W JĘZYKOZNAWSTWIE: TO, ŻE COŚ MA CHARAKTER TRANSPOZYCYJNY, POWSTAŁO W WYNIKU TRANSPOZYCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSPOZYCYJNOŚĆ to:

w językoznawstwie: to, że coś ma charakter transpozycyjny, powstało w wyniku transpozycji (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSPOZYCYJNOŚĆ

TRANSPOZYCYJNOŚĆ to:

w muzyce: to, że coś jest podatne na transpozycję (przeniesienie fragmentu lub całego utworu z jednej tonacji do innej) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKOZNAWSTWIE: TO, ŻE COŚ MA CHARAKTER TRANSPOZYCYJNY, POWSTAŁO W WYNIKU TRANSPOZYCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.795

MIARA, ZAWODOWOŚĆ, WYNAJMUJĄCA, PIĘTNASTKA, CHARAKTER, SĄD SZCZEGÓŁOWY, SZABER, DESZCZOWOŚĆ, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, CHAMSTWO, LAUDATOR, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, PASKUDNIK, OPINIA, ZNAK CZASU, NAŚLADOWCA, NATRĘTNOŚĆ, POKOJOWOŚĆ, HARMONIJNOŚĆ, ROSOŁEK, BECZKA PROCHU, WYŚWIĘCENIE, PLAKAT, ZAMYSŁ, POPRAWIACZ, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, ZAMIENNIK, GRECKOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, KIKS, OFENSYWA, NAKŁADKA, RESTAURATOR, CHLEB POWSZEDNI, ODCHYŁKA, BILBORD, SERCE, ŚRODKI PIENIĘŻNE, MACIERZYSTOŚĆ, DYSTYCH, WINO, ZARODEK, TOLERANCJA, KWAS, DESKRYPCJA, NIEKORZYSTNOŚĆ, BRZEMIĘ, ABSURDALNOŚĆ, PEWNOŚĆ, FAZA, NIECENZURALNOŚĆ, SZTOSIWO, WNIKLIWOŚĆ, WIECHEĆ, PIERWSZEŃSTWO, NIEWYRAŹNOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, HEGEMONICZNOŚĆ, PSALM, SPEKULACJA, GWIAZDA, INFIKS, NIEPRZYJACIEL, CZARNA DZIURA, PRZYNIESIENIE, PRODUKT, SZEŚĆSETKA, POTAJEMNOŚĆ, PAPIEREK LAKMUSOWY, PRECYZJA, NAIWNOŚĆ, KURZA PAMIĘĆ, PANŚWINIZM, ZACHOWANIE, OBIEKT, BELG, DZIADZIENIE, OGLĄDACZ, MNIEJSZE ZŁO, DOKŁADNOŚĆ, KOSMOS, CHARAKTER PISMA, DZIEŁO SZTUKI, STAŁOŚĆ, NIEZASKARŻALNOŚĆ, ZBAWICIELKA, ABSTRAKT, ZBIORÓWKA, DZWONY, WPŁYW, MIOTEŁKA, LAPIS-LAZULI, POKRYCIE, PAZUR, MARNOTRAWSTWO, MAKABRYCZNOŚĆ, ZAGRANICZNOŚĆ, GEN WĘDRUJĄCY, CHORÓBKA, PLAGA EGIPSKA, WŁAŚCICIEL, CHRZEST, NIEMRAWOŚĆ, DZIAŁANIE, GÓRY FAŁDOWE, WZROK, MISTRZ, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PĘCHERZ, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, PODSTAWA, PUBLICZNOŚĆ, PŁOMYK, PRAWORZĄDNOŚĆ, NIEUSTANNOŚĆ, DZIERŻAWCA, DOKŁADNOŚĆ, PRZEPYCHACZKA, WROSTEK, WYŚMIENITOŚĆ, OSTRZAŁ, OPARCIE, ALKALIZACJA, MĄDROŚĆ, NIESTATECZNOŚĆ, NIECELOWOŚĆ, BONUSIK, WIELKOMIEJSKOŚĆ, BRUTALIZM, SIŁA WYŻSZA, PAPU, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, GRUPA, PRZEBÓJ, ŚWIATŁO, GŁOWA CUKRU, REGENERACJA, ROZWAŻANIE, INWARIANT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ZGADYWACZ, CZTERDZIESTKA, PRZEPOCZWARZENIE, RZECZYWISTOŚĆ, BEZSENSOWNOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, PŁOMIEŃ, TŁO, OTWARTOŚĆ, PALUSZEK, LIS, ZŁOŻE, BROŃ, NEGATYWA, MINERALIZACJA, ŚCISŁOŚĆ, WŁÓKNO WĘGLOWE, PLAC, RYCINA, POTĘGA, PERIOD, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, REAKTOR, NIEKORZYSTNOŚĆ, PERYFERIE, ZNAK ZAPYTANIA, SIEDEMDZIESIĄTKA, JAPOŃSKOŚĆ, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, ŁAŃCUCH, SPYCHOLOGIA, POTRZEBA, PRZERABIACZ, WONNOŚĆ, WYRZEKANIE, OSTATNI DZWONEK, KOŃ BELGIJSKI, KONIUNKTYWNOŚĆ, ALEGORYZM, ZŁOTOŚCI, OBRZYDLISTWO, ŁUPEK TALKOWY, RELEWANCJA, SPROŚNOŚĆ, PRÓG RZECZNY, PROCES HYDROTERMALNY, UMOWA KONTRAKCYJNA, OSOBLIWOŚĆ, WYPAS, CHWAŁA, NORMALKA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, WIDZENIE, UDERZENIE, TRENING, ROZGAŁĘŹNIK, PRZERWANIE CIĄŻY, KORZYSTNOŚĆ, SUPERNOWA TYPU IA, ANTYCYPACJA, WIRTUOZOSTWO, STYPENDIUM, KOŚLAWIEC, ŁATWIZNA, POGODNOŚĆ, KAPSOMER, KOZAK, PASKUDA, OGRANICZNIK, LITEWSKOŚĆ, SZALENIEC, SMOLUCH, SZATA DEJANIRY, GRA CYLINDRYCZNA, PREZENT, PYRTUŚ, TON, OBLEW, MUTACJA GENOWA, NOŚNIK, WINNA, SŁOWO, NIEPODATNOŚĆ, PŁACZ, UPODOBNIENIE POSTĘPOWE, KONWERSJA, NAPĘD JONOWY, PICOWNIK, ODDZIAŁYWANIE, NIEPOKOJENIE SIĘ, DOBROWOLNOŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, CUDZOŚĆ, ABSURD, NAPIERANIE, HEJT, NIEZADOWOLENIE, KĄPIEL, ZWARA, TEŚCIK, ILUSTRATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, OBCIĄŻNIK, POWŁÓCZYSTOŚĆ, UROCZYSTOŚĆ, JEZIORO WYDMOWE, EKSKLUZYWIZM, TRANSKRYPCJA, CHMURA KONWEKCYJNA, TERASA, CHYBOTLIWOŚĆ, PRZECIWLEGŁOŚĆ, FANATYCZKA, AKADEMICKOŚĆ, PRZEKŁADNIA CIERNA, POŻAREK, PIERZASTOŚĆ, WYTWÓRCA, SZAMA, SZAFUNEK, RAMA, NAWROTOWOŚĆ, UNIWERSYTECKOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, ELASTYL, POZAŚWIAT, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, WITAMINA B6, BANK ZRZESZAJĄCY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, ŚLĄSKOŚĆ, KAPRYS, SZKOLNOŚĆ, ZESPÓŁ USHERA, ZŁO KONIECZNE, BYDLĘ, NIEDOPUSZCZENIE, OSAD DELUWIALNY, ANALOGICZNOŚĆ, PRZEKAZICIEL, OGROM, BACHATA, PASTERSKOŚĆ, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, ETAPOWOŚĆ, NALEGANIE, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, WYPRAWIACZ, KŁUSAK ORŁOWSKI, WARIANT, CHROPOWATOŚĆ, KONWIKCJA, ŁUT SZCZĘŚCIA, INWARIANT, DOBRO POŚLEDNIE, GLORYFIKATOR, OBSERWATOR, TWÓRCA, ?WIELORDZENIOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.795 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W JĘZYKOZNAWSTWIE: TO, ŻE COŚ MA CHARAKTER TRANSPOZYCYJNY, POWSTAŁO W WYNIKU TRANSPOZYCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKOZNAWSTWIE: TO, ŻE COŚ MA CHARAKTER TRANSPOZYCYJNY, POWSTAŁO W WYNIKU TRANSPOZYCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSPOZYCYJNOŚĆ w językoznawstwie: to, że coś ma charakter transpozycyjny, powstało w wyniku transpozycji (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSPOZYCYJNOŚĆ
w językoznawstwie: to, że coś ma charakter transpozycyjny, powstało w wyniku transpozycji (na 16 lit.).

Oprócz W JĘZYKOZNAWSTWIE: TO, ŻE COŚ MA CHARAKTER TRANSPOZYCYJNY, POWSTAŁO W WYNIKU TRANSPOZYCJI sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - W JĘZYKOZNAWSTWIE: TO, ŻE COŚ MA CHARAKTER TRANSPOZYCYJNY, POWSTAŁO W WYNIKU TRANSPOZYCJI. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x