ZWIĄZEK LUB PIERWIASTEK CHEMICZNY (ALBO ICH KOMBINACJE), SUBSTANCJA, KTÓRA WYSTĘPUJE W ŚRODOWISKU NATURALNIE ALBO JEST DO NIEGO DOSTARCZANA (NP. W POSTACI NAWOZÓW, KARM, PASZ) I KTÓRA ZAPEWNIA WARUNKI DO ŻYCIA I ROZWOJU OKREŚLONYCH ORGANIZMÓW; NAJCZĘŚCIEJ WYRAZ UŻYWANY JEST W LICZBIE MNOGIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIOGEN to:

związek lub pierwiastek chemiczny (albo ich kombinacje), substancja, która występuje w środowisku naturalnie albo jest do niego dostarczana (np. w postaci nawozów, karm, pasz) i która zapewnia warunki do życia i rozwoju określonych organizmów; najczęściej wyraz używany jest w liczbie mnogiej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIOGEN

BIOGEN to:

najczęściej w liczbie mnogiej: substancja, która powstała jako element uboczny funkcjonowania organizmu; to, co wytwarzył żywy organizm (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK LUB PIERWIASTEK CHEMICZNY (ALBO ICH KOMBINACJE), SUBSTANCJA, KTÓRA WYSTĘPUJE W ŚRODOWISKU NATURALNIE ALBO JEST DO NIEGO DOSTARCZANA (NP. W POSTACI NAWOZÓW, KARM, PASZ) I KTÓRA ZAPEWNIA WARUNKI DO ŻYCIA I ROZWOJU OKREŚLONYCH ORGANIZMÓW; NAJCZĘŚCIEJ WYRAZ UŻYWANY JEST W LICZBIE MNOGIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.093

KSIĄŻECZKA, MUR OPOROWY, JEŚPAN, DOBÓR SZTUCZNY, CEDRAT, MARK, MODEL AKTANCJELOWY, OTRUPKA WESTWOODA, GRUNCIK, CYKADA WIELOLETNIA, POLITYK, PANECZEK, ERA MEZOFITYCZNA, PREFEKTURA MIEJSKA, GOLKIPER, DEGRESJA PODATKOWA, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, NIEREZYDENT, PODOFILINA, RZECZYWISTOŚĆ, PRAWO SPADKOWE, TYPIZACJA, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, POMPKA INSULINOWA, RANNY PTASZEK, ENOL, BEŁKOTLIWOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, ZGRZEBŁO, MPA, PTASIE MLECZKO, SZKUNER, DZIECIĘ EPOKI, KULTYWAR, SUPERPRZEBÓJ, WAGON POCZTOWY, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, SKŁAD, FOTOREALIZM, KARIERA, NOTARIAT, BAJKA TERAPEUTYCZNA, CHIŃCZYK, BIOCHEMIA, EKOLOGISTYKA, KONTROLER, BURGDORF, MODRZEW ZACHODNI, PSIANKA, NEANDERTALCZYK, ROPOWICA KŁĘBU, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, PODDAŃCZOŚĆ, PRECEDENSOWOŚĆ, RATOWNIK MEDYCZNY, CHOROBA ZASADOWA, PRZEPIS, PIGUŁKA, PRESTIŻ, LIGAND, DELFIN HEKTORA, ŚMIERDZIUCH, MINI-ALBUM, SPORT KWALIFIKOWANY, CIEŃ, ŻEBRO, KLASTER DYSKOWY, TOPENANT, WŁÓKNO, WRÓBEL MAZUREK, ATRYBUCJA, MASZT, KARTACZ, WIRUS, MŁODZIK, JAPOŃSKI, BUMER, FIZYCZNOŚĆ, FRAZA, PEŁNE MLEKO, SKŁADNIK POKARMOWY, EROZJA WSTECZNA, KWAS CYTRYNOWY, TELEGRAF CHAPPE'A, TYNK, DACHÓWKA, POLIANDRIA, GOŚCIU, KRATKA WENTYLACYJNA, NIEWYPARZONY JĘZYK, SUCHORYT, GLUKURONID, KRAKERULA, KOTWICA, SŁUŻBA SANITARNA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, IZBA, GIROSKOP, PRZEWRÓT, STOŻEK PASOŻYTNICZY, KOLOKACJA, ŻAKARD, LORDOSTWO, MAGAZYN, KOBIERZEC, GAZ, MURZYŃSKOŚĆ, PODATEK LINIOWY, IND, STOSUNKI, NATURA, PUCHAR, DESKA RATUNKU, STRZAŁECZKA, GLOJOPELTIS WIDLASTA, SILNIK BOCZNIKOWY, FLAGOWIEC, ANOMALIA TERMICZNA, DZIELNIK NAPIĘCIA, CIAŁO STAŁE, LEPNIAK, TŁOK INTROLIGATORSKI, RAK DREWNA, HEGEMONICZNOŚĆ, ROZCIEŃCZALNIK, SKANDOWIEC, PAROWCZYK, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, NOWONABYWCA, PROROCTWO, APOLLON, KATECHEZA, KOLCOPIÓREK MAŁY, DOM WCZASOWY, MODEL, LYGODIUM PALMIASTE, SZPONIASTE, MANTY, SYLWETA, SEMINARIUM, CALYPSO, RONDEL, KASZKIET, KREM, NOWICJUSZ, RYLEC, DEINSTALACJA, IRISH DRAUGHT, SKRZYDŁO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, REPUBLIKA, PROWOKACYJNOŚĆ, KANALIK, PRZEWOŹNIK, HIV-1, KONTYNGENT, SYSTEMATYKA, KARKOŁOMNOŚĆ, TRAP, SZWABIA, FUNKCJONALIZM, OKRĘŻNOŚĆ, SYGNALIZATOR, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, AFERA ROZPORKOWA, CZYŚCIOSZKA, NASIĘŹRZAŁOWCE, LAMA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, AGREGAT, ZEBRULA, SKRYBA, REZYDENT WYWIADU, APARTAMENT, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, WĘGLAN WAPNIA, AZOTOWIEC, MAH JONG, TROLLING, MECENAT, OWCA CZTEROROGA, KARABELA, NIEBIOSA, REZEDA, GARMAŻERNIA, SPŁUKIWANIE, EMALIA, CYKLAMINAN, CZTERNASTKA, SEMAFOR, SABOT, ZIELENICE WŁAŚCIWE, ABLACJA, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, AMH, RAWKA BŁAZEN, MISJA MEDIACYJNA, GAL, BEZSENS, KOREK, EDYKUŁA, ABSORBANCJA, ROTAWIRUS, PĘPAWA RÓŻYCZKOLISTNA, JĘZYK OGÓLNY, DESPEKT, LOT ŚLIZGOWY, OPPIDUM, WYSŁUGA LAT, MATKA, ROMANS, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, BATERIA PŁASKA, KAŁAMARZ, MAZURSKI, ROŚLINA DWUPIENNA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, REŻYM, ZWROT, POMPA INSULINOWA, SEGMENT, AKADEMICKOŚĆ, MINERAŁ SIARCZKOWY, GŁUŻENIE, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, MOTORÓWKA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, SKOPEK, NIEWYGODA, DODATEK MOTYWACYJNY, ZGŁOSKOWIEC, NANERCZ, BASEN, ARTYSTA, RAIS, ŁAJDACKOŚĆ, EKONOMIK, RUSINKA, OMEGA, DURGAPUR, DROGA, NERW UDOWO-GOLENIOWY, KARLOVAC, CHLOREK MIEDZI(II), ZWIĄZEK BOKSERSKI, PLASTRON, GAJA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, PROBLEM BAZYLEJSKI, SZTURWAŁ, KOŁO HISTORII, PROFESJONALNOŚĆ, BIBUŁA, OWAL CASSINIEGO, POMPA ODŚRODKOWA, LINON, WIBRATOR, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, BAK, ONELINER, MONOGAMISTKA, STEN, MLECZ, JEDNOSTRONNOŚĆ, SZLUFKA, HORYZONT, KASETA, DENDRYMER, KRUPA, ŻYCIE OSOBISTE, KATZENJAMMER, MUFKA, REKIN CHOCHLIK, ABLACJA LODOWCOWA, NALEŚNIK WIOSENNY, MADRASA, SZCZUDŁO, ŻYWOŚĆ, APERIODYCZNOŚĆ, NIEBOSZCZYK, INTUICYJNOŚĆ, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, SWOBODA, ANTENA HELIKALNA, NERECZNICA VILLARA, CHLORELLA, SKRÓT, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, KOHEZJA, ŁUK TĘCZOWY, MIODOJAD MARMURKOWY, SYSTEM SYMBOLICZNY, ŁOPATACZ, ZŁOTA KLATKA, ĆWICZENIE, AZYL DYPLOMATYCZNY, FLIGELADIUTANT, NOMINALIZACJA, ?ANGIELSKA FLEGMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.093 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK LUB PIERWIASTEK CHEMICZNY (ALBO ICH KOMBINACJE), SUBSTANCJA, KTÓRA WYSTĘPUJE W ŚRODOWISKU NATURALNIE ALBO JEST DO NIEGO DOSTARCZANA (NP. W POSTACI NAWOZÓW, KARM, PASZ) I KTÓRA ZAPEWNIA WARUNKI DO ŻYCIA I ROZWOJU OKREŚLONYCH ORGANIZMÓW; NAJCZĘŚCIEJ WYRAZ UŻYWANY JEST W LICZBIE MNOGIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK LUB PIERWIASTEK CHEMICZNY (ALBO ICH KOMBINACJE), SUBSTANCJA, KTÓRA WYSTĘPUJE W ŚRODOWISKU NATURALNIE ALBO JEST DO NIEGO DOSTARCZANA (NP. W POSTACI NAWOZÓW, KARM, PASZ) I KTÓRA ZAPEWNIA WARUNKI DO ŻYCIA I ROZWOJU OKREŚLONYCH ORGANIZMÓW; NAJCZĘŚCIEJ WYRAZ UŻYWANY JEST W LICZBIE MNOGIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIOGEN związek lub pierwiastek chemiczny (albo ich kombinacje), substancja, która występuje w środowisku naturalnie albo jest do niego dostarczana (np. w postaci nawozów, karm, pasz) i która zapewnia warunki do życia i rozwoju określonych organizmów; najczęściej wyraz używany jest w liczbie mnogiej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIOGEN
związek lub pierwiastek chemiczny (albo ich kombinacje), substancja, która występuje w środowisku naturalnie albo jest do niego dostarczana (np. w postaci nawozów, karm, pasz) i która zapewnia warunki do życia i rozwoju określonych organizmów; najczęściej wyraz używany jest w liczbie mnogiej (na 6 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK LUB PIERWIASTEK CHEMICZNY (ALBO ICH KOMBINACJE), SUBSTANCJA, KTÓRA WYSTĘPUJE W ŚRODOWISKU NATURALNIE ALBO JEST DO NIEGO DOSTARCZANA (NP. W POSTACI NAWOZÓW, KARM, PASZ) I KTÓRA ZAPEWNIA WARUNKI DO ŻYCIA I ROZWOJU OKREŚLONYCH ORGANIZMÓW; NAJCZĘŚCIEJ WYRAZ UŻYWANY JEST W LICZBIE MNOGIEJ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZWIĄZEK LUB PIERWIASTEK CHEMICZNY (ALBO ICH KOMBINACJE), SUBSTANCJA, KTÓRA WYSTĘPUJE W ŚRODOWISKU NATURALNIE ALBO JEST DO NIEGO DOSTARCZANA (NP. W POSTACI NAWOZÓW, KARM, PASZ) I KTÓRA ZAPEWNIA WARUNKI DO ŻYCIA I ROZWOJU OKREŚLONYCH ORGANIZMÓW; NAJCZĘŚCIEJ WYRAZ UŻYWANY JEST W LICZBIE MNOGIEJ. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x