TO, ŻE COŚ JEST PAMIĄTKOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAMIĄTKOWOŚĆ to:

to, że coś jest pamiątkowe (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST PAMIĄTKOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.636

TRANDOLAPRYL, MALAJALAM, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, EPKA, KUPIEC, OLIMPIADA, SAMOOKREŚLENIE, WZMACNIACZ, PIERWSZOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, TEREN OTWARTY, TERMINARZ, PERKOZ Z ALAOTRA, LYGODIUM PALMIASTE, IMPLIKATURA, SZTYWNIACTWO, ZARAŻONY, PODSTAWA, NADAWCA, DOMINATOR, WODA NA MŁYN, BEZSENS, RZEKA, OMNIPOTENCJA, FALKA, MH, REFLEKTOR, SYMBOL, BYLICA POLNA, WROSTEK, TANINA, NAUKA HUMANISTYCZNA, WZNOSZENIE, NAZWA PUSTA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, ZAWIŁOŚĆ, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, PISTOLET, MŁODY, OSTROŻNOŚĆ, PADAKA, ZAPISYWACZ, NIECIĄGŁOŚĆ, PRZECZULICA SKÓRNA, NIESZLACHETNOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, MYDELNICZKA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, POWIETRZNIA, DELICJE, HIT, BUJANIE, KĄPIEL, NIEMORALNOŚĆ, OBROTNICA, KORZYSTNOŚĆ, IZOTERMICZNOŚĆ, SAKSOŃSKI, STACJA OBSŁUGIWANA, PIERDOŁA SASKA, OBRZEŻA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, WIRUS WŚCIEKLIZNY, OPOKA, NIEDORÓBKA, KOŁO, PLANTACJA NASIENNA, NATURYSTKA, ZŁOTOŚCI, LIS, DIALIZA OTRZEWNOWA, WAŁECZEK, RUBASZNOŚĆ, WIEK POPRODUKCYJNY, GŁUSZYCA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, TIOTEPA, ODPŁATA, KOLEŻEŃSKOŚĆ, REGUŁA GLOGERA, ŚCISŁOŚĆ, INTERESOWNOŚĆ, OHYDA, PODGRZEWACZ, TURECCZYZNA, CUDACTWO, BEZCELOWOŚĆ, SPEKTAKL MUZYCZNY, KONSERWACJA, ZAKOŃCZENIE, GORZKOŚĆ, MINÓG UKRAIŃSKI, PLUGASTWO, NAGOŚĆ, GRA CYLINDRYCZNA, TEORIA DESKRYPCJI, MINIPIŁKA, WARTOŚCIOWOŚĆ, KOŃ GORĄCOKRWISTY, PSIARKA, NALEGANIE, RAFA, SPRAWICIELKA, OGNIWO SREBROWE, PASTERSKOŚĆ, HAMULEC BĘBNOWY, KONTRAPUNKT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, OUTSIDER, AKCJA IMIENNA, FILOLOGIA KLASYCZNA, JĘZYK PENDŻABSKI, NAWÓJ, ALOZA NIEBIESKA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, WIETRZENIE FIZYCZNE, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, PEJZAŻ, EMISJA PIENIĄDZA, PROTEKTOR, GRZYB SKALNY, CYSTOSTOMIA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, OUTLIER, PRECYZJA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, POLITYKA SPÓJNOŚCI, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, PRZEWROTNIK, RYJEK, UWAGA, ŁAD, PRAWO HUBBLE'A, HORMON TROPOWY, KANAŁ LATERALNY, NIEZAWODOWIEC, MAKABRYCZNOŚĆ, GLINIASTOŚĆ, DZIWNY ATRAKTOR, KINO AKCJI, TĘTNICA NERKOWA, ŚLICZNOŚĆ, KWADRATNIKOWATE, KOPARKA CHWYTAKOWA, DELFIN, KAPSYD, LEGITYMISTA, STOLIK, HISTERYK, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, WIRUS GRYPY TYPU A, LODÓWKA, ANTYWIRUS, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, ZEN, CZAS TERAŹNIEJSZY, MIESZKANIE LOKATORSKIE, WZROK, HYDROŻEL, REZYDENT, TEREN ZAKRYTY, MOSTEK TERMICZNY, NIEOKRZESANIEC, BANK, OBLĘŻENIEC, CHLUBA, ZAKAZANY OWOC, NADWYŻKA HANDLOWA, RELING, MIKROPRĄD, POWINOWACTWO, ORLICZKA KRETEŃSKA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, KONFEKCJA, DOBRODUSZNOŚĆ, APEL, DRZAZGA, PRECYZYJNOŚĆ, PRZYCZÓŁEK, PODSYP, NACHALNOŚĆ, ASTER SOLNY, RAGLAN, HEDONIZM, REALIZM, WOLA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, POWYWRACANIE, OBSERWATORKA, BARSZCZ BIAŁY, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, CAŁUN TURYŃSKI, WAZONKOWCOWATE, SKAFANDER, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, ŁAPACZ, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, TRANSPARENTNOŚĆ, CYGAN, MALUCZKOŚĆ, ELEKTRON DODATNI, OSTROŚĆ, JAGLANKA, WŚCIEK DUPY, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, JEŻOWIEC JADALNY, TABU, ZJAWISKO, LEGATARIUSZ, FIRLETKA, OBSERWATOR, ŁAŃCUCH POKARMOWY, IDIOTYCZNOŚĆ, REEDUKATOR, OFFSET, CZAS FIZYCZNY, PURANA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, PROEPIDEMICZKA, PRODUKT, SZPIGAT, NIEPOROZUMIENIE, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, STRZELANKA, SPACHACZ ZIELONAWY, PYSZOTA, LITERAT, ŁAGODNOŚĆ, BAZYLIKA MNIEJSZA, NAPIĘCIE, PASJONISTA, OKRES AMAZOŃSKI, GWICHT, STALÓWKA, CZTERDZIESTKA, LEMUR WARI, INFORMACJA GENETYCZNA, DOBRO, DOSTĘPNOŚĆ, ADAPTACYJNOŚĆ, KOMUNIKACYJNOŚĆ, WYWÓD, ALTEMBAS, DOWOLNOŚĆ, BEZSENSOWNOŚĆ, PRĄD TĘTNIĄCY, NIEOKREŚLONOŚĆ, MEZOMORFIA, NATARCZYWOŚĆ, EDIAKAR, SEPTYMA, BONANZA, SZARA MYSZKA, TUNBERGIA MYSORSKA, FORMULARZOWOŚĆ, POWYWRACANIE, PAY-AS-YOU-GO, UKŁAD ODNIESIENIA, NAPASTNICZKA, SĘKACZ, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, BETKA, PARABOLA SZEŚCIENNA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, FACHOWOŚĆ, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, WICEMISTRZ, BATON, PRZECZENIE, OBRONA CYWILNA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, METKA, NIEMOŻEBNOŚĆ, PRZEJEŻDŻAJĄCY, PRZEBÓJ, STER, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, NAJDUCH, STRZECHWOWCE, BEZINTERESOWNOŚĆ, BOMBA, NOZDRZAKI, TURBINA GAZOWA, PATRON, ODCISK PALCA, EDIAKARAN, CACHE, DUCH, ZASADA TOŻSAMOŚCI, SZTAFAŻ, PROWENIENCJA, BEZPŁCIOWIEC, IMPROWIZATOR, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ?JAZDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.636 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST PAMIĄTKOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST PAMIĄTKOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAMIĄTKOWOŚĆ to, że coś jest pamiątkowe (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAMIĄTKOWOŚĆ
to, że coś jest pamiątkowe (na 12 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST PAMIĄTKOWE sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST PAMIĄTKOWE. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast