MIARA PRĘDKOŚCI STATKU LUB WIATRU NAD ZBIORNIKIEM WODNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KNOT to:

miara prędkości statku lub wiatru nad zbiornikiem wodnym (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KNOT

KNOT to:

rzecz tandetna (na 4 lit.)KNOT to:

mały chłopiec, brzdąc (na 4 lit.)KNOT to:

sznurek używany przy wyrobie rdzeni odlewniczych (na 4 lit.)KNOT to:

dawna jednostka prędkości liniowej używana w żegludze; obecnie zastąpiona węzłem (na 4 lit.)KNOT to:

w dawnej broni sznurek nasycony materiałem zapalnym LONT (na 4 lit.)KNOT to:

pali się w lampie naftowej (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIARA PRĘDKOŚCI STATKU LUB WIATRU NAD ZBIORNIKIEM WODNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.471

MAŁŻ, ALEUCKI, ZGRED, KANTAR, SÓL ORGANICZNA, RUCH, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, AKR, KONWERSJA, MANES, NADZORCA SĄDOWY, KLISZA, SZKOCKOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, OKULARY, MIARA SPEKTRALNA, RAPORT, OC, KSIĄŻĘ, ZATRZYMANIE, KOMODOR, ROŻEK, WARNA, ANATOL, MIKSER, WIĄZANIE, ZADANIE, KARTA, BOGRACZ, BAŃKA, KWARTET, KOMPENSACJA, KARBOWY, COLOMBES, DOCHODZĄCA KOBIETA, WILK, LUNETA, PEDAGOG, BUSZEL, KUCZBAJA, OBIEKTYWNOŚĆ, MIASS, MELASA, KINETOPLASTYDY, PATRYLINEARNOŚĆ, SZYNA, KWAS, PRZEŁYKANIE, SZUM, EGZAMIN POPRAWKOWY, KASZTELANIA, IPSWICH, KUNDMAN, PEINE, KOMBINATORYKA, STATEK, NOWELIZACJA, BENGAZI, OKA, STRÓJ PLAŻOWY, SULĘCZYNO, POWĄTPIEWANIE, WEDETA, DROBNICA, ERCOLANO, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, BEJCA, BATERIA, ZAWIKŁANIE, HEBAN, LALA, DOMAGK, LESŁAW, KIERUNEK, INSTRUMENT SMYCZKOWY, BIERWIONO, ABORDAŻ, OKRUCH SKALNY, UNIA, PRASOWANIE, MAIŻ, POMADKI, CHOROBA PLUMMERA, NARKOTYK, ZAGRYWKA, PROMIEŃ, TEST, DESKA RATUNKU, DRACHMA, PALERMO, SMUŻKA, CIUPAGA, KARABINIER, ZEW, ADRES, DANIE KOSZA, PIERÓG, EMISJA WTÓRNA, OWOCNIA, KABRIOLECIK, KRWIŚCIĄG, BALON, WŁÓCZYKIJ, GNUŚNOŚĆ, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, GRZYB, KOLUMNA, KABOTAŻ, ODPADY STAŁE, BIAŁA NOC, OPARY, SZTYCH, CYPRZYN, PŁATEW, HETERODYNA, LIMETA, STEK, ŹREBAK, PRZEKAŹNIK, CEIBA, PRYMITYW, SANKI, KOŁO PODBIEGUNOWE, MANIPULATOR KULKOWY, KOPUŁA PANCERNA, KILOGRAM, REALIZM, KRAINA, ŁYK, CLERK, WSPÓŁREGENT, MIMETYZM, BÓG, GRADUAŁ, ALARM LOTNICZY, KALIKAT, TRAGICZNOŚĆ, LESZCZYNA, SIKHARA, PINCETA, TECHNICZNY NOKAUT, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, FIBRYL, AŁAPAJEWSK, STOŁP, BARI, KUŹNICA, PLANETA SKALISTA, RELIKWIE, RUSAŁKA, COLA, DYSCYPLINA NAUKOWA, REŻYSER, OBRÓT SPECJALNY, OGRÓD DENDROLOGICZNY, WOLOS, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, CERKIEW, OBUSTRONNOŚĆ, JIUJIANG, KOBIETA SPOD LATARNI, GLAZURA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, PARAGRAF, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, CZYR, KOPALINA STAŁA, KAŁMUK, TYGIEL, ŁUK, ANGINA MONOCYTOWA, STOS, ŚWIERSZCZYK, HAUTMONT, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PISIOR, UKRAIŃSKI, BAŻANT, TREL, DECEPCJA, SKŁAD, ZBROJENIE, PROFESJA, CHOROBA ZARAŹLIWA, INFORMACJA, ARKABALISTA, ŚMIETANKA, OBCHÓD, DILER, KSIĘGA HODOWLANA, KIEŁŻ, MINA, MŁAK, SZKŁA, PANIKA BANKOWA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, HEMOSTAZA, DUMA, SPIS POWSZECHNY, PION, KOMOSA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, OCZKO, GARMAŻERNIA, WĄTPLIWOŚĆ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, ZJAWISKO, LEGENDA, PARK MIEJSKI, ROŻEN, KONIEC, GALISYJKA, MASKA, KONSEKRACJA, SUPRAPORTA, ŻYDOWIN, KARNICE, DEMOKRACJA, ZASILANIE, PODZIEMIE, SZCZOTKA, BRAMSTENWANTY, CHOROBA POPROMIENNA, EKSPOZYCJA, MOBIL, SYSTEM ZARZĄDZANIA, HIPOTROFIA, EMALIA, TALERZ, SAMOAKTUALIZACJA, ASYNCHRONIZM, ŚMIECIARZ, SKRZYDLATE SŁOWO, BARWA, ZAWIKŁANIE, DIADEM, TETRAPOD, ROUEN, SNEEM, HALLOWEEN, SZNUR, ALERGIA PYŁKOWA, SYMULATOR LOTU, PIWNICA, KSIĘGA METRYKALNA, PRZYRÓW, KAWLATA, ODRÓBKA, KOSMETYK, HACKAMORE, GUMKA, TERMOJONIZACJA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, CAGLIARI, OPIEKA PALIATYWNA, TŁUK PIĘŚCIOWY, KOLANO, BANDOLIER, ORBITA BIEGUNOWA, KONTROLA SKARBOWA, CZABAN, VIP, ELKI, OCZKO, GRYF, POWTÓRKA, PRZYNĘTA, KAMIEŃ SŁONECZNY, ARANŻACJA, RADOM, ANTYKWARK, OKRĘT DOZOROWY, WIATROWNICA, BLOKHAUZ, CZARNINA, CYNK, KOK, UCZESTNIK, SORBET, DAWCA, KOCIOŁ WIROWY, PIĘTNO, MELUZYNA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, TUTOR, DANE SENSYTYWNE, WOAL, APPALOOSA, NIENARUSZALNOŚĆ, MORDENT, ORKAN, PŁUCZKA, ROZTRUCHAN, SAJDA, PRZETACZANIE KRWI, HUANGSHI, TAPETA, PALINGENEZA, MYINGYAN, ?MEGATSUNAMI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.471 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIARA PRĘDKOŚCI STATKU LUB WIATRU NAD ZBIORNIKIEM WODNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIARA PRĘDKOŚCI STATKU LUB WIATRU NAD ZBIORNIKIEM WODNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KNOT miara prędkości statku lub wiatru nad zbiornikiem wodnym (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KNOT
miara prędkości statku lub wiatru nad zbiornikiem wodnym (na 4 lit.).

Oprócz MIARA PRĘDKOŚCI STATKU LUB WIATRU NAD ZBIORNIKIEM WODNYM sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - MIARA PRĘDKOŚCI STATKU LUB WIATRU NAD ZBIORNIKIEM WODNYM. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast