MASZYNA LUB CZĘŚĆ MASZYNY TARTACZNEJ, KTÓRA POZBAWIA PIEŃ BOCZNYCH GAŁĘZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODGAŁĘZIACZ to:

maszyna lub część maszyny tartacznej, która pozbawia pień bocznych gałęzi (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODGAŁĘZIACZ

ODGAŁĘZIACZ to:

element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA LUB CZĘŚĆ MASZYNY TARTACZNEJ, KTÓRA POZBAWIA PIEŃ BOCZNYCH GAŁĘZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.819

OPERATOR LOGISTYCZNY, TRANSFORMATORNIA, ŁUK, KRATER, CYTOKININA, ANGEOLOGIA, ROZPACZLIWOŚĆ, SOLNISKO, BĄK, KAMIKADZE, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, KŁODA, TIRET, PALMA, WSPÓLNIK, PUNKT WITALNY, SMOLUCH, NIESZPUŁKA, KULMINACJA, ADIANTUM DELIKATNE, ORTOPTYK, FAKT PRAWNY, SKANER, ANTOLOGIA, GRAJCAR, OBÓJ MIŁOSNY, MERENGA, STOPIEŃ, NAGOLENNIK, IMPLEMENTACJA, TOPIK, DWÓJNIK, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, TEMPERATURA MROZU, DOPING, TRAMWAJ WODNY, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, PISEMKO, SZÓSTY, PSZCZOLINKI, MAKARON, OPODATKOWANIE, NOWA, LAMPA LUTOWNICZA, DEALER, MAPA MENTALNA, MASZYNA ANALOGOWA, COŚ NA ZĄB, FAŁSZYZM, MUSZTRA, WYZWOLICIEL, HALO, SPODNIK, JABŁKO NANERCZOWE, MECHANIKA, TON HARMONICZNY, MECENASKA, PEJORATYW, AWANTURNIK, ŁUPEK SAPROPELOWY, JUJUBA, DOBRO PRAWNE, KORPUS, STYL, SZURPEK MISECZKOWATY, PROCES JEDNOSTKOWY, STANDARD EMISYJNY, PŁYTA STOLARSKA, BIAŁORUSKI, MIEJSCE KULTU, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, RYSUNEK, BEZWODNIK, CHORĄŻY, RDZEŃ, ZIELONE PŁUCA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, HONDA, NORIKER, KANAŁ, MINORKA, PROCES BUDOWLANY, ZGAGA, WOLNY SŁUCHACZ, ULGA MELDUNKOWA, ZASADA PODCZEPIENIA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, KRÓTKOWIDZTWO, KOWARKA, CHODNICZEK, PRZĘSŁO, PROSTOSKRZYDŁE, HANOWER, OKULARY, CHOCHOŁEK, ZAGĘSTNIK, CHWYTNIK, BAN, OTTER, DUPA, KOROWAJ, WEŁNIAKOWE, LICENCJA PRAWNICZA, MARCHEW, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, POŁOŻNICA, WAFELEK, RELIKWIA, DIU, PÓŁPLASTEREK, CZARNA DZIURA, RELACJA, OBUCH, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, KATALIZA, PAROSTATEK, GODZINA, LIPOLIZA, BAZIA, KALIMBA, LITOBENTOS, PROFIT, NOWA HUTA, KONSOLA STEROWNICZA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, BAGAŻOWY, BIZNES, OBSESJONATKA, DROGA ZBIORCZA, RENTA INWALIDZKA, GLORIA, SZTYFT, NEURON LUSTRZANY, FAGOCYTOZA, BABULA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, CZYREŃ, PEREŁKA, DRAMATOPISARSTWO, PEŁNE MLEKO, CZARTER, BOCZNICA, DEKRETACJA, BARK, KURATORSTWO, CHOCHOŁEK, ZASOBY OPERATYWNE, PARCH, DROGA KONIECZNA, SET, SAMOCHÓD OPANCERZONY, WELON, INERCYJNOŚĆ, CHIMEROKSZTAŁTNE, JAN, RING, GICZ, SKAŁA ORGANOGENICZNA, CHODZĄCA REGUŁA, ŻYWOTOPIS, MAGNEŚNICA, ZAMEK, PRZEWAGA, MALATURA, WARZELNICTWO, TILAKA, DRUK, ASTROSPEKTROSKOPIA, KAPITULANT, MAJĄTEK RUCHOMY, PRE-PAID, ZEWŁOK, DRYBLING, SIEDEMNASTKA, CZOŁO, MILONGA, OKRES, SIEDEMDZIESIĄTKA, RAMIAK, PODSTAWA, MUSZLA, DRAPIEŻNIK, ZAKON KONTEMPLACYJNY, SKŁADKA, FACET, WAŁ, RADIANT, ŁAŃCUSZEK, RAGLAN, OBIEKTYWIZM, SALA, MARIMBA, TRAWA PASTEWNA, ODPOWIEDŹ, SPRAWNOŚĆ, WIERTŁO, BLOK, EMBRIOGENEZA, PADAŁKA, KNAGA, PAWĘŻ, PODWODA, SZYBKI BILL, BOM, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, DOBYTEK, CYWILKI, FETYSZYZM, ANALFABETA, HYDROFON, KELT, OLIWA, CHODZĄCY TRUP, LOBELIA, SUMATOR, BENEDYKCJA, ROZBÓJNIK MORSKI, AKWEN, LECZENIE CHIRURGICZNE, OPERACJA LOGICZNA, SYMPOZJON, KLUCZ, APOZYCJA, BEZPOWROTNOŚĆ, KULEBIAK, STROPNICA, ŚRODEK MASY, WYCHOWAWCA, MISJA DYPLOMATYCZNA, WARP, KORYTARZYK, ANALIZA, PRZEDSZKOLE, KAPISZON, EKRAN, MŁOTEK, GODŁO PROMOCYJNE, PROCH BEZDYMNY, VIRGA, PRZEKŁADNIA, PAWĘŻ, BOCHENEK, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, WĄTEK, KOLBA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, WOLE, MATERIAŁ BUDOWLANY, GEOFIT CEBULOWY, LUZAK, KREOL, BIEGUN MAGNETYCZNY, WSPÓŁPRACOWNIK, OKRĘT ARTYLERYJSKI, PÓŁSAMOGŁOSKA, WEKTOR, IDIOMATYZM, KUMULACJA, ROZSZERZYCIEL, KOLUMBARIUM, ZWAŁY, POLEWA, EMERYTURA POMOSTOWA, GRODŹ, INDEKS, LÓD MARTWY, LIMONKA KAFFIR, AUTOPARODIA, PROSPEKT ORGANOWY, PATENT, STROFA ALCEJSKA, OŚCIEŻNICA, LODOWIEC SZELFOWY, STOPIEŃ NAUKOWY, ARANŻACJA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, STAN SUROWY, SKORUPA, SMALCZYK, SPÓJNIK WYNIKOWY, WIOŚLARKI, PĘDRAK, DRZEWO, STOIK, ZABORCA, ZACIERACZKA, KISZKA PASZTETOWA, REGENERATOR, MATKA ZASTĘPCZA, WŁOCHACZ, GAMA, TRAGIZM, OJCZYZNA, BIBLIA HEBRAJSKA, MATRYKUŁA, TOŃ WODNA, KULCZYBA WRONIE OKO, ANGORA TURECKA, ?GLORIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.819 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA LUB CZĘŚĆ MASZYNY TARTACZNEJ, KTÓRA POZBAWIA PIEŃ BOCZNYCH GAŁĘZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA LUB CZĘŚĆ MASZYNY TARTACZNEJ, KTÓRA POZBAWIA PIEŃ BOCZNYCH GAŁĘZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODGAŁĘZIACZ maszyna lub część maszyny tartacznej, która pozbawia pień bocznych gałęzi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODGAŁĘZIACZ
maszyna lub część maszyny tartacznej, która pozbawia pień bocznych gałęzi (na 11 lit.).

Oprócz MASZYNA LUB CZĘŚĆ MASZYNY TARTACZNEJ, KTÓRA POZBAWIA PIEŃ BOCZNYCH GAŁĘZI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA LUB CZĘŚĆ MASZYNY TARTACZNEJ, KTÓRA POZBAWIA PIEŃ BOCZNYCH GAŁĘZI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x