COŚ ZMYŚLONEGO, BZDURA (MOŻE TO BYĆ CELOWE KŁAMSTWO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAJDA to:

coś zmyślonego, bzdura (może to być celowe kłamstwo) (na 5 lit.)BAJECZKA to:

coś zmyślonego, bzdura (może to być celowe kłamstwo) (na 8 lit.)BAJKA to:

coś zmyślonego, bzdura (może to być celowe kłamstwo) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAJDA

BAJDA to:

coś zmyślonego, bzdura (może to być celowe kłamstwo) (na 5 lit.)BAJDA to:

baśń, jeden z fantastycznych gatunków epickich, zazwyczaj niewielkich rozmiarów, odwołujący się zwykle do folkloru (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ ZMYŚLONEGO, BZDURA (MOŻE TO BYĆ CELOWE KŁAMSTWO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.005

ZŁORZECZENIE, DOSTARCZYCIEL, KŁAM, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, MACICA PODZIELONA, HINDUSKI, OSOBLIWOŚĆ, MISTYKA, MARA, MODELOWOŚĆ, PROMOCJA, POPRZEDNICA, DYPTYK, SPRAWCZOŚĆ, ROZNOSICIEL, GOTOWOŚĆ, KARTA, ŁOPATKA, BAJDA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, SZCZĘŚCIARA, NIEUŻYWALNOŚĆ, OSTROŚĆ, AKADEMICKOŚĆ, CENA, PAROWANIE, KOŚĆ NIEZGODY, JAKOŚĆ, OGIEŃ, KONSULTANT, FALAKA, KRWIOPIJCA, OTWÓR WYLOTOWY, DEMONSTRACJA, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, ZEWNĘTRZE, OBSERWATOR, PŁOMIENIE, KAMIEŃ OBRAZY, WIELKOŚĆ SKALARNA, PRZEZORNOŚĆ, GATUNEK AMFIDROMICZNY, DOCIEPLENIE, MIARA, POWINOWACTWO, MÓJ, PODGATUNEK, JOGURT, SIAMANG, LINIA KREDYTOWA, KUC CONNEMARA, SMACZNY KĄSEK, KWAS PRÓCHNICOWY, PRASŁOWIAŃSKOŚĆ, KAPRYS, NIENOWOCZESNOŚĆ, TAJEMNICA, HORRENDUM, GŁOŚNOŚĆ, DAWCZYNI, SZASTAZAUR, SPRAWNOŚĆ, PUDEŁKO, SPRAWICIELKA, NIEZGRABA, KOMISJA, POLE, TRUCIZNA, POSTĘPACTWO, NEGOCJACJA, ZBIEG, BZDURA, PLOTER GRAWERUJĄCY, ADRES PAMIĘCI, CEL, PUCÓWKA, ŚWIADCZENIE, ZACNOŚĆ, MARSJAŃSKI, WELON, SAMOBÓJCA, SPRAWICIEL, OCZKO W GŁOWIE, INWALIDA, AMATOR, PORZĄDEK, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, PROMIENNOŚĆ, PIERWOTNIAK, FORMULARZOWOŚĆ, ŚWIATŁO, WARTOŚCIOWOŚĆ, CZŁOWIEK CZYNU, OSŁONOWOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, WZROK, PODGLĄD, ANALOGICZNOŚĆ, DOBRODZIEJSTWO, PODŁUŻNOŚĆ, KOŚCIELNOŚĆ, RARYTASIK, KLOCEK, SYSTEM KAPITAŁOWY, WYGLĄD, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, SŁODYCZ, WYZWISKO, SPRAWNOŚĆ, TASIEMIEC UZBROJONY, SZEŚĆSETKA, BABIA DUPA, MATERIAŁ WYBUCHOWY, KŁAMSTWO LUSTRACYJNE, PUNKT APTECZNY, STYLOWOŚĆ, ROZWAŻANIE, ARCYDZIEŁO, BILBORD, PIĘKNO, ŚLEDZICIEL, WYPŁYW, BAJKA, PLUGASTWO, ULOTNOŚĆ, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, PIRAMIDA, WYMIENIACZ, ZACHWALACZ, NIEKORZYSTNOŚĆ, CZTERDZIESTKA, MANIFESTACJA, STEWIA, PRZEMYŚLNOŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, BENZOCHINON, START, POSIADACZ, WYMIAR, MAKABRYCZNOŚĆ, BIEGUN UKŁADU, URLOP NA ŻĄDANIE, PRZECIWNOŚĆ, NIESPIESZNOŚĆ, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, BEZPIECZNIK, OGLĄDACZ, WIRTUOZ, GEODEZJA NIŻSZA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, UFNOŚĆ, CZUB, SEZON, POKRYCIE, DYPTYK, ZASZCZYT, KOLEJKA, FELERNOŚĆ, RUBASZNOŚĆ, TROPIK, BLAGA, CHUJNIA, TRZPIEŃ, OSZCZĘDNOŚĆ, POLE, GRZEBIEŃ FALI, SZCZYT, KIESZONKA, UDAWACZKA, ŚLICZNOŚĆ, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, SRALUCH, MOKROŚĆ, NAGANA, NACIĄG, STRZELISTOŚĆ, OSIEMNASTKA, ŁZAWICA, ŁYKACZ, PRZEDŁUŻACZ, DRENAŻ KIESZENI, STRZAŁKA, ISTOTA RZECZY, PRACA STUDIALNA, PACJENCJA, KONIEC, NIEKOMPETENTNOŚĆ, UPROSZCZENIE, ZBAWICIELKA, TASIEMCE, CHROPAWOŚĆ, PYSZOTA, OCZKO, PIESZCZOTA, MIASTO OTWARTE, DEKLARANT, PLAKAT, PRZETWÓRCZOŚĆ, OBCIĄŻNIK, BULION, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, CHROPAWOŚĆ, HISZPAŃSKOŚĆ, GRATIS, LINEARNOŚĆ, PIASZCZYSTOŚĆ, MISYJNOŚĆ, OBOWIĄZYWALNOŚĆ, MUZYCZKA, POZAŚWIAT, OBOPÓLNOŚĆ, ZABEZPIECZENIE, IDIOTYCZNOŚĆ, FALA RADIOWA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, KANT, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PRAWO ZATRZYMANIA, SZCZĘT, RYNEK NIEDOSKONAŁY, POKŁONY, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, DEBILNOŚĆ, MASKA, WOAL, SZMER, GEOMETRYCZNOŚĆ, WYRAŹNOŚĆ, TEREN, KOŁNIERZ, IMPULS, INTERWIZJA, POTWIERDZENIE, ZDANIE PYTAJĄCE, UBYTEK, PREZENT, WIDZIMISIĘ, BYTOWNIT, KWASIELEC, OSTATNI DZWONEK, DOCHODZĄCA KOBIETA, FRYZ, SETKA, OPIS, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, JEDNOSPÓJNOŚĆ, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, ŁAŃCUSZEK, SPÓD, ROZUMIENIE, AUTOMAT, DRAMATYZM, CHAMSTWO, OBRZEŻA, BRUTALNOŚĆ, MAKABRA, UKŁAD RÓWNAŃ, AZJATYCKOŚĆ, NIEJAWNOŚĆ, SPIS, PLAMA, KONTROLA, BETONOWE BUTY, BRZYDACTWO, OKREŚLNIK, ZAJOB, SAMORZUTNOŚĆ, SZEPT, CHORÓBKA, SIATKA, DUPA BLADA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, KSZTAŁCICIEL, WSTRZYMANIE, MIECZ OBOSIECZNY, REGIONALNOŚĆ, KEFIR, DELICJE, POKAZOWOŚĆ, BUJANIE, DEPRESYJNOŚĆ, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, PRZEPYCHACZKA, BAJER, ŚLISKOŚĆ, SIEKACZ, DÓŁ, PRZEKRYCIE, ANALITYK, KLASA ZEROWA, GEN WĘDRUJĄCY, LOKACJA, COŚ NIECOŚ, WYDŁUŻALNIK, CHIŃSKI, NIEŚCISŁOŚĆ, RYBA ŁAWICOWA, ?KIERUNKOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.005 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ ZMYŚLONEGO, BZDURA (MOŻE TO BYĆ CELOWE KŁAMSTWO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: COŚ ZMYŚLONEGO, BZDURA (MOŻE TO BYĆ CELOWE KŁAMSTWO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAJDA coś zmyślonego, bzdura (może to być celowe kłamstwo) (na 5 lit.)
BAJECZKA coś zmyślonego, bzdura (może to być celowe kłamstwo) (na 8 lit.)
BAJKA coś zmyślonego, bzdura (może to być celowe kłamstwo) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAJDA
coś zmyślonego, bzdura (może to być celowe kłamstwo) (na 5 lit.).
BAJECZKA
coś zmyślonego, bzdura (może to być celowe kłamstwo) (na 8 lit.).
BAJKA
coś zmyślonego, bzdura (może to być celowe kłamstwo) (na 5 lit.).

Oprócz COŚ ZMYŚLONEGO, BZDURA (MOŻE TO BYĆ CELOWE KŁAMSTWO) sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - COŚ ZMYŚLONEGO, BZDURA (MOŻE TO BYĆ CELOWE KŁAMSTWO). Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x