NAJCZĘŚCIEJ TKANINA LUB DZIANINA, WYRÓB WŁÓKIENNICZY W POSTACI (WYJŚCIOWO ZWYKLE) DUŻEJ PŁACHTY, Z KTÓREJ MOŻNA WYKROIĆ, ODCIĄĆ KAWAŁEK I COŚ NP. Z NIEGO USZYĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MATERIAŁ to:

najczęściej tkanina lub dzianina, wyrób włókienniczy w postaci (wyjściowo zwykle) dużej płachty, z której można wykroić, odciąć kawałek i coś np. z niego uszyć (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MATERIAŁ

MATERIAŁ to:

tworzywo, surowiec, substancja, rzecz, z której coś powstanie, która posłuży do zrobienia czegoś (na 8 lit.)MATERIAŁ to:

zbiór wiadomości i faktów (na 8 lit.)MATERIAŁ to:

przen. osoba, która nadaje się do jakiejś roli lub na jakieś stanowisko ze względu na cechy (na 8 lit.)MATERIAŁ to:

tworzywo krawca (na 8 lit.)MATERIAŁ to:

tkanina (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJCZĘŚCIEJ TKANINA LUB DZIANINA, WYRÓB WŁÓKIENNICZY W POSTACI (WYJŚCIOWO ZWYKLE) DUŻEJ PŁACHTY, Z KTÓREJ MOŻNA WYKROIĆ, ODCIĄĆ KAWAŁEK I COŚ NP. Z NIEGO USZYĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.655

POMNIK, MAŁY PALEC, TALERZE ORKIESTROWE, PROFESOR ZWYCZAJNY, ROPOMACICZE, KURZA PAMIĘĆ, UWERTURA, SŁUŻEBNIK, KRUŻGANEK, RESIDUUM, SYNEKURZYSTA, PAWLACZ, NIUNIA, DRAJREP, KITAJKA, STATEK KORSARSKI, ANAGLIF, SZTURMAK, PINGLE, OBYWATEL, SZENILA, TEREN ZAKRYTY, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, MONOPOLISTA, GROŹBA BEZPRAWNA, CIĘGNO KOTWICZNE, LAMINAT, METATEKST, DRUŻYNA, CHARAKTERYSTYKA, ZAWIŁOŚĆ, PIEKARNIK, CIENNIK, OKUCIE, NATURA, SPRAWCZOŚĆ, PĘCHERZ, ŻABKA, ATAK, DOKŁADNOŚĆ, BENZOCHINON, PRZEKAZICIEL, BIEG PRZEZ PŁOTKI, GLIKOPROTEINA, KOD, PODDASZE, HEBRA, ODMIANKA, NAWA, ANTOCYJANIDYN, MUZYKA TŁA, PRZEZIERNIK, CZARNOKSIĘŻNIK, PODPORA, FRENOLOGIA, FUJARKA, JADZICA, WAGA, CHOROBA CYWILIZACYJNA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, TŁUSTY KĄSEK, PAUPER, SŁODYCZ, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, CZEREP, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, GÓRA PODWODNA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, SARONG, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, POPARZENIE, ODCIEK, KONSYGNATARIUSZ, PIESZCZOCH, TEŚCIK, ADHEZJA, FAZA, OKRUSZYNKA, APORT, KAKAO, MOTYKA, GLOBALNOŚĆ, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, PALATYNKA, PŁACZ, BROŃ MASZYNOWA, WICEKAPELMISTRZ, JAŁOWIEC POSPOLITY, SIECZKARNIA BIJAKOWA, SZCZĘKOT, MIGOTANIE GWIAZD, ODRUCH BEZWARUNKOWY, PYSZCZEK, SŁAWA, POWTÓRZENIE, ROSTBEF, LAMPA SODOWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, RYPS, POLATUCHA OLBRZYMIA, RZEMYK, OPARZENIE, POWIERNICTWO, INWENTARZ ŻYWY, RADA DUSZPASTERSKA, SPRĘŻYNA, RÓWNINA SANDROWA, PAKIET, SZYSZKOJAGODA, BĄBELEK, FLUORESCENCJA, PISTACJA, THANA, POZYCJA, NIEPODATNOŚĆ, ASD, PROSIACZEK, ANORMALNOŚĆ, ZACHÓD, MAKABRYCZNOŚĆ, LIST PRZEWODNI, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, PUŁAP, HERBICYD, ODNAWIACZ, NARCIARSTWO DOWOLNE, MODUŁ, RZUT OKA, BYSTROŚĆ, ŁAŹNIA, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, PRODUKT, MASTYKS, KROKODYLE WŁAŚCIWE, MONITOR, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, NAPA, SEPARATKA, KILOMETRAŻ, BYCZEK, ONE-STEP, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, RZEKA MEANDRUJĄCA, MASZYNA TŁOKOWA, LUNETA, GIGANT, PRYZMA AKRECYJNA, TEREN, MASZYNA WYPOROWA, KAFEJKA INTERNETOWA, AMFITEATR, OSTATNI MOHIKANIN, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, WARIACJE, NYLON, KASZA MANNA, MĘTNIAK, KOKTAJL KRABOWY, KACZKA KRAKWA, ZŁOCISZ, BEZCIELESNOŚĆ, KLINIKA ABORCYJNA, POPULACJA STACJONARNA, LEŻA, GŁUPSTWO, NIEWYGODA, OBSERWATOR, WUJ SAM, OPUS, JĘZYK ANGIELSKI, OGIEŃ, KOLEJKA GÓRSKA, DETAL, PACZKA, NIMFA, KATAFOREZA, ELEGIA, HOLOGRAM, CZŁON NADRZĘDNY, LISTA TRANSFEROWA, BIAŁE MYSZKI, KISZKA KASZANA, LASECZKA, STOPIEŃ, DEKLARACJA, MLEKO, PŁASZKA, MAGNOLIA, SKARB, AZOLLA KAROLIŃSKA, BULLETIN BOARD SYSTEM, POMPA POŻARNICZA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, TOCZKOWCE, KURANT, POLARNA CZAPA LODOWA, BAT MICWA, NAUPLIUS, FERMA, KATAR, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, SŁOWNIK, LEWISTON, SYMBOL, PROSTNICA, FACHOWIEC, GOŹDZIENIEC, LITEWSKOŚĆ, ESKIMOSKA, ODRZWIA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, OKRUTNOŚĆ, WYWÓZKA, ODBOJNICA, SZABROWNIK, KONTRAKT TERMINOWY, AUTKO, CZEBUREK, PRZEPLOTKA, SNOWIDZ, SZATA DEJANIRY, CAP, MORFEM LEKSYKALNY, BRUZDKOWANIE, SAMOGŁOSKA TYLNA, ZOBOJĘTNIANIE, DIAKRYT, FILET, MALATURA, ŁUK TRIUMFALNY, DACH POGRĄŻONY, JEDZENIE, RENATA, BETONOWE BUTY, FERMAN, PLAŻÓWKA, KMIOTEK, KRZYŻ MALTAŃSKI, DOBRODZIEJSTWO, WYBIELENIE, PAS, ZAMEK, KUROPATWA, KANAŁ, ZENDRA, WŁOCHACZ, ELIPSA, OKULARY, PLIOZAUR, LINIA ZABUDOWY, GŁOWNIA, ALBUM, SPŁASZCZKOWATE, WYKŁADOWCA, TRAMWAJ WODNY, SKWAPLIWOŚĆ, POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA, OŚWIECICIEL, WZW A, DZIECIAK, PILOT, PIKIETA, OCZY, MIAŁ, KREACJONIZM, SER ŻÓŁTY, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, PRZESIEW, OSKARŻENIE, KOROZJA BIOLOGICZNA, PRODUCENTKA, PRYMITYW, KUMOTERSTWO, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, RANA CIĘTA, MECENAT ARTYSTYCZNY, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, ANDANTINO, ŁUPEK PARAFINOWY, MINARET, PAROWANIEC, TAMA, NIEDBALSTWO, SPADKOBIERCA, WYZNACZNIK, CHRANCUSKI, BRONA, GLINA BAZALNA, KONTRAKT TERYTORIALNY, SPUST, ZAGĘSZCZACZ, ROMUALD, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, OLDBOY, WRAP, GŁÓWKA, SĘDZIA, OPRAWA, PRAELEMENT, ?OBSŁUGIWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.655 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJCZĘŚCIEJ TKANINA LUB DZIANINA, WYRÓB WŁÓKIENNICZY W POSTACI (WYJŚCIOWO ZWYKLE) DUŻEJ PŁACHTY, Z KTÓREJ MOŻNA WYKROIĆ, ODCIĄĆ KAWAŁEK I COŚ NP. Z NIEGO USZYĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJCZĘŚCIEJ TKANINA LUB DZIANINA, WYRÓB WŁÓKIENNICZY W POSTACI (WYJŚCIOWO ZWYKLE) DUŻEJ PŁACHTY, Z KTÓREJ MOŻNA WYKROIĆ, ODCIĄĆ KAWAŁEK I COŚ NP. Z NIEGO USZYĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MATERIAŁ najczęściej tkanina lub dzianina, wyrób włókienniczy w postaci (wyjściowo zwykle) dużej płachty, z której można wykroić, odciąć kawałek i coś np. z niego uszyć (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MATERIAŁ
najczęściej tkanina lub dzianina, wyrób włókienniczy w postaci (wyjściowo zwykle) dużej płachty, z której można wykroić, odciąć kawałek i coś np. z niego uszyć (na 8 lit.).

Oprócz NAJCZĘŚCIEJ TKANINA LUB DZIANINA, WYRÓB WŁÓKIENNICZY W POSTACI (WYJŚCIOWO ZWYKLE) DUŻEJ PŁACHTY, Z KTÓREJ MOŻNA WYKROIĆ, ODCIĄĆ KAWAŁEK I COŚ NP. Z NIEGO USZYĆ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - NAJCZĘŚCIEJ TKANINA LUB DZIANINA, WYRÓB WŁÓKIENNICZY W POSTACI (WYJŚCIOWO ZWYKLE) DUŻEJ PŁACHTY, Z KTÓREJ MOŻNA WYKROIĆ, ODCIĄĆ KAWAŁEK I COŚ NP. Z NIEGO USZYĆ. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x