi wykonuje ruchy skrętne (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRĄŻEK SKRĘTNY
element sprężysty w postaci pręta, rury lub wiązki płaskowników, których jeden koniec jest unieruchomiony w ramie lub w elementach nośnych nadwozia, a drugi wykonuje ruchy skrętne (na 13 lit.).

Oprócz ELEMENT SPRĘŻYSTY W POSTACI PRĘTA, RURY LUB WIĄZKI PŁASKOWNIKÓW, KTÓRYCH JEDEN KONIEC JEST UNIERUCHOMIONY W RAMIE LUB W ELEMENTACH NOŚNYCH NADWOZIA, A DRUGI WYKONUJE RUCHY SKRĘTNE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ELEMENT SPRĘŻYSTY W POSTACI PRĘTA, RURY LUB WIĄZKI PŁASKOWNIKÓW, KTÓRYCH JEDEN KONIEC JEST UNIERUCHOMIONY W RAMIE LUB W ELEMENTACH NOŚNYCH NADWOZIA, A DRUGI WYKONUJE RUCHY SKRĘTNE. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast