Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, ŻE COŚ JEST NIEDOKOŃCZONE, BRAKUJE MU ZAKOŃCZENIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDOKOŃCZONOŚĆ to:

to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST NIEDOKOŃCZONE, BRAKUJE MU ZAKOŃCZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.609

REFLEKTOR, PODEJRZLIWIEC, DUPERELA, ŻYWOŚĆ, KARMIDŁO, TWINNING, MELODIA, CHMURNOŚĆ, RACHUNEK BANKOWY, ISTOTA RZECZY, WZROK, SENSACJA, NIEKONKRETNOŚĆ, RAGLAN, LEKTOR, ANTROPOLOGIA MISYJNA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, SONDA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, PÓŁWARIAT, NIELOTNOŚĆ, SZLACHETNOŚĆ, METODA, NIECHLUJA, POZABIBLIJNOŚĆ, POCISK NADKALIBROWY, OBŁÓG, AWANSCENA, ROSYJSKOŚĆ, ROLADA, LAKKOLIT, LOMUSTYNA, LENIUSZEK, GENEZA, POCHŁANIACZ, FELERNOŚĆ, KOŚĆ ZĘBOWA, MARNOTRAWSTWO, SKALA RANKINE'A, UWAGA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, DAMAN, PŁYWAK, INFLACJA PŁACOWA, KRZYŻAK ROGATY, INFORMACJA GENETYCZNA, MEMBRANA, DIALIZA OTRZEWNOWA, MROK, BUFOR, DEFENSYWNOŚĆ, OBŁĘD, DORADCZYNI, PIJUS, INERCJALNOŚĆ, OBŁOŚĆ, POLICYJNOŚĆ, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, NIEBACZNOŚĆ, OBUDOWA, KARŁOWATOŚĆ, ZNAK KOREKTORSKI, TRANSKRYPCJA, RAMA, NEUSTON, NOWOTWÓR ŁAGODNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, NIESŁUSZNOŚĆ, MONOGENIZM, WARUNEK, FANATYCZNOŚĆ, POKARM, BIELINEK RUKIEWNIK, WYROŚL, DZIELNA, NIETRWAŁOŚĆ, OBOSIECZNOŚĆ, LICZBA CHROMATYCZNA, MĄDRALIŃSKI, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, PŁOMYK, POGODNOŚĆ, FETYSZ, GĘSTOŚĆ, PRZYCZYNA MATERIALNA, MASYWNOŚĆ, FUTBOL AMERYKAŃSKI, SUPERPOZYTYW, OBLĘŻENIEC, KONOTACJA, KODEKS, KLAWISZ FUNKCYJNY, DZIECINNOŚĆ, NATURALIZM, PRZĄDKOWATE, AWARYJNOŚĆ, ODBŁYŚNIK, SZABOTA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, PIĘCIORNIK SIWY, PANECZEK, PÓŁOKRĄG, SYMULATOR, PSIARKA, MIKROPRĄD, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, PIRAMIDA FINANSOWA, GOL SAMOBÓJCZY, WIRTUOZERIA, DRASTYCZNOŚĆ, EKSPOZYCJA, ETANOLOAMINA, TRIAL, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, CZYŚCIK, HARTOWNOŚĆ, AZATIOPRYNA, ADOPCJA, POPRZEWRACANIE, BEZLOTKI, KERMESYT, USŁUGI NIEMATERIALNE, ILUZJONIZM, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, PLUGASTWO, NAGANIACZ, KONCERT ŻYCZEŃ, TARAN, DOSTĘPNOŚĆ, PĘD, ŚWIETLISTOŚĆ, AS SERWISOWY, BIUROKRACJA, ULEPEK, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, UMOWA ZLECENIA, PRODUKCJA PIERWOTNA, NIEZMIENNIK, AKSAMITKA WZNIESIONA, KICHA, GNUŚNOŚĆ, GIAUR, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, BEŁT, BADANY, WENESEKCJA, SOLIPSYZM, CZEK PODRÓŻNICZY, LWIA SPÓŁKA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, KOMBINATOR, PODŁOTA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, TANCERZ, JĘZYKI BANTU, POCHŁANIACZ GAZÓW, NIESPŁACALNOŚĆ, REWIOWOŚĆ, UNIWERSALNOŚĆ, LICZBA BRINELLA, JOŁOP, ROŚLINY NACZYNIOWE, KRAMNICA, UCHO, BŁAGANIE, SOLARKA, KUC DARTMOOR, DZIELNICA, KONSULTANT, LOGIKA NIEFREGOWSKA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, BEZBOLESNOŚĆ, PRACOWNIA, ZASADA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, ANTENA ŚRUBOWA, CYGAN, MODULARNOŚĆ, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, KONTRMANIFESTACJA, BREAKDANCE, LITEWSKOŚĆ, MAJAK, JEŻOWIEC JADALNY, BETON STRUNOWY, STROIK, MEANDER, NIEWYCZUWALNOŚĆ, DOBUDOWA, NAPIĘCIE, SAMOURZECZYWISTNIENIE, CHYBOTLIWOŚĆ, DAKTYLOGRAFIA, UDAWACZ, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, WEKTOR ZACZEPIONY, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, ŚCISŁOŚĆ, BARBARZYŃCA, FIZYKA STATYSTYCZNA, KOLANO, MIĘKKOŚĆ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, PORTUGALSKI, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, OZONOSFERA, PASTA, POWAGA, POZYCJA, NOMOKRACJA, POTULNOŚĆ, WYRÓWNANIE, PRZODOMÓŻDŻE, KRUSZARNIA, AMORY, LIRYCZNOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, ZAKĄTEK, BYSTROŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, GRĄD SUBATLANTYCKI, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, MARTWE PRAWO, CHROMATOGRAF GAZOWY, PIORUN KULISTY, NIEOBYCZAJNOŚĆ, KOMIN PŁACOWY, PIERDOŁA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, UNISTOR, MECZ MISTRZOWSKI, SŁOWO, PÓŁWYSEP, LOPOLIT, REKIN WIELORYBI, CHOROBA PLUMMERA, ZMIANA, ZASTAŁOŚĆ, MIKROWENTYLACJA, PODWIECZÓR, FUTERKO, SPLENDOR, ROBOTA, INFORMACJA, ANONEK, BILDUNGSROMAN, PUCH, JESIOTR ROSYJSKI, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, ZADANIE, DYN, RODZINA NIEPEŁNA, POSTULATYWNOŚĆ, DŁUŻNIK, NIESTATECZNOŚĆ, WIGOŃ, ŚWIADKOWIE JEHOWY, HORMON STERYDOWY, SPEKTROMETRIA MASOWA, PIONEK, BIOMETRYKA, ROZKŁAD, HISTORYZM, PRZYSŁÓWEK, ATYPOWOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ, NIEGOTOWOŚĆ, WODA HIPEROSMOTYCZNA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PRZEWRÓT PAŁACOWY, ZASTRZALIN TOTARA, SODA, KASZANKA, GORYL NIZINNY, SIECIARZ JASKINIOWY, WAZONKOWCE, OPASANIE, BARWINEK POSPOLITY, POPRZEDNIK, KNAJPIARZ, MISKA SOCZEWICY, LEWICOWOŚĆ, WŁAM, EDIAKAR, FLAK, KODOWANIE SIECIOWE, COPYPASTA, WYNAJMUJĄCY, ANALIZA SEKTOROWA, PRZENOŚNIK, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, CIASNOŚĆ, ASTRONOMICZNA LICZBA, PATRON, BLADOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.609 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST NIEDOKOŃCZONE, BRAKUJE MU ZAKOŃCZENIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
niedokończoność, to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDOKOŃCZONOŚĆ
to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x