WYNIKU, REZULTATU; TO, ŻE COŚ JEST BARDZO OGÓLNE, NP. NIEŚCISŁOŚĆ JAKIEGOŚ DZIAŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDOKŁADNOŚĆ to:

wyniku, rezultatu; to, że coś jest bardzo ogólne, np. nieścisłość jakiegoś działania (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEDOKŁADNOŚĆ

NIEDOKŁADNOŚĆ to:

to, że coś jest niedokładne, jest zrobione, wykonane, przeprowadzone z małą dokładnością, z niewystarczającą starannością i precyzją (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYNIKU, REZULTATU; TO, ŻE COŚ JEST BARDZO OGÓLNE, NP. NIEŚCISŁOŚĆ JAKIEGOŚ DZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.981

ZBIERACZKA, OSKARŻYCIEL, KWINTESENCJA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, EPIKA, GRAMATYKA GENERATYWNA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, RYBY WĘDROWNE, ROZPRAWKA, ŻART, CIĄG NIESKOŃCZONY, ZŁO KONIECZNE, POLE WIROWE, HISZPAŃSKOŚĆ, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, USŁUGI NIEMATERIALNE, WYBITNOŚĆ, AKCJA NIEMA, AKCEPTACJA, TYLOZOID, SZEPT, SŁABEUSZ, POLE, LEŃ PATENTOWANY, CHORDOFON, ODDZIAŁ, TAMARYND, MAKROMINERAŁ, POSEŁ NIEZRZESZONY, SŁUŻALCZOŚĆ, SYNTEZA, SURFAKTANT, BOWLS, SETKA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, NOCEK ORZĘSIONY, ROZPIERACZ, GRYZONIE, INTERESOWNOŚĆ, BOMBA KALORYCZNA, FUNT, TANK, ATRYBUCJA, KUC SZETLANDZKI, DUŃSKI, FATALIZM, LUDY TURAŃSKIE, ODŚRODKOWOŚĆ, JEZIORO WYDMOWE, KOMBINACJA KLASYCZNA, ZABORCZOŚĆ, CIĘŻAR, BUDDYZM TYBETAŃSKI, ALBAŃSKOŚĆ, POEMAT OPISOWY, PTASZNIK GOLIAT, NACZYNIE WIEŃCOWE, PRZEWODNICA, ŚWIATŁO, MODEL HERBRANDA, MAŚLAK, BALSAM, KUSKUS, ŁOPATA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, METALIK, WISKOZA, MUNDSZTUK, PTOZA WRODZONA, PAPROTNICA SUDECKA, UBOGI KREWNY, ZDARZENIOWOŚĆ, PRZEGLĄD, RETORTA, AMPLITUDA, BENTAL, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, ROZDZIELCZOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, ZAKŁADKA, UROZMAICENIE, FILTR GĄBKOWY, BAJKA, DELTA WSTECZNA, ZASTAW REJESTROWY, OPERATOR ARYTMETYCZNY, KAPUSTA KWASZONA, BANK, MANNA, MNICH, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, OKAZJA, NERKOWIEC, NIEWZAJEMNOŚĆ, ECHIDNA OGNIWOWA, PUNKT STYCZNY, ZWYCIĘŻYCIEL, SZCZĘKOT, KOKON, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ZASOBY, ARGUSOWE OKO, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, KANAŁ, DOMICYL, SWATKA, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, NATARCZYWOŚĆ, OKO, KREDYT KONSUMPCYJNY, ŁYKOWATOŚĆ, EUDAJMONIZM, DYSKRYMINACJA CENOWA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, BAJECZKA, SIŁA, ROSYJSKOŚĆ, FIGHTERKA, ZASTRZALIN TOTARA, KOPARKA CHWYTAKOWA, KAGUAN, ZNACZENIE, DŻAGA, IGLAK, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, MOC, PIEPRZ CZERWONY, ZDOBYWCA, CHWOŚCIK BURAKOWY, KREDYT HIPOTECZNY, BECHER, OZNACZENIE, ABNEGATKA, RYNEK NABYWCY, JODEK, SKAŁA ALITOWA, JASTRZĘBIE OKO, ZASOBOŻERNOŚĆ, ETER, SYSTEM, LÓD, NACZYNKO, PRYMAT, DRABINOWIEC MROCZNY, POLĘDWICA, WRAK CZŁOWIEKA, WZNIOS, KOSTKA, TWIERDZENIE KRULLA, HORMON STEROIDOWY, PRYNCYPAŁ, LOGIKA, SKRYTOBÓJSTWO, ŚLIMAK, BYSTRZACHA, DZIURAWY WOREK, GŁOŚNOŚĆ, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, AFTERPARTY, UCISK, PRZYSADZISTOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, STYPENDIUM, OKAP, PROSTOWNIK SELENOWY, HOKEJ, MITYCZNOŚĆ, ZDANIE, TRENING, DWUSTRONNOŚĆ, WYGASZACZ, SEKSOWNOŚĆ, BAWEŁNA, SAMOREALIZACJA, NASYCENIE, CHODZĄCY SZKIELET, GESTIA, NOWOŚĆ, WYPAŁ, WYTWÓR, GOLAS, MAJĄTEK, RZEKOTKA KARŁOWATA, OBCHODY, ODTLENIACZ, PRZEGLĄDACZ, ROŚLINA CIENIOLUBNA, LEGENDA, PUCHAR, BEZWODNIK, PROFANATORKA, PORA, REFLEKTOR, BIEDNY, STAROŚWIECKOŚĆ, WAMPIR, WÓZ KEMPINGOWY, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, WYNURZENIE, ANONIM, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, RAK SZEWC, LUGIER, MOTOR NAPĘDOWY, OMNIPOTENCJA, POPRZEWRACANIE, GODZIWOŚĆ, WIĘZIEŃ, ZASŁUŻONY, SKOK SPADOCHRONOWY, ANTYLIBERALIZM, NEK, PROEPIDEMICZKA, ODCHÓD, CIEMNOTA, LEGALIZACJA PONOWNA, ROZKŁAD MAXWELLA, TAJŃ, WSPOMINKI, ODNAWIACZ, KOZIOŁ OFIARNY, ZADRA, MIĘSO RYBY, KOŃSKA DAWKA, ZWINNOŚĆ, MINIMALIZM, OKRĄGŁOGŁOWY, APLIKACJA, NEWRALGICZNOŚĆ, PODKŁADKA, ABRAZJA, GŁOS, PLANETOIDA, KICHA, OUDRY, MEDIUM, WYCISK, OPACZNOŚĆ, RYSUNEK, BROŃ CHEMICZNA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, IMIGRACJA, DZIÓB, BETKA, KIKS, SŁOIK, OBELGA, SYGNALIZATOR, PUBLIKATOR, FINLANDCZYK, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, TOLERASTIA, STYLISTA, BARIERA JĘZYKOWA, SATELITA, ŻÓŁWIAK DRAPIEŻNY, MARAZM, WYJCE, PROPEDEUTYK, PASKUDNIK, BALAST, WŁAM, TRANSFORMISTA, ROZSZERZENIE CIAŁA, SPEKTROMETRIA MAS, PODLEW, CYTOWALNOŚĆ, ZUPA PIWNA, SROGOŚĆ, PARAMETR, KOR, SMARKULA, ŻABA, TWARDY OŁÓWEK, WARMIŃSKI, GAŁĄŹ, JĘZYK MASZYNOWY, PODŁOTA, RAK PRĘGOWATY, CENTRALA, ŚWIADECTWO, RAMA, PRZETWÓR, NAZWA PUSTA, SZPARNICOWATE, FRAJER, GWAREK, WSOBNOŚĆ, ROLADA, SZPETNOŚĆ, ŻOŁĘDNICA, JELEŃ WIRGINIJSKI, GŁOS, ŁOTEWSKOŚĆ, ZASIŁEK OKRESOWY, MEMBRANOFON, ?WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.981 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYNIKU, REZULTATU; TO, ŻE COŚ JEST BARDZO OGÓLNE, NP. NIEŚCISŁOŚĆ JAKIEGOŚ DZIAŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYNIKU, REZULTATU; TO, ŻE COŚ JEST BARDZO OGÓLNE, NP. NIEŚCISŁOŚĆ JAKIEGOŚ DZIAŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDOKŁADNOŚĆ wyniku, rezultatu; to, że coś jest bardzo ogólne, np. nieścisłość jakiegoś działania (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDOKŁADNOŚĆ
wyniku, rezultatu; to, że coś jest bardzo ogólne, np. nieścisłość jakiegoś działania (na 13 lit.).

Oprócz WYNIKU, REZULTATU; TO, ŻE COŚ JEST BARDZO OGÓLNE, NP. NIEŚCISŁOŚĆ JAKIEGOŚ DZIAŁANIA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - WYNIKU, REZULTATU; TO, ŻE COŚ JEST BARDZO OGÓLNE, NP. NIEŚCISŁOŚĆ JAKIEGOŚ DZIAŁANIA. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

x